ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Základní kurz emisního technika

Základní kurz emisního technika

Základní kurz kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel

místo konání kurzu a praktické části zkoušky: Roztoky u Prahy a Olomoucký kraj
místo konání teoretické části zkoušky: Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
cena 2020:13.000 Kč. včetně DPH

Základní kurzy kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel včetně organizace závěrečných zkoušek odborné způsobilosti pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy podle § 62 zák. 56/2001 Sb. Kurz trvá pět dnů a skládá se z teoretické výuky na učebně, praktické výuky na pracovišti SME, praktické zkoušky (předposlední den kurzu) a teoretické zkoušky (poslední den kurzu) v časovém rozsahu podle příloh 17. písm. a) a 18. písm. a) vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. Kurz je pro všechny druhy paliv.

Termíny:

Termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků a v případě malého zájmu i zrušeny.

 Datum konání Místo Stav
1.2. - 5.2.2021 Olomoucký kraj VOLNO
1.6. - 4.6.2021 Roztoky u Prahy VOLNO


K zařazení do základního kurzu jsou potřebné tyto doklady (§ 60 zák. 56/2001 Sb.): 

  • Řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni,
  • doložené vzdělání (ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel),
  • potvrzení praxe ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu nejméně 3 roky,
  • kopie řidičského průkazu s oprávněním pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět (pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1),
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců k předpokládanému dni konání zkoušky nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3 § 60 zák. 56/2001 Sb.

Poplatky Ministerstvu dopravy: dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 1.000,- Kč

V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Další informace:

Na závěrečnou zkoušku musíte mít sebou originály výše uvedených dokumentů, platný řidičský průkaz a průkaz totožnosti. Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby a oblečení vhodné k praktické části výuky. Pro snadnější zvládnutí testu je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu  Ministerstva dopravy

Profesní osvědčení je vydáváno jen osobám, které nejsou ve střetu zájmů podle písm. f) odst.2) § 60 zák. č. 56/2001 Sb.

Výuka probíhá v objektu TÜV SÜD Czech s.r.o., Přílepská 1920, 252 63 Roztoky viz https://www.tuv-sud.cz. Do areálu Vás pustí pracovníci recepce po zazvonění u brány podle kapacity parkovacích míst. Výuka probíhá v budově u vjezdu, do které Vás hromadně pustí pracovníci recepce po prezenci. Dostupnost MHD je např. od stanice metra Dejvická 19 min. autobusy linek 340 a 350 do zastávky Roztoky, rozc. Žalov a následně 5 min. pěšky.

Prezence je zpravidla od 8,30 hod a výuka začíná od 9,00 hod.

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno si zajistit např. v:

Potřebné doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy.sme@cspsd.cz

Případné dotazy Vám zodpoví:
pí Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…