ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Školení dopravně správních agend a SOD
Registrace autoškol

Registrace autoškol

Registrace autoškol

Místo konání: Pardubice, penzion Šenk, Chrudimská 1315, 

Datum konání: 12.4. - 13.4.2023, lektor: Ing. Milan Fiala

Cena pro rok 2023: 4.900 Kč

Cena za školení pro úředníky dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. nepodléhá režimu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. Ostatním účastníkům školení je cena navýšena o DPH 21%.

Školení Registrace autoškol je akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů pod č. akreditace AK/PV - 269/2019.

Dvoudenní školení obsahuje problematiku, nezbytnou k výkonu činností v této oblasti dopravně správních agend.  Stanoviska k právní problematice Ministerstva dopravy účastníkům školení vysvětlují odborní lektoři Centra služeb pro silniční dopravu. Vzhledem k neúčasti pracovníků Ministerstva dopravy je vhodné dotazy k připravovaným novinkám a problémům z praxe zaslat s předstihem minimálně jeden týden před zahájením kurzu na e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz s uvedením data kdy se kurzu zúčastníte.

Na školení jsou probírány zejména tyto okruhy:

  • Problematika provozování autoškol dle zákona č. 247/2000 Sb.
  • Související právní předpisy
  • Směrnice EU
  • Postup a zásady při udělování registrační listiny
  • Správní poplatky

Součástí školení je i prostor pro dotazy a diskusi

V ceně školení je drobné občerstvení.

Zahájení a ukončení školení:

  • Školení začíná první den v 10:00 hodin
  • Druhý den školení začíná v 8:00 hodin
  • Poslední den je školení ukončeno podle délky diskuse nejdéle do 15:30 hodin

Ubytování si účastníci školení zajišťují individuálně. Je možno využít např. penzion v kterém probíhá školení: penzion Šenk, Chrudimská 1315, Pardubice, https://www.senkpardubice.cz/,
kontakt: tel.:  +420 466 304 312, e-mail: rezervace@senkpardubice.cz. 

V případě většího zájmu účastníků bude školení přesunuto do jiných prostor. Centrum služeb pro silniční dopravu si vyhrazuje právo také školení zrušit v případě aktuální nepříznivé epidemické situace v místě konání kurzu nebo v případě nařízené karantény pro lektora/-y.

Přihlášky jsou ke stažení na https://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni a zasílejte je na e-mail: skoleni.dsa@cspsd.cz

Další informace podá: Jaroslava Lédlová, tel.: 724 115 617

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…