ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení dopravně správních agend a SOD
Registrace autoškol

Registrace autoškol

Registrace autoškol

místo konání: Praha 7, Přístavní 2, Hotel Extol Inn Praha

datum konání: 13.4.- 14.4.2021 

cena: 3.450,- Kč

Cena za školení pro úředníky dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. nepodléhá režimu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. Ostatním účastníkům školení je cena navýšena o DPH 21%.

Školení Registrace autoškol je akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod č. akreditace AK/PV - 269/2019.

Dvoudenní školení obsahuje problematiku, nezbytnou k výkonu činností v této oblasti dopravně správních agend. Písemné materiály jsou pravidelně aktualizovány. Stanoviska k právní problematice Ministerstva dopravy účastníkům školení vysvětlují odborní lektoři Centra služeb pro silniční dopravu. Vzhledem k neúčasti pracovníků Ministerstva dopravy je vhodné dotazy k připravovaným novinkám a problémům z praxe zaslat s předstihem minimálně jeden týden před zahájením kurzu na e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz s uvedením data kdy se kurzu zúčastníte.

Na školení jsou probírány zejména tyto okruhy:

  • Problematika provozování autoškol dle zákona č. 247/2000 Sb.
  • Související právní předpisy
  • Směrnice EU
  • Postup a zásady při udělování registrační listiny
  • Správní poplatky

Součástí školení je i prostor pro dotazy a diskusi

V ceně školení je polední menu a drobné občerstvení.

Zahájení a ukončení školení:

  • Školení začíná první den v 10:00 hodin
  • Druhý den školení začíná v 8:00 hodin
  • Poslední den je školení ukončeno podle délky diskuse nejdéle do 15:30 hodin

Ubytování si účastníci školení zajišťují individuálně. Ubytování v hotelu Extol Inn Praha www.extolinn.cz si můžete objednat písemně přímo na e-mailu: reservations@extolinn.cz nebo na tel.: 220 802 549, 220 876 541.

Upozorňujeme účastníky školení DSA, že v Praze 7 je zřízena modrá parkovací zóna a tak v okolí hotelu „Extol Inn Praha“ nelze bezplatně parkovat. Na parkovišti hotelu lze parkovat po předchozím objednání.

Přihlášky jsou ke stažení na https://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni a zasílejte je na e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz

Další informace podá: Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…