ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní kontrolní akce v oblasti ADR) v průběhu celého roku 2020. Aby bylo možné v těchto kontrolách pokračovat, pracovní skupina ADR náležící ke skupině Harmonie organizace ECR (Euro Contrôle Route) se rozhodla uspořádat podobné silniční kontroly přepravy nebezpečných věcí, avšak jiného charakteru. V 38. týdnu (od 14. do 20. září 2020) proběhly v každém státě simultánní kontroly po dobu celého jednoho týdne. Celkem se těchto kontrol zúčastnilo 10 států (Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko a Rumunsko). V uvedených několika dnech byly v každé zemi prováděné zvýšené silniční kontroly přepravy nebezpečných věcí na vlastním území vlastními kontrolními pracovníky.

Výsledky kontrol se v jednotlivých státech liší. To bylo částečně způsobeno v některých případech omezenou přítomností kontrolního personálu a také podmínkami, za kterých byly kontroly prováděny. Během celého týdne bylo zkontrolováno celkem 1 931 dopravních jednotek přepravujících nebezpečné věci ve volně loženém stavu, v cisternách a v kusové podobě. U celkem 146 dopravních jednotek bylo zjištěno porušení dohody ADR (míra porušení 7,5 %). Celkem 75 dopravním jednotkám byla zakázána další jízda. Celkový obraz zjištěných závad byl takový, že charakteristika závad se příliš nelišila od běžné situace. Porušení se pohybovala od nedostatků v průvodních dokladech, v zajištění nebezpečných věcí na ložné ploše, ustanovení týkající se balení, značení bezpečnostními značkami, velkými bezpečnostními značkami, oranžovými tabulkami, výbavě a také porušení, která přímo nesouvisela s dohodou ADR (např. problémy s pneumatikami, prasklý brzdový kotouč na přívěsu, zajištění dalších věcí na ložné ploše).

Kromě výsledků kontrol „SEA“ bylo také důležité zjistit, jak se jednotlivé země v krizi COVID-19, při provádění kontrol v oblasti přepravy nebezpečných věcí, potýkají se všemi druhy zdravotních a bezpečnostních opatření. Tato akce se proto zaměřila také na zdravotní a bezpečnostní aspekty.

Pracovní skupina ADR náležící ke skupině Harmonie organizace ECR již připravuje svůj roční pracovní program na rok 2021. Naléhavá otázka nyní zní: „Bude možné uspořádat v roce 2021 kontrolní akce na mezinárodní úrovni, nebo pouze na úrovni vnitrostátní?“

Zdroj: Euro Contrôle Route 

https://www.euro-controle-route.eu/news/1136/simultaneous-european-enforcement-adr-sea-

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…