ÚVOD
Články a zprávy
Aktuality 20. 04. 2017
Zebra se za tebe nerozhlédne

Pondělí 3. dubna 2017 Liberec, úterý 4. dubna Česká Lípa, ve středu Jablonec, 6. dubna Bělá. Vždy v blízkosti základní školy dohlížejí policisté na přecházení vozovky dětmi. Vyznačené přechody pro…

Aktuality 19. 04. 2017
Akce pro hendikepované

Bezpečný pohyb v silničním provozu je stále náročnější pro každého účastníka, natož pak pro zdravotně znevýhodněné osoby. S cílem pomoci ohrožené skupině hendikepovaných z celé České republiky…

Aktuality 18. 04. 2017
Spolupráce s mobilní stanicí technické kontroly

Dne 6. 4. 2017 začalo Centrum služeb pro silniční dopravu v součinnosti s PČR spolupracovat na příhraničních kontrolách s rakouskou policií. Při této společné akci, střídavě na území České republiky…

Aktuality 12. 04. 2017
Odstranění nebo porušení plomby

Při opravách vozidel dochází občas, zejména při zásahu v oblasti převodovky a spojky, k porušení úřední značky (plomby) na snímači tachografu. Protože nařízení (EU) 165/2014 takovou možnost připouští…

Aktuality 11. 04. 2017
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji v roce 2016

V oblasti prevence dopravní nehodovosti přináší spolupráce krajů a krajských koordinátorů BESIP velmi dobré výsledky. O akcích v této společensky významné oblasti ve Zlínském kraji v uplynulém roce…

Aktuality 11. 04. 2017
Nebezpečí egocentrizmu

Pozornost a myšlení zaměřené výhradně na sebe sama není ideální v žádné oblasti společenského soužití. Egocentrizmus při řízení bývá označovaný za jeden z hlavních předpokladů pro rizikové chování a…

Aktuality 05. 04. 2017
Nové dopravní hřiště pro děti

Pravidla provozu a význam dopravních značek se dětem nejlépe vysvětlují v prostředí, které se do značné míry podobá tomu reálnému. Nejlépe k tomu slouží dopravní hřiště, vybavené značkami svislými i…

Aktuality 05. 04. 2017
První jarní sraz motocyklů v Poděbradech

Nejen cyklisté, ale i motorkáři zahajují sezónu. Řidičům rychlých a silných strojů na této akci připomněl pravidla provozu a zásady bezpečné jízdy BESIP Team. Jeho vedoucí Václav Kobes informuje: V…

Aktuality 02. 04. 2017
Slavnostní zahájení

Sezona zejména rekreační cyklistiky letos mohla díky příznivému počasí začít současně s počátkem astronomického jara. V Ústí nad Labem zahajovali 26. 3. cyklistickou sezonu za účasti krajského…

Aktuality 24. 03. 2017
Vážíme i pro armádu

Technického zázemí a odborných znalostí pracovníků Centra služeb pro silniční dopravu využívají některé organizace či firmy k vážení svých vozidel. Především kvůli zjištění, jak lze tato vozidla…

Aktuality 21. 03. 2017
Dřív, než na kole vyjedete

Začíná cyklistická sezóna, zvlášť pro rekreační cyklisty. O nových dopravních značkách a úpravách pravidel pro jízdu na kole jsme Vás již informovali v souvislosti s novelou zákona o silničním…

Aktuality 20. 03. 2017
Silniční kontrola technického stavu

Mezi povinnosti řidiče patří mimo jiné i užít k jízdě vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 36 zákona č. 56/2001 Sb. lze na pozemních komunikacích…

Aktuality 15. 03. 2017
Vztek na silnicích

Negativní jev, který se v dopravní psychologii stal svébytným pojmem. Významný počet řidičů na evropských silnicích uvádí, že zažili nepřátelské, nebezpečné nebo agresivní reakce (road rage) ze…

Aktuality 13. 03. 2017
Písemné pokyny ADR 2017

Na stránkách organizace UNECE byly zveřejněny písemné pokyny dle ADR 2017 v českém jazyce. Písemné pokyny ovšem nedoporučujeme prozatím používat a to až do doby, než bude nová „Evropská dohoda o…

Aktuality 06. 03. 2017
Novela zákona č. 56/2001 Sb.

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude účinný od 1. června 2017. Kromě zákona č. 56/2001 Sb. mění také zákony č. 16…

Aktuality 28. 02. 2017
Reflexní vesty pro spolujezdce

V pondělí 20. února probíhala na Jablonecku dopravně bezpečnostní akce Policie ČR se zaměřením na povinnou výbavu motorových vozidel, konkrétně na reflexní vestu. Na preventivní akci spolupracuje s…

Aktuality 27. 02. 2017
Každý jízdní silostroj…

Jak napovídá poněkud zastaralý, ale výstižný název dopravního prostředku, ohlédneme se znovu do historie automobilizmu. Přídavné jméno „jízdní“ jsme přizpůsobili současnému pravopisu, v originálním…

Aktuality 27. 02. 2017
Na Moravě nespí!

Morava nespí!Mobilním expertním jednotkám působícím na území Olomouckého a Zlínského kraje se podařilo během několika posledních dnů odhalit dva závažné případy zneužití digitálních tachografů.Oba…

Aktuality 19. 02. 2017
Nová vozidla pro mobilní expertní jednotky

Ve čtvrtek 16. února 2017 Centrum služeb pro silniční dopravu převzalo od společnosti M 3000 a. s. pět nových vozidel Mercedes Sprinter s úpravou na mobilní kanceláře. Jedná se o první etapu…

Aktuality 14. 02. 2017
Ztratili jste řidičský průkaz?

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu jsou události pro řidiče motorových vozidel sice nepříjemné, ale poměrně snadno řešitelné. Poškození, které způsobilo nečitelnost záznamů,…

Aktuality 13. 02. 2017
BESIP podporuje zázemí dopravní výchovy dětí

Ještě než počasí dovolí praktickou výuku dětí na dopravních hřištích, setkávají se pedagogičtí pracovníci s odborníky BESIP a dalšími subjekty na pravidelných seminářích k dopravní výchově. V pátek 3…

Aktuality 08. 02. 2017
Rizikoví řidiči

Typologie řidičů je častým předmětem zkoumání dopravních psychologů. Výsledky výzkumů závisí na mnoha faktorech a z nejrůznějších důvodů nemohou být úplně exaktní a jednoznačné. Ostatně ani na…

Aktuality 08. 02. 2017
Zhoršené podmínky ohrožují i chodce

Je nesporné, že mokrá vozovka, rozbředlý sníh nebo náledí jsou nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu. Chodci jsou ohroženi nejen možností pádu na neposypaném chodníku a mnoha dalších…

Aktuality 01. 02. 2017
Zajímá Vás historie?

V tomto případě máme na mysli historii automobilizmu, vývoje pravidel silničního provozu a dalších s tím souvisejících oblastí. Pokud ano, připravili jsme pro Vás malou exkurzi do minulosti. Mnoho…

Aktuality 31. 01. 2017
Reakční čas řidiče

Je známo, že brzdná dráha vozidla se skládá z více částí. Tou první, a pro celkovou délku dráhy významnou, je reakční čas/doba řidiče. Různě zaměřené výzkumy se zabývají otázkami, jak je doba reakce…

Aktuality 30. 01. 2017
Autoškola v zimě

Kdo na podzim prorokoval tuhou zimu, tomu dává letošní leden za pravdu. Mrazy a přívaly sněhu komplikují život především řidičům. Jak v takových podmínkách funguje příprava budoucích řidičů, na to…

Aktuality 24. 01. 2017
Vyhrazený jízdní pruh

V poslední době se Policie České republiky setkává zejména v Praze se stále častějším přestupkem v podobě nesprávného užívání vyhrazených jízdních pruhů pro určitá vozidla. Jinými slovy – řidiči…

Aktuality 23. 01. 2017
Novela vyhlášky o registraci vozidel

S účinností od 4. února 2017 se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. Novelu přináší vyhláška č. 10/2017 Sb. Změny uvádíme obvyklým způsobem v textu…

Aktuality 17. 01. 2017
Pozornost v dopravním prostředí

Mnoho dopravních nehod má na svém počátku nepozornost řidiče. Z hlediska psychologie, a té dopravní obzvlášť, by bylo možná lépe říci chybně zaměřenou pozornost, v jejímž důsledku řidič nevnímá…

Aktuality 16. 01. 2017
Účet za rok 2016 - nehodovost

Oficiální a závěrečná statistika dopravní nehodovosti (Policie ČR) za rok 2016 potvrdila pokles usmrcených osob při dopravních nehodách a uvádí počet 545. Vykazuje však mírný nárůst v počtu těžkých…

Aktuality 12. 01. 2017
Expertní jednotky asistují i u dopravních nehod

Na silnici III. třídy číslo 2241 mezi obcí Strojetice, obcí Očihovec a městem Kryry (okres Louny) na Podbořansku došlo dne 4. ledna 2017 k dopravní nehodě tahače návěsu s návěsem, převážejícím sklo.…

Aktuality 11. 01. 2017
Přizpůsobte rychlost a buďte vidět

Hned první pracovní den nového roku připravil řidičům ztížené podmínky v podobě hustého a místy i vydatného sněžení. Právě v takové situaci je nutné přizpůsobit rychlost a způsob jízdy stavu vozovky…

Aktuality 10. 01. 2017
Dohoda ADR 2017

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ je hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech…

Aktuality 05. 01. 2017
Rok 2017 a výměna řidičských průkazů

Řidičských průkazů s platností deset let bylo v České republice vydáno v roce 2007 celkem 1 146 518. V průběhu letošního roku bude tedy nutné tyto doklady vyměnit. Podle údajů z roku 2007 končí…

Aktuality 04. 01. 2017
První bilance roku 2016

Podrobnější statistika dopravní nehodovosti za uplynulý rok ještě nemohla být zpracována, ale s posledními minutami roku 2016 již bylo jisté, že počet usmrcených následkem dopravních nehod byl…

Aktuality 03. 01. 2017
Blízká budoucnost tachografů

Pokud má systém digitálního tachografu zajistit i do budoucna určitou úroveň bezpečnosti v silniční dopravě a zároveň bdít nad dodržováním pravidel spravedlivé hospodářské soutěže mezi dopravci,…

Aktuality 23. 12. 2016
Zkusíte si krátký test?

Na našich webových stránkách zveřejňujeme kromě jiného i kratší či obsáhlejší články k pravidlům silničního provozu. Často tak reagujeme na právě diskutované problémy, ale především na Vaše dotazy. …

Aktuality 20. 12. 2016
V Regensburgu o současné a další spolupráci

Začátkem prosince 2016 se uskutečnilo již tradiční vyhodnocení vzájemné spolupráce mezi německou organizací Bundesamt für Güterverkehr (BAG) a Centrem služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Jednání…

Aktuality 19. 12. 2016
BESIP seniorům

Bezpečný pohyb v silničním provozu, i pokud jde jen o přecházení vozovky, je pro starší lidi stále náročnější. V zimním období s velmi krátkými dny je nutné počítat i se sněhem nebo náledím. A v době…

Aktuality 13. 12. 2016
Pravidla pro užívání jízdních pruhů

V souvislosti s návrhy na nové uspořádání bodového systému se často zmiňuje i nesprávný způsob jízdy v jízdních pruzích, především bezdůvodné užívání levého jízdního pruhu.na dálnicích a silnicích…

Aktuality 06. 12. 2016
Zastávka bez nástupního ostrůvku

Zastávky tramvají jsou ve velké většině opatřeny nástupními ostrůvky. Jsou však i případy, kdy vozidlo hromadné dopravy osob zastavuje v zastávce bez nástupního ostrůvku. Zákon o silničním provozu…

Aktuality 05. 12. 2016
Zpoplatnění úseků pozemních komunikací 2017

Vyhláška č. 383/2016 Sb. ze dne 25. listopadu 2016, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, stanoví vzory kupónů, prokazujících…

Aktuality 27. 11. 2016
CZECHBUS 2016

Již šestý ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky probíhal ve dnech 22.-24. listopadu na holešovickém Výstavišti. Centrum služeb pro silniční dopravu…

Aktuality 22. 11. 2016
Místo pro přecházení není přechod pro chodce

Prováděcí vyhláška k zákonu o silničním provozu, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, obsahuje novou vodorovnou dopravní značku „Místo pro přecházení“. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním…

Aktuality 21. 11. 2016
Pokuta za „neviditelnost“

Ve stále probíhající kampani „Vidíme se“ krajští koordinátoři BESIP chodcům rozdávají reflexní prvky; poradí, jak je nejlépe na oblečení umístit a vysvětlují, proč a za jakých podmínek je nutné tyto…

Aktuality 09. 11. 2016
Pernštejn 2016

V letošním říjnu se na teritoriu Pardubického kraje konal již 5. ročník multilaterální silniční kontrolní akce pracovníků mobilních expertních jednotek CSPSD, podporovaných příslušníky služby…

Aktuality 01. 11. 2016
Dlužné výživné a řidičské oprávnění

Dvě zdánlivě zcela odlišné záležitosti spolu skutečně souvisejí. Přesněji řečeno, dlužné výživné na nezletilé dítě může být příčinou pozastavení řidičského oprávnění dlužníka. Zákon o silničním…

Aktuality 31. 10. 2016
Společně s BAG

Pětičlenný tým specialistů CSPSD na odhalování manipulací s tachografy se ve dnech 24.10. a 25.10. zúčastnil společné kontroly s inspektory BAG. Kontrola, která po oba dny probíhala na dálnici A 3…

Aktuality 26. 10. 2016
Na kolo jen s přilbou!

