Aktuality 10. 06. 2024
Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují přeshraniční spolupráci v oblasti kontrol silniční dopravy prostřednictvím vícedenních společných…

Aktuality 31. 05. 2024
CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy Martin Kupka představil plán a také některé další podrobnosti ke vzniku Inspekce silniční dopravy…

Aktuality 22. 05. 2024
Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní dopravě. Nová úprava nařízení (ES) 561/2006 může zjednodušit práci některým řidičům, ale také…

Aktuality 17. 04. 2024
Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale významně posouvají i ti, kteří se snaží bezpečnostní opatření obejít. Také proto jsou tu kontroloři, kteří…

Aktuality 15. 03. 2024
Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku 2024 nahradit stovky tisíc tachografů ve vozidlech registrovaných v zemích EU. Povinnost platí v…

Aktuality 12. 02. 2024
Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro kontrolory. Hostitelskou zemí bylo tentokrát Polsko, jehož Generální inspektorát pro silniční…

Aktuality 22. 01. 2024
Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I, zavedeno pro unijní dopravce povinné zaznamenávání překročení hranic mezi zeměmi EU.Protože se jednalo…

Aktuality 18. 01. 2024
Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část, ve které vystoupil ministr dopravy Martin Kupka.Kromě toho, že spolu s vrchním ředitelem…

Aktuality 30. 10. 2023
Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní vážnou překážkou v provozování mezinárodní i tuzemské silniční dopravy. Pro vozidla registrovaná od 21…

Aktuality 20. 10. 2023
Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2), nabízíme možnost objednání karet pro potřeby výuky.Kromě karty řidiče můžete mít i kartu podniku,…

Aktuality 16. 10. 2023
Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce mezi členskými státy EU, třídenní kontrolní a vzdělávací aktivitu pro kontrolory v silniční…

Aktuality 10. 08. 2023
Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023 povinný smart tachograf druhé verze. Správně jde o digitální tachograf druhé generace, druhé verze (G2…

Aktuality 19. 07. 2023
Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet G2/V2. Již od pondělí 17. 7. 2023 tyto karty personalizuje a prostřednictvím CSPSD zasílá úřadům…

Aktuality 13. 07. 2023
ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový seminář zaměřený na kontrolní činnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici. Jednalo se již o…

Aktuality 02. 06. 2023
Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM (dříve BAG) jsme, na základě pozvání, navštívili pobočku úřadu v Drážďanech.Nejprve jsme řešili…

Aktuality 12. 04. 2023
ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2023“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu…

Aktuality 08. 03. 2023
Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s tachografem. Tak je možné stručně shrnout pracovní aktivitu jednoho našeho kolegy.Nutno ale dodat, že nešlo…

Aktuality 03. 03. 2023
Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob řízení a odpočinku řidiče. Bez něho by přísná pravidla pro pracovní režim řidiče ztratila smysl. Aby…

Aktuality 01. 03. 2023
Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních přechodů s Rakouskem koordinované kontroly vysílání pracovníků podle pravidel Balíčku mobility I.…

Aktuality 21. 02. 2023
Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou nyní odstranit plombu tachografu a nahradit ji novou.Pokud je třeba, má kontrolor podle nařízení (EU)…

Aktuality 06. 02. 2023
Tachografy by se neměly opozdit

Veškerá nová vozidla v silniční dopravě, s první registrací od 21. 8. 2023, musí být vybavena smart tachografem druhé verze (Smart V2). Asociace výrobců vozidel ACEA prosazovala kvůli…

Aktuality 19. 01. 2023
Vybrané změny v dohodě ADR 2023

Na základě úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí uskutečněné v minulých letech bylo, na jednáních v závěru loňského roku, dohodnuto její pokračování. Navázáno…

Aktuality 04. 01. 2023
ADR 2023

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023.Nicméně ještě nějaký čas bude možno souběžně starou…

Aktuality 29. 12. 2022
Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti ve Zlíně

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního hřiště ve Zlíně - Malenovicích a samozřejmě také dopravní výuku na tomto hřišti. V roce 2022 se účast…

Aktuality 29. 12. 2022
Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního hřiště v Kroměříži. V březnu 2022 byla dokončena rekonstrukce hřiště a vybudování nového zázemí. Díky…

Aktuality 08. 12. 2022
Královéhradecký kraj pomáhá zvyšovat bezpečnosti na silnicích

DSMC v Královéhradeckém krajiZa použití finančních prostředků Královéhradeckého kraje jsme v letošním roce zrealizovali 5 okresních kol dopravní soutěže mladých cyklistů, která proběhla ve Dvoře…

Aktuality 22. 11. 2022
Větší samostatnost při kontrolách

Už od letních měsíců se řidiči v osobní a nákladní dopravě mohou potkat se silničními kontrolami v jiné podobě, než byli zvyklí. Na základě pověření k výkonu státního odborného dozoru provádějí…

Aktuality 27. 10. 2022
Druhé kolo objednávek karet do tachografu

V návaznosti na informaci zveřejněnou v květnu tohoto roku, vyhlašujeme druhé kolo objednávek na výrobu karet tachografu.Zvážili jsme možnosti a po dohodě s výrobcem, Státní tiskárnou cenin…

Aktuality 17. 10. 2022
Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve dnech 6. – 7. října 2022 se ve Valašském Meziříčí opět po roce konalo Celostátní finále dopravní soutěže pro děti se sluchovým postižením pod záštitou BESIP. Jednalo se již o 20. ročník dopravní…

Aktuality 16. 10. 2022
ADR Crossborder Enforcement (ACE) Plzeň

Začátkem měsíce října se v Plzni a okolí uskutečnila čtyřdenní mezinárodní kontrolní akce ADR Crossborder Enforcement (ACE). Pro mnohé zahraniční řidiče, kteří byli zastaveni Policií ČR ke kontrole,…

Aktuality 03. 08. 2022
V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

Po dvouletém přerušení prezenčních vzdělávacích aktivit, které bylo způsobeno koronavirovou krizí, uspořádala organizace Euro Contrôle Route (ECR) v červenci tohoto roku další ročník „Expert…

Aktuality 25. 07. 2022
Autobusem bezpečně?

Bohužel ne vždy! Zejména v mezinárodní linkové dopravě je to v poslední době problém.Někteří naši kolegové z mobilních expertních jednotek mají pověření ke kontrole mezinárodní linkové dopravy.…

Aktuality 13. 06. 2022
Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených tachografů, že můžeme hovořit o nárůstu ve srovnání s předchozími roky. Kromě hardwarových, popřípadě…

Aktuality 07. 05. 2022
Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově nastavené podmínky pro vydávání karet tachografu, které je možné využívat pro účely vzdělávání řidičů…

Aktuality 30. 03. 2022
Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji mohla státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu…

Aktuality 07. 03. 2022
Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze technické prohlídky a měření emisí prakticky všech typů vozidel, ale pořádá zde také školení…

Aktuality 01. 03. 2022
Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude chybou některé věci připomenout a upřesnit.Pokud jde o analogové tachografy, využívající pro záznam…

Aktuality 14. 01. 2022
Karta podniku

To je oficiální název žluté karty, která umožňuje dopravcům spravovat záznamy o dobách řízení, odpočinku a přestávkách, uložené v paměti tachografu.V minulosti jsme ji v ČR považovali za „kartu…

Aktuality 14. 12. 2021
Tachografy to mají spočítané

Od srpna tohoto roku známe přesnou podobu nového smart tachografu verze 2 (V2). Protože tachografy, které se v současnosti do vozidel montují, neplní požadavky Balíčku mobility I, musí být postupně…

Aktuality 15. 10. 2021
Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži slouží k výuce pravidelné dopravní výchovy již od počátku 80. let minulého století. Již tehdy byla výuka na něm zaměřena zejména na dopravní výchovu žáků čtvrtých…

Aktuality 12. 10. 2021
Přes sluchátka vlak neuslyšíš

Meziročně roste počet dopravních nehod na železničních přejezdech, protože se najde řada neukázněných a nezodpovědných účastníků silničního provozu, kteří vstupují na železniční přejezd v případech,…

Aktuality 12. 10. 2021
Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve Valašském Meziříčí se po roční přestávce pod záštitou BESIP ve dnech 7. - 8. října 2021 setkalo 80 neslyšících dětí na Celostátním finále dopravní soutěže. Jednalo se v letošním roce o jedinou…

Aktuality 29. 09. 2021
Manipulace s tachografem už nejsou, co bývaly...

Funkční odchylky jednotlivých částí digitálního tachografu bývají v současnosti tak nepatrné, že se sice ještě dají měřit, ale kontrolor pak stojí před zásadním a nevratným rozhodnutím. Má do…

Aktuality 23. 09. 2021
Nezapomínejme na označení kontejnerů

Silniční přeprava nebezpečných věcí v kusech je možná nejenom v běžných vozidlech, ale i v kontejnerech, které mohou být v určitých situacích mnohem výhodnější. Kontejnery jsou multimodální přepravní…

Aktuality 20. 09. 2021
BESIP na Dnech NATO v Ostravě 2021

Na letišti Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku se konaly v sobotu a neděli 18.9.2021 a 19.9.2021 Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou…

Aktuality 14. 09. 2021
Týdenní odpočinky jsou teď jinak

Vlastně ani tak o úplnou novinku nejde. Už od 20. srpna 2020 je v platnosti změna nařízení (ES) 561/2006, která například umožňuje řidiči čerpat ve dvou týdnech po sobě dva zkrácené týdenní odpočinky…

Aktuality 25. 08. 2021
BESIP se účastnil zpřístupnění obchvatu Lubence

V sobotu 21.8.2021 pořádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR akci na nově postaveném obchvatu obce Lubenec v Karlovarském kraji, který je součástí „karlovarské“ dálnice D6. Zájemci si mohli projít nebo…

Aktuality 23. 08. 2021
Roadshow ke kampani BESIP „13 minut“

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo dopravy a Česká asociace pojišťoven za podpory Policie ČR kampaň BESIP s názvem „13 minut - Zpomal, dokud není skutečně pozdě“. Tato kampaň má za cíl poukázat na…

Aktuality 20. 08. 2021
Jednotný záznam o zkoušce z praktické jízdy pro skupinu vozidel B

V návaznosti na doporučení Ministerstva dopravy, které bylo rozesíláno dne 19.8.2021, byl všem zkušebním komisařům ze strany Centra služeb pro silniční dopravu, rozeslán doporučený jednotný záznam o…

Aktuality 02. 08. 2021
Osvědčení řidičů a bezpečnostních poradců ADR

Řidiči ADR a bezpečnostní poradci ADR, zkontrolujte si prosím svá osvědčení.Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se konec období, po které je možno používat neplatná osvědčení, na základě…

Aktuality 28. 07. 2021
Prodloužení doby řízení

Balíček mobility I přinesl v silniční dopravě řadu změn, na které si postupně zvykáme. Jedna z novinek, která se týká možnosti dojetí do provozovny dopravce, nebo místa bydliště řidiče, způsobila…

Aktuality 21. 05. 2021
Důkladné kontroly mají smysl

V minulém týdnu jsme odhalili tři případy, kdy systém digitálního tachografu ve vozidle obsahoval nedovolené úpravy. Všechno to přitom začalo úplně normálně – silniční kontrolou.Ne vždy ale zahrnuje…

Aktuality 07. 05. 2021
Novinky v ADR 2021

Dne 1.1.2021 vstoupila v platnost nová „Dohoda ADR 2021,“ která zahrnuje celou řadu nových a pozměněných ustanovení. Přesto je možno na základě přechodného ustanovení přepravovat i nadále nebezpečné…

Aktuality 27. 04. 2021
Nové školení pro úřady obcí s rozšířenou působností

V návaznosti na dopis Ministerstva dopravy připravilo oddělení vzdělávání MEJ CSPSD speciální školení k vedení přestupkového řízení s řidičem, který je podezřelý ze spáchání přestupků podle zákona č.…

Aktuality 26. 04. 2021
Evropská kontrola emisních systémů vozidel

Uplynulý týden byl v členských zemích ECR (Euro Contrôle Route) zaměřen na kontrolu emisních systémů nákladních vozidel. Několika odhalenými případy přispěla do statistiky také Česká republika, a to…

Aktuality 16. 04. 2021
Ověřeno, DSRC funguje!

