ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní kontrolní akce v oblasti ADR) v průběhu celého roku 2020. Aby bylo možné v těchto kontrolách pokračovat, pracovní skupina ADR náležící ke skupině Harmonie organizace ECR (Euro Contrôle Route) se rozhodla uspořádat podobné silniční kontroly přepravy nebezpečných věcí, avšak jiného charakteru. V 38. týdnu (od 14. do 20. září 2020) proběhly v každém státě simultánní kontroly po dobu celého jednoho týdne. Celkem se těchto kontrol zúčastnilo 10 států (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko a Rumunsko). V uvedených několika dnech byly v každé zemi prováděné zvýšené silniční kontroly přepravy nebezpečných věcí na vlastním území vlastními kontrolními pracovníky.

Výsledky kontrol se v jednotlivých státech liší. To bylo částečně způsobeno v některých případech omezenou přítomností kontrolního personálu a také podmínkami, za kterých byly kontroly prováděny. Během celého týdne bylo zkontrolováno celkem 1 931 dopravních jednotek přepravujících nebezpečné věci ve volně loženém stavu, v cisternách a v kusové podobě. U celkem 146 dopravních jednotek bylo zjištěno porušení dohody ADR (míra porušení 7,5 %). Celkem 75 dopravním jednotkám byla zakázána další jízda. Celkový obraz zjištěných závad byl takový, že charakteristika závad se příliš nelišila od běžné situace. Porušení se pohybovala od nedostatků v průvodních dokladech, v zajištění nebezpečných věcí na ložné ploše, ustanovení týkající se balení, značení bezpečnostními značkami, velkými bezpečnostními značkami, oranžovými tabulkami, výbavě a také porušení, která přímo nesouvisela s dohodou ADR (např. problémy s pneumatikami, prasklý brzdový kotouč na přívěsu, zajištění dalších věcí na ložné ploše).

Kromě výsledků kontrol „SEA“ bylo také důležité zjistit, jak se jednotlivé země v krizi COVID-19, při provádění kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí, potýkají se všemi druhy zdravotních a bezpečnostních opatření. Tato akce se proto zaměřila také na zdravotní a bezpečnostní aspekty.

Pracovní skupina ADR náležící ke skupině Harmonie organizace ECR již připravuje svůj roční pracovní program na rok 2021. Naléhavá otázka nyní zní: „Bude možné uspořádat v roce 2021 kontrolní akce na mezinárodní úrovni, nebo pouze na úrovni vnitrostátní?“

Zdroj: Euro Contrôle Route 

https://www.euro-controle-route.eu/news/1136/simultaneous-european-enforcement-adr-sea-

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Novinky v ADR 2021

Dne 1.1.2021 vstoupila v platnost nová „Dohoda ADR 2021,“ která zahrnuje celou řadu nových a…

Nové školení pro úřady obcí s rozšířenou působností

V návaznosti na dopis Ministerstva dopravy připravilo oddělení vzdělávání MEJ CSPSD speciální…

Evropská kontrola emisních systémů vozidel

Uplynulý týden byl v členských zemích ECR (Euro Contrôle Route) zaměřen na kontrolu emisních…

Ověřeno, DSRC funguje!

Po nějakou dobu jsme zkoušeli zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos informací z tachografu…