Ve středu 21. září v Chrudimi připomněli zástupci BESIP, Policie České republiky a městské policie nejmladším účastníkům silničního provozu, že na kole mohou jezdit jen s ochrannou přilbou na hlavě.…

Aktuality 26. 10. 2016
Technický stav vozidel v provozu

Dne 18. října 2016 proběhla součinnostní akce Policie ČR a Centra služeb pro silniční dopravu v Trutnově, se zaměřením na kontrolu technického stavu při technické silniční kontrole a následnou…

Aktuality 25. 10. 2016
Provoz vozidel v zimním období

Jako každý rok upozorňujeme na povinnost použití zimních pneumatik ve stanoveném období a za podmínek, které určuje zákon o silničním provozu. Od 1. listopadu 2016 se tato povinnost vztahuje také na…

Aktuality 23. 10. 2016
Také v Královéhradeckém kraji proti devastaci silnic

V rámci celostátní dopravně bezpečnostní akce se v minulém týdnu kromě běžných silničních kontrol i vážilo. Přetížená vozidla totiž stále devastují pozemní komunikace, přestože za porušení pravidel v…

Aktuality 19. 10. 2016
Počet usmrcených klesá i ve třetím čtvrtletí

Statistika dopravní nehodovosti za období leden-září 2016 potvrzuje pokles smrtelných zranění při dopravních nehodách. Ve sledovaném období zemřelo v důsledku nehod 406 osob, což je nejméně od roku…

Aktuality 17. 10. 2016
Hendikep není překážka

Dopravní výchova se zcela samozřejmě týká všech dětí, tedy i těch sluchově postižených. Metody a formy vzdělávání dnes dokážou již velmi snadno překonat bariéru způsobenou zdravotním postižením. A…

Aktuality 15. 10. 2016
Optometristé v terénu

Akce "Bezpečně za volantem - péče o zrak" proběhla i v Libereckém kraji, kde stejně jako na mnoha dalších místech dopravní policisté společně se zástupci BESIP nabízeli řidičům kontrolu kvality zraku…

Aktuality 13. 10. 2016
Dogtrekkingový závod a BESIP

Stále dřívější stmívání a rychle se krátící dny zvyšují riziko pro nejzranitelnější skupiny účastníků silničního provozu. Kampaň BESIP dlouhodobě chodcům i cyklistům připomíná nutnost „zviditelnit…

Aktuality 10. 10. 2016
Náležitosti blokového řízení

Jednou z možných sankcí za spáchaný přestupek je uložení pokuty v blokovém řízení. Je to zrychlené řízení o přestupcích, které se vyznačuje neformálností a bezprostředním účinkem. Projednávat se…

Aktuality 04. 10. 2016
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2016

Již 31. ročník mezinárodní Evropské soutěže dopravní výchovy ETEC 2016 se letos konal v České republice, konkrétně v Ústí nad Labem. Na přípravě soutěže se podílel Ústecký kraj, zejména odbor dopravy…

Aktuality 03. 10. 2016
Společná kontrola na Slovensku

V předposledním zářiovém týdnu se sešli kontroloři ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky při dvoudenní kontrole v žilinském regionu.Slovenský Národný inšpektorát práce (NIP) zorganizoval…

Aktuality 26. 09. 2016
Když řídím, piju nealko

Platí i pro řidiče nemotorových vozidel, tedy především cyklisty. K programu Evropského týdne mobility se připojila také východočeská Chrudim v rámci projektu Zdravé město. V úterý 20. září se na…

Aktuality 21. 09. 2016
„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

BESIP se Evropského týdne mobility zúčastňuje prostřednictvím dopravně bezpečnostních akcí, určeným široké veřejnosti. Spektrum teoretických i praktických bloků nabízí zábavu i poučení všem…

Aktuality 18. 09. 2016
Prezentace spolupráce Policie ČR s jednotkami CSPSD

Ve středu 14. září se na kontrolním stanovišti na silnici I/35 v obci Ktová v Libereckém kraji uskutečnila silniční kontrola Policie ČR s účastí mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční…

Aktuality 12. 09. 2016
Provoz v uzavírkách

Práce na silnici podle svého rozsahu někdy vyžadují omezit provoz pouze na jeden směr jízdy. Světelné signály pak mají stejný význam jako signály určené k řízení křižovatky. Prodlevy, která je nutná…

Aktuality 10. 09. 2016
Bezpečně do školy i školky

Na začátku školního roku se BESIP už tradičně věnuje především dětem. Pravidla přecházení nebo jízdy na kole si děti po prázdninách zopakují v zájmu bezpečného pohybu v čím dál tím náročnějším…

Aktuality 04. 09. 2016
Jezdec na zvířeti v silničním provozu

V našich podmínkách tuto dvojici tvoří nejčastěji člověk a kůň. Jezdci bývají občas překvapeni tím, že jsou považováni za řidiče. Je to tak, jezdec na zvířeti je řidič. Vztahují se na něho tedy…

Aktuality 31. 08. 2016
Dopravní BESIP hrátky 2016

Na sobotu 27. srpna přiopravil krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj společně s motocyklistickým klubem „Rytíři silnic s velkým srdcem“ a dalšími partnery celodenní program s dopravní…

Aktuality 30. 08. 2016
Den pro kamiony 2016

Na 78. kilometru dálnice D 8 se v úterý 23. srpna konal již šestý ročník dopravně preventivní akce, zaměřené především na řidiče nákladních vozidel. Podruhé zde byl k dispozici otočný simulátor…

Aktuality 15. 08. 2016
BESIP Team v Olympijském parku

Do Olympijského parku v Pardubicích přišli návštěvníci ve středu 10. srpna především za sportem a událostmi z letních olympijských her, kterými žije v těchto dnech celý svět. Mezi plochami pro…

Aktuality 15. 08. 2016
Chodci, cyklisté, přechody a přejezdy

Přecházet nebo přejíždět vozovku na jízdním kole by chodci i cyklisté měli převážně na místech k tomu vyznačených, tedy na přechodech pro chodce nebo přejezdech pro cyklisty. Vodorovné dopravní…

Aktuality 11. 08. 2016
Kontrolní jednotky spolupracují s BESIP

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu se účastní nejen klasických silničních kontrol, ale i dopravně bezpečnostních akcí. V Libchavách na Pardubicku se 5. srpna konala akce…

Aktuality 11. 08. 2016
Na táboře zábava i poučení

Dětský letní tábor letos uspořádali i hasiči ve středočeských Všejanech. Aby program pro děti nebyl příliš monotematický, požádali pořadatelé tábora krajského koordinátora BESIP o pomoc s uspořádáním…

Aktuality 11. 08. 2016
Se silniční kontrolou musí počítat i řidiči autobusů

Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD) se již několik let významnou měrou podílí na aktivitách spojených s pozicí aktivního pozorovatele v organizaci nesoucí název Euro Contrôle Route (ECR).…

Aktuality 02. 08. 2016
Lodí nebo vlakem

Převoz lodí nebo vlakem má z pohledu dodržování denní doby odpočinku svá specifika. Nařízení (EU) č. 561/2006 v prvním odstavci článku 9 podmínky takové přepravy uvádí, nicméně zjištěné nedostatky…

Aktuality 01. 08. 2016
Pokles nejhorších následků nehod zatím pokračuje

Statistika dopravní nehodovosti za první pololetí letošního roku uvádí, že počet usmrcených osob v důsledku nehod je o 34 osob nižší, než tomu bylo ve srovnatelném období roku loňského. Zemřelo…

Aktuality 27. 07. 2016
Pravidla, která respektujeme

Obecně jsou to ta, která dobře známe, rozumíme jim a umíme je v souvislostech používat. Platí to především o pravidlech silničního provozu, jejichž porušování má své následky. Od pokut až po ty…

Aktuality 26. 07. 2016
Náklad, který ohrožuje nejen bezpečnost silničního provozu

Přeprava nebezpečných věcí v režimu ADR vyžaduje striktní dodržování stanovených pravidel nejenom kvůli bezpečnosti silničního provozu, ale i z důvodů ochrany životního prostředí. O hrubém porušení…

Aktuality 25. 07. 2016
Kolony, motorky… a nehody

Je to typické pro letní sezónu. Hustý provoz osobních i nákladních aut, kolony pomalu popojíždějících nebo stojících vozidel a motorkáři, kteří kolony předjíždějí zleva zprava, kličkují mezi vozidly…

Aktuality 19. 07. 2016
Jak má být kolo správně vybaveno?

Při kontrolách cyklistů se často zjistí, že jízdní kola nejsou dostatečně vybavena. Někteří řidiči nemotorových vozidel nepřikládají výbavě velkou důležitost, jiní ani nevědí, co taková výbava…

Aktuality 18. 07. 2016
Cyklostezky, alkohol a povinná výbava

Pravidla silničního provozu, včetně zákazu pro řidiče požít alkohol před jízdou nebo během jízdy, platí i na cyklostezkách. Cyklista je řidič, cyklostezka je pozemní komunikace nebo její část,…

Aktuality 12. 07. 2016
Přestupky na železničních přejezdech

Další tragická nehoda na železničním přejezdu ve východních Čechách znovu připomíná, že mnozí řidiči stále podceňují nebezpečí těchto přejezdů. Srážka osobního vozidla s vlakem v neděli 3. července…

Aktuality 11. 07. 2016
Doklady v osobní dopravě

Období školních výletů pomalu vrcholí a na silnicích se budou v čím dál větší míře objevovat autobusy, které přepravují turisty na vytouženou dovolenou u moře, v horách nebo při poznávání krás…

Aktuality 29. 06. 2016
Česko zná vítěze

Dopravní soutěž mladých cyklistů dospěla do celostátního finále. To se konalo ve dnech 14. - 16. června ve středočeském Nymburce. Sjela se sem vítězná družstva z krajských kol v obou věkových…

Aktuality 28. 06. 2016
BESIP Team v Liberci

Preventivně výchovné aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu představil BESIP Team na slavnostní akci Den Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému v Liberci. Zprávu o…

Aktuality 27. 06. 2016
Osádkám se uleví

Odlišný výklad francouzských kontrolorů ohledně pravidel pro uznávání přestávky v řízení v režimu s více řidiči je minulostí.Jak jsme již na našich stránkách nedávno uvedli (6. 6. 2016), požadovaly…

Aktuality 21. 06. 2016
Prázdninový provoz

V červenci a srpnu se omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních komunikacích rozšiřuje na pátek a sobotu ve stanovených hodinách. Omezení stanoví zákon o silničním provozu v § 43…

Aktuality 20. 06. 2016
Master class ADR organizace Euro Contrôle Route

Organizace Euro Contrôle Route (ECR), která sdružuje kontrolní orgány v nákladní dopravě z členských zemí Evropské unie, organizovala na začátku měsíce června tzv. master class ADR, zaměřený na…

Aktuality 14. 06. 2016
Umíme zvážit téměř 500 tun

Mobilní expertní jednotka Centra služeb pro silniční převažovala v pondělí 6. června v Hradci u Kadaně v areálu rozvodny ČEPS a. s. nadměrný náklad. Právě sem kolem osmé hodiny ráno dorazila jízdní…

Aktuality 13. 06. 2016
Košťálovský BUMBÁC

V sobotu 4. června se v Libereckém kraji, konkrétně v Košťálově, konal pro rodiče s dětmi den s dopravně bezpečnostní tematikou. BESIP Team předvedl simulátor nárazu, Integrovaný záchranný systém se…

Aktuality 13. 06. 2016
Soutěž mladých cyklistů ve Studené

Jako každoročně, i letos touto dobou vrcholí soutěž mladých cyklistů. Krajské kolo této soutěže v Jižních Čechách se tentokrát konalo ve Studené. Na přípravě a organizaci se podílel krajský…

Aktuality 07. 06. 2016
Doklady řidiče motorového vozidla a jejich kontrola

Po novele zákona o silničním provozu, účinné od 20. února letošního roku, již zákon výslovně neuvádí povinnost řidiče motorového vozidla mít u sebe při řízení doklad prokazující pojištění…

