ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Základní kurz emisního technika

Základní kurz emisního technika

Základní kurz kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel

Místo konání kurzu a praktické části zkoušky: v místě konání kurzu
Místo konání teoretické části zkoušky: v místě konání kurzu, pouze pro kurzy v Roztokách: Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Cena pro rok 2022: 13.000 Kč včetně DPH

Základní kurzy kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel včetně organizace závěrečných zkoušek odborné způsobilosti pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy podle § 62 zák. 56/2001 Sb. Kurz trvá pět dnů a skládá se z teoretické výuky na učebně, praktické výuky na pracovišti SME, praktické zkoušky (předposlední den kurzu) a teoretické zkoušky (poslední den kurzu) v časovém rozsahu podle příloh 17. písm. a) a 18. písm. a) vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. Kurz je pro všechny druhy paliv.

Termíny:

Termíny konání kurzů mohou být upravovány podle epidemické situace, zájmu účastníků a v případě malého zájmu mohou být i zrušeny.

  Datum konání Místo Stav Cena v Kč s DPH
19.9. - 23.9.2022 Roztoky u Prahy - TÜV SÜD Czech s.r.o., Přílepská 1920, 252 63 Roztoky ZRUŠENO
13.000,-
20.02. - 24.02.2023 Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov.  VOLNO
29.05. - 02.06.2023 Roztoky u Prahy - TÜV SÜD Czech s.r.o., Přílepská 1920, 252 63 Roztoky VOLNO
04.09. - 08.09.2023 Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov VOLNO
20.11. - 24.11.2023 Trutnov, STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov ve spolupráci s TÜV SÜD Czech s.r.o. VOLNO


K zařazení do základního kurzu jsou potřebné tyto doklady (§ 60 zák. 56/2001 Sb.): 

  • Řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni,
  • doložené vzdělání (ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel),
  • potvrzení praxe ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu nejméně 3 roky,
  • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
  • kopie řidičského průkazu s oprávněním pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět (pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1),
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců k předpokládanému dni konání zkoušky nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3 § 60 zák. 56/2001 Sb.,
  • ochranný prostředek dýchacích cest podle aktuálně platného nařízení Ministerstva zdravotnictví viz,
  • potvrzení o splnění podmínek pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Výtah opatření je umístěn ZDE.


Poplatky Ministerstvu dopravy: dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 1.000,- Kč

V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Další informace:

Na závěrečnou zkoušku musíte mít sebou originály výše uvedených dokumentů, platný řidičský průkaz a průkaz totožnosti. Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby a oblečení vhodné k praktické části výuky. Pro snadnější zvládnutí testu je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu  Ministerstva dopravy

Profesní osvědčení je vydáváno jen osobám, které nejsou ve střetu zájmů podle písm. f) odst.2) § 60 zák. č. 56/2001 Sb.

Prezence je zpravidla od 8,30 hod a výuka začíná od 9,00 hod.

Potřebné doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy.sme@cspsd.cz

Případné dotazy Vám zodpoví:
pí Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650


Místa konání kurzů: 

V objektu TÜV SÜD Czech s.r.o., Přílepská 1920, 252 63 Roztoky viz https://www.tuv-sud.cz. Do areálu Vás pustí pracovníci recepce po zazvonění u brány podle kapacity parkovacích míst. Výuka probíhá v budově u vjezdu, do které Vás hromadně pustí pracovníci recepce po prezenci. Dostupnost MHD je např. od stanice metra Dejvická 19 min. autobusy linek 340 a 350 do zastávky Roztoky, rozc. Žalov a následně 5 min. pěšky.

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno si zajistit např. v:


Přerov- MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/ 90B (areál STS), Přerov viz http://www.motorexpert.cz/

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování*) si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Ubytování je možno najít např. na: http://www.google.cz/maps/search/penzion+prerov

Pitný režim je během kurzů zajištěn. 
*) Obědy včetně drobného občerstvení jsou zajištěny, je-li to u konkrétního kurzu uvedeno.


PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…