Aktuality 07. 01. 2019
ADR 2019

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR“ je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1. lednu lichého roku. Současná platná…

Aktuality 06. 01. 2019
Svícení dálkovými světly

Nedávno jsme připomněli pravidla pro užívání mlhových světel. Určité podmínky a omezení má i použití dálkových světel. Řidič nesmí užít dálková světla:je-li vozovka dostatečně a souvisle…

Aktuality 05. 01. 2019
Zákaz vjezdu

Jak informují média, význam dopravní značky „Zákaz vjezdu pro nákladní automobily“ je v mnoha případech stále ještě předmětem dohadů a nejasností. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí…

Aktuality 02. 01. 2019
Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019

Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019Centrum služeb připravilo na první pololetí roku 2019 tyto kurzy pro oblast STK a SME:Základní kurz pro kontrolní techniky viz…

Aktuality 29. 12. 2018
Rok 2018

Pokud jde o strav dopravní nehodovosti v České republice, bude patřit k těm méně vydařeným. Především proto, že při nehodách přišlo o život podstatně více lidí, než tomu bylo v roce předcházejícím.…

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

PORTÁL PRO KRAJSKÉ KOORDINÁTORY
Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

ADR 2019

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR“ je v pravidelných…

Svícení dálkovými světly

Nedávno jsme připomněli pravidla pro užívání mlhových světel. Určité podmínky a omezení má i…

Zákaz vjezdu

Jak informují média, význam dopravní značky „Zákaz vjezdu pro nákladní automobily“ je v mnoha…

Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019

Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019Centrum služeb připravilo na…