Aktuality 06. 06. 2016
Kontrola činnosti osádky ve Francii

V současné době dochází v některých regionech ve Francii k poněkud odlišnému přístupu při kontrole vícečlenných osádek vozidel v silniční dopravě.Až dosud bylo všemi evropskými kontrolními orgány v…

Aktuality 31. 05. 2016
Cyklista na přejezdu

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, jestli může vozovku bezpečně přejet. Nesmí přitom ohrozit sebe ani ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na takovém…

Aktuality 30. 05. 2016
Multilaterální kontrolní akce

Ve dnech 17. - 19. 5. 2016 přijely zahraniční silniční kontrolní složky pěti států podpořit činnost mobilních expertních jednotek (MEJ) Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které se podílí na…

Aktuality 24. 05. 2016
Přetížená vozidla stále devastují silnice

Téměř každý den se při kontrolním vážení vozidel v rámci silničních kontrol zjistí, že některá vozidla převážející náklad jsou přetížena. Za celý loňský rok nevyhovělo stanoveným limitům 44,1 %…

Aktuality 23. 05. 2016
Rytíři silnic zahájili sezonu 2016 s BESIP

Zahájení motorkářské sezóny pro různá sdružení nebo spolky bývá spojeno s doprovodnými akcemi. Kulturní program ve Zdislavě byl doplněn dopravně preventivním působením BESIP. Krajský koordinátor…

Aktuality 18. 05. 2016
Přeprava potravin má svá pravidla

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu se při kontrolách ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty zaměřují i na dodržování stanovených pravidel při přepravě potravin. O…

Aktuality 17. 05. 2016
Bezpečně se smajlíkem

Nehody na motorkách mívají velmi vážné následky, nezřídka končí smrtelnými úrazy. V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách 81 řidičů motocyklů. Dopravně bezpečnostní akce nejsou jen kontrolami…

Aktuality 16. 05. 2016
Kontroly nelegálního převážení osob

Při Celostátní dopravně bezpečnostní akci dne 9. 5. 2016 probíhala společná kontrola složek dopravní a cizinecké Policie ČR, Celní správy ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a mobilní expertní…

Aktuality 16. 05. 2016
Výstražné vesty se měnit nemusí

Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu. Vyhláška č. 294/2015 Sb., uvádí příklady výstražných oděvů v příloze č. 12…

Aktuality 11. 05. 2016
Cyklista na vozovce

Pro větší bezpečí cyklistů na vozovce jsou vodorovnými dopravními značkami vyznačeny koridory nebo jízdní pruhy, případně prostor pro cyklisty, čekající na světelný signál „Volno“. Co přesně pro…

Aktuality 10. 05. 2016
Příprava na skutečný provoz

Již po svých desátých narozeninách mohou děti jezdit na jízdních kolech nebo koloběžkách po silnici bez dohledu osob starších patnácti let. Připravují se na to při dopravní výchově ve škole a na…

Aktuality 09. 05. 2016
Koloběžkiáda

O významu dopravní výchovy dětí už v předškolním věku nelze pochybovat. Z Práchně na Liberecku jsme o takové dopravně preventivní akci s nevšedním názvem dostali zprávu od krajského koordinátora…

Aktuality 03. 05. 2016
Cyklista na chodníku

Chodník je určen především chodcům. Novela zákona o silničním provozu však připouští možnost pohybu cyklistů i po chodníku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že „ je-li povolen vjezd cyklistů…

Aktuality 02. 05. 2016
K silničním technickým kontrolám

Způsob provádění kontroly technického stavu vozidel a jízdních souprav, stanovení finančních nákladů a náležitosti dokladů o výsledku technické kontroly přináší novela vyhlášky č. 82/2012 Sb.…

Aktuality 26. 04. 2016
Nabídka semináře k výuce, výcviku a zkoušce na motocyklech

CSPSD pořádá ve čtvrtek dne 5. 5. 2016 v Pardubicích seminář pro učitele výuky a výcviku řízení motocyklů a pro zkušební komisaře, provádějící zkoušku žadatelů o řidičská oprávnění pro skupiny AM, A1…

Aktuality 26. 04. 2016
Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Dopravní výchova v předškolním věku vhodným a přijatelným způsobem připravuje děti na další etapy školní dopravní výchovy, ale především na jejich příští roli účastníků silničního provozu. Zprávu o…

Aktuality 25. 04. 2016
Odhalování manipulací

Ve dnech 12. a 13. dubna uspořádala polská GITD ve Varšavě, pod hlavičkou Euro Contrôle Route (ECR), workshop zaměřený na detekci nedovolených úprav tachografů ve vozidlech. Workshopu se zúčastnilo…

Aktuality 19. 04. 2016
Po třech měsících jsou statistiky pozitivnější

Počet dopravních nehod podle statistických výstupů sice stále stoupá, ale počet usmrcených osob při nehodách nebo v jejich důsledku naštěstí klesá. Statistika za období leden-březen 2016 zaznamenala…

Aktuality 18. 04. 2016
Duben měsíc bezpečnosti

V pátek 8.dubna se uskutečnila velká preventivní akce v Atrium Paláci v Pardubicích, které se zúčastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému. Na přípravě a realizaci se podílel i krajský…

Aktuality 18. 04. 2016
Vzájemná spolupráce pokračuje

Ve dnech 6. – 7. dubna 2016 se konalo již tradiční jednání zástupců německého Spolkového úřadu pro nákladní dopravu - Bundesamt für Güterverkehr (BAG) a Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) za…

Aktuality 12. 04. 2016
Komerční vážení vozidel

Ačkoliv vážení vozidel slouží primárně ke zjištění hmotnosti vozidel při silničních kontrolách, lze jej využít i pro jiné účely. Mobilní expertní jednotka v Plzni tak spolupracuje s firmou ŠKODA…

Aktuality 12. 04. 2016
První zkoušky zkušebních komisařů podle novely zákona

Dne 31. března se ve školicím středisku Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích konaly první zkoušky zkušebních komisařů pro skupinu A v tomto roce. Tyto zkoušky byly provedeny v rámci…

Aktuality 11. 04. 2016
Zebra v ZOO

Dne 21. března, v dopoledních hodinách, vyvrcholila série akcí „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ve spolupráci Policie České republiky, BESIP, dětí prvního stupně ZŠ Pastviny a ZOO Brno. O průběhu…

Aktuality 06. 04. 2016
Segway – jedna z novinek v zákoně o silničním provozu

Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb. obsahuje kromě jiných změn i zcela nová ustanovení o jízdě na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením. Nový paragraf 60a vymezuje místa, kde je možné…

Aktuality 04. 04. 2016
Letní prázdniny se blíží

Vaše děti by si možná rády užily letní tábor, který připravilo krajské pracoviště BESIP Kraje Vysočina pod záštitou krajského koordinátora Milana Stejskala. Nabízí dobrodružnou hru a současně i…

Aktuality 31. 03. 2016
Ještě se nic nestalo...

Při společné kontrolní činnosti přepravy nebezpečných věcí pracovníků mobilních expertních jednotek a policie ČR není výjimkou ani kontrola přepravy výbušných látek a předmětů třídy 1. Nedávná…

Aktuality 30. 03. 2016
Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Účinné kontrole dodržování dob řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006 brání často nesprávná funkce tachografu. V takových případech, kdy jde o poruchu, neplnění stanovených podmínek nebo…

Aktuality 29. 03. 2016
Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Do konce loňského roku, přesněji do 31. prosince 2015, upravovala přednost v jízdě na křižovatkách ve tvaru kruhového objezdu místní úprava dopravními značkami „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej…

Aktuality 29. 03. 2016
Řídím, piju nealko pivo

Další preventivní akce v rámci této kampaně proběhla dne 24. 3. 2016 v obci Čížov u Jihlavy na silnici I/38. Připravena a realizována byla ve spolupráci dopravní policie Kraje Vysočina a krajským…

Aktuality 21. 03. 2016
Další nové dopravní značky

Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb. přináší nové dopravní značky, týkající se provozování osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením (dopravní značka výstražná a zákazová). Nové jsou také dopravní…

Aktuality 21. 03. 2016
Změna vyhlášky o řidičských průkazech

Novelizována byla také vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Vyhláška č. 75/2016 Sb., která vyhlášku o řidičských průkazech mění, vyšla ve Sbírce zákonů 14. března 2016…

Aktuality 16. 03. 2016
Novela vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vyhláškou č. 76/2016 Sb. je s účinností od 14. března 2016 novelizována vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení…

Aktuality 14. 03. 2016
Kampaň „Vidíme se?“ pokračuje

V roce 2015 v Libereckém kraji zemřelo při dopravních nehodách na silnicích 5 chodců při 150 případech střetu chodce s motorovým vozidlem.Novela zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních…

Aktuality 09. 03. 2016
Pracovní skupina pro tachografy

Kvalitní vzdělávání odborníků, podílejících se na provádění silničních kontrol osobní a nákladní dopravy, je základem dobře provedené práce. Se stejným požadavkem přichází navíc nařízení Evropského…

Aktuality 08. 03. 2016
Nová výcviková vozidla

Počínaje 1. březnem byla do výcviku ve školicím středisku Pardubice zařazena dvě nová výcviková vozidla značky Renault model Trafic Passenger. Věříme, že všem zkušebním komisařům, kteří budou na…

Aktuality 07. 03. 2016
Přestupky po novele zákona o silničním provozu

Novela zákonem č. 48/2016 Sb. se týká také přestupků a sankcí. Například v souvislosti se zavedením nových § 6b a 6c a možnosti zadržení osvědčení o registraci vozidla se nově považuje za přestupek…

Aktuality 04. 03. 2016
Odborné shromáždění zkušebních komisařů

Ve dnech 8.– 9. 2. se ve vojenském zařízení ve Zbýšově u Čáslavi uskutečnilo odborné shromáždění zkušebních komisařů oddělení vzdělávání Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích a vojenských…

Aktuality 22. 02. 2016
Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 20. 2. 2016

Zákon č. 48/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nabyl účinnosti 20. února 2016. O změnách jsme Vás informovali v samostatném materiálu v době legisvakanční…

Aktuality 15. 02. 2016
Řidičské průkazy mají omezenou platnost

Doba platnosti řidičských průkazů je pět nebo deset let (viz dále v textu). Na přední straně řidičského průkazu je pod číselným znakem 4b. uvedeno datum platnosti řidičského průkazu. Mnoha držitelům…

Aktuality 12. 02. 2016
Novela zákona č. 247/2000 Sb. a přestupkového zákona

Zákon č. 48/2016 Sb. novelizuje s účinností od 20. února 2016 i zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Změny jsme vyznačili barevným podkladem, zrušené…

Aktuality 11. 02. 2016
Povolení zvláštního užívání komunikace

Dne 3. a 4. února 2016 byla v Karlovarském kraji zastavena vozidla k silniční kontrole a za účelem kontrolního nízkorychlostního vážení. Řidiči souprav přepravujících dřevo dopravců ze SRN předložili…

Aktuality 10. 02. 2016
Seminář pro pedagogy

Dopravní výchova se týká nejen dětí ze základních škol. Na vyšší úrovni probíhá i ve středních školách, kde se studenti již stávají držiteli řidičských oprávnění. Se zásadami účinné prevence…

Aktuality 09. 02. 2016
Táto, uber plyn

Dne 30. ledna 2016 se na autodromu v Sosnové u České Lípy konala již tradiční zimní akce pro rodiny s dětmi a automobilem. Obec Sosnová, Autodrom, ČCK, Autoškola uspořádali již 8 ročník oblíbeného a…

Aktuality 09. 02. 2016
BESIP pro seniory s postižením zraku

V roce 2015 zemřelo při dopravních nehodách 140 osob starších 64 let, což je o dvacet pět více než v roce 2014. Někteří dříve narození spoluobčané mohou mít následkem zhoršeného zdravotního stavu…

Aktuality 08. 02. 2016
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb.,…

Aktuality 01. 02. 2016
Bilance roku 2015 – denně v průměru 255 nehod

Celkový počet dopravních nehod se oproti roku 2014 zvýšil o 7 208 nehod. Více je také usmrcených osob, ve srovnání s rokem 2014 o 31. Čtrnáct osob z tohoto počtu možná zemřít nemuselo, kdyby viník…

Aktuality 26. 01. 2016
Bezpečí seniorů v dopravě

Chodci, cyklisté, děti a dříve narození občané patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Krajská pracoviště BESIP ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty proto pořádají pravidelné…

Aktuality 26. 01. 2016
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

V roce 2015 se ve Zlínském kraji podařilo uskutečnit celkem 149 akcí se zaměřením na BESIP nejen pro děti, ale i pro rodiny, řidiče, motorkáře, i seniory, což zhruba totéž, jako v roce…

Aktuality 25. 01. 2016
I pracovní stroj samojízdný podléhá registraci

Ve středu 20. ledna 2016 při kontrole v Chodově na silnici II/209 bylo takové vozidlo Policií ČR zastaveno. Při kontrole dokladů k vozidlu bylo zjištěno, že není registrováno. Velký technický průkaz …

Aktuality 21. 01. 2016
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik…

Aktuality 20. 01. 2016
Novela zákona o silničním provozu schválena

Ve znění senátního tisku č. 175, který navazuje na sněmovní tisk č. 471, byly schváleny změny v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb., a současně i změny v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a…

Aktuality 13. 01. 2016
Od kdy a jak často lékařské prohlídky?

V poslední době se množí dotazy, od kolika let věku musí mít řidič vozidla zdravotní prohlídku. Stále od 60 let? A je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti při řízení vozidla u sebe? K…

Aktuality 11. 01. 2016
Přestupky, body a lhůty

Bodový systém byl v České republice zaveden novelou zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006. Příloha k zákonu, která obsahuje přehled jednání spočívajících v…

Aktuality 05. 01. 2016
Zákon o silničním provozu ve znění účinném k 31. prosinci 2015

Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byla provedena zákonem č. 268/2015 Sb. O změnách jsme Vás informovali již v průběhu legisvakanční lhůty. V souvislosti se změnou zákona o…

Aktuality 04. 01. 2016
Změna vyhlášky o registraci vozidel

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, se od 1. ledna 2016 mění. Účinnosti nabývají § 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem „znaménko“ a odst.…

Aktuality 22. 12. 2015
Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje,…

Aktuality 21. 12. 2015
Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláškou č. 338/2015 Sb. je novelizována vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vstupuje v účinnost dnem 31. prosince 2015.…

Aktuality 21. 12. 2015
Registrační značka na přání

Od 1. ledna 2016 lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností požádat o registrační značku na přání. Novelizovaný zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…

Aktuality 15. 12. 2015
Zbývá už jen několik dní

Údaje o umístění a účelu vozidla dočasně vyřazeného z provozu se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností musí nahlásit nejpozději do konce prosince 2015. Pokud bylo vozidlo dáno do…

Aktuality 13. 12. 2015
Nové dopravní značky – 5

V této poslední části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Vodorovné dopravní značky nově obsahují místo…

Aktuality 08. 12. 2015
Pracovní setkání v Integrované střední škole automobilní Brno

V rámci pořádání nových kurzů pro odbornou veřejnost začalo v roce 2015 Centrum služeb pro silniční dopravu spolupracovat s Integrovanou střední školou automobilní Brno, příspěvková organizace. Na…

Aktuality 07. 12. 2015
Nové dopravní značky – 4

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Skupina dodatkových tabulek je rozšířena o několik nových…

Aktuality 03. 12. 2015
Nízkorychlostní vážení v Mostě

Na polygonu Autodromu Most se uskutečnilo na žádost Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, z.s. o posledním listopadovém víkendu nízkorychlostní kontrolní vážení kamionů přepravujících…

Aktuality 03. 12. 2015
Netradiční dárek

Dětem můžete již na konci letošního roku zajistit letní tábor, který připravilo krajské pracoviště BESIP Kraje Vysočina pod záštitou krajského koordinátora Milana Stejskala. Formou dobrodružné hry a…

Aktuality 01. 12. 2015
Mýtné v roce 2016

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 307/2015 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací mýtem, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb. Novelizované jsou přílohy č. 1 a 2 k citované…

Aktuality 01. 12. 2015
Dálniční poplatky 2016

Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, stanoví pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, vzory kupónů prokazujících úhradu…

Aktuality 30. 11. 2015
Ještě jednou k veletrhu Czechbus

Servisní organizace Ministerstva dopravy Centrum služeb pro silniční dopravu se veletrhu Czechbus účastní již několik let. O letošní expozici CSPSD jsme již informovali, ale na konkrétní roli Centra…

Aktuality 30. 11. 2015
CSPSD na veletrhu Czechbus i letos

Centrum služeb pro silniční dopravu se opět účastnilo 5. ročníku středoevropského veletrhu autobusů. Konal se ve dnech 24. – 26. listopadu a CSPSD se prezentovalo prostřednictvím mobilních expertních…

Aktuality 26. 11. 2015
Zkouška z praktické jízdy MOTO

Závěrečná zkouška žadatelů o řidičské oprávnění skupin AM, A1, A2 a A má od 1. listopadu 2015 nová pravidla. První část této zkoušky zahrnuje předvýjezdovou kontrolu motocyklu a zvláštní jízdní úkony…

Aktuality 25. 11. 2015
Bezpečnější přechody pro chodce

Statistická ročenka 2014 uvádí, že při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci, přecházejícímu po vyznačeném přechodu,…

Aktuality 24. 11. 2015
Nové dopravní značky – 3

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky příkazové byly převzaty z dosavadní…

Aktuality 23. 11. 2015
Řešení krizových situací

Kurzy bezpečné jízdy se pořádají na plochách mimo pozemní komunikace tak, aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. Řidiči vozidel si mohou vyzkoušet jízdu na kluzkém povrchu,…

Aktuality 20. 11. 2015
Nové dopravní značky – 2

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb…

Aktuality 19. 11. 2015
Nové dopravní značky – 1

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Mezi zásadní změny patří uspořádání nové vyhlášky. Na rozdíl…

Aktuality 18. 11. 2015
Dál se nejede!

Digitální tachograf je zařízení, které má oproti předešlým generacím tachografů poměrně vysoký stupeň zabezpečení. I přes snahu výrobců, kteří respektují příslušná nařízení, se ale najdou tací,…

Aktuality 10. 11. 2015
Po čtrnácti letech skončí vyhláška č. 30/2001 Sb.

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška obsahuje mimo jiné význam, vyobrazení a užití dopravních značek,…

Aktuality 03. 11. 2015
Snížení rychlosti na silnicích pro motorová vozidla

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, se od 31. prosince 2015 mění mimo jiné i nejvyšší dovolená rychlost na silnicích pro motorová vozidla. Obecná úprava v § 18 snižuje nejvyšší…

Aktuality 02. 11. 2015
Kurz bezpečné jízdy pro veřejnost

Zhoršené povětrnostní podmínky kladou na řidiče zvýšené nároky po celý rok. Zimní období je z tohoto pohledu nejnáročnější, je třeba počítat se sněhem, námrazou apod. Zásadní a nejdůležitější je pro…

Legislativa 29. 10. 2015
Změny ve vyhlášce č. 277/2004 Sb.

o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel přináší vyhláška č. 271/2015 Sb. s účinností od 5. listopadu 2015. Kromě jiných úprav se mění přílohy č. 1 a 2, které obsahují náležitosti…

Legislativa 27. 10. 2015
Novela zákona o pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb. byl změněn zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince, respektive 13. listopadu 2015. Mimo jiné se zrušuje pojem „rychlostní silnice“, upravuje se vlastnictví pozemních…

Aktuality 26. 10. 2015
Dobře vidět a správně vnímat

Příčiny dopravních nehod vyšetřuje, hodnotí a do statistik zahrnuje Policie České republiky. Často je důvod zřejmý. Nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, nedodržení bezpečné vzdálenosti.…

Legislativa 22. 10. 2015
Změny zákona o silničním provozu od 31. prosince 2015

Zákonem č. 268/2015 Sb. byl novelizován nejen zákon o pozemních komunikacích, ale i zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. K nejvýraznějším změnám patří snížení nejvyšší dovolené rychlosti na…

Aktuality 22. 10. 2015
Klesá pouze počet těžce zraněných

Statistika nehodovosti za devět měsíců letošního roku zaznamenává v hlavních ukazatelích nárůst celkového počtu nahlášených a vyšetřovaných dopravních nehod, počtu usmrcených osob a lehkých zranění…

Aktuality 20. 10. 2015
Den upevnění nákladu Chemnitz

Zástupci Centra služeb pro silniční dopravu se několik let zúčastňují tradiční výstavy s názvem "Den upevnění nákladu". Nejinak tomu bylo i letos. Letošní ročník byl pořádán společně s výstavou…

Pro dopravce 19. 10. 2015
Textilní popruhy ze syntetických vláken

ČSN EN 12195-2 – Přivazovací popruhy ze syntetických vlákenNejčastějším přivazovacím prostředkem pro zabezpečení nákladu při přepravě jsou textilní popruhy ze syntetických vláken, mezi řidiči známé…

Pro dopravce 19. 10. 2015
Normy pro zabezpečení nákladu

Evropské normy pro zabezpečení nákladuVe vyhlášce č.342/2014 Sb., §38, bod 7) je doslovně uvedeno:„Náklad na vozidle, i v jízdní soupravě, musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným…

Aktuality 14. 10. 2015
Pohár starostů

Dne 6.10.2015 proběhl na dětském dopravním hřišti v Náchodě již 11. ročník dopravní soutěže "Pohár starostů", určený pro žáky 5. tříd Náchodska. Soutěž se koná pod patronací starostů Náchodska,…

Legislativa 13. 10. 2015
Novela vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vyhláškou č. 167/2002 Sb. se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. S účinností od 1. listopadu 2015 byla tato vyhláška změněna…

Aktuality 12. 10. 2015
Pro bezpečnější silnice

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP pro motoristy ojedinělou preventivní dopravně bezpečnostní akci s názvem „Vysočinou na silnicích…

Aktuality 07. 10. 2015
Blíž manipulacím

Opírat se při kontrole dodržování dob řízení a odpočinku pouze o předložené záznamy dnes nestačí. Stále častěji se setkáváme s případy, kdy záznam tachografu není pravdivý, protože byl proces záznamu…

Aktuality 03. 10. 2015
Kdy již nelze projednat přestupek

Změna zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. zákonem č. 204/2015 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. října 2015. Jednou z nejpodstatnějších změn je prodloužení doby, po jejímž uplynutí již nelze přestupek…

Aktuality 28. 09. 2015
Tak jsem koupil a tak jezdím

Bez registrační značky, bez záznamů o době řízení, s přetíženým vozidlem, se třemi lehkými technickými závadami stupně A, třinácti vážnými závadami stupně B a třemi nebezpečnými závadami stupně C na…

Aktuality 20. 09. 2015
Kdo smí zastavovat vozidlo

Zastavit jedoucí vozidlo smí především příslušník Policie České republiky. Zákon o silničním provozu stanoví výčet dalších osob, které mohou zastavit vozidlo za účelem kontroly nebo z dalších důvodů,…

Aktuality 17. 09. 2015
Nesvítí, nebrzdí; nevadí, jedu…

V každodenním silničním provozu každý z nás potkává mnoho vozidel v různém technickém stavu, který by ovšem měl vždy odpovídat zákonným požadavkům. Provozovat lze dle zákona č. 361/2000 Sb. a zákona…

Aktuality 16. 09. 2015
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2015

Ve dnech 3.–5.9.2015 proběhlo ve Vídni Evropské finále dopravní soutěže mladých cyklistů „ European Traffic Education Contest“. Tato soutěž se koná pod hlavičkou FIA a jednotlivá družstva startují za…

Aktuality 15. 09. 2015
Den pro kamiony

V úterý 8. září 2015 proběhl na dálnici D 8 již 5. ročník „Dne pro kamiony“, který pořádalo Krajské ředitelství Policie ČR - dálniční oddělení v Řehlovicích, ve spolupráci s krajským koordinátorem…

Aktuality 14. 09. 2015
Bílá krycí nálepka

Dovolujeme si Vás informovat, že CSPSD s .p .o. byl udělen Atest č. 3556 na bílou krycí nálepku pro přelepení poškozeného místa po odstranění zelené nálepky na registrační značce. Tato nálepka je…

Aktuality 14. 09. 2015
Kontrolní orgány BAG spolupracují s mobilními jednotkami

Ve dnech 2. - 3. 9. 2015 se v Karlovarském kraji konala součinnostní kontrolní akce Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu s BAG-Bavorsko za účastí Policie ČR DI Karlovy Vary a…

Aktuality 14. 09. 2015
Zebra pomáhá, ale rozhlédnout se musíš sám

Přechod pro chodce, metaforicky pojmenovaný jako Zebra, je každoročně na počátku září jedním z nejsledovanějších míst na pozemních komunikacích. Návrat dětí do školy a jejich pohyb po ulicích měst,…

Aktuality 11. 09. 2015
Nebezpečné předměty v kabině vozidla

Při silničních kontrolách užitkových vozidel jsou v kabině řidiče velmi často nacházeny různé předměty v blízkosti čelního skla. Některé bývají překážkou v poli přímého výhledu řidiče, což je podle…

Aktuality 01. 09. 2015
Pracovní setkání v Bechyni

V rámci spolupráce Centra služeb pro silniční dopravu a Vojenské policie se v pátek 28. srpna uskutečnilo v Bechyni jednání o dalších formách vzájemné kooperace. Vedení vojenské policie projevilo…

Aktuality 31. 08. 2015
Bezpečná vzdálenost mezi vozidly

Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly patří mezi nejčastější příčinu dopravní nehody. Srážky za sebou jedoucích vozidel mohou být důsledkem nepozornosti (řidič porušil povinnost plně…

Aktuality 27. 08. 2015
Dětský den

Město Kelč a osadní výbor Babice ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP ve Zlínském kraji uspořádali 15. srpna pro rodiče s dětmi Dětský sportovní den se zaměřením na dopravní výchovu. Ty…

Aktuality 26. 08. 2015
Autobus versus kamion

O nehodu mezi oběma vozidly naštěstí nejde. Dopravní policisté Královéhradecké policie použili starý autobus pro novou formu dopravně bezpečnostní akce. Z autobusu lze monitorovat a dokumentovat…

Aktuality 25. 08. 2015
Soutěžní den BESIP na letním táboře

Program příměstského letního tábora Domu dětí a mládeže v Domažlicích zpestřilo v pondělí 10. srpna odpoledne s dopravní výchovou. Úkolu předat dětem důležité vědomosti o pravidlech provozu zábavnou…

Aktuality 19. 08. 2015
Zastavení a stání, zastavení vozidla

Pravidla silničního provozu, obsažená v zákoně č. 361/2000 Sb., rozlišují pojmy „zastavení“, „stání“ a „zastavení vozidla“. Příslušná ustanovení zákona upravují způsob dovoleného zastavení a stání,…

Aktuality 18. 08. 2015
Společná akce Policie ČR, BESIP a Českého svazu pivovarů

Krajský koordinátor BESIP v Plzeňském kraji se ve středu 12. srpna zúčastnil dopravně preventivní akce Policie ČR, zaměřené převážně na kontrolu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidičů…

Aktuality 17. 08. 2015
Průjezdný pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy

V letošním extrémně horkém létě vyjíždějí řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mnohem častěji než v jiném období roku. Jsou to především vozidla záchranné služby a hasičů. Povinnost umožnit těmto…

Aktuality 13. 08. 2015
Předjíždění

Jednou ze čtyř nejčastějších příčin dopravních nehod je nesprávné předjíždění. Mezi nesprávným způsobem jízdy, nedáním přednosti a nepřiměřenou rychlostí má nesprávné předjíždění na nehodách trvale…

Aktuality 11. 08. 2015
Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Pro laika téměř totožné pojmy. Z praxe dopravní policie či úředníků dopravně správních agend je však patrné, že zásadní rozdíl ve významu neznají mnohdy ani sami držitelé řidičských oprávnění a…

Aktuality 10. 08. 2015
Zvěř a domácí zvířata na pozemních komunikacích

Zákon o silničním provozu upravuje jízdu na zvířatech a vedení zvířat (§ 60), ale ukládá také povinnost účastníkům silničního provozu neohrožovat život zvířat (§ 4 písm. a) citovaného zákona).…

Aktuality 05. 08. 2015
Ukázka vojenské techniky v Jindřichově Hradci

Centrum služeb pro silniční dopravu dlouhodobě spolupracuje s Vojenskou policií při různých dopravně bezpečnostních akcích. Součástí předpokládaného rozšíření spolupráce v oblasti vzdělávání byla…

Aktuality 05. 08. 2015
Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Mimořádná situace v severofrancouzském městě Calais přiměla Ministerstvo dopravy UK k opatřením, která by měla vést ke zklidnění dopravy zejména na druhé straně tunelu – v přístavu Dover a městě Kent…

Aktuality 04. 08. 2015
Bezohlední a nepoučitelní

Běžná silniční kontrola nákladních a užitkových vozidel u Vrbna pod Pradědem. Vozidlo kategorie N 1, zastavené příslušníkem Policie ČR, má zjevně nedostatečně upevněný náklad. Na první pohled je také…

Aktuality 03. 08. 2015
Týden vážných nehod s tragickými následky

Po mírně optimistické pololetní statistice dopravních nehod se v červenci situace dramaticky zhoršila. Mezi tragické nehody patří srážka pendolina s kamionem na železničním přejezdu u Studénky.…

Aktuality 03. 08. 2015
Akce BESIP splnila očekávání

Již 7. ročník přehlídky FEUER SHOW se konal v sobotu 25. července v Košeticích. U příležitosti oslav 120. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů se prezentovaly další složky Integrovaného…

Aktuality 29. 07. 2015
Znáte všechny dopravní značky?

Výklad a vyobrazení všech dopravních značek, dodatkových tabulek, dopravního zařízení atd. obsahuje vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a…

Aktuality 27. 07. 2015
Doklady při řízení motorového vozidla

Povinnost mít u sebe a při kontrole předložit doklady se týká pouze řidičů motorových vozidel. Které doklady to konkrétně jsou a kdo je může ke kontrole vyžadovat, stanoví zákon o silničním provozu v…

Aktuality 21. 07. 2015
Nehodovost za 1. pololetí v číslech

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách oproti loňskému roku nestoupá, naopak poklesl, i když jen o dvě osoby. Zvýšil se však počet smrtelných úrazů v důsledku nehod pod vlivem alkoholu.…

Aktuality 12. 07. 2015
Ukázka činnosti MEJ CSPSD pro náměstka ministra dopravy

Dne 9. 7. 2015 byla běžná kontrolní akce mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu (MEJ CSPSD) a Policie České republiky (PČR) na dálnici D11 tak trochu výjimečná. Na pozvání…

Aktuality 10. 07. 2015
Kdo smí řídit trolejbus?

Trolejbus je v zákoně o silničním provozu definován jako motorové vozidlo a zároveň je podle zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, považován za drážní vozidlo. Řídit drážní vozidlo na dráze…

Aktuality 08. 07. 2015
BESIP a Integrovaný záchranný systém chtějí předcházet nehodám

Zajímavou dopravně preventivní akcí s názvem FEUER SHOW bude již 7. ročník přehlídky historické i současné techniky, používané například i při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Výstava,…

Aktuality 07. 07. 2015
Omezení průjezdu tunely

Dohoda ADR stanovuje a zároveň omezuje průjezd vozidel přepravujících nebezpečné věci tunely. Pro tento účel musí být příslušné tunely označeny jednou z kategorií tunelů v závislosti na…

Aktuality 07. 07. 2015
Nebezpečná jízdní souprava ukončila svou jízdu

Při běžné silniční kontrole zastavili policisté DI Přerov vozidlo, které hned na první pohled dávalo tušit, že jeho technický stav nebude zcela v pořádku. Kontrolní technik STK mobilní expertní…

Aktuality 01. 07. 2015
Účast na silničním provozu v dalších souvislostech

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích jsou stanoveny v § 4 zákona o silničním provozu, shrnuty jsou do pouhých tří písmen a), b) a c). Jsou zde však užity odkazy na další právní…

Aktuality 30. 06. 2015
Od 1. července pouze ochranná nálepka protokolu o měření emisí

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. přinesla podstatné změny v oblasti vyznačování platnosti měření emisí. Změny se dotkly i…

Aktuality 30. 06. 2015
Ocenění práce krajských koordinátorů BESIP

Dne 20. června 2015 při slavnostní části „Dne Policie 2015“ Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje byla udělena panu Pavlu Rakusovi „Plaketa Policie České Republiky“. Pavel Rakus pracuje…

Aktuality 29. 06. 2015
Celostátní finále

Vyhlášením vítězů a předáním cen skončilo 18. června 2015 celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy, Ředitelství dopravní policie ČR,…

Aktuality 24. 06. 2015
Omezení jízdy některých vozidel v červenci a v srpnu

Celoroční omezení jízdy některých vozidel v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu v určených hodinách a na vybraných pozemních komunikacích stanoví zákon o silničním provozu v § 43 odst. 1 písm…

Aktuality 23. 06. 2015
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Jízda vyšší rychlostí, než která je dovolena obecnou, místní nebo přechodnou úpravu, je na našich silnicích nejčastějším přestupkem. Ze statistických údajů vyplývá, že denně je tento přestupek…

Aktuality 22. 06. 2015
Místní a přechodná úprava rychlosti jízdy

Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti zákonem o silničním provozu nemůže postihnout všechny konkrétní situace v silničním provozu. Proto se místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních…

Aktuality 17. 06. 2015
Od 1. července 2015 musí mít vozidlo vlastníka

Pokud má být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, musí mít k 30. červnu 2015 dokončenou registraci. Povinnost vyplývá ze změny zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních…

Aktuality 17. 06. 2015
Jedna kontrola jízdní soupravy, šestnáct technických závad

Špatný technický stav nákladních a užitkových vozidel je téměř každý den zjišťován silničními kontrolami. Stejně tak se v průměru téměř každý den stane dopravní nehoda, jejíž příčinou jsou právě více…

Aktuality 16. 06. 2015
O zákazech vjezdu podrobněji

Dopravní značky (zákazové) obsahují skupinu značek, která vyjadřuje zákazy vjezdu. Zákaz vjezdu se může vztahovat k druhu vozidla nebo k jeho rozměrům a celkové nebo okamžité hmotnosti, případně je…

Aktuality 11. 06. 2015
Noví zkušební komisaři řidičů

V termínu 02.03.-23.04.2015 proběhlo ve školicím středisku Pardubice základní školení pro zkušební komisaře, jehož se zúčastnilo celkem 16 žadatelů o průkaz zkušebního komisaře ze 14 obcí s…

Aktuality 09. 06. 2015
Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu prostřednictvím krajských koordinátorů zajišťuje kromě bezpečnostně preventivních akcí především dopravní výchovu dětí. Aby dopravní výchova měla…

Aktuality 05. 06. 2015
Pernštejn 2015

Řidiči nákladních vozidel, kteří projížděli ve 22. týdnu pardubickým krajem, mohli zpozorovat zvýšenou aktivitu na obvyklých kontrolních stanovištích. Bylo to způsobeno pořádáním již čtvrtého ročníku…

Aktuality 01. 06. 2015
Budoucí řidiči motorových vozidel

Přirozená soutěživost dětí pomáhá všem zainteresovaným v dopravní výchově, od učitelů škol až po pracovníky BESIP, kteří každoročně připravují a organizují Dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajské…

Aktuality 28. 05. 2015
Rozšíření spolupráce s Vojenskou policií v Táboře

Příslušníci Oddělení dopravní a pořádkové služby Vojenské policie v Táboře se již několikrát zúčastnili dopravně preventivních akcí, jejichž pořadatelem nebo dalším z přítomných subjektů bylo Centrum…

Aktuality 28. 05. 2015
Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti pro konkrétní druh vozidla a pozemní komunikaci. Rozlišuje motorová…

Aktuality 20. 05. 2015
Přetížená vozidla jsou stále vážný problém

Vozidla, která svým nákladem překračují povolenou hmotnost včetně 3% tolerance, značně devastují naše pozemní komunikace, jsou nebezpečná a mají zhoršené dynamické vlastnosti. Většinou jsou to…

Aktuality 19. 05. 2015
(Ne)přiměřená rychlost jízdy

Jednou z hlavních příčin dopravních nehod s velmi závažnými následky je nepřiměřená rychlost jízdy. Statistika nehodovosti PČR eviduje za první čtvrtletí letošního roku 3 511 nehod v důsledku…

Aktuality 18. 05. 2015
Malé nákladní vozidlo skrývalo velké nebezpečí

Se špatně nebo nedostatečně upevněným nákladem se pracovníci mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu setkávají při silničních kontrolách poměrně často. Jeden z případů…

Aktuality 12. 05. 2015
Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

V rámci silničních kontrol zaměřených na nákladní přepravu byly v měsíci dubnu mobilní expertní jednotkou z Libereckého kraje v součinnosti s Policií ČR odhaleny dva případy manipulace s daty od…

Aktuality 05. 05. 2015
Jak na přepravy v podlimitním množství?

Silniční přeprava nebezpečných věcí je uskutečňována na základě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, která stanovuje povinnosti všech účastníků přepravy, tak aby…

Aktuality 04. 05. 2015
BESIP a silniční kontroly

Dne 20. dubna 2015 zorganizovalo Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina v úzké spolupráci s krajským koordinátorem BESIP Milanem Stejskalem společnou silniční kontrolní akci se zaměřením na…

Aktuality 30. 04. 2015
CZECHBUS 2015 pod záštitou ministra dopravy

Nad pátým ročníkem středoevropského veletrhu autobusů a hromadné dopravy převzal významnou záštitu ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Specializovaný veletrh se letos bude konat ve dnech 24. – 26.…

Aktuality 28. 04. 2015
Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Digitální tachograf nabízí uživateli zvláštní režim, se kterým si mnozí řidiči ani dopravci často nevědí rady. Někteří se obávají problémů při silniční kontrole, jiní poukazují na chybějící…

Aktuality 28. 04. 2015
Nedělní nehody mají v prvním čtvrtletí nejhorší následky

Zpráva o dopravní nehodovosti za první čtvrtletí letošního roku není příliš optimistická. Zvyšuje se počet evidovaných nehod, oproti loňskému roku o 1 176, ale mnohem závažnější je skutečnost, že…

Aktuality 28. 04. 2015
Digitální tachografy v kontrolní praxi

Odborní pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s dopravní společností FTL realizovali školení pro dopravní službu PČR, které se konalo 23. dubna 2015 v Prostějově. Náplní…

Aktuality 27. 04. 2015
Čím dříve, tím lépe

O významu dětské dopravní výchovy nelze pochybovat. Podle zákona o silničním provozu mohou děti na kolech jezdit na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací…

Aktuality 20. 04. 2015
Nejčastější přestupky, za které dostáváme body

K nejvýraznější změně v našem bodovém systému došlo 1. srpna 2011, kdy byly novelou zákona o silničním provozu zrušeny položky, ohodnocené jedním a šesti body. Nejčastěji se udělují dva body za…

Aktuality 15. 04. 2015
Nosiče jízdních kol a registrační značka

Konstrukce (nosiče) pro převoz jízdních kol jsou součástí vozidla, které musí být vpředu i vzadu označeno registrační značkou. Možnost vydání třetí registrační značky uvádí zákon č. 239/2013 Sb.,…

Aktuality 13. 04. 2015
Pravomoci obecní policie v silniční dopravě

Obecní policie (zřízená městem, statutárním městem a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie) se řídí především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Ve věcech dohledu nad…

Aktuality 09. 04. 2015
Jízdní pruhy mimo obec, omezení jízdy pro některá vozidla

Jízda v jízdních pruzích, vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy, má svá pravidla i pro jízdu mimo obec. Zejména na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se často nedodržuje povinnost jízdy…

Aktuality 08. 04. 2015
Kvalita a bezpečnost v přepravě cestujících

Nařízení vlády č. 49/2015 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě…

Aktuality 07. 04. 2015
Vážení trolejbusů pro Škoda Electric

V březnu letošního roku se na Centrum služeb pro silniční dopravu obrátila Škoda Electric se žádostí o kontrolní vážení vyráběných vozidel. Vážení trolejbusů prováděla mobilní expertní jednotka v…

Aktuality 31. 03. 2015
Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Ve středu 25. března se završila další etapa fungování dětského dopravního hřiště v Blansku. V 10.00 hod dopoledne bylo hřiště slavnostně předáno oficiálním představitelům Města Blansko v čele se…

Aktuality 30. 03. 2015
Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a květnu 2015, že podle počtu výměn z roku 2005 se v tomto období očekává značný nárůst žádostí o výměnu…

Aktuality 30. 03. 2015
Přejíždění z pruhu do pruhu

Boční střet vozidel při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného pruhu není výjimečnou nehodou. K takovým kolizím dochází zejména v hustém městském provozu na pozemních komunikacích se dvěma…

Legislativa 23. 03. 2015
Novela vyhlášky o řidičských průkazech

Vyhláška č. 43/2015 Sb. ze dne 12. března 2015 mění vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Účinnosti nabývá dnem 27. března 2015, s výjimkou přílohy 2, která účinnosti…

Aktuality 18. 03. 2015
Předčasně ukončená cesta do Maroka

Společná silniční kontrola příslušníků dopravní služby PČR a pracovníků mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu z Plzně, konaná 9. března tohoto roku v Rozvadově, odhalila…

Aktuality 16. 03. 2015
Nehodou to začíná

Centrum služeb pro silniční dopravu se prostřednictvím koordinátora BESIP kraje Vysočina, pana Milana Stejskala, organizačně podílelo na vzdělávacím a preventivním projektu pro studenty středních…

Aktuality 12. 03. 2015
Provoz na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

Stále častěji zaznamenává Policie ČR případy porušování pravidel provozu na těchto pozemních komunikacích. Jízda v protisměru, otáčení nebo couvání. Pravidla provozu na dálnici a silnici pro motorová…

Aktuality 10. 03. 2015
Změny podle nařízení (EU) 165/2014

Avizovaný příchod tachografů nové generace musí být nutně předznamenán změnou některých předpisů v této oblasti. Prvním z nich je nařízení (EU) 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, které…

Aktuality 06. 03. 2015
Co označuje červený sloupek

Směrové sloupky červené barvy nejsou na pozemních komunikacích umístěny příliš často a mnozí řidiči neznají jejich přesný význam. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na…

Aktuality 03. 03. 2015
Zkontrolujte si povinnou výbavu

Výbavou vozidla jsou věci, které jsou určeny k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla, nebo k ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladů před újmou na zdraví, poškozením nebo před…

Legislativa 02. 03. 2015
ADR 2015, český překlad

V lednu tohoto roku jsme vás informovali o aktualizaci Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2015. Nyní upozorňujeme na tuto dohodu ADR 2015 v českém překladu, která…

Aktuality 24. 02. 2015
Orientační dechová zkouška ukázala 3,39 promile

Alkohol v krvi řidičů motorových i nemotorových vozidel je při silničních kontrolách nebo dopravních nehodách nalezen bohužel poměrně často. Zpráva o zjištěné hladině alkoholu 3,39 promile u řidiče…

Aktuality 23. 02. 2015
Nákladní vozidlo s nebezpečnou závadou stupně C

V první polovině února letošního roku bylo při běžné silniční kontrole na území karlovarského kraje Policií ČR zastaveno nákladní vozidlo s přívěsem. Technickou silniční kontrolu vozidla prováděl…

Aktuality 16. 02. 2015
Přestupky, trestné činy a bodový systém v číslech

Přehled spáchaných přestupků a trestných činů v dopravě a informace o stavu bodů na kontech registrovaných řidičů v celé České republice je pravidelně a velmi podrobně zpracováván. Ze zprávy k 31.…

Aktuality 12. 02. 2015
Co do tachografu nepatří…

Výrobci digitálních tachografů uvádí na trh pouze taková zařízení, která splňují požadavky příslušných nařízení. Z tohoto pohledu jsou dnešní tachografy mnohem bezpečnější a tedy odolnější vůči…

Aktuality 11. 02. 2015
Roční statistika zaznamenala 14 208 případů, kdy viník z místa nehody ujel

Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2014 již od prvního pololetí naznačoval, že nejzávažnější sledovaný údaj, počet smrtelných úrazů při nehodách, bude vyšší než v roce předcházejícím. Konečné číslo,…

Aktuality 11. 02. 2015
První prohlubovací kurz pro techniky STK v Trutnově

Podstatnou změnu pro kontrolní techniky STK přinesla novela zákona č. 56/2001 Sb. Podle § 61 se profesní osvědčení kontrolního technika vydává na dobu 3 let. Ministerstvo může prodloužit platnost…

Aktuality 09. 02. 2015
Státní odborný dozor v dopravě s novými průkazy

Vyhláška č. 9/2015 Sb. stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě s účinností od…

Aktuality 06. 02. 2015
Technické prohlídky v KRNAP

Začátkem roku každoročně provádí stanice technické kontroly Trutnov ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku technické prohlídky sněžných pásových vozidel. Stručnou zprávu o průběhu…

Aktuality 04. 02. 2015
Bezpečné upevnění nákladu – část 2.

Znovu se vracíme k problematice upevnění a zajištění nákladu. Ve druhé části edukačního materiálu jsou uvedeny právní normy, které se týkají jízdy vozidel s nákladem. Popsány jsou základní povinnosti…

Aktuality 03. 02. 2015
Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zrušila mimo jiné i…

Aktuality 29. 01. 2015
Kdyby cestující věděli…

Chtělo by se možná říci, že událost, která je v tomto článku popsána, je spíše výjimečná, ale je tomu právě naopak. Autobusů, které denně vozí cestující po našich silnicích a jejichž technický stav…

Aktuality 27. 01. 2015
Technické prohlídky silničních motorových vozidel

Se změnami zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vás postupně seznamujeme v tematických částech. Ke změnám došlo i v oblasti technických prohlídek a měření…

Aktuality 26. 01. 2015
Pomoc při dopravní nehodě – asistenční linka 1224

Pro případ nepříjemné události, jakou dopravní nehoda bezesporu je, zřídila Česká kancelář pojistitelů pro motoristickou veřejnost provoz Linky pomoci řidičům. Tato linka má dobře zapamatovatelné…

Aktuality 22. 01. 2015
Proti nekalým praktikám prodejců ojetých vozidel

Jedním z hlavních ukazatelů o stavu a hodnotě ojetého vozidla je počet najetých kilometrů. Zájemci o koupi takového vozidla mnohdy bývají mile překvapeni relativně nízkým číslem. Nelze samozřejmě…

Aktuality 19. 01. 2015
Bezpečné upevnění nákladu – část 1.

Správné a dostatečné zajištění nákladu je významné nejen pro bezproblémovou přepravu z místa A do místa B, ale zejména pro bezpečnost silničního provozu. Mobilní kontrolní jednotky Centra služeb pro…

Aktuality 16. 01. 2015
Informace pro SME

V současnosti jsou vydávány kontrolní nálepky měření emisí (dále KNME), které lze do 30.6.2015 použít k vylepení na protokoly dle platné vyhlášky.Nové, tzv ochranné nálepky budou distribuovány až po…

Aktuality 13. 01. 2015
Časy se mění… a je na čase!

To je rčení obecně platné, my máme na mysli spíše konstatování „zákony se mění“ a ano, je na čase.Už zase, řekne si běžný laik, změn je tolik, že je jeden nestíhá sledovat a tak se stalo standardem…

Aktuality 12. 01. 2015
ADR 2015

Hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici je „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí,“ která je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. Od 1.…

Legislativa 09. 01. 2015
Zákon o silničním provozu – ještě dvě novely k 1. lednu 2015

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bude s účinností od 1. ledna 2015 novelizován zákonem č. 239/2013 Sb., kterým se…

Aktuality 07. 01. 2015
Odhlášení a přihlášení vozidla po 1. lednu 2015

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude změna vlastníka nebo provozovatele vozidla vyřízena formou jedné žádosti a na jednom úřadě…

Legislativa 05. 01. 2015
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel

V září a v prosinci loňského roku jsme vás informovali o stavu příprav prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb. Ve středu 31. prosince 2014 byly ve Sbírce zákonů tyto prováděcí vyhlášky uvedeny…

Legislativa 05. 01. 2015
Upřesnění činností STK a SME od 1.1.2015

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění…

Aktuality 23. 12. 2014
Proč to poutat, když se to ani nehne…

Lehkovážnost, která by se dala nazvat spíše drzostí, občas překvapí i otrlé kontrolory. Že se s neupevněným nákladem setkávají na ložných plochách vozidel, to jsme si už zvykli. Ale většinou je to…

Aktuality 18. 12. 2014
PF 2015

Našim partnerům děkujeme za celoroční spolupráci, čtenářům za pozornost a všem přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok.Centrum služeb pro silniční dopravu

Legislativa 17. 12. 2014
Přestupky a správní delikty podle zákona č. 56/2001 Sb. od 1. ledna 2015

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. přináší změnu také v oblasti přestupků a správních deliktů právnických osob a…

Aktuality 09. 12. 2014
Třetí Den otevřených dveří STK v Krásné Lípě

Dobrý technický stav vozidla patří mezi základní podmínky, za kterých lze vozidlo užít v silničním provozu. Technická závada byla v období od ledna do konce října letošního roku příčinou 378…

Aktuality 08. 12. 2014
STK a SME od 1. ledna 2015 - novela zákonem č. 239/2013 Sb.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. je poměrně rozsáhlá. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015 a proto jsme v legisvakanční…

Aktuality 04. 12. 2014
Nehoda zastavila i záchrannou službu

Nečekaně rychlé a podstatné zhoršení počasí v prvních prosincových dnech způsobilo problémy nejen v městské dopravě a na železnici. Dopravní nehoda se nevyhnula ani těm, kteří k jiné takové nehodě…

Aktuality 03. 12. 2014
Podvod při přepravě ADR

Mobilní expertní jednotce Centra služeb pro silniční dopravu, MEJ 803 Vysočina, která mimořádně působila koncem listopadu ve strakonickém okrese, se při společné kontrolní činnosti s Policií ČR…

Aktuality 02. 12. 2014
Jednání CSPSD a BAG

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2014 se konalo další z pravidelných výročních zasedání zástupců Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a německého úřadu Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Zasedání se…

Aktuality 01. 12. 2014
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb. jsou připraveny ke schválení

Vzhledem k častým dotazům uvádíme informaci o stavu prací na prováděcích vyhláškách k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně…

Aktuality 27. 11. 2014
Dálniční kupóny 2015

Dne 13. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374…

Aktuality 24. 11. 2014
Den otevřených dveří v STK Krásná Lípa zaměřený na podporu bezpečnosti silničního provozu

V sobotu dne 29. 11. 2014 se uskuteční od 8:00 do 13:00 hod. ve stanici technické kontroly Krásná Lípa letos již poslední, třetí plánovaná bezplatná akce pro motoristickou veřejnost. Technici STK se…

Aktuality 23. 11. 2014
Expozice CSPSD na veletrhu CZECHBUS 2014

Na letošním interaktivním veletrhu CZECHBUS, který se specializuje na problematiku české a středoevropské silniční hromadné dopravy, se Centrum služeb pro silniční dopravu prezentovalo vozidlem…

Legislativa 18. 11. 2014
Komentovaný zákon o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nabyla účinnosti dnem 7. listopadu 2014. O změnách jsme již informovali, nyní přinášíme komentované znění zákona. Oproti dřívějším verzím jsme se…

Aktuality 18. 11. 2014
Vozidla skupiny B a přípojná vozidla

Která přípojná vozidla smějí být připojena k vozidlům skupiny B a jaký rozsah řidičského oprávnění musí mít řidič takové jízdní soupravy? Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,…

Aktuality 10. 11. 2014
Neosvětlení cyklisté zbytečně riskují

Nedělní odpoledne, v listopadovém počasí spíše podvečer. Za výrazně snížené (a stále se rychle snižující) viditelnosti jede po silnici I. třídy neosvětlený cyklista, jehož jízdní kolo není vybaveno…

Aktuality 06. 11. 2014
Zveme Vás do naší expozice na veletrhu CZECHBUS 2014

Vážení dopravci, řidiči, již potřetí budeme na specializovaném veletrhu CZECHBUS (19. – 21. 11. 2014) http://www.czechbus.eu/ prezentovat odbornou činnost pracovníků Mobilních expertních jednotek…

Aktuality 05. 11. 2014
Váhy ukázaly o 26 881 kg více, než je maximální povolená hmotnost

Akce vážení proběhla na parkovišti ČS SHELL v Ostravě Antošovicích, D-1 na 368. km ve směru na Polsko. Srbský dopravce převážel nadměrný náklad přes území České republiky bez platného povolení na…

Aktuality 04. 11. 2014
Novela zákona o silničním provozu s účinností od 7. listopadu 2014

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je novelizován zákonem č. 230/2014 Sb., který byl ve Sbírce zákonů uveřejněn 23. října 2014. Změny se kromě jiného týkají přípojných vozidel pro skupinu B;…

Aktuality 03. 11. 2014
Zimní výbava

Přesto, že počasí letošního podzimu je spíše vlídné, je nezbytné počítat se zimou a povinnou zimní výbavou. Zabývá se jí také zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 40a Provoz vozidel v…

Aktuality 30. 10. 2014
Nehodovost po devíti měsících roku

Po uplynutí třetího čtvrtletí letošního roku je téměř jisté, že počet usmrcených osob při dopravních nehodách bude vyšší než v roce 2013. Vývoj tohoto nejzávažnějšího a nejsledovanějšího následku…

Aktuality 29. 10. 2014
Bezpečná přeprava nebezpečných věcí

Společná akce kontrolních složek Spolkové republiky Německa, Polska a České republiky v první polovině října odhalila poměrně závažné nedostatky v přepravě nebezpečných věcí. Které nebezpečné věci se…

Aktuality 27. 10. 2014
CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

Přeprava nebezpečných věcí má svá pravidla, jejichž porušování činí tuto práci skutečně velmi nebezpečnou. Řidič vozidla v režimu ADR ovlivněný návykovou látkou? Ano, bohužel i taková skutečnost byla…

Aktuality 24. 10. 2014
Patnáct let spolupráce při silničních kontrolách

Organizace Euro Contrôle Route (ECR), sdružující kontrolní složky v silniční dopravě, má za sebou již patnáct let úspěšné činnosti a spolupráce. Holandsko, jako předsedající země, uspořádalo spolu s…

Aktuality 12. 10. 2014
Kdo znečištění způsobil, musí je odstranit

Podzimní počasí a práce na polích často vyústí ve znečištění vozovky, které je přestupkem proti ustanovení § 23 zákona o silničním provozu. Znečištění pozemní komunikace a povinnosti při jeho…

Aktuality 07. 10. 2014
Na vlastní oči

A zejména na vlastní kůži si měli příležitost vyzkoušet přístup a pohled kontrolních orgánů ČR ve srovnání s pohledem a přístupem kontrolních orgánů některých sousedních států řidiči nákladních…

Aktuality 06. 10. 2014
Zajištění nebezpečných věcí při přepravě

Kde je to vhodné, musí být vozidlo nebo kontejner vybaveny prostředky usnadňujícími zajištění a manipulaci s nebezpečnými věcmi. Kusy obsahující nebezpečné věci a nebalené nebezpečné předměty musí…

Aktuality 06. 10. 2014
Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi

V rámci oslav Dne české státnosti se v Mladé Boleslavi uskutečnil již 12. ročník Svatováclavské jízdy historických vozidel. Po spanilé jízdě městem dorazily historické vozy na městský stadion, kde…

Aktuality 30. 09. 2014
Spodní plnicí nebo vyprazdňovací otvory cisternových vozidel

Při společné kontrolní činnosti pracovníků Mobilních expertních jednotek (MEJ) Centra služeb pro silniční dopravu s Policií České republiky zaměřené na dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných…

Aktuality 30. 09. 2014
Bezpečnostní pásy i v nákladním autě!

V úterý 16. 9. 2014 proběhl na 78. km dálnice D 8 ve směru na Drážďany již čtvrtý ročník akce s názvem „Den pro kamiony“. Tuto akci pořádá Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, dálniční…

Aktuality 29. 09. 2014
Den bez aut

Pro někoho pohroma, pro jiného nesplnitelný sen. V Kadani v podhůří Krušných hor se akce s tímto názvem konala jen na relativně malém prostoru. Ve čtvrtek 18. září jsme se společně s BESIP Teamem…

Aktuality 24. 09. 2014
Srážka vlaku s autobusem

Naštěstí jenom JAKO. V pátek 19. září ve Žďáru nad Sázavou uspořádalo oddělení BESIP Ministerstva dopravy společně s Českými drahami akci nazvanou Simulovaná hromadná dopravní nehoda na železnici.…

Aktuality 23. 09. 2014
Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

K četným dotazům uvádíme následující informaci. Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně…

Aktuality 22. 09. 2014
Krajští koordinátoři BESIP pamatují i na starší spoluobčany

V úterý 16. září se ve Vlašimi konala akce v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování na okrese Benešov“. Pozváni byli dříve narození občané a součástí programu byl i tematický blok…

Aktuality 14. 09. 2014
Zaparkovat? Tak trochu problém...

Zastavení nebo stání se pro řidiče stává čím dále, tím více složitější situací. Z jednoduchého důvodu – většinou není kde. Pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu je však třeba dodržovat…

Pro dopravce 10. 09. 2014
Ověřování tachografů

Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je…

Aktuality 09. 09. 2014
Dopravní hrátky

Ve středu 27.srpna 2014 se na autodromu v Sosnové u České Lípy uskutečnila akce „Dopravní BESIP hrátky“, jejímž pořadatelem byla Autoškola Prima, Rytíři silnic a krajský koordinátor BESIP pro…

Aktuality 02. 09. 2014
Do lesa na houby

V měsíci září obvykle začíná hlavní houbařská sezóna. Do lesů více či méně vzdálených se dopravujeme převážně autem, proto ho přece máme. Problém ale může nastat se zaparkováním vozidla. Zastavení a…

Aktuality 01. 09. 2014
Tak dlouho se nekontroluje technický stav, až se kolo utrhne

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), stanoví řidiči vozidla celou řadu povinností, mimo jiné i užít vozidlo, které…

Aktuality 27. 08. 2014
Někdy se nedaří...

Otáčení a couvání patří k těm obtížnějším jízdním úkonům. Pravidla silničního provozu obecně určují základní podmínky a taxativně vymezují místa, kde je otáčení a couvání zakázáno. V některých…

Aktuality 25. 08. 2014
Parkovací průkaz

Za jakých podmínek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností osobám se zdravotním postižením parkovací průkaz, kdy lze vozidlo tímto průkazem označit, které zákazy nemusí řidič takto označeného…

Pravidla silničního provozu 19. 08. 2014
Povinnosti řidičů k chodcům

Dopravních nehod s těmi nejhoršími následky naštěstí ubývá. Stále jsou však čísla statistik příliš vysoká a je proto nezbytné se příčinami těchto událostí dále zabývat. Nehodám chodců s následným…

Aktuality 18. 08. 2014
Spolupráce CSPSD s Profesním společenstvím autoškol

Školicí středisko Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích zajistilo dne 7. srpna 2014 pro členy Profesního společenství autoškol motoseminář (termín 5. srpna byl ze strany PSA pro nezájem…

Aktuality 11. 08. 2014
Modré a oranžové majáky

Užívání zvláštních výstražných světel modré, nebo oranžové barvy, má svá pravidla. Poměrně často se však setkáváme se zneužíváním těchto majáků, ať už soukromými osobami v případě modrého světla,…

Pro dopravce 04. 08. 2014
Co mám dělat, když ztratím kartu?

Nic není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát a každá situace má řešení. Někdy je však třeba dodržet zásady, abychom se nedostali do rozporu s platnými pravidly. Pokud řídíte vozidlo…

Aktuality 31. 07. 2014
Zbytečná úmrtí chodců

Chodci a cyklisté jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Od ledna do konce června letošního roku zahynulo při dopravních nehodách 47 chodců. Do této nepříznivé statistiky patří i…

Aktuality 28. 07. 2014
Bodový systém v Evropě a v České republice

Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem bylo v České republice zavedeno 1. července 2006. Systém bodového hodnocení má za cíl evidovat opakované porušování vybraných povinností v…

Aktuality 21. 07. 2014
Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Nejsledovanějším a nejzávažnějším statistickým údajem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. V prvním pololetí roku 2014 je oproti stejnému období loňského roku vývoj nepříznivý. Od ledna…

Aktuality 13. 07. 2014
Přeprava nadměrných nákladů bez povolení

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů je v České republice prováděno podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nadměrné či nadrozměrné náklady se však na našem…

Aktuality 08. 07. 2014
Z výuky zkušebních komisařů

V rámci přípravy uchazečů pro výkon práce zkušebního komisaře proběhly během základního školení ve školicím středisku Pardubice ve dnech 1. a 2. 7. 2014 ve spolupráci s panem Matoušem Landou další…

Pravidla silničního provozu 02. 07. 2014
Kdo má přednost v jízdě

K občasným konfliktům na silnicích patří spor o to, kdo má, popřípadě měl, přednost v jízdě. Zákon o silničním provozu stanoví nejen jasná pravidla, ale i způsob, jakým je třeba přednost v jízdě…

Aktuality 30. 06. 2014
Opět brzdy...

Na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, lze v silničním provozu provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na…

Aktuality 26. 06. 2014
Workshop ADR

Mezinárodní organizace Euro Contrôle Route (ECR), která je organizací sdružující kontrolní orgány členských zemí Evropské unie v oblasti nákladní dopravy a osobní autobusové dopravy, pořádala v…

Aktuality 25. 06. 2014
Celostátní finále dopravní soutěže dětí

Slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen vyvrcholil letošní ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů na celostátním finále, které se konalo ve dnech 17. – 19. 6. 2014 ve Frenštátě pod Radhoštěm. …

Aktuality 24. 06. 2014
Dlouhé hodiny za volantem cestou na dovolenou

Léto a zejména prázdninové měsíce jsou každoročně obdobím více či méně dalekých cest na dovolenou. Problémem přeceňování sil řidičů, únavy a následných nehod se nezabývají jenom odborníci na dopravu.…

Aktuality 18. 06. 2014
Nežij vteřinou 2014

V sobotu 7. června se v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní na Blanensku konalo sekání motorkářů, které připravili policisté z Územního odboru Policie České republiky Blansko-Vyškov. Centrum služeb…

Aktuality 16. 06. 2014
Spolupráce s Národním inspektorátem SR se úspěšně rozvíjí

Po nedávné návštěvě slovenských inspektorů na Multilaterální kontrolní akci „Pernštejn 2014“ se v rámci reciprocity ve dnech 28. – 30. 5. 2014 zúčastnili mezinárodní kontroly pořádané Národním…

Aktuality 11. 06. 2014
Dny otevřených dveří STK v Krásné Lípě zaměřené na podporu bezpečnosti silničního provozu

V sobotu dne 7. 6. 2014 se uskutečnila ve stanici technické kontroly Krásná Lípa již druhá ze tří plánovaných bezplatných akcí pro motoristickou veřejnost. Technici Centra služeb pro silniční…

Aktuality 05. 06. 2014
Řidiči mají o informace zájem

Den pro řidiče 2014, připravovaný a realizovaný Centrem služeb pro silniční dopravu, proběhl ve středu 4. června na odstavné ploše odpočívky dálnice D11 na 36. kilometru ve směru na Prahu. Pro…

Aktuality 04. 06. 2014
Nepodceňujme nebezpečí železničních přejezdů

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo zaznamenáno celkem 28 nehod v důsledku srážky s vlakem. Při těchto nehodách zemřelo pět osob, stejně jako v roce 2013, kdy však bylo takových nehod celkem 37.…

Aktuality 30. 05. 2014
Přijeli jsme vyhrát!