Po nějakou dobu jsme zkoušeli zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos informací z tachografu jedoucího vozidla. Systém s názvem DSRC funguje velice dobře a brzy by se měl stát běžnou součástí…

Aktuality 08. 03. 2021
Prodloužení platnosti průkazů, osvědčení a prohlídek

Prodloužit platnosti některých dokladů, dokumentů a prohlídek umožňuje nově nařízení (EU) 2021/227. Nařízení platí od 6. března 2021 a vztahuje se zpětně na období od 1. září 2020 do 30. června 2021…

Aktuality 26. 02. 2021
ADR 2021, český překlad

Dohoda ADR 2021, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 26. 2. 2021.„Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2021“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu…

Aktuality 09. 02. 2021
Vybrané změny v dohodě ADR 2021

Centrum služeb pro silniční dopravu, i navzdory současné koronavirové krizi, pokračuje v mezinárodní spolupráci v rámci organizace Euro Contrôle Route (ECR). Bohužel veškeré takové činnosti byly…

Aktuality 02. 02. 2021
Mnohostranné dohody M333 a M334

Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemické situaci v celé Evropě související s onemocněním covid-19 byly Německem iniciovány nové mnohostranné dohody M333 a M334 podle oddílu 1.5.1 ADR. Česká…

Aktuality 19. 01. 2021
Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z Olomouckého kraje zjistila při silniční kontrole nestandardní chování tachografu.Podezření padlo brzy po…

Aktuality 14. 01. 2021
Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu ve Zlínském kraji uspořádalo na 80 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu – BESIP,…

Aktuality 08. 01. 2021
ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1. lednu lichého roku. Nejinak je tomu i nyní. Současná verze končí a začíná platit verze ADR 2021,…

Aktuality 08. 01. 2021
Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní kontrolní akce v oblasti ADR) v průběhu celého roku 2020. Aby bylo možné v těchto kontrolách pokračovat,…

Aktuality 06. 01. 2021
Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora…

Aktuality 10. 11. 2020
Mnohostranná dohoda M330

Vzhledem k jarní epidemiologické situaci související s onemocněním covid-19 byla v březnu letošního roku Českou republikou podepsána mnohostranná dohoda M324 týkající se platnosti osvědčení o školení…

Aktuality 04. 11. 2020
Záznam překročení hranic

Změny, které přinesl Balíček mobility I, už se postupně dostávají do povědomí. Chtěli bychom ale vyzdvihnout jednu, která podle našich poznatků poněkud zapadla. Týká se záznamu symbolu země po…

Aktuality 21. 10. 2020
Používání tachografu při výcviku v řízení

Novelizací zákona 111/1994 Sb. došlo od 1.10. k mnoha změnám, které se týkají tzv. výjimkových přeprav. Poměrně bouřlivou diskusi vyvolalo používání tachografu ve vozidlech používaných pro výcvik…

Aktuality 20. 10. 2020
Dočasné omezení služeb střediska Distribuce

Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás upozornit, že do odvolání přijímáme objednávky kontrolních nálepek pro STK a SME a dalších tiskovin pouze elektronicky, a to e-mailem na adrese distribuce@cspsd.cz…

Aktuality 07. 10. 2020
Poptávka na správu objektu v Hradci Králové

Poptávka na správu objektu v Hradci KrálovéHledáme správce objektu na adrese Nerudova 104/63, 500 02 Hradec Králové na období 1.11.2020 – 31.10.2021.Jedná se o dvoupatrový objekt o podlahové ploše…

Aktuality 07. 10. 2020
Poptávka na správu objektu v Blansku

Poptávka na správu objektu v BlanskuHledáme správce objektu na adrese Dvorská 1910/19, 678 01 Blansko na období 1.11.2020 – 31.10.2021.Objekt zahrnuje budovu o podlahové ploše cca 400 m2 (učebna, 5…

Aktuality 29. 09. 2020
Výjimky z nařízení (ES) 561/2006 v ČR

Tzv. tachografová novela přináší řadu změn zákona o silniční dopravě. Jak sám název napovídá, změny se točí především okolo vedení záznamů a dodržování pracovního režimu řidičů.Od 1. 10. 2020 platí…

Aktuality 14. 08. 2020
Balíček mobility je ve finále

Po třech letech vyjednávání a hledání kompromisů je na světě Balíček mobility, který mění řadu evropských předpisů v silniční dopravě.Že nejde jen o kosmetické úpravy předpisů, dokumentuje nejlépe…

Aktuality 27. 07. 2020
Emulátory máme denně

I přes velmi chabou legislativu jsme začali intenzivněji sledovat provedené zásahy do systému SCR u moderních nákladních vozidel. Systém se stará o snížení emisí oxidu dusíku, přičemž využívá dnes…

Aktuality 22. 07. 2020
Venkovní učebna ve Valmezu

Nová venkovní učebna byla před pár dny slavnostně otevřena na dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Její vybudování přišlo na 640 tisíc korun, polovinu nákladů uhradilo město Valašské…

Aktuality 22. 07. 2020
BESIP na Letišti Václava Havla

Ve dnech 10. – 12. 7. 2020 probíhal na Letišti Václava Havla Runway park, který pořádá každý týden Letiště Václava Havla a jehož je BESIP partnerem. Na akci přišlo okolo 3 000 návštěvníků. V tomto…

Aktuality 03. 07. 2020
Řádná kontrola i za deště

Počasí opravdu nepřálo, a hustý a vytrvalý déšť znepříjemňoval práci. Výjezd MEJ z Olomouce do Moravskoslezského kraje se ale vyplatil.Při analýze datových souborů vozidla padlo podezření na ne zcela…

Aktuality 29. 06. 2020
Kontroly jedou naplno!

Doprava se vrací k normálu, a to bohužel i v tom horším slova smyslu. Po dlouhém období, kdy u nás i ve většině evropských zemí platily pro řidiče v nákladní a osobní dopravě úlevy z dodržování dob…

Aktuality 09. 05. 2020
Přeprava nadměrného nákladu na pozemních komunikacích

Přeprava nákladu, který svými rozměry překračuje povolené hodnoty, má svá pravidla. Příslušný správní úřad vydává tzv. povolení zvláštního užívání, v němž stanovuje podmínky, za jakých je přeprava…

Aktuality 07. 05. 2020
Snadněji přes hranice

Aplikace Green Lane Monitoring, vyvinutá Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém Galileo (GSA) ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší praktický nástroj pro řidiče kamionů,…

Aktuality 24. 04. 2020
Uvolnění režimu řidiče v České republice

Výjimky pro doby řízení a odpočinku stanovené Ministerstvem dopravy skončily. S využitím čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 561/2006 uvolnila Česká republika dočasně režim řidiče na 30 dnů a to do 14.4…

Aktuality 07. 04. 2020
Vyměňte si kartu řidiče včas

Je potěšující zpráva, že výroba, distribuce a vydávání karet řidiče funguje i v době nouzového stavu bez problémů. V případě, že řidič požádá o vydání nové karty v zákonné lhůtě, to znamená…

Aktuality 03. 04. 2020
Končí vám platnost některých dokladů ADR?

Vzhledem k nouzovému stavu v České republice, který souvisí s výskytem onemocnění COVID-19 je možné, že se jako řidiči vozidel ADR nebo bezpečnostní poradci můžete dostat do situace, kdy platnost…

Aktuality 26. 03. 2020
Nezávodím na silnici

Ve středu 11. března se konala tisková konference k zahájení nové sezóny virtuálních závodů Mercedes-Benz Virtual GP 2020. Současně byl představen projekt Nezávodím.cz – Nezávodím na silnici, který…

Aktuality 26. 03. 2020
Samotný řidič v autě roušku nepotřebuje

Přesto, že v současné době platí omezený pohyb osob, mnozí z nás jezdí autem do práce, na nákup, nebo vyřídit nutné a bezodkladné záležitosti. Pokud jsme v autě sami, není nasazená rouška z hlediska…

Aktuality 24. 03. 2020
Dopravní soutěž mladých cyklistů zrušena

V souvislosti s komplexními opatřeními proti šíření koronavirové infekce se nebude konat letošní Dopravní soutěž mladých cyklistů. O zrušení soutěže rozhodl 16. března 2020 Mgr. Tomáš Neřold M. A.,…

Aktuality 24. 03. 2020
Nehodovost leden-únor na českých silnicích

Po dvou měsících roku 2020 není statistika dopravních nehod nijak příznivá. Celkový počet nehod sice poklesl ve srovnatelném období s rokem 2019 o 4,5 %, ale v kategorii usmrcených osob byl…

Aktuality 20. 03. 2020
Dočasné výjimky pro režim řidiče

Z důvodu mimořádné situace vydalo ministerstvo dopravy dočasnou výjimku podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 561/2006 - tolerování odchylek od pravidel dob řízení a odpočinku. Tato výjimka je…

Aktuality 10. 03. 2020
Závažnost nehod na železničních přejezdech

V roce 2019 se na železničních přejezdech stalo 398 nehod, což bylo v meziročním srovnání s předcházejícím rokem o deset nehod více. O život přišlo 19 osob a zranění utrpělo 129 účastníků nehod.…

Aktuality 29. 02. 2020
Barva parkovací karty hraje roli

Jiný než pouze designový význam mají barvy použité pro vymezení účelu některých předmětů. Podle německého silničního zákona musí být parkovací kotouč (parkovací karta) vždy modrý a dle určitých…

Aktuality 29. 02. 2020
Tyrolsko pokutuje sjíždějící řidiče

Ve spolkové zemi Tyrolsko platí zákaz sjíždění z dálnice na regionální komunikace v případě, že se řidiči chtějí vyhnout placení mýtného nebo dopravním zácpám.Omezení se týká oblasti Kufsteinu,…

Aktuality 16. 02. 2020
Leden 2020 – pokles v počtu nehod

V prvním měsíci letošního roku Policie České republiky vyšetřovala nejméně dopravních nehod za posledních pět let. Oproti roku 2019 poklesl celkový počet kolizí o 871 (10,1 %). Nižší je ve stejném…

Aktuality 14. 02. 2020
Můžeme cestovat autobusem bezpečně?

To určitě ano, ne však v případě zájezdového autobusu jedné německé dopravní společnosti.Řidič si během jízdy po dálnici dokázal vyjmout kartu řidiče z tachografu a když se cca po 15 minutách…

Aktuality 12. 02. 2020
Srážka se stromem

Následky nárazu vozidla do stromu jsou ve většině případů velmi závažné, často fatální. Statistické údaje z loňského roku to nejen potvrzují, ale jsou varovné i zjištěním, že takových nehod přibývá.…

Aktuality 09. 02. 2020
Ženeva mění dopravní značku „přechod pro chodce“

První dopravní značky s genderovou vyvážeností se objevily v Evropě, konkrétně ve švýcarské Ženevě. V oblasti dopravního značení se jedná o první příspěvek k narovnání vztahu žen a mužů ve…

Aktuality 09. 02. 2020
Emoji bunda pro bezpečí cyklistů

Ať už kvůli zdraví, kondici nebo z ekologických důvodů, stále více lidí používá jako dopravní prostředek jízdní kolo. V husté městské dopravě však často vzniká komunikační problém mezi jednotlivými…

Aktuality 09. 02. 2020
Jízda za bouřky

Bouře, hustý déšť a silné poryvy větru jízdu výrazně znesnadňují. Nepřízeň počasí může některé úseky silnic změnit na místa velmi nebezpečná. Vliv počasí na jízdu se opravdu nevyplácí přehlížet. Tyto…

Aktuality 06. 02. 2020
Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

V roce 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu ve Zlínském kraji uspořádalo na 112 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu - BESIP. Tyto akce byly zaměřeny především na zranitelné…

Aktuality 05. 02. 2020
Elektrokoloběžky v evropských zemích

Stále více turistů si v zahraničí pronajímá elektrokoloběžky pro rychlejší přepravu po městě. Také se ovšem, stejně jako u nás, množí odpůrci této přepravy. Základní předpisy pro jejich provozování…

Aktuality 05. 02. 2020
Cesty po Evropě

Pracovní nebo soukromé cesty autem do evropských zemí nejsou nijak výjimečné. Předpokládají alespoň základní znalost pravidel provozu konkrétního státu, ale legislativní změny probíhají v celé…

Aktuality 03. 02. 2020
Manipulace a podvody se dopravě nevyhýbají

Ani nový a bezpečnější systém digitálního tachografu není schopen zajistit, aby bylo za všech okolností možné důvěřovat záznamu na kartě řidiče. Podvodů neubývá, a navíc se rozšiřují i mimo…

Aktuality 17. 01. 2020
Přepravujme své děti v zimě bezpečně

Je už snad samozřejmostí, že děti v autě přepravujeme v dětských autosedačkách. Kvalitních, homologovaných a odpovídajících velikosti a váze dětí. Zimní období však přináší jistá úskalí, především…

Aktuality 13. 01. 2020
V průměru téměř tři sta nehod za den

Roční statistika dopravních nehod za rok 2019 zaznamenala další nárůst celkového počtu vyšetřovaných a Policií České republiky evidovaných nehod. Sloupky grafu sice nestoupají nijak strmě, ale od…

Aktuality 10. 01. 2020
Konec Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí?

Jak již napovídá název článku, mohlo by se zdát, že Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) končí, opak je ovšem pravdou. Končí pouze období, kdy v názvu dohody bylo…

Aktuality 08. 01. 2020
Reflexní vesta u nás a v Evropě

Povinnost mít ve vozidle oděvní doplňky s retroreflexními prvky stanoví pro české řidiče zákon o silničním provozu, konkrétně v § 5 odst. 1 písm. l). l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z…

Aktuality 17. 12. 2019
PF 2020

Vážení kolegové, pravidelní i příležitostní čtenáři, děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další setkání v roce 2020.Centrum služeb pro silniční dopravu

Aktuality 16. 12. 2019
Soumrak, tma, mlha

Přes mnohá varování a apelování na nutnost „být viděn“ stále dochází k vážným úrazům nebo usmrcení chodců a cyklistů, kteří se po pozemních komunikacích pohybují bez osvětlení. Pro obě skupiny…

Aktuality 03. 12. 2019
Přeprava nadměrného nákladu

Přeprava nákladu, který svými rozměry překračuje povolené hodnoty, má svá pravidla. Příslušný správní úřad vydává tzv. povolení zvláštního užívání, v němž stanovuje podmínky, za jakých je přeprava…

Aktuality 28. 11. 2019
Dálniční kupóny 2020

Vyhláškou č. 307/2019 Sb. byly stanoveny dálniční kupóny na rok 2020. Od 1. prosince 2019 lze zakoupit nové roční, měsíční a desetidenní dálniční známky. Doba platnosti ročního kupónu ani ceny se…

Aktuality 28. 11. 2019
Dopravně psychologické vyšetření

Zákon o silničním provozu vyžaduje dopravně psychologické vyšetření u řidičů vyšších skupin řidičského oprávnění (§ 87a) před zahájením činnosti, při dovršení 50 let věku a dále pak každých pět let.…

Aktuality 20. 11. 2019
CZECHBUS 2019

Centrum služeb pro silniční dopravu se jako každoročně zúčastní 9. ročníku středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS, který se letos bude konat nově…

Aktuality 16. 11. 2019
Přetížená vozidla

Přetížená vozidla devastují pozemní komunikace, což je samo o sobě problém, ale existují i další negativní externality tohoto jednání provozovatelů přetížených vozidel. Bezprostředně po tragické…

Aktuality 09. 11. 2019
Užívání pozemních komunikací má svá pravidla

Vyšetřování nehody s fatálními následky z konce září letošního roku ještě nebylo uzavřeno, ale z médií víme, že podle některých svědeckých výpovědí Policie ČR nevyloučila možnost, že v běžném provozu…

Aktuality 29. 10. 2019
Manipulace pod lupou

Dvakrát do roka pořádá organizace ECR (Euro Contrôle Route) týdenní soustředění expertů na odhalování manipulací s tachografy. V letošním roce poprvé však bylo říjnové setkání věnováno těm, kteří již…

Aktuality 23. 10. 2019
Proč zimní pneumatiky

Především proto, že nám to každoročně od 1. listopadu nařizuje zákon o silničním provozu. Ale také proto, že zimní obutí zajistí ve zhoršených podmínkách bezpečnější jízdu. Letní pneumatiky jsou…

Aktuality 23. 10. 2019
Omezení řidičského oprávnění?

