ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Emisní technik prohlubovací
Kontrolní technik základní

Kontrolní technik základní

Základní kurz kontrolního technika k získání profesního osvědčení dle §61 zák. č. 56/2001 Sb.

Datum konání:Stav:
06.02. - 10.03.2023   ZRUŠENO
02.10. - 03.11.2023

Místo konání: STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov
Cena pro rok 2022: 38.500,00 včetně DPH 21%
Způsob platby: fakturou před zahájením kurzu

Obecné informace:

Úspěšný absolvent kurzu získá profesní osvědčení k provádění technických kontrol vozidel na STK včetně měření emisí.

Kurz trvá 5 týdnů. V posledním týdnu je mimo praktické výuky ve čtvrtek praktická část zkoušky a v pátek teoretická část zkoušky. V případě většího počtu účastníků má první skupina praxi a zkoušky v pátém týdnu a druhá skupina až v šestém týdnu (pátý týden má volný). Časový rozsah kurzu a postup závěrečné zkoušky jsou podle příloh č. 14. a 15. vyhlášky č. 211/ 2018 Sb.

Základní kurzy pro kontrolní techniky včetně organizace závěrečných zkoušek odborné způsobilosti pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy podle § 62 zák. 56/2001 Sb.

K zařazení do základního kurzu jsou potřebné tyto doklady (§ 60 zák. 56/2001 Sb.):

 • Řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni,
 • doložené vzdělání (ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel),
 • potvrzení praxe ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu nejméně 3 roky,
 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 • kopie řidičského průkazu s oprávněním pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět (pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1),
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců k předpokládanému dni konání zkoušky nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3 § 60 zák. 56/2001 Sb.

Další informace:

Na závěrečnou zkoušku musíte mít sebou:

 • Kolek ve výši 1.000,- Kč jako poplatek Ministerstvu dopravy dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky). V případě zájmu lze kolek objednat minimálně 1 týden před zahájením kurzu telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.
 • Originály všech výše uvedených dokumentů a platný průkaz totožnosti.

Dále doporučujeme si vzít sebou na kurz psací potřeby, oblečení vhodné k praktické části výuky. Vzhledem k tomu, že v některých kurzech předáváme část aktuálních materiálů na flashdisku je vhodný i notebook.

Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků. Termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. 

Celý kurz probíhá v objektu Centra služeb pro silniční dopravu - STK Trutnov, Mladobucká 483, Trutnov viz http://www.cspsd.cz/kontakt-a-oteviraci-doba-1. V areálu STK je možné po domluvě parkovat. 

Při větším počtu zájemců bude teoretická část výuky probíhat v prostorách mimo STK Trutnov.

Zahájení kurzu je první den zpravidla od 9,25 hod.

Ubytování a stravování:

Ubytování a stravování si zajišťují účastníci kurzů individuálně. Je možné využít např.:

 • Hotel Patria, Náchodská 358, 541 01 Trutnov, tel.:499 811 241, 499 811 244
 • Penzion U Tomanů, Rýchorská 563, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 909, 736 533 744
 • Penzion VERONIKA, Rýchorská 96, 541 02 Trutnov, tel.: 499 732 694, 731 119 516, 728 059 152
 • Penzion Hűbnerová, Kalná Voda 60, 542 23 Mladé Buky, tel.: 731 463 293, 604 231 845
 • Penzion Měšťanský dům, nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 319, 603 217 766
 • Penzion Josef Mak, Kalná Voda 35, 542 23 Mladé Buky, tel.: 605 911 356, 775 155 823

Potřebné doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1
nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy@cspsd.cz

Případné dotazy Vám zodpoví pí. Alena Mašatová

e-mail: kurzy@cspsd.cz
tel.: 770 125 650, 225 131 711

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…