Ve čtvrtek 22. května se v Plzni a v Sokolově konala krajská kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou organizačně zajišťují krajští koordinátoři oddělení BESIP Centra služeb pro silniční…

Aktuality 27. 05. 2014
Přijměte naše pozvání

Informaci o připravovaném Dni pro řidiče, který Centrum služeb pro silniční dopravu pořádá dne 4. června 2014, doplňujeme ještě pozvánkou s výčtem toho, co na tomto setkání řidičů s odbornými…

Pro dopravce 26. 05. 2014
Nově proti podvodům

Odhalit nepoctivé řidiče může být v brzké době zase o něco jednodušší. Moderní technika může totiž pomoci nejen těm, kteří podvádějí, ale také kontrolám, které podvody odhalují. Moderní diagnostickou…

Aktuality 26. 05. 2014
Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Ředitel Centra služeb pro silniční dopravu Mgr. Dalibor Sadovský a děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek podepsali ve středu 21. května 2014…

Aktuality 19. 05. 2014
I profesionální řidiči mají svůj den

Tak nějak by mohl znít titulek informace, kterou zveme všechny profesionální řidiče nákladní dopravy k odbornému setkání v rámci dopravně-preventivní akce „Den pro řidiče“, pořádané Centrem služeb…

Aktuality 19. 05. 2014
Pozor, vizita!

Touto parafrází lze nazvat akci zaměřenou na kontrolu řidičů nákladních vozidel, projíždějících ve dnech 12. – 15. května Pardubickým krajem.Centrum služeb pro silniční dopravu zde v úzké součinnosti…

Pravidla silničního provozu 19. 05. 2014
Souběžná jízda a pravidlo ZIP

Pravidlo nazývané ZIP má usnadňovat zejména plynulost silničního provozu. V souvislosti s opravami na dálnici D1 a podstatným omezením provozu se v médiích často opakuje, že čeští řidiči neznají…

Aktuality 19. 05. 2014
Poškození dopravních značek - přestupek i trestný čin

Dopravní značky představují důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích, ale zároveň jsou i součástí kultury prostředí. Jejich poškozování nebo ničení může být kvalifikováno…

Aktuality 07. 05. 2014
Dopravní nehody v prvním čtvrtletí 2014

V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách nejméně lidí od roku 1990, přestože bylo evidováno a Policií ČR šetřeno o 2 994 více nehod než v roce 2012.Jaká je situace po prvním čtvrtletí letos…

Aktuality 07. 05. 2014
Nedbalost nebo hazard při přepravě nebezpečných věcí?

Dne 24. dubna 2014 pracovníci mobilní expertní jednotky Jihlava společně s Policií České republiky kontrolovali dopravní jednotku tahače a cisternového návěsu, přepravující 24 tun nebezpečné látky UN…

Aktuality 07. 05. 2014
Policisté byli proškoleni v problematice silničních technických kontrol motocyklů

Ředitel Služby dopravní policie plk. Ing. Tomáš Lerch poděkoval Centru služeb pro silniční dopravu, s. p. o. (CSPSD) za zabezpečení proškolení 300 příslušníků dopravní policie k problematice…

Legislativa 06. 05. 2014
Bodový systém - dopravní nehoda: nezastavení vozidla, opuštění místa nehody

Znovu dopravní nehoda. V položce čtvrté bodového systému bude 7 bodů připsáno účastníkům dopravní nehody, kteří nezastavili své vozidlo, místo nehody opustili nebo se na něj nevrátili po přivolání…

Aktuality 05. 05. 2014
Nové publikace

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že Centrum služeb pro silniční dopravu nabízí tyto publikace: Prokazování technické způsobilosti při silniční kontrole Policií ČR a neschválené…

Pro dopravce 29. 04. 2014
Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

V souvislosti s opakujícími se dotazy (zejména po několika nehodách, kdy došlo ke zranění nepřipoutaných cestujících), jak, kým a zda vůbec musí být cestující informován řidičem autobusu o…

Pravidla silničního provozu 25. 04. 2014
Vidět a být viděn - osvětlení vozidel

Celodenní svícení umožňuje mimo jiné lepší vnímání ostatních vozidel proti nízko stojícímu slunci, rychlejší a lepší rozpoznatelnost při střídání světla a stínu, přesnější odhad vzdálenosti a…

Aktuality 23. 04. 2014
SAFETY ROAD pro mladé řidiče

Pod názvem SAFETY ROAD uspořádal Krajský úřad společně s Krajským ředitelstvím Policie České republiky a krajským pracovištěm BESIP ve dnech 14. – 15. dubna 2014 veletrh prevence pro mladé řidiče.…

Aktuality 23. 04. 2014
BESIP Team na 22. ročníku MOBIL SALONU

Ve dnech 11. – 13. dubna 2014 se na Českobudějovickém výstavišti konal již 22. ročník MOBIL SALONU, kterého se také zúčastnil BESIP Team. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si trenažéry jízdy na…

Aktuality 23. 04. 2014
Dny otevřených dveří v STK Krásná Lípa

již tuto sobotu 26. 4. 2014 od 8.00 do 13.00 hod. proběhne první letošní Den otevřených dveří v areálu STK Krásná Lípa, Alšova 7. Během Dnů otevřených dveří Vám zdarma zkontrolujeme hlavní části a…

Pro dopravce 22. 04. 2014
Další výbava ADR

Předepsaná výbava v přepravní jednotce, výbava pro každého člena osádky, hasicí pořístroje podle největší povolené hmotnosti dopravní jednotky, vzory bezpečnostních značek ADR. Vše přehledně na…

Aktuality 15. 04. 2014
Aby přeprava autobusem byla bezpečnější

Vedení Centra služeb pro silniční dopravu vyhovělo, stejně jako v minulosti, žádosti Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje o uspořádání odborného semináře pro dopravní policisty se…

Pravidla silničního provozu 13. 04. 2014
Zákon o silničním provozu pamatuje i na cyklisty

Od kolika let smí dítě samo jezdit na kole po silnici? Lze vést za jízdy na kole druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo psa? A jak je to s přepravou dětí do deseti let na jízdním kole nebo v přívěsném…

Pro dopravce 13. 04. 2014
Nová generace tachografů bude mít zabudovaný modul pro družicovou navigaci

Obsluha digitálního tachografu je z pohledu řidiče podstatně jednodušší než tachografu analogového. Pokud řidič kartu z tachografu vůbec nevyjímá a na vozidle se tedy s jiným řidičem nestřídá, jsou…

Pro dopravce 13. 04. 2014 komentáře
Doložení činnosti řidiče v kontrolovaném období

Při silniční kontrole je řidič povinen poskytnout kontrolorovi kromě jiného i záznamy činnosti ze dne, kdy řídil, a z předchozích 28 dnů. Tuto povinnost ukládá Nařízení (ES) 3821/85 všem řidičům, na…

Pro dopravce 13. 04. 2014
Ani šest poutacích popruhů neudrželo převážený náklad

Správně a bezpečně upevnit převážený náklad nemusí být tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Na pozadí skutečného případu převážených a špatně upevněných kolejí si ukážeme, jak zjistit…

Aktuality 12. 04. 2014
Novela zákona o silničním provozu

V souvislosti s přijetím zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, se mění celkem 69 zákonů, včetně zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Změny nastávají v oblasti státního odborného dozoru ve…

Pravidla silničního provozu 10. 04. 2014
Cyklisté se musí řídit všemi dopravními značkami

Se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje příslušná dodatková tabulka. Mnohdy naopak…

Aktuality 10. 04. 2014
Řídíte právě kamion? Zastavte, silniční kontrola

Zastavovací terč a pokyn policisty k odbočení na kontrolní místo nevidí řidiči rádi. Tím méně ti, kteří řídí kamion nebo autobus. Kontrola těchto užitkových vozidel je totiž poněkud rozsáhlejší a…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - dopravní nehoda

Porušení povinností řidiče motorového vozidla může vést k dopravní nehodě s velmi vážnými následky, usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. Takové porušení bude hodnoceno 7 body. Body se připisují pouze…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - odmítnutí vyšetření na alkohol nebo jinou návykovou látku

Podle druhé položky bodového systému se 7 bodů připisuje tomu, kdo se odmítl podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Kdo je oprávněn řidiče k takovému vyšetření…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - alkohol a jiné návykové látky

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) obsahuje přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Umístění a platnost svislých dopravních značek

Článek obsahoval informace z již zrušeného předpisu (vyhláška č. 30/2001 Sb.) K umístění a platnosti svislých dopravních značek například na:http://www.cspsd.cz/454-dopravni-znacky-vyhlaska-c...

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Cyklistika je oblíbený a zdraví prospěšný sport. Ale...

Cyklisté mnohdy považují jízdu po pozemních komunikacích za rekreační sport. V tom se nemýlí, zároveň by však měli vzít na vědomí, že pro ně platí pravidla silničního provozu stejně jako pro řidiče…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Alkohol ani drogy za řidítka nepatří

,,Na kole za vínem. S vínem pěšky i na kole." Podobnými reklamními hesly v poslední době nevhodně lákají své potenciální zákazníky provozovatelé restauračních zařízení v cyklisticky atraktivních…

Aktuality 07. 04. 2014
Ředitel CSPSD se stal členem Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy

Ředitel CSPSD Mgr. Dalibor Sadovský byl rozhodnutím ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře jmenován do pozice mimořádného člena Koordinační rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy …

Pravidla silničního provozu 06. 04. 2014
Má tramvaj vždy přednost v jízdě?

Z chování mnoha řidičů v silničním provozu lze usoudit, že se stále ještě traduje mýtus o tom, že tramvaj má vždy přednost v jízdě. K nejasným a nebezpečným situacím přispívá i to, že řidiči tramvají…

Pravidla silničního provozu 05. 04. 2014
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás článek, kde podrobně rozebíráme problematiku zákona č. 361/2000 Sb. Toto aktualizované zpracování je doplněno komentáři, poznámkami, ilustračními…

Pravidla silničního provozu 31. 03. 2014
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.

ze dne 26. února 2014 Dne 18. 3. 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot…

Mobilní expertní jednotky 31. 03. 2014
Služba dopravcům

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu, zřízené ve všech krajích České republiky, provádějí převážně expertní činnost při silničních kontrolách. Jejich technické vybavení a…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Řízení motorových vozidel ve vyšším věku

K otázkám věkové hranice povinných zdravotních prohlídek a obecně k řízení motorových vozidel ve vyšším věku stručně z publikací Bezpečná mobilita ve stáří(Štikar, Hoskovec, Šmolíková, Praha 2007) a…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Mezi podmínkami udělení a držení řidičského oprávnění v § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. se uvádí, že řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, kteráb) je zdravotně způsobilá k řízení…

Aktuality 28. 03. 2014
Odborný seminář pro pracovníky firmy STRABAG a.s. BRNO

Ve dnech 19. a 20. 3. 2014 proběhl na pracovišti CSPSD ve Zlíně odborný seminář na téma „Obsluha digitálního záznamového zařízení“. Posluchači byli v průběhu několikahodinového semináře…

Aktuality 28. 03. 2014
Ministr dopravy převezme záštitu nad 4. ročníkem veletrhu CZECHBUS

Ministr dopravy Ing. Antonín Prachař se rozhodl převzít záštitu nad 4. ročníkem středoevropského veletrhu autobusů a hromadné dopravy CZECHBUS, který se uskuteční v listopadu letošního roku.Na tomto…

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Zebra se za tebe nerozhlédne

Pondělí 3. dubna 2017 Liberec, úterý 4. dubna Česká Lípa, ve středu Jablonec, 6. dubna Bělá. Vždy v…

Akce pro hendikepované

Bezpečný pohyb v silničním provozu je stále náročnější pro každého účastníka, natož pak pro …

Spolupráce s mobilní stanicí technické kontroly

Dne 6. 4. 2017 začalo Centrum služeb pro silniční dopravu v součinnosti s PČR spolupracovat na…

Odstranění nebo porušení plomby

Při opravách vozidel dochází občas, zejména při zásahu v oblasti převodovky a spojky, k porušení…