ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik základní

Kontrolní technik základní

Základní kurz kontrolního technika k získání profesního osvědčení dle §61 zák. č. 56/2001 Sb.

Datum konání:  předběžně 01.02.2021 - 05.03.2021
Místo konání: STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov
Cena 2020: 38.500,00 včetně DPH 21%
Způsob platby: fakturou před zahájením kurzu

Obecné informace:

Úspěšný absolvent kurzu získá profesní osvědčení k provádění technických kontrol vozidel na STK včetně měření emisí.

Kurz trvá 5 týdnů. V posledním týdnu je mimo praktické výuky ve čtvrtek praktická část zkoušky a v pátek teoretická část zkoušky. V případě většího počtu účastníků má první skupina praxi a zkoušky v pátém týdnu a druhá skupina až v šestém týdnu (pátý týden má volný). Časový rozsah kurzu a postup závěrečné zkoušky jsou podle příloh č. 14. a 15. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb.

Základní kurzy pro kontrolní techniky včetně organizace závěrečných zkoušek odborné způsobilosti pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy podle § 62 zák. 56/2001 Sb.

K zařazení do základního kurzu jsou potřebné tyto doklady (§ 60 zák. 56/2001 Sb.):

 • Řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni,
 • doložené vzdělání (ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel),
 • potvrzení praxe ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu nejméně 3 roky,
 • kopie řidičského průkazu s oprávněním pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět (pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1),
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců k předpokládanému dni konání zkoušky nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3 § 60 zák. 56/2001 Sb.

Další informace:

Na závěrečnou zkoušku musíte mít sebou:

 • Kolek ve výši 1.000,- Kč jako poplatek Ministerstvu dopravy dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky). V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.
 • Originály všech výše uvedených dokumentů a platný průkaz totožnosti.

Dále doporučujeme si vzít sebou na kurz psací potřeby, oblečení vhodné k praktické části výuky. Vzhledem k tomu, že v některých kurzech předáváme část aktuálních materiálů na flashdisku je vhodný i notebook.

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků. Termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. 

Celý kurz probíhá v objektu Centra služeb pro silniční dopravu - STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné po domluvě parkovat. 

Při větším počtu zájemců bude teoretická část výuky probíhat v prostorách mimo STK Trutnov.

Zahájení kurzu je první den zpravidla od 9,25 hod.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:

 • Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
 • Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
 • Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
 • Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
 • Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
 • Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

Potřebné doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy@cspsd.cz

Případné dotazy Vám zodpoví pí. Miluše Coufalová Hrabinová
tel.: 225 131 711, 602 189 175

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…