Nic nového; a už vůbec nic proti řidičům ve vyšším věku. Mnozí z nás si ještě pamatují razítko v řidičském průkazu „brýle nutné“. Lidé s refrakční oční vadou tak mohli řídit motorové vozidlo pouze s…

Aktuality 17. 10. 2019
Pozvánka na akci Kurz bezpečné jízdy

Pozvánkana akci "Kurz bezpečné jízdy“pro širokou veřejnostStředočeského kraje Akce se koná na Polygonu MAX CARS Dlouhá Lhota u Dobříšev sobotu 2.…

Aktuality 13. 10. 2019
Méně fatálních následků nehod

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaznamenaly statistiky dopravních nehod mírně pozitivní trend. V období leden-září 2019 si dopravní nehody vyžádaly o dva lidské životy méně, než tomu bylo ve…

Aktuality 03. 10. 2019
Celostátní finále ve Valašském Meziříčí

I tentokrát šlo o dopravní soutěž mladých cyklistů, ale o vítězství se utkaly děti se sluchovým postižením. Finále se konalo ve dnech 26. a 27. září 2019.Čtyřčlenná družstva z deseti českých a tří…

Aktuality 28. 09. 2019
Novela vyhlášky

Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, je s účinností od 22. září 2019 novelizována vyhláškou č. 243/2019 Sb. Mimo jiné se novelou zvyšuje kauce, ale pro výši…

Aktuality 28. 09. 2019
Nejlepší v Evropě jsou děti z Krnova

V čem? V precizní jízdě na kole, ve znalostech pravidel silničního provozu, zásadách bezpečné jízdy a technického vybavení jízdního kola. Děti ze základní školy Smetanův okruh 4 v Krnově zvítězily ve…

Aktuality 29. 08. 2019
Manipulace se netýkají pouze tachografů

Bez elektronických systémů si dnes asi sotva dokážeme představit nějaký obor lidské činnosti, ale například doprava je jimi doslova protkaná. Už jsme si zvykli spojovat slovo manipulace s podvody…

Aktuality 13. 08. 2019
Nový způsob manipulace s tachografem

Některé dopravní podniky, a někdy i samotní řidiči, vynakládají velké částky na speciální a nedovolená zařízení, která mají za úkol zfalšování záznamu o dobách řízení a odpočinku. Čím je zařízení…

Aktuality 09. 08. 2019
Společná kontrolní činnost s Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

Začátkem měsíce srpna 2019 doplnili pracovníky mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a Policie České republiky při běžné kontrolní činnosti kolegové z Německa. V…

Aktuality 09. 08. 2019
Expert Class ADR

V pořadí již čtvrtý ročník tzv. Expert Class ADR se konal v polovině července 2019 v německém Osnabrücku pod hlavičkou organizace Euro Contrôle Route (ECR). Týdenního vzdělávacího programu pro…

Aktuality 25. 07. 2019
Pololetí v číslech

Jak jsme již informovali, počet usmrcených osob při dopravních nehodách nebo jejich následkem v prvním pololetí 2019 je vyšší než vloni. Zemřelo 237 lidí, což je o devět zmařených životů více než ve…

Aktuality 19. 07. 2019
Nebezpečné přejezdy

Tragické nehody na železničních přejezdech, které se staly v nedávné době, vyvolávají diskuse a otázky. Ano, na mnoha přejezdech nejsou závory. Ale právě poslední fatální střety vlaku s vozidlem se…

Aktuality 18. 07. 2019
Projekt CYKLOTÝM

Výlet s dětmi, cesta do práce, rekreační sport. Stále více lidí všech věkových kategorií jezdí na kole. Cyklostezky jsou budovány i ve velkých a rušných městech, příkladem může být Praha, kde právě v…

Aktuality 17. 07. 2019
Půlroční bilance nehod není příznivá

Ačkoliv ještě květnová statistika uváděla pokles v počtu usmrcených osob oproti roku 2018, půlroční výsledek přinesl naopak nárůst v této kategorii. Za šest měsíců letošního roku zemřelo v důsledku…

Aktuality 17. 07. 2019
Kampaň „Neskákej mi pod kola“ pokračuje

Na přechodu pro chodce se pěší účastníci silničního provozu cítí většinou bezpečně, zejména pokud dodržují pravidla pro přecházení a zároveň jim neschází jistá obezřetnost. Avšak v místech, kde…

Aktuality 11. 07. 2019
Posudek o zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je jednou z podmínek k držení řidičského oprávnění. Řidiči ve vyšším věku o povinnosti absolvovat lékařské prohlídky většinou dobře vědí, ale některé…

Aktuality 10. 07. 2019
Paměťová karta

Vzor paměťové karty řidiče stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty. Od 4. července 2019 je…

Aktuality 06. 07. 2019
Obecné ohrožení

V souvislosti s nedávným incidentem na dálnici D7, kde se řidiči z kolony způsobené nehodou snažili dostat otáčením do protisměru a průjezdem „záchranářskou uličkou“, se některá média zmiňovala o…

Aktuality 29. 06. 2019
Prázdninové omezení jízdy

Každoročně se v červenci a v srpnu omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních komunikacích rozšiřuje na pátek a sobotu v určených hodinách. Záměr omezit jízdu nákladních vozidel na…

Aktuality 28. 06. 2019
Bezpečnější města

Počty smrtelných dopravních nehod nebo kolizí s vážným zraněním v celé Evropě klesají, ale pomaleji v intravilánu než na ostatních pozemních komunikacích. Ve městech a obcích žije 70 % obyvatel…

Aktuality 27. 06. 2019
Hloubková analýza nehod

Každá dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím je důkladně analyzována a odborníci se snaží najít všechny souvislosti, které nehodě předcházely. A nejde jen o určení hlavní příčiny, ale spíše o…

Aktuality 26. 06. 2019
BESIP Team s veterány

Na doprovodném programu oblíbené akce Autoklubu ČR se podílel i BESIP Team Centra služeb pro silniční dopravu. Sraz veteránů se nesl v duchu oslav významných výročí. Autoklub slaví 115 let od svého…

Aktuality 26. 06. 2019
Vítězná družstva jsou z Moravy

Celorepublikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů se letos uskutečnilo ve dnech 18. až 20. června a po patnácti letech se vrátilo do Liberce. Není bez zajímavosti, že to byl už 40. ročník této…

Aktuality 23. 06. 2019
Nesprávné předjíždění

Od ledna do konce května letošního roku bylo příčinou 519 nehod, při kterých přišlo o život sedm lidí. Stále vyšší hustota provozu, stres, spěch a mnohdy i horké letní počasí často vedou k…

Aktuality 14. 06. 2019
ADR 2019 český překlad

Dohoda ADR 2019, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. 6. 2019.„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2019“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu…

Aktuality 11. 06. 2019
Pernštejn – 8. ročník

Mezinárodní silniční kontrolní akce, kterou již tradičně organizovalo Centrum služeb pro silniční dopravu v rámci mezinárodní spolupráce kontrolních složek působících v oblasti silniční dopravy,…

Aktuality 11. 06. 2019
Od soboty jedině s inteligentním tachografem?

Ne, tak vážné to nebude a naprosté většiny dopravců i řidičů se změna zpočátku vůbec nedotkne. Na pozoru by ale měli být ti dopravci, kteří hodlají zaregistrovat nákladní vozidlo nebo autobus od 15.6…

Aktuality 09. 06. 2019
Přestupky a trestné činy

Nejen statistiky dopravních nehod zaznamenávají nárůst, ale i celkový počet přestupků a trestných činů v silničním provozu meziročně stoupá. Z Informace Ministerstva dopravy o stavu bodového systému…

Aktuality 03. 06. 2019
Naši v Polsku bez chyby

Dva expertní týmy z Moravy se nedávno zúčastnily plánované trilaterální společné kontroly, tentokrát konané na území Polska.Několikadenní program pro kontrolory v silniční dopravě organizovala polská…

Aktuality 28. 05. 2019
Nehledejme důvody, proč něco nejde

Vedoucím oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu se v listopadu 2018 stal pan Petr Vomáčka. Současné vedení organizace se chce více soustředit právě na oblast prevence a vzdělávání v…

Aktuality 28. 05. 2019
Řízení ve vyšším věku

Lidové pořekadlo „proti věku není léku“ platí do jisté míry stále, ale nezanedbatelná část populace ve věku 65+ dnes žije úplně jinak než generace jejich rodičů. Aktivní způsob života ve vyšším věku…

Aktuality 28. 05. 2019
Máme zkušený tým

Od prosince loňského roku je ředitelkou Centra služeb pro silniční dopravu paní Ing. Lenka Zborníková. Po více než sto dnech ve funkci jsme ji požádali o krátký rozhovor. …

Aktuality 26. 05. 2019
Volná místa v prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky

Centrum služeb pro silniční dopravu má ještě volná místa v prohlubovacím kurzu pro kontrolní techniky STK s platným profesním oprávněním i na měření emisí.Kurz se koná v Ústí nad Labem na adrese…

Aktuality 22. 05. 2019
Legendy 2019

Ve dnech 17.-19. května 2019 proběhla motoristická výstava v Praze – Holešovicích „LEGENDY“, na které bylo vystaveno 1200 exponátů. Hlavním tématem bylo představit hlavně vozidla americké výroby.…

Aktuality 19. 05. 2019
V jízdních pruzích

Na vozovkách o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy to mezi řidiči občas zaskřípe nebo i zajiskří. A nehod s více či méně závažnými následky také přibývá. Pravidla pro jízdu v jízdních…

Aktuality 14. 05. 2019
Dohoda ADR 2019

Aktualizace „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ probíhá pravidelně každé dva roky. V současné době je platná verze ADR 2019, účinná od 1. 1. 2019, o jejímž…

Aktuality 13. 05. 2019
Dopravní soutěže právě probíhají

Řeč je o dětské cyklistické soutěži, která se každoročně touto dobou koná na více úrovních v každém kraji republiky. Děti ze základních škol se utkávají v několika disciplínách, spojených s bezpečnou…

Aktuality 03. 05. 2019
Nové dopravní hřiště

Dětská dopravní hřiště jsou významnou součástí tolik potřebné dopravní výchovy. Na území České republiky je jich v současné době ke dvěma stům a některá z nich slouží svému účelu již hodně dlouho.…

Aktuality 26. 04. 2019
Nehody v prvním čtvrtletí 2019

Statistické údaje za první tři měsíce letošního roku vykazují o jednu usmrcenou osobu méně než ve stejném období loňského roku. Jakkoli výsledné číslo nevyznívá právě optimisticky, pořád je druhé…

Aktuality 18. 04. 2019
Stará finta v novém provedení

Přesně tak by se dala nazvat kombinace osvědčeného způsobu manipulace tachografu spolu s novým a mnohem bezpečnějším snímačem pohybu.Používání magnetů z důvodu zabránění záznamu režimu řízení není ze…

Aktuality 13. 04. 2019
Poskytnout první pomoc bez obav

Téma poskytnutí první pomoci v případech bezprostředního ohrožení života nebo zdraví je stále aktuální v každodenním životě, především však v souvislosti s dopravními nehodami. Ty nejzákladnější…

Aktuality 10. 04. 2019
Technická silniční kontrola

Technickou silniční kontrolou se rozumí kontrola technického stavu a činnosti vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí za účelem…

Aktuality 09. 04. 2019
Alkohol je významným rizikovým faktorem

Legalizovat určitou hranici alkoholu pro řidiče motorových vozidel a cyklisty? Zastánci povolení přibližně 0, 5 promile argumentují tím, že patříme jen k několika málo zemím v Evropě, kde je dosud…

Aktuality 05. 04. 2019
Spolupráce s RideWheel

Dopravní výchově se v Jihočeském kraji daří. Kromě klasické výuky na dětském dopravním hřišti zajišťuje BESIP také přednášky free style cyklisty Lukáše Müllera. Na základních školách předvádí své…

Aktuality 03. 04. 2019
Výstražná vesta je stále povinná

Od 1. října loňského roku už není v povinné výbavě vozidel (vyhláška č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) uvedena výstražná vesta. Přesněji řečeno „oděvní doplněk s označením z…

Aktuality 29. 03. 2019
Riziko bez ochranné přilby

Následky nehod cyklistů, kteří jezdí bez ochranné přilby, jsou prokazatelně závažnější. Patří sem bohužel i nehody smrtelné. Výzkumy jednoznačně dokazují, že ochrana hlavy při nárazu může nejenom…

Aktuality 29. 03. 2019
Značka STOP-PROTISMĚR na nejrizikovějších dálničních úsecích

Případů, kdy se řidiči ocitnou na dálnici v protisměru, je překvapivě hodně. S ohledem na rychlost, kterou se vozidla po takové pozemní komunikaci pohybují, je to krajně nebezpečná situace…

Aktuality 29. 03. 2019
„Neskákej mi pod kola!“

Je to mimořádně výstižný slogan. Každá nehoda má své konkrétní příčiny a míra zavinění se vyšetřuje, ale při střetu tramvaje s chodcem je v převážné většině viníkem právě ten nesrovnatelně slabší a…

Aktuality 17. 03. 2019
Rok 1939 na našich silnicích

Letos uplynulo osmdesát let od březnové okupace tehdejšího Československa, která zasáhla do života celé společnosti a všech průmyslových a dalších odvětví. A stejně tak i do silniční dopravy. Pro…

Aktuality 16. 03. 2019
Novela vyhlášky o registraci vozidel

Vyhláška č. 72/2019 Sb. mění s účinností od 1. dubna 2019 dosavadní znění vyhlášky o registraci vozidel (vyhláška č. 343/2014 Sb.). Změny jsme pro lepší orientaci v textu připravili obvyklým způsobem…

Aktuality 10. 03. 2019
Na kole bez úrazů

Rekreační cyklistika je právě teď před zahájením hlavní sezóny. Po zimní přestávce je nutné nejenom zkontrolovat technický stav jízdního kola a jeho výbavu, ale také si znovu připomenout, že jízda na…

Aktuality 27. 02. 2019
Ilustrovaná pravidla

Pro zájemce o historii silniční dopravy jsme tentokrát našli zajímavou publikaci, kterou Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS) vydalo v roce 1962 s názvem „Silniční provoz v obrazech“. Pravidla…

Aktuality 20. 02. 2019
Hazard na silnici

Pátek, 15. únor 2019, bude pro polského řidiče vozidla do 3,5 tuny (kategorie N1) navždy zapsán jako černý pátek. Ve spolupráci Policie ČR a Mobilní expertní jednotky Jihomoravského kraje byla k…

Aktuality 20. 02. 2019
BESIP ve Zlínském kraji

V roce 2018 pokračovala spolupráce BESIP s dalšími zainteresovanými subjekty na preventivních akcích, zaměřených na bezpečný pohyb v silničním provozu. Veřejností velmi oblíbené akce se zaměřují…

Aktuality 17. 02. 2019
Na koloběžce

Dopravní prostředek na kratší vzdálenosti, lehká a skladná koloběžka, poslední dobou velmi oblíbená i ve větších městech. Snadno dostupná pomocí aplikace, která umožňuje koloběžku takzvaně sdílet.…

Aktuality 09. 02. 2019
Rychlost děleno dvěma

Souvisí to s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly. Téma, které se v současné době probírá zejména proto, že nedodržení bezpečné vzdálenosti by v budoucnu mělo být zařazeno mezi bodované přestupky…

Aktuality 25. 01. 2019
Těžká a rozměrná vozidla v silničním provozu

V současné době je často diskutována jízda vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nebo jízdních souprav, jejichž celková délka přesahuje 7 nebo 10 metrů. Zvažovaný zákaz…

Aktuality 20. 01. 2019
Není to stejné

Přechod pro chodce a místo pro přecházení. Vodorovná dopravní značka, která znázorňuje místo pro přecházení, je na rozdíl od notoricky známého přechodu pro chodce poměrně „nová“. Poprvé se objevila…

Aktuality 17. 01. 2019
Každých pět minut nehoda

Tenhle časový údaj je průměrem, který vychází z celkového počtu dopravních nehod roku 2018. I když celkový počet to ve skutečnosti není – známe jenom součet nehod nahlášených a vyšetřovaných…

Aktuality 07. 01. 2019
ADR 2019

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR“ je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1. lednu lichého roku. Současná platná…

Aktuality 06. 01. 2019
Svícení dálkovými světly

Nedávno jsme připomněli pravidla pro užívání mlhových světel. Určité podmínky a omezení má i použití dálkových světel. Řidič nesmí užít dálková světla:je-li vozovka dostatečně a souvisle…

Aktuality 05. 01. 2019
Zákaz vjezdu

Jak informují média, význam dopravní značky „Zákaz vjezdu pro nákladní automobily“ je v mnoha případech stále ještě předmětem dohadů a nejasností. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí…

Aktuality 02. 01. 2019
Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019

Informace o školeních pro oblast STK a SME v prvním pololetí roku 2019Centrum služeb připravilo na první pololetí roku 2019 tyto kurzy pro oblast STK a SME:Základní kurz pro kontrolní techniky viz…

Aktuality 29. 12. 2018
Rok 2018

Pokud jde o stav dopravní nehodovosti v České republice, bude patřit k těm méně vydařeným. Především proto, že při nehodách přišlo o život podstatně více lidí, než tomu bylo v roce předcházejícím.…

Aktuality 20. 12. 2018
Telefonovat za jízdy

Znamená dopustit se přestupku, riskovat pokutu, zápis bodů do karty řidiče. Tolik administrativní aspekt. Nedostatek pozornosti (věnované něčemu jinému než řízení vozidla) ohrožuje nás samotné, ale…

Aktuality 16. 12. 2018
Novela zákona o silničním provozu

V souvislosti se změnou zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se mění také zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Novela zákonem č. 285/2018 Sb. je účinná od 1.…

Aktuality 16. 12. 2018
Proč nedáváme přednost?

Důvodů, proč nedáváme přednost v jízdě, může být více. Nepozornost, jízda „po paměti“, špatný odhad vzdáleností nebo rychlosti vozidel, jejichž řidiči mají přednost v jízdě. Známý je i pojem…

Aktuality 11. 12. 2018
Smart tachografy budou

Přes veškeré pochybnosti, kterými je zavádění smart tachografů zahaleno, je již jisté, že tento nový druh záznamového zařízení, bude v polovině roku 2019 zaveden.Smart tachograf je vlastně vylepšená…

Aktuality 08. 12. 2018
CZECHBUS 2018

Osmý ročník středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy a garážové techniky CZECHBUS je interaktivním, specializovaným B2B veletrhem se zaměřením na problematiku české a středoevropské…

Aktuality 01. 12. 2018
Kdy ohlásit nehodu

Dopravní nehodu popisuje zákon o silničním provozu jako událost, která vznikla na pozemních komunikacích v souvislosti s provozem vozidel. Není potřeba zdůrazňovat, že jde o situaci mimořádně…

Aktuality 27. 11. 2018
Mlhová světla jen do mlhy

A samozřejmě i při hustém dešti nebo sněžení. Takové počasí nás v následujícím období nesporně čeká, zopakujme si pravidla pro užívání mlhových světel. Tři nejčastější chyby: Nerozsvícená mlhová…

Aktuality 26. 11. 2018
Dálniční kupony 2019

Jako doposud budou dálniční známky na rok 2019 nadále roční, měsíční a desetidenní. Jejich vzory stanoví s účinností od 1. prosince 2018 vyhláška č. 258/2018 Sb.Platnost kuponů vzoru 2018 vydaných…

Aktuality 20. 11. 2018
Nehody na dálnici

Je jich relativně málo. Ze statistických údajů o nehodách na pozemních komunikacích za období leden-září letošního roku vyplývá, že v obci se stalo o téměř 50 tisíc nehod více než na dálnicích. Na…

Aktuality 19. 11. 2018
Dětská BESIP Rally

Aby se děti naučily co možná nejbezpečněji pohybovat v silničním provozu je přáním nás všech. BESIP a jeho odborní pracovníci dbají na to, aby se vědomosti v této oblasti dostaly ke všem dětem. O…

Aktuality 13. 11. 2018
Východoněmecká legenda Trabant, část 2

Od zahájení výroby z dnešního pohledu poněkud kuriózního automobilu Trabant uplynulo v těchto dnech 61 let. V době svého vzniku však kromě opatrné kritiky sklízel i značný úspěch u motoristické…

Aktuality 12. 11. 2018
Upravené oranžové tabulky neprošly

V nedávné době prováděli pracovníci mobilní expertní jednotky (MEJ) Brno Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) společně s PČR kontrolu cisternového vozidla přepravujícího nebezpečné věci UN…

Aktuality 12. 11. 2018
Tachografy především

Tak znělo motto mimořádné kontrolní akce se zaměřením na kontrolu funkčnosti a používání záznamových zařízení.Během kontroly, která proběhla na konci října, v běžnou denní dobu a na obvyklém místě,…

Aktuality 05. 11. 2018
Za volantem v bezpečí

Mýtus o tom, že jsou ženy horší řidičky než muži, už dávno neplatí. Ale že se chování mužů a žen při řízení auta liší, to připouštějí i dopravní psychologové. Shodují se v tom, že ženy jsou obvykle…

Aktuality 05. 11. 2018
Mnohostranná dohoda M312

Dovolujeme si upozornit na mnohostrannou dohodu M312, týkající se přepravy předmětů obsahujících nebezpečné věci, j.n., která byla podepsána Českou republikou 24. 10. 2018. Mnohostranná dohoda…

Aktuality 30. 10. 2018
Safety road

O preventivní akci pro mladé nebo budoucí řidiče, která proběhla v letošním září v Ústeckém kraji, jsme už informovali. Předáváním cen tato akce právě vrcholí, jak informuje Milan Vaníček,…

Aktuality 30. 10. 2018
Viditelnost

Vidět a být viděn je v silničním provozu samozřejmě důležité vždy, v každé denní nebo roční době, a zejména pak v období, do kterého právě vstupujeme. Na silnicích se ale stále vyskytují neviditelní,…

Aktuality 30. 10. 2018
Nebezpečí, které není vidět

I když se v policejních statistikách dopravních nehod nevykazují nehody způsobené tzv. slepým úhlem přímo, jsou velmi časté. Problém mrtvých úhlů je spojen s příčinami „nesprávné otáčení nebo…

Aktuality 29. 10. 2018
Celostátní dopravně bezpečnostní akce

V polovině měsíce října proběhla celostátně bezpečnostní akce ve spolupráci Centra služeb pro silniční dopravu, Policie ČR a Celní správy zaměřená na nízkorychlostní kontrolní vážení.V rámci této…

Aktuality 29. 10. 2018
Proč nepotřebujeme nové karty?

V poslední době se šíří řada dezinformací o nástupu nových tachografů a s tím spojené nutnosti výměny paměťových karet řidiče.Ano, stále platí, že vozidla poprvé uvedená do provozu od 15. 6. 2019,…

Aktuality 22. 10. 2018
Přezouváme…

Jako každý podzim upozorňujeme, že od 1. listopadu platí pro řidiče vozidel takzvaný „provoz v zimním období“. Zimní pneumatiky bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů…

Aktuality 21. 10. 2018
Nárůst nehod a jejich následků

Statistické údaje za období leden-září 2018 o dopravních nehodách a jejich následcích stále potvrzují negativní trend. Co hůř, na rozdíl od čtvrtletních a pololetních výsledků je nárůst patrný ve…

Aktuality 17. 10. 2018
Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018Vzhledem ke změnám vyplývajícím z novely zák. č. 56/2001 Sb., zákonem č. 193/2018 Sb. a vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických…

Aktuality 16. 10. 2018
Soumrak přichází rychle

Přesto, že i letošní podzim je teplotně nadprůměrný a slunné dny první poloviny října připomínají spíš pozdní léto, stmívá se už poměrně brzy. Nikoho asi nepřekvapí, že vidět a být viděn patří k těm…

Aktuality 15. 10. 2018
Zkušení vědí...

Třebaže manipulace s tachografem může mít mnoho podob, jsou si kontroloři s přibývajícími případy jejich odhalení jistější a jistější.Zpočátku se většinou jedná o běžnou silniční kontrolu prováděnou…

Aktuality 09. 10. 2018
Mnoho zjištěných závad během mezinárodní kontrolní akce ADR

Poslední týden v měsíci září 2018 se uskutečnila za účasti odborného pracovníka CSPSD již třetí mezinárodní kontrolní akce zaměřená na kontrolu nebezpečných věcí pod záštitou organizace Euro Contrôle…

Aktuality 09. 10. 2018
Zákon o silničním provozu

Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb. je účinná od 1. října 2018. O tom, co přinesla novela zákonem č. 193/2018 Sb. jsme vás informovali v přehledu změnZnění zákona o silničním provozu účinné k 1.…

Aktuality 08. 10. 2018
Silniční kontroly technického stavu od 1. října

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) je od 1. října 2018…

Aktuality 02. 10. 2018
Lékárničky a povinná výbava nově

A jednodušeji; například autolékárnička bude obsahovat jen sedm položek oproti dřívějším deseti a už jí nebude nutné měnit kvůli expiraci. Povinná výbava vozidla už bez náhradních žárovek a pojistek.…

Aktuality 01. 10. 2018
Safety Road 2018

Nehody mladých řidičů jsou četné a často mívají velmi tragické následky. Příčinou může být nedostatek praxe, podceňování nebezpečí, přeceňování vlastních schopností. Prevence v této oblasti je…

Aktuality 01. 10. 2018
Přístroje, zařízení a podvody

Určitě ne ojedinělé, ale přesto zajímavé zařízení bylo odhaleno při jedné ze silničních kontrol na Zlínsku. Pracovník CSPSD, jehož úkolem bylo provést některé speciální činnosti spojené s kontrolou…

Aktuality 17. 09. 2018
Technická silniční kontrola

Novela zákona o silničním provozu, která bude účinná od 1. října letošního roku, také blíže specifikuje technickou silniční kontrolu. Co se na vozidle kontroluje, za jakých okolností se kontrola…

Aktuality 12. 09. 2018
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2018

Ve dnech 6. – 9. září. 2018 proběhlo v hlavním městě Maďarska, Budapešti, letošní finále Evropské dopravní soutěže mladých cyklistů „European Traffic Education Contest“. Tato soutěž se koná pod…

Aktuality 11. 09. 2018
Novela zákona o pozemních komunikacích

Zákonem č. 193/2018 Sb. je novelizován také zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.). Novinky se týkají mimo jiné například rozšíření obecného užívání pozemních komunikací či kontrolního…

Aktuality 10. 09. 2018
Novela zákona o silničním provozu

Zákonem č. 193/2018 Sb. bude s účinností od 1. října 2018 novelizován také zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Kromě změny, přesněji řečeno úpravy, v ustanovení o vytváření „záchranářské…

Aktuality 06. 09. 2018
Předjíždění na křižovatce?

Přestože ve výčtu míst, kde řidič nesmí předjíždět, je křižovatka a její těsná blízkost uvedena, za splnění a dodržení určitých podmínek tu předjíždět lze. Ustanovení o zákazu předjíždění obsahuje i…

Aktuality 05. 09. 2018
Negativní trend se projevil i o prázdninách

Při dopravních nehodách v červenci a srpnu letošního roku přišlo o život 119 lidí, což je o osmnáct více než vloni. Vyšší počet nehod s fatálními následky je zaznamenán v srpnu, ale nejtragičtějším…

Aktuality 27. 08. 2018
Londýn plánuje snížit rychlost

Nárůst těžkých nebo smrtelných zranění chodců, cyklistů či jiných účastníků provozu zaznamenávají téměř všechna velká evropská města. V Londýně proto uvažují v rámci nového akčního plánu pro…

Aktuality 21. 08. 2018
Na dálnici se necouvá

Kolony stojících nebo pomalu popojíždějících vozidel jsou nesporně hodně nepříjemnou, mnohdy až stresující součástí silničního provozu. Tím spíše na dálnici, kterou lze opustit jen na místě k tomu…

Aktuality 20. 08. 2018
Rytířské dopravní BESIP hrátky 2018

V sobotu 28. 7. 2018 se v prostorách autokempu Frýdlant uskutečnil již pátý ročník akce s názvem „Rytířské dopravní BESIP hrátky“. Celá akce je věnována dětem z dětských domovů, a je zaměřena na…

Aktuality 14. 08. 2018
Východoněmecká legenda Trabant

Na cestě proti času je nepřehlédnutelný. Snad žádné jiné auto nedostalo tolik hanlivých přezdívek, od „papundeklu“ až po „rozzuřený vysavač“. Ale v zemích tehdejšího východního bloku svým majitelům…

Aktuality 13. 08. 2018
Speciální úprava jízdy na kole

Dodržování obecných pravidel silničního provozu je samozřejmou povinností každého cyklisty. Platná a účinná právní norma ale obsahuje ještě speciální úpravu pro jízdu na kole, která se týká například…

Aktuality 07. 08. 2018
Školení ADR i o prázdninách

Vzhledem k rozsáhlosti a komplikovanosti předpisů vztahujících se k přepravě nebezpečných věcí po silnici si uvědomujeme potřebu kvalitního vzdělávání v této oblasti, tak aby v rámci silničních…

Aktuality 06. 08. 2018
Brzdná dráha vlaku

Média informují o dalších nehodách na železničních přejezdech; na přelomu července a srpna se během 24 hodin vlak s motorovým vozidlem srazil dvakrát. První nehoda vlaku s traktorem naštěstí neměla…

Aktuality 02. 08. 2018
Cyklisté a chodci

Na stezkách pro chodce a cyklisty někdy bývá hodně rušno a mezi oběma skupinami účastníků provozu dochází k poměrně ostrým výměnám názorů. A také ke zraněním, z nichž některá bývají i velmi vážná.…

Aktuality 01. 08. 2018
V hledáčku byly autobusy

O posledním červencovém víkendu se silniční kontroly v celé ČR zaměřovaly především na ty řidiče a dopravce, kteří mnohé z nás odváželi za letními zážitky nebo se kterými jsme se vraceli odpočatí…

Aktuality 26. 07. 2018
Tým pro kontrolu tachografů nezahálí

Protože je třeba znalosti nejen neustále zdokonalovat, ale i opakovat to, co již dlouhou dobu známe, prošli specialisté pro kontrolu tachografů dalším dvoudenním školením na kontrolu tachografů v…

Aktuality 26. 07. 2018
Dvojitý zásah na Moravě

Mobilní expertní jednotka operující v Olomouckém kraji měla napilno. Během tří dnů se jí v rámci odborné podpory při kontrolách v silniční dopravě podařilo odhalit dva případy úmyslných a…

Aktuality 25. 07. 2018
První pololetí dopadlo hůř než to loňské

V celkovém počtu nehod, usmrcených osob, lehkých zraněních a samozřejmě i hmotných škod. Jediná kategorie, kde zaznamenáváme pokles, jsou těžká zranění při nehodách. Což je určitě zpráva dobrá, ale…

Aktuality 24. 07. 2018
Cyklostezky 2018

Prázdniny a hezké letní počasí se na cyklostezkách projevují zvýšeným provozem a i tady platí určitá pravidla. Preventivní akce přímo v terénu mají povinnosti účastníkům provozu připomenout nebo…

Aktuality 23. 07. 2018
Připravuje se změna

Lépe řečeno úprava pravidla, podle kterého musí řidiči v kolonách stojících vozidel vytvořit takzvanou „uličku“ pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Na silnicích s dvěma jízdními pruhy je…

Aktuality 10. 07. 2018
Československé trolejbusy

Jak titulek a ilustrační foto napovídají, míříme opět do poválečné historie českých automobilek. Tentokrát nás zajímají trolejbusy. Jezdily nejen doma a v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci, ale…

Aktuality 09. 07. 2018
Novela zákona o silničním provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je s účinností od 1. července 2018 novelizován zákonem č. 199/2017 Sb. O obsahu novely jsme již informovali; týká se mimo jiné i místa vydávání řidičských…

Aktuality 09. 07. 2018
Přibývá závažných nehod seniorů

Ještě před uzavřením pololetní statistiky dopravní nehodovosti v České republice je zřejmé, že v letošním roce dramaticky přibývá smrtelných nehod u těch nejohroženějších a nejzranitelnějších…

Aktuality 03. 07. 2018
Kontrola kouřivosti vznětových motorů

V sobotu 23. června 2018 na Pražském okruhu proběhla dopravně bezpečnostní akce za účasti Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Policie České republiky, Centra služeb pro silniční…

Aktuality 03. 07. 2018
Změny dohody ADR 2017

Dovolujeme si upozornit, že dne 28. 6. 2018 byly ve francouzském originálu a v českém překladu uveřejněny ve sbírce Mezinárodních smluv v částce č. 22, jako sdělení č. 32/2018 změny „Přílohy A –…

Aktuality 02. 07. 2018
Mezinárodní soustředěná kontrolní akce ADR

Mezinárodní organizace Euro Contrôle Route (ECR) sdružující kontrolní orgány členských zemí Evropské unie v oblasti nákladní dopravy uspořádala prostřednictvím pracovní skupiny ADR v závěru měsíce…

Aktuality 26. 06. 2018
Omezení jízdy v červenci a v srpnu

O prázdninách se omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních komunikacích rozšiřuje na pátek a sobotu ve stanovených hodinách. Omezení stanoví zákon o silničním provozu v § 43 odst. 1…

Aktuality 25. 06. 2018
Alkohol za řídítky jízdního kola?

Po delší odmlce se znovu diskutuje o povolení určitého množství alkoholu cyklistům a vodákům. Jaký názor má na alkohol při jízdě na kole krajský koordinátor BESIP v Ústeckém kraji Jan Pechout?…

Aktuality 25. 06. 2018
Komerční vážení

Soupravu o váze 106 540 kg budou moci brzy potkávat motoristé na pozemních komunikacích v České republice a zejména v Karlovarském kraji. Speciální stavební stroj, jakých není v ČR mnoho, si pořídila…

Aktuality 19. 06. 2018
Rizikové období prázdnin

Letní prázdniny se rychle blíží a jako každý rok je na místě upozornit na zvýšený provoz motorových i nemotorových vozidel. Také ale na mnohdy sníženou pozornost dětí v silničním provozu. Letos…

Aktuality 18. 06. 2018
Za agresí může být i hostilita

Agresivní chování si většinou představujeme jako útočnou a neadekvátní reakci. Psychologové takové chování nazývají emocionální agresí, bývá totiž vyvolána a mnohdy i provázena silnou emocí.…

Aktuality 12. 06. 2018
Srážka se zvěří

Nemusí se stát jen „mimo civilizaci“, nebezpečný zalesněný úsek může být i na okraji města. Taková místa bývají označena výstražnou dopravní značkou „Zvěř“.V roce 2017 bylo podle policejních…

Aktuality 07. 06. 2018
Na vyhrazeném parkovišti

Na parkovišti vyhrazeném pro určitá vozidla je jiným řidičům zakázáno zastavit a stát. Zákaz však neplatí v případě, kdy zastavení a stání nepřekročí dobu tří minut a nebudou tím omezeni řidiči…

Aktuality 05. 06. 2018
Lépe při kontrolách

Polští kolegové, kteří kontrolují silniční dopravu (ITD) uspořádali v květnu speciální workshop na odhalování manipulací s tachografy.Třídenní setkání inspektorů ze zemí EU probíhalo pod hlavičkou…

Aktuality 05. 06. 2018
Stále horší bilance

V letošním květnu bylo podle předběžných policejních statistik usmrceno 56 osob, což je o šestnáct více, než v loňském květnu. Zatím předběžný počet 188 usmrcených za období leden-květen překračuje…

Aktuality 29. 05. 2018
Od Hadimršky k T 603

Tentokrát se v historii automobilového průmyslu podíváme do kopřivnické Tatry. Automobilka se stejně jako celý průmysl v poválečné době potýkala s různými problémy, zpočátku se vyráběla osobní…

Aktuality 28. 05. 2018
Útvar chodců

Blíží se prázdniny a s nimi dětské tábory, na nichž je někdy nezbytné přesunout se pěšky z místa A do místa B. V takovém případě je vytvořen organizovaný útvar chodců, jehož pohyb v silničním provozu…

Aktuality 22. 05. 2018
Agrese v nás a mezi námi

Útočné a agresivní jednání v silničním provozu je jednoznačně nežádoucí. Ale každý z nás se někdy zlobí a pravděpodobně se setkává s projevy a důsledky agrese cizí, ale i své vlastní. V souvislosti s…

Aktuality 21. 05. 2018
Pozor, tramvaj!

Někteří chodci možná ještě stále věří na „absolutní přednost chodců“ na přechodech a mnohdy až příliš spoléhají na to, že řidiči vozidel je nesmějí ohrozit. Jenže tato povinnost se nevztahuje na…

Aktuality 15. 05. 2018
Zero vision

Česky Vize nula. Projekt, který ve Švédsku dokázal výrazně snížit počet dopravních nehod a jejich nejhorších následků na zdraví a životech. Od sedmdesátých let minulého století se v této evropské…

Aktuality 14. 05. 2018
Chodec nesmí vstupovat do vozovky

A to ani na přechod pro chodce, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy. Nejen řidiči vozidel, ale i chodci mají své povinnosti a omezení při pohybu v silničním provozu.Nehoda vozidla…

Aktuality 10. 05. 2018
Spolujezdec a bezpečnostní pásy

Je řidič vozidla zodpovědný za to, že se přepravované osoby připoutají bezpečnostními pásy? V minulých dnech tuto otázku akcentoval rozsudek Ústavního soudu, který neshledává řidiče zodpovědným za to…

Aktuality 09. 05. 2018
Vydávání řidičských průkazů od 1. července 2018

Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností,…

Aktuality 01. 05. 2018
Odevzdání řidičského průkazu od 1. července 2018

Novelou zákona o silničním provozu, účinnou od 1. července 2018, se mění mimo jiné i ustanovení o povinnosti odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu. Řidičský průkaz jeho…

Aktuality 24. 04. 2018
Maďarský Ikarus

Historie těchto velmi známých autobusů začala na budapešťském předměstí v roce 1895. Z původní kovárny a přidružené výroby kočárů se stala prosperující firma. Po znárodnění se Ikarusy vyráběly nejen…

Aktuality 23. 04. 2018
Cyklisté, přechod je pro chodce!

Věta „Přechod pro chodce je určen chodcům“ vypadá poněkud bizarně. A kdyby přechod užívali skutečně jenom chodci, byla by i naprosto zbytečná. Jenže přechod pro chodce velmi často využívají i…

Aktuality 17. 04. 2018
Evropské silnice jsou stále nejbezpečnější

Na pozemních komunikacích v Evropské unii bylo v roce 2017 usmrceno následkem dopravních nehod 25 300 osob, což znamená meziroční pokles o 300 lidí. Mezi oběťmi nehod je kromě řidičů motorových…

Aktuality 16. 04. 2018
Počet obětí nehod stoupá

V prvním čtvrtletí roku 2018 vyšetřovala Policie České republiky 23 048 dopravních nehod; nejvyšší nárůst nehod zaznamenal Jihočeský kraj, kde v porovnání s loňským rokem bylo nahlášeno a vyšetřováno…

Aktuality 10. 04. 2018
Znovu železniční přejezd

O tom, jak se mají účastníci silničního provozu chovat na železničních přejezdech, se toho napsalo už hodně. Bohužel, stále se dočítáme i o nehodách, které se právě na železničních přejezdech staly.…

Aktuality 09. 04. 2018
eCall v ostrém provozu

Od letošního dubna je již povinné zavedení montáže palubní jednotky systém eCall. Nařízení (EU) 2015/758 stanoví obecnou povinnost pro nové typy vozidel kategorií M1 a N1 být po 31. březnu 2018…

Aktuality 04. 04. 2018
Má přednost?

Přesněji řečeno, musí řidiči ostatních vozidel umožnit autobusu hromadné dopravy osob vyjetí ze zastávky? V obci ano, a stejně tak i trolejbusu. Zákon o silničním provozu tuto povinnost ukládá v § 25…

Aktuality 03. 04. 2018
Můžeme přezout

Období povinného užití zimních pneumatik končí podle obecné úpravy zákona o silničním provozu 31. března. Odborníci se shodují v tom, že používání zimních pneumatik v nastávajícím období není vhodné…

Aktuality 27. 03. 2018
Oblíbená Škoda 440

Vozidlo, které dnes patří do historie automobilizmu z padesátých a šedesátých let minulého století, zná široká veřejnost pod jménem Spartak. Tento název se pro nový, na tehdejší dobu opravdu moderní…

Aktuality 26. 03. 2018
Jak se odečítají body?

Bodový systém byl v České republice zaveden 1. července 2006. V průběhu let došlo k několika změnám, například v současné době už nenajdeme hodnocení šesti nebo jedním bodem. Terminologie bodového…

Aktuality 20. 03. 2018
Novela zákona o silničním provozu

Dnem 1. července 2018 nabývá účinnosti novela zákonem č. 199/2017 Sb., která mimo jiné splňuje požadavky unijní směrnice na úpravu pravidel pro řidičské průkazy kategorie C/C1 a D/D1. Přesné…

Aktuality 19. 03. 2018
Motorkáři a cyklisté zahajují sezónu

V jarním počasí druhého březnového víkendu se na silnicích objevilo mnohem více jízdních kol než v uplynulém zimním období. Po přestávce vyrazili také motocyklisté. Přesto, že jarní teploty byly tak…

Aktuality 15. 03. 2018
V únoru bylo o trochu lépe

Nemáme na mysli počasí. Ale právě výrazně horší povětrnostní podmínky a stav vozovky možná paradoxně snížily počet usmrcených při dopravních nehodách. Podle názoru některých odborníků si řidiči více…

Aktuality 13. 03. 2018
Novela vyhlášky o zdravotní způsobilosti

Stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel obsahuje vyhláška č. 277/2004 Sb., která bude s účinností od 22. března 2018 novelizována vyhláškou č. 37/2018 Sb. Změny se týkají pouze…

Aktuality 12. 03. 2018
Vážení lokomotivy

Na základě požadavku výrobce lokomotiv provedla plzeňská, pražská a středočeská mobilní expertní jednotka Centra služeb pro silniční dopravu na konci měsíce února další, tentokrát poněkud neobvyklé…

Aktuality 04. 03. 2018
Nejčastěji překračujeme nejvyšší dovolenou rychlost

V uplynulém roce bylo od 1. ledna do 31. prosince evidováno celkem 380 017 přestupků a trestných činů v oblasti silniční dopravy. Z aritmetického průměru vyplývá, že v roce 2017 byl evidován…

Aktuality 03. 03. 2018
Musí být tachograf ověřen?

ANO i NE. Tak by se dalo stručně odpovědět na otázku. Ve skutečnosti je problematika složitější a tak otázka potrápila v posledních měsících nejen provozovatele vozidel, ale i řadu STK.V první řadě…

Aktuality 28. 02. 2018
Kdo vyráběl úspěšné československé autobusy?

V našem občasném historickém exkurzu se tentokrát znovu vrátíme do poválečných let v Československu. Tentokrát nás bude zajímat výroba autobusů a vlečných vozů. Výroba osobních i užitkových vozidel,…

Aktuality 26. 02. 2018
Lednová čísla jsou varovná

Letošní rok nezačal z pohledu statistik dopravních nehod právě dobře. Celkový počet nehod sice ve srovnání s lednem 2017 poklesl o 6 procent, ale ve všech ostatních sledovaných kategoriích došlo k…

Aktuality 26. 02. 2018
BESIP v roce 2017 ve Zlínském kraji

V oblasti prevence dopravní nehodovosti přináší spolupráce krajů, obcí a krajských koordinátorů BESIP velmi dobré výsledky. O akcích v této společensky významné oblasti ve Zlínském kraji v roce 2017…

Aktuality 20. 02. 2018
Sanitka nemusí jet rychle, ale plynule

Dostat se co nejdříve ke zraněným po dopravní nehodě nebo pacientům v ohrožení života či zdraví je úkolem Zdravotnické záchranné služby. V médiích se často probírá skutečnost, že zejména v hustém…

Aktuality 20. 02. 2018
Nevěříme na náhody

Ačkoliv by se mohlo zdát, že odhalení nedovolené úpravy tachografu je otázkou spíše náhody a připraveného řidiče kontrola neohrozí, pravda to není.Pryč jsou doby, kdy bylo možné zjistit manipulace…

Aktuality 19. 02. 2018
Populace stárne!

Nehody se stávají lidem v každém věku. Míra zavinění je vždy předmětem vyšetřování. U staršího chodce nebo cyklisty může, ale nemusí být primární příčinou nehody snížená mobilita, horší zrak či sluch…

Aktuality 19. 02. 2018
Komerční vážení

O přetížených vozidlech se zmiňujeme poměrně často, většinou v souvislosti s alarmujícím výsledkem kontroly, na které se pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu podíleli. Tato organizace však…

Aktuality 06. 02. 2018
Neposkytnutí potřebné pomoci

Základní a nosnou myšlenkou povinnosti poskytnout potřebnou pomoc je to, že nikdo nesmí zůstat lhostejný ke zranění, bolesti a utrpení jiného člověka a zanechat ho bez pomoci. Neposkytnutí potřebné…

Aktuality 05. 02. 2018
Kontrola na jedničku

Tak nějak by se dala nazvat kontrola v rámci odborné a metodické činnosti, kterou pravidelně provádí oddělení vzdělávání u všech mobilních expertních jednotek (MEJ).Právě při jedné takové metodické…

Aktuality 30. 01. 2018
Tudor a Škoda Superb z roku 1947

Není výjimkou, že se pro nové modely aut hledá jméno v historii výrobce. Významnou roli hraje oblíbenost předcházejícího vozidla, ale i zvučnost původního jména. V dlouhé řadě vozidel značky Škoda je…

Aktuality 29. 01. 2018
Optická brzda?

Nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení rychlosti, nezvládnutí vozidla. Časté a stále se opakující příčiny nehod. Na zklidňování dopravy se snaží podílet i poznatky dopravní psychologie. Jedním ze…

Aktuality 23. 01. 2018
Dopravní nehody a jejich následky v roce 2017

Ucelené statistiky o dopravní nehodovosti jsou k dispozici od roku 1961, tehdy ovšem evidovaly údaje z Československa, tedy dnešních dvou států. Roční shrnutí za rok 2017 přináší relativně pozitivní…

Aktuality 22. 01. 2018
Spolupráce CSPSD a BAG oslavila deset let

Ve dnech 15. – 16. ledna 2018 se v Kutné Hoře uskutečnilo další z pravidelných setkání zástupců Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (Bundesamt für…

Aktuality 22. 01. 2018
Volný jízdní pruh v kolonách

Bílá tma, zledovatělá vozovka pod vrstvou sněhu. Typicky zimní počasí přispělo v minulých dnech k několika hromadným nehodám na českých silnicích. Dálnice D 1 byla mnoho hodin zcela neprůjezdná,…

Aktuality 16. 01. 2018
eCall – systém pro záchranu životů

Palubním systémem eCall využívajícím v rámci celé EU linku tísňového volání 112 budou povinně vybaveny nové typy vozidel, vyrobené po 31. březnu 2018. Systém představuje významný příspěvek ke…

Aktuality 16. 01. 2018
Nové místo pro vážení

Problém přetížených vozidel a s tím spojené devastace silnic je stále aktuální. Vyjeté koleje na vozovce jsou nebezpečné všem účastníkům silničního provozu, například i proto, že v takových místech…

Aktuality 15. 01. 2018
Odpočinek v kabině vozidla

Již od počátku platnosti nařízení (ES) č. 561/2006 bylo zřejmé, že za určitých podmínek je možné trávit povinný odpočinek řidiče přímo ve vozidle. Vozidlo musí být v takovém případě vybaveno tolika…

Aktuality 09. 01. 2018
První statistiky roku 2017

Podrobný přehled čísel k nehodovosti v loňském roce ještě nemáme k dispozici, ale je už jisté, že počet ztracených životů v důsledku nehody byl nejnižší od roku 1961, kdy se statistika nehodovosti…

Aktuality 08. 01. 2018
Výměna řidičských průkazů jen na 66 procent

Řidičským průkazům vydaným v roce 2007 skončila desetiletá platnost v loňském roce. Podle údajů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností si řidičský průkaz vyměnilo celkem 529 000 řidičů, což j…

Aktuality 04. 01. 2018
Smuteční oznámení

Vážení kolegové a přátelé, v prvních dnech nového roku Vám bohužel přinášíme velmi smutnou zprávu. V neděli 24. prosince 2017 náhle a nečekaně zemřel pan Ing. Jiří…

Aktuality 02. 01. 2018
Pozor na smyk!

Na mokré, zasněžené nebo zledovatělé vozovce se problémy nevyhnou ani velmi zkušeným řidičům. Naopak začátečníci mohou situaci zhoršit špatnou nebo opožděnou reakcí. Vozidlo ve smyku však nemusí…

Aktuality 02. 01. 2018
Jak to vidí zkušební komisaři?

Několik otázek, týkajících se převážně bezpečnosti silničního provozu, jsme na závěr roku 2017 položili zkušebním komisařům. Tedy těm pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří…

Aktuality 11. 12. 2017
Školení pro Vojenskou policii

První prosincový týden proběhl v areálu Vojenské policie v Bechyni již druhý kurz příslušníků Vojenské policie se zaměřením na kontrolu technického stavu motorových vozidel v silničním provozu.…

Aktuality 08. 12. 2017
Zdokonalovací školení

Zkušební komisaři, kteří se na konci letošního listopadu zúčastnili povinného zdokonalovacího školení ve školicím středisku Centra služeb pro silniční dopravu, měli mimořádnou příležitost seznámit se…

Aktuality 05. 12. 2017
Zbývá poslední měsíc

Statistické údaje za uplynulých jedenáct měsíců roku 2017 stále naznačují, že by počet smrtelných zranění při dopravních nehodách mohl být letos nejnižší od roku 1980. Zatím předběžná čísla uvádějí,…

Aktuality 05. 12. 2017
Vyšší vzorek pneumatiky vždy na zadní nápravu

O nutnosti použít v tomto ročním období na vozidle zimní pneumatiky jsme již informovali. Mají význam především pro bezpečnou jízdu, ale i pro finanční odpovědnost při případné nehodě. Nesprávný typ…

Aktuality 04. 12. 2017
Dálniční kupóny 2018

Vyhláška č. 386/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, s účinností od 1. prosince 2017 uvádí nové vzory pro dálniční kupony…

Aktuality 24. 11. 2017
Czechbus 2017

Specializovaný středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky se konal již v sedmém ročníku na pražském výstavišti v Holešovicích ve dnech 21. – 23. listopadu.…

Aktuality 21. 11. 2017
Stále hodně neviditelných

Na nebezpečí pro chodce za snížené viditelnosti upozorňují média, Policie České republiky, BESIP a mnozí další. Kampaň „Vidíme se?“ začala ještě dříve, než povinnost označení chodců za snížené…

Aktuality 20. 11. 2017
Mějte svůj zrak pod kontrolou

Mlha nebo nízká oblačnost často provází podzimní období a mnohdy způsobí sníženou viditelnost po celý den. Zvýšené nebezpečí hrozí nejen chodcům. Špatná viditelnost a brzká tma klade zvýšené nároky…

Aktuality 14. 11. 2017
Bez povinného ručení a s jinou registrační značkou

Zato s mnoha technickými závadami, od těch méně závažných až po závady nebezpečné. Provozování technicky nezpůsobilého vozidla na pozemních komunikacích je podle zákona o silničním provozu přestupkem…

Aktuality 13. 11. 2017
Bezpečně doma i ve městě

Dětské představy o tom, jak pracují záchranáři, hasiči nebo policisté, bývají často poněkud zkreslené. Každodenní práce Integrovaného záchranného systému nebývá tak akční, jako ve filmu, ale nudná…

Aktuality 07. 11. 2017
Přibývá odhalení

Snaha o ovlivnění funkce tachografu dopravci nebo řidiči není nijak výjimečná událost. Svědčí o tom fakt, že nalezení nedovolených úprav zapojení systému tachografu bývá při důkladné silniční…

Aktuality 05. 11. 2017
Chodci patří k těm nejzranitelnějším

V obdobích s krátkými dny, mlhami a celkově sníženou viditelností je nebezpečí střetu chodce s motorovým vozidlem několikanásobně vyšší než za dobrých světelných podmínek. Celoročně, ale zejména na…

Aktuality 31. 10. 2017
Pneumatiky a příprava na zimu

Zimní „obutí“ bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů. Letní pneumatiky při takových teplotách začínají tuhnout, naopak směs a dezén zimní pneumatiky dokáže zajistit…

Aktuality 30. 10. 2017
Trilaterální výměnná akce ECR

Ve dnech 17. – 20. 10. 2017 proběhl již osmý ročník Trilaterální výměnné akce Euro Contrôle Route (ECR), která se koná každý rok, střídavě v České republice, Německu a Polsku. Letos byla akce…

Aktuality 24. 10. 2017
Rychlostní limity z pohledu historie

V letošním říjnu uplynulo dvacet let od návratu „padesátky“ jako nejvyšší dovolené rychlosti pro jízdu obcí. Padesátikilometrový limit platil sice již od roku 1951, ale vyhláška č. 100/1975 Sb.,…

Aktuality 23. 10. 2017
Dopravně bezpečnostní akce - viditelnost

Policie České republiky ve spolupráci s ostatními složkami a BESIP provádí bezpečnostní akce po celý rok, vždy s přihlédnutím k aktuálním otázkám nebo problémům. V pátek 13. října 2017 se v…

Aktuality 17. 10. 2017
Nejméně usmrcených od roku 1980

Za devět měsíc letošního roku evidují statistiky nárůst celkového počtu dopravních nehod, ale zároveň pokles usmrcených a těžce zraněných osob. O život přišlo při nehodách 377 lidí, těžce zraněno…

Aktuality 16. 10. 2017
Pohár starostů

Ani nevlídné podzimní počasí nepokazilo dopravní soutěž pro děti z pátých tříd základních škol na Náchodsku. Pohár starosty města, tentokrát Červeného Kostelce, si odnesli ti nejlepší závodníci.…

Aktuality 10. 10. 2017
Kontrola povinností zahraničních dopravců

Při přepravě zboží po dálnicích a silnicích České republiky se kontroly nevyhýbají ani zahraničním řidičům. O kontrole zaměřené kromě ostatních náležitostí také na doklady těchto řidičů informuje…

Aktuality 09. 10. 2017
Nejčastěji nedodržujeme dovolenou rychlost

V prvním pololetí roku 2017 bylo v oblasti silničního provozu evidováno celkem 193 759 přestupků a trestných činů. Pořadí a procentuální podíl přestupků prozrazuje, že nejčastěji jsou připisovány 2…

Aktuality 30. 09. 2017
Zastavení vozidla v tunelu

Podle dopravních expertů nepředstavuje jízda tunelem větší nebezpečí než jízda po běžné pozemní komunikaci. Někteří z nás pociťují nepříjemné až úzkostné pocity z uzavřeného a stísněného prostoru,…

Aktuality 25. 09. 2017
Hořké páteční ráno

Páteční ráno bylo nepříjemným překvapením nejméně pro dva řidiče a jejich zaměstnavatele. Specialisté na kontrolu tachografů ze Zlína a Liberce identifikovali v přibližně stejnou dobu v obou…

Aktuality 24. 09. 2017
Safety Road 2017

Dopravně bezpečnostní akci s mottem Život máme jen jeden uspořádal Ústecký kraj spolu s BESIP a dalšími složkami integrovaného záchranného systému pro studenty středních škol. Někteří z nich už…

Aktuality 24. 09. 2017
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2017

Dopravní soutěž mladých cyklistů měla letos své republikové finále v červnu v Táboře. Vítězné družstvo v kategorii mladších žáků se každoročně účastní i Evropského finále soutěže mladých cyklistů. O…

Aktuality 20. 09. 2017
Den pro kamiony 2017

V úterý 19. září se na 78. km dálnice D 8 konal již sedmý ročník dopravně bezpečnostní akce s názvem Den pro kamiony. Policie ČR zastavovala především na řidiče nákladních vozidel, kontrola byla…

Aktuality 19. 09. 2017
Zebra 2017

Na zahájení školního roku se každoročně připravují nejen učitelé a žáci, ale také dopravní policisté a BESIP. V letošním roce proběhl na začátku školního roku již 10. ročník celorepublikového…

Aktuality 18. 09. 2017
„Ty to zvládneš“ aneb BESIP slaví 50

V rámci oslav půlstoletí od založení BESIP se na preventivní prezentaci v oblasti bezpečného silničního provozu podílel i podstatně mladší BESIP Team, jehož posádka popisuje akci jako zajímavou a…

Aktuality 18. 09. 2017
Hasiči u nehod

Tentokrát pouze fiktivních. Dne 9. září. 2017 proběhl v Novém Městě na Moravě již 4. ročník Mistrovství České republiky jednotek SDH obcí ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Akci provázel…

Aktuality 18. 09. 2017
Bezpečně zajištěný náklad

Efektivní a především bezpečné upevnění a zajištění nákladu je jedním z nejdůležitějších, ale mnohdy zároveň nejproblematičtějším článkem přepravního procesu.Již tradičně byly Mobilní expertní…

Aktuality 16. 09. 2017
Rytířské dopravní BESIP hrátky 2017

Rytíři silnic jsou ti, kteří respektují ostatní účastníky silničního provozu, dodržují pravidla a nikomu neodmítnou pomoc. A proto jsou i nejlepším příkladem pro děti a jejich dopravní výchovu. Navíc…

Aktuality 11. 09. 2017
Nehody před devadesáti lety

Havárie a srážky vozidel, drobná či vážná zranění, smrtelné úrazy. Nezanedbatelná hmotná škoda na majetku. Provázejí silniční provoz od jeho počátků, a bohužel až dodnes. Jezdilo tehdy nesrovnatelně…

Aktuality 10. 09. 2017
Hledáme bezpečnější místo

Při příležitosti zahájení nového školního roku se 4. září v Ústeckém kraji konala tisková konference k projektu Policie ČR a BESIP, který se v širším spektru věnuje především bezpečné cestě do školy.…

Aktuality 05. 09. 2017
Prázdninová statistika

Zatím jen předběžné statistické údaje dopravní nehodovosti za dva prázdninové měsíce evidují 102 usmrcených osob při dopravních nehodách, což je historicky nejnižší počet. V roce 2016 bylo za stejné…

Aktuality 04. 09. 2017
Začíná škola

Není třeba připomínat, že děti patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. V roce 2016 bylo při dopravních nehodách usmrceno 13 dětí a dalších 141 dětí bylo těžce zraněno. Od ledna do…

Aktuality 29. 08. 2017
Překážka provozu

Překážkou silničního provozu, slovy zákona o provozu na pozemních komunikacích, je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost tohoto provozu, například náklad, materiál nebo jiné předměty,…

Aktuality 28. 08. 2017
Děti v autě

Dopravně bezpečnostní akce s názvem Děti v autě, které proběhly v srpnu na Liberecku, nebyly primárně zaměřeny na přepravu dětí ve vozidle, ale na chování dětí v provozu, jejich znalosti pravidel pro…

Aktuality 23. 08. 2017
Na vyhrazeném parkovišti

Řidič nesmí zastavit a stát kromě dalších stanovených případů také na parkovišti, které je vyhrazeno pro jiná vozidla. Tento zákaz však neplatí, pokud zastavení a stání nepřekročí dobu tří minut a…

Aktuality 22. 08. 2017
Den BESIP v Jindřichově Hradci

Ve čtvrtek 17. srpna se v Jindřichově Hradci setkali pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu, zástupci Asociace profesního společenství autoškol a zaměstnanci autoškoly Vojenské policie.Akci…

Aktuality 21. 08. 2017
(Ne)bezpečná vzdálenost

Dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly stále není českým řidičům „vlastní“. Dokazují to statistiky dopravních nehod, které tuto příčinu trvale evidují jako druhou nebo třetí…

Aktuality 15. 08. 2017
Dopravní stráž v roce 1919

K počátkům silniční dopravy na území naší republiky patří i historie „dohledu nad silničním provozem“. Postupně se rozvíjející provoz automobilů přinášel kromě nesporných výhod a komfortu pro své…

Aktuality 14. 08. 2017
Botička

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, pro zjednodušení zkracovaný na TPZOV a lidově zvaný botička, má dlouhou historii. Vynalezen byl v roce 1944 a patentován roku 1958 v Denveru. V…

Aktuality 07. 08. 2017
Jak čelit agresi?

Není to jednoduchá otázka a neexistuje univerzální návod. Vznik konfliktů a agresivní chování umocňují i vnější faktory, mezi které patří velká hustota provozu, nekonečné kolony na frekventovaných…

Aktuality 31. 07. 2017
Koloběžka, skateboard, segway…

Cyklisté jsou dnes již běžnou součástí městského i silničního provozu. Ale v ulicích měst i na silnicích mimo obec se vyskytují různí další jezdci a uživatelé pozemních komunikací. Například jezdit…

Aktuality 27. 07. 2017
Potraviny nebo neoznačený odpad?

Vozidlo provozované bez platné technické způsobilosti, další závady v technickém stavu, porušení pravidel přepravy potravin. Silniční kontrole byla přítomna mobilní expertní jednotka Centra služeb…

Aktuality 27. 07. 2017
Sezónní zemědělské přepravy

Ačkoliv se výjimka z nařízení (ES) 561/2006, která se týká přeprav prováděných zemědělskými podniky, uplatňuje běžně po celý rok, je právě v období žní nebo později podzimních sklizní nejvíce…

Aktuality 21. 07. 2017
Prevence Léto 2017

Provoz na pozemních komunikacích je v letním období a zejména ve dvou prázdninových měsících opravdu náročný. Policie ČR ve spolupráci s ostatními složkami a BESIP se kromě dohledu nad bezpečností…

Aktuality 21. 07. 2017
Nedání přednosti je druhá nejčastější příčina nehod

Statistika dopravních nehod v České republice eviduje v období leden-červen 2017 nárůst v počtu usmrcených osob, lehkých zranění a odhadu vzniklé škody. Zaznamenává i zvýšený počet nehod – oproti…

Aktuality 18. 07. 2017
Novela zákona o silničním provozu

V souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za…

Aktuality 17. 07. 2017
Testujeme tachografy

Výbava zhruba poloviny mobilních expertních jednotek CSPSD byla doplněna o speciální nářadí a pomůcky, které zjednoduší a zrychlí práci při kontrole tachografů.V první řadě jde o speciální digitální…

Aktuality 17. 07. 2017
Zpomal, budeš rychlejší

Prázdninový provoz je vždy nejnáročnějším z celého roku. Letní přesuny letos budou komplikovat také četné uzavírky, spojené s opravou dálnic a silnic. Spěch, nervozita, nedostatečný odpočinek a…

Aktuality 09. 07. 2017
Mezi nebem a zemí

V prvním dnu letošních prázdnin, v sobotu 1. července, se na Dlouhou plochou dráhu do Mariánských Lázní sjely složky Integrovaného záchranného systému, neziskové organizace pracující s mládeží a…

Aktuality 03. 07. 2017
Sofistikovaná asistence u nehod

Stále častěji využívá Policie ČR odborných znalostí mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu i při vyšetřování dopravních nehod. Stručnou informaci o tom, v čem tato…

Aktuality 03. 07. 2017
Rozloučení se školou

Konec školního roku netrpělivě očekávají žáci a studenti českých škol. Ve středu 25. června se v Žatci konala akce „Rozloučení se školou“ již v desátém ročníku. Na akci spolupracovala s Městskou…

Aktuality 27. 06. 2017
Přidejte se!

O celostátním finále Dopravní soutěže mladých cyklistů jsme Vás už informovali. Dnes přidáváme ještě slíbené video z téhle dětské soutěže, ve které závodníci především dokazují, že mají velmi…

Aktuality 26. 06. 2017
Den otevřených dveří

Ten v Ústí byl určen především dětem, přesněji řečeno celým rodinám. „Dětský den otevřených dveří Dopravního podniku Ústí nad Labem" se konal 17. června v prostorách trolejbusové vozovny Dopravního…

Aktuality 21. 06. 2017
Nabídka školení obsluhy informačního systému

Je určena pro stanice technické kontroly (CIS) a pro pracovníky SME i STK. Podle novely č. 63/ 2017 Sb. zákona č. 56/2001 Sb. musí mít stanice měření emisí zřízen přístup do informačního systému…

Aktuality 19. 06. 2017
Celostátní finále

Dopravní soutěž mladých cyklistů každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. Ve dnech 13. až 15.…

Aktuality 14. 06. 2017
Pravostranný provoz v českých zemích

Kde se jezdilo v Evropě roku 1930 vpravo a kde vlevo, jakou rychlostí v obci a mimo obec? A jak to doopravdy bylo s rychlým přesunem provozu na pravou stranu v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava…

Aktuality 14. 06. 2017
Sluníčko nebo mráček?

V pondělí 5. června byla v Ústeckém kraji zahájena tradiční společná akce dopravní služby Policie ČR Krajské ředitelství Ústeckého kraje a krajského koordinátora BESIP s názvem "Sluníčko nebo mráček"…

Aktuality 05. 06. 2017
Den s Policií ČR na Karlovarsku

Dopravně preventivní akce Krajského ředitelství Policie ČR v Karlových Varech se zúčastnily také dvě mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu. O jejich prezentaci informuje…

Aktuality 04. 06. 2017
Ještě jedna novela

Vyhláška o registraci vozidel č. 343/2014 Sb., se mění s účinností k 1. červnu 2017 vyhláškou č. 158/2017 Sb. Změny uvádíme obvyklým způsobem v textu vyhlášky č. 343/2014 Sb., účinné do 31. května…

Aktuality 31. 05. 2017
Experti CSPSD v Polsku

Mobilní expertní jednotka působící v Olomouckém kraji se ve dnech 24. – 26. 05. 2017 zúčastnila trilaterální mezinárodní silniční kontrolní akce. Ta proběhla díky pořadatelské kontrolní složce WITD v…

Aktuality 28. 05. 2017
Krajské kolo soutěže mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem Policie České republiky, Českým…

Aktuality 28. 05. 2017
Dopravně bezpečnostní akce s mezinárodní účastí

Ve dnech 16. – 19. května 2017 Centrum služeb pro silniční dopravu v úzké spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického a Královéhradeckého kraje zorganizovalo již 6. ročník dnes již…

Aktuality 23. 05. 2017
Koloběžení v Hodkovicích

Originální název pro sportovně kulturní akci vymysleli v Hodkovicích nad Mohelkou v Libereckém kraji. Jako 5. ročník se konala v sobotu 13. května, jako součást Seriálu dlouhého koloběhu. Po celý den…

Aktuality 23. 05. 2017
Od 1. června na kterémkoli úřadě

O novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jsme vás již informovali. Byla provedena zákonem č. 63/2017 Sb. a účinná je od 1. června letošního roku, majitelé a…

Aktuality 22. 05. 2017
Otevírání Labské cyklostezky

Cyklistická sezóna je už v plném proudu, ale základní znalosti pravidel pro jízdu na kole, dopravních značek a zásad bezpečné jízdy je vždy dobré připomenout. A může to být v rámci akce pro všechny…

Aktuality 22. 05. 2017
Jen jedna minuta jízdy?

Při běžné silniční kontrole na dálnici D1 bylo policistou zastaveno vozidlo, kde záznam o době řízení hovořil o jedné minutě jízdy.Vzhledem k tomu, že v předchozím úseku komunikace neexistuje možnost…

Aktuality 16. 05. 2017
Praporkový zákon a jiné zajímavosti

V krátkých výpravách do historie automobilizmu a silniční dopravy se dnes vrátíme v čase na úplný počátek. Do doby, kdy se po silnicích začalo přepravovat více zboží a surovin. Mezi velkými městy…

Aktuality 15. 05. 2017
Billboardy k silnicím nepatří

Do konce srpna letošního roku by měly zmizet billboardy od českých dálnic a silnic. Plochy, které v převážné většině obsahují reklamní sdělení, se skutečně jako reklama chovají. Poutají pozornost.…

Aktuality 14. 05. 2017
Opravdu nebudu smět řídit?

Tentokrát jde o zdravotní posudek řidičů, kteří dovršili 65 let věku. Povinnost mít posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel samozřejmě pokračuje, dalšími lhůtami jsou věkové…

Aktuality 10. 05. 2017
Bodovaní řidiči v roce 2016

Hodnocení různých přestupků připisováním různým počtem bodů se v našich předpisech datuje od roku 2006. Bodový systém zaznamenal od té doby několik změn. Například v současně platné příloze k zákonu…

Aktuality 10. 05. 2017
Po které straně vozovky?

Za chodce jsou podle zákona o silničním provozu považovány kromě dalších i osoby, které k pohybu v silničním provozu používají ruční nebo motorový vozík pro invalidy. K jízdě tedy mohou užít chodník…

Aktuality 10. 05. 2017
BESIP slaví padesát

Za tak dlouhou dobu "prožil" řadu společenských a politických změn a musel se vypořádat například i s nástupem moderních technologií, které dnes považujeme ve svém každodenním životě za samozřejmé.…

Aktuality 04. 05. 2017
Koloběžkiáda Prácheň 2017

Koloběžka se stává moderním dopravním prostředkem pro přepravu na kratší vzdálenosti, nebo jako sportovní alternativa jízdního kola i pro dospělé. Tradičními jezdci na koloběžkách jsou ale odjakživa…

Aktuality 02. 05. 2017
ADR 2017, český překlad

Již v březnu tohoto roku jsme Vás informovali o novém znění dohody ADR 2017. Nyní mi dovolte znovu upozornit na tuto dohodu, která vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 26. 4. 2017.„Evropská dohoda…

Aktuality 02. 05. 2017
Manipulace s tachografem stále v kurzu

Při nedávné noční kontrole v Olomouckém kraji, zaměřené především na kontrolu tachografů a dodržování stanovených podmínek pro doby řízení a odpočinku, odhalili specialisté týmu „Tacho Group“…

Aktuality 26. 04. 2017
Dětské odpoledne s BESIP

Příjemně strávené odpoledne rodičů s dětmi může obsahovat i edukativní prvek, užitečný pro všechny zúčastněné. A zvláště pokud se jedná o bezpečné chování v silničním provozu. O dění na jednom…

Aktuality 25. 04. 2017
Speed marathon na Ústecku

Měření rychlosti patří k nejběžnějším kontrolním úkonům, které policie v rámci dohledu nad bezpečnostní silničního provozu provádí. Obecný pojem „bezpečnost“ však může mít na různých místech různou…

Aktuality 24. 04. 2017
Řídím bez opice

Dopravně bezpečnostní akce za účasti koordinátorů BESIP mají mimo jiné vzbudit zájem nejširší motoristické veřejnosti o problematické otázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. O jedné z nich…

Aktuality 22. 04. 2017
Pokles nejhorších následků nehod zatím trvá

Statistika dopravních nehod včetně následků na zdraví a životech vykazuje i v období leden-březen 2017 pokles v počtu usmrcených osob a těžkých i lehkých zranění. V prvním čtvrtletí letošního roku…

Aktuality 20. 04. 2017
Zebra se za tebe nerozhlédne

Pondělí 3. dubna 2017 Liberec, úterý 4. dubna Česká Lípa, ve středu Jablonec, 6. dubna Bělá. Vždy v blízkosti základní školy dohlížejí policisté na přecházení vozovky dětmi. Vyznačené přechody pro…

Aktuality 19. 04. 2017
Akce pro hendikepované

Bezpečný pohyb v silničním provozu je stále náročnější pro každého účastníka, natož pak pro zdravotně znevýhodněné osoby. S cílem pomoci ohrožené skupině hendikepovaných z celé České republiky…

Aktuality 18. 04. 2017
Spolupráce s mobilní stanicí technické kontroly

Dne 6. 4. 2017 začalo Centrum služeb pro silniční dopravu v součinnosti s PČR spolupracovat na příhraničních kontrolách s rakouskou policií. Při této společné akci, střídavě na území České republiky…

Aktuality 12. 04. 2017
Odstranění nebo porušení plomby

Při opravách vozidel dochází občas, zejména při zásahu v oblasti převodovky a spojky, k porušení úřední značky (plomby) na snímači tachografu. Protože nařízení (EU) 165/2014 takovou možnost připouští…

Aktuality 11. 04. 2017
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji v roce 2016

V oblasti prevence dopravní nehodovosti přináší spolupráce krajů a krajských koordinátorů BESIP velmi dobré výsledky. O akcích v této společensky významné oblasti ve Zlínském kraji v uplynulém roce…

Aktuality 11. 04. 2017
Nebezpečí egocentrizmu

Pozornost a myšlení zaměřené výhradně na sebe sama není ideální v žádné oblasti společenského soužití. Egocentrizmus při řízení bývá označovaný za jeden z hlavních předpokladů pro rizikové chování a…

Aktuality 05. 04. 2017
Nové dopravní hřiště pro děti

Pravidla provozu a význam dopravních značek se dětem nejlépe vysvětlují v prostředí, které se do značné míry podobá tomu reálnému. Nejlépe k tomu slouží dopravní hřiště, vybavené značkami svislými i…

Aktuality 05. 04. 2017
První jarní sraz motocyklů v Poděbradech

Nejen cyklisté, ale i motorkáři zahajují sezónu. Řidičům rychlých a silných strojů na této akci připomněl pravidla provozu a zásady bezpečné jízdy BESIP Team. Jeho vedoucí Václav Kobes informuje: V…

Aktuality 02. 04. 2017
Slavnostní zahájení

Sezona zejména rekreační cyklistiky letos mohla díky příznivému počasí začít současně s počátkem astronomického jara. V Ústí nad Labem zahajovali 26. 3. cyklistickou sezonu za účasti krajského…

Aktuality 24. 03. 2017
Vážíme i pro armádu

Technického zázemí a odborných znalostí pracovníků Centra služeb pro silniční dopravu využívají některé organizace či firmy k vážení svých vozidel. Především kvůli zjištění, jak lze tato vozidla…

Aktuality 21. 03. 2017
Dřív, než na kole vyjedete

Začíná cyklistická sezóna, zvlášť pro rekreační cyklisty. O nových dopravních značkách a úpravách pravidel pro jízdu na kole jsme Vás již informovali v souvislosti s novelou zákona o silničním…

Aktuality 20. 03. 2017
Silniční kontrola technického stavu

Mezi povinnosti řidiče patří mimo jiné i užít k jízdě vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 36 zákona č. 56/2001 Sb. lze na pozemních komunikacích…

Aktuality 15. 03. 2017
Vztek na silnicích

Negativní jev, který se v dopravní psychologii stal svébytným pojmem. Významný počet řidičů na evropských silnicích uvádí, že zažili nepřátelské, nebezpečné nebo agresivní reakce (road rage) ze…

Aktuality 13. 03. 2017
Písemné pokyny ADR 2017

Na stránkách organizace UNECE byly zveřejněny písemné pokyny dle ADR 2017 v českém jazyce. Písemné pokyny ovšem nedoporučujeme prozatím používat a to až do doby, než bude nová „Evropská dohoda o…

Aktuality 06. 03. 2017
Novela zákona č. 56/2001 Sb.

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude účinný od 1. června 2017. Kromě zákona č. 56/2001 Sb. mění také zákony č. 16…

Aktuality 28. 02. 2017
Reflexní vesty pro spolujezdce

V pondělí 20. února probíhala na Jablonecku dopravně bezpečnostní akce Policie ČR se zaměřením na povinnou výbavu motorových vozidel, konkrétně na reflexní vestu. Na preventivní akci spolupracuje s…

Aktuality 27. 02. 2017
Každý jízdní silostroj…

Jak napovídá poněkud zastaralý, ale výstižný název dopravního prostředku, ohlédneme se znovu do historie automobilizmu. Přídavné jméno „jízdní“ jsme přizpůsobili současnému pravopisu, v originálním…

Aktuality 27. 02. 2017
Na Moravě nespí!

Morava nespí!Mobilním expertním jednotkám působícím na území Olomouckého a Zlínského kraje se podařilo během několika posledních dnů odhalit dva závažné případy zneužití digitálních tachografů.Oba…

Aktuality 19. 02. 2017
Nová vozidla pro mobilní expertní jednotky

Ve čtvrtek 16. února 2017 Centrum služeb pro silniční dopravu převzalo od společnosti M 3000 a. s. pět nových vozidel Mercedes Sprinter s úpravou na mobilní kanceláře. Jedná se o první etapu…

Aktuality 14. 02. 2017
Ztratili jste řidičský průkaz?

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu jsou události pro řidiče motorových vozidel sice nepříjemné, ale poměrně snadno řešitelné. Poškození, které způsobilo nečitelnost záznamů,…

Aktuality 13. 02. 2017
BESIP podporuje zázemí dopravní výchovy dětí

Ještě než počasí dovolí praktickou výuku dětí na dopravních hřištích, setkávají se pedagogičtí pracovníci s odborníky BESIP a dalšími subjekty na pravidelných seminářích k dopravní výchově. V pátek 3…

Aktuality 08. 02. 2017
Rizikoví řidiči

Typologie řidičů je častým předmětem zkoumání dopravních psychologů. Výsledky výzkumů závisí na mnoha faktorech a z nejrůznějších důvodů nemohou být úplně exaktní a jednoznačné. Ostatně ani na…

Aktuality 08. 02. 2017
Zhoršené podmínky ohrožují i chodce

Je nesporné, že mokrá vozovka, rozbředlý sníh nebo náledí jsou nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu. Chodci jsou ohroženi nejen možností pádu na neposypaném chodníku a mnoha dalších…

Aktuality 01. 02. 2017
Zajímá Vás historie?

V tomto případě máme na mysli historii automobilizmu, vývoje pravidel silničního provozu a dalších s tím souvisejících oblastí. Pokud ano, připravili jsme pro Vás malou exkurzi do minulosti. Mnoho…

Aktuality 31. 01. 2017
Reakční čas řidiče

Je známo, že brzdná dráha vozidla se skládá z více částí. Tou první, a pro celkovou délku dráhy významnou, je reakční čas/doba řidiče. Různě zaměřené výzkumy se zabývají otázkami, jak je doba reakce…

Aktuality 30. 01. 2017
Autoškola v zimě

Kdo na podzim prorokoval tuhou zimu, tomu dává letošní leden za pravdu. Mrazy a přívaly sněhu komplikují život především řidičům. Jak v takových podmínkách funguje příprava budoucích řidičů, na to…

Aktuality 24. 01. 2017
Vyhrazený jízdní pruh

V poslední době se Policie České republiky setkává zejména v Praze se stále častějším přestupkem v podobě nesprávného užívání vyhrazených jízdních pruhů pro určitá vozidla. Jinými slovy – řidiči…

Aktuality 23. 01. 2017
Novela vyhlášky o registraci vozidel

S účinností od 4. února 2017 se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb. Novelu přináší vyhláška č. 10/2017 Sb. Změny uvádíme obvyklým způsobem v textu…

Aktuality 17. 01. 2017
Pozornost v dopravním prostředí

Mnoho dopravních nehod má na svém počátku nepozornost řidiče. Z hlediska psychologie, a té dopravní obzvlášť, by bylo možná lépe říci chybně zaměřenou pozornost, v jejímž důsledku řidič nevnímá…

Aktuality 16. 01. 2017
Účet za rok 2016 - nehodovost

Oficiální a závěrečná statistika dopravní nehodovosti (Policie ČR) za rok 2016 potvrdila pokles usmrcených osob při dopravních nehodách a uvádí počet 545. Vykazuje však mírný nárůst v počtu těžkých…

Aktuality 12. 01. 2017
Expertní jednotky asistují i u dopravních nehod

Na silnici III. třídy číslo 2241 mezi obcí Strojetice, obcí Očihovec a městem Kryry (okres Louny) na Podbořansku došlo dne 4. ledna 2017 k dopravní nehodě tahače návěsu s návěsem, převážejícím sklo.…

Aktuality 11. 01. 2017
Přizpůsobte rychlost a buďte vidět

Hned první pracovní den nového roku připravil řidičům ztížené podmínky v podobě hustého a místy i vydatného sněžení. Právě v takové situaci je nutné přizpůsobit rychlost a způsob jízdy stavu vozovky…

Aktuality 10. 01. 2017
Dohoda ADR 2017

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ je hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech…

Aktuality 05. 01. 2017
Rok 2017 a výměna řidičských průkazů

Řidičských průkazů s platností deset let bylo v České republice vydáno v roce 2007 celkem 1 146 518. V průběhu letošního roku bude tedy nutné tyto doklady vyměnit. Podle údajů z roku 2007 končí…

Aktuality 04. 01. 2017
První bilance roku 2016

Podrobnější statistika dopravní nehodovosti za uplynulý rok ještě nemohla být zpracována, ale s posledními minutami roku 2016 již bylo jisté, že počet usmrcených následkem dopravních nehod byl…

Aktuality 03. 01. 2017
Blízká budoucnost tachografů

Pokud má systém digitálního tachografu zajistit i do budoucna určitou úroveň bezpečnosti v silniční dopravě a zároveň bdít nad dodržováním pravidel spravedlivé hospodářské soutěže mezi dopravci,…

Aktuality 23. 12. 2016
Zkusíte si krátký test?

Na našich webových stránkách zveřejňujeme kromě jiného i kratší či obsáhlejší články k pravidlům silničního provozu. Často tak reagujeme na právě diskutované problémy, ale především na Vaše dotazy. …

Aktuality 20. 12. 2016
V Regensburgu o současné a další spolupráci

Začátkem prosince 2016 se uskutečnilo již tradiční vyhodnocení vzájemné spolupráce mezi německou organizací Bundesamt für Güterverkehr (BAG) a Centrem služeb pro silniční dopravu (CSPSD). Jednání…

Aktuality 19. 12. 2016
BESIP seniorům

Bezpečný pohyb v silničním provozu, i pokud jde jen o přecházení vozovky, je pro starší lidi stále náročnější. V zimním období s velmi krátkými dny je nutné počítat i se sněhem nebo náledím. A v době…

Aktuality 13. 12. 2016
Pravidla pro užívání jízdních pruhů

V souvislosti s návrhy na nové uspořádání bodového systému se často zmiňuje i nesprávný způsob jízdy v jízdních pruzích, především bezdůvodné užívání levého jízdního pruhu.na dálnicích a silnicích…

Aktuality 06. 12. 2016
Zastávka bez nástupního ostrůvku

Zastávky tramvají jsou ve velké většině opatřeny nástupními ostrůvky. Jsou však i případy, kdy vozidlo hromadné dopravy osob zastavuje v zastávce bez nástupního ostrůvku. Zákon o silničním provozu…

Aktuality 05. 12. 2016
Zpoplatnění úseků pozemních komunikací 2017

Vyhláška č. 383/2016 Sb. ze dne 25. listopadu 2016, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, stanoví vzory kupónů, prokazujících…

Aktuality 27. 11. 2016
CZECHBUS 2016

Již šestý ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky probíhal ve dnech 22.-24. listopadu na holešovickém Výstavišti. Centrum služeb pro silniční dopravu…

Aktuality 25. 11. 2016
BESIP v Karlovarském kraji 2016

V oblasti prevence dopravní nehodovosti přináší spolupráce krajů, obcí a krajských koordinátorů BESIP velmi dobré výsledky. O akcích v této společensky významné oblasti v Karlových Varech v letošním…

Aktuality 22. 11. 2016
Místo pro přecházení není přechod pro chodce

Prováděcí vyhláška k zákonu o silničním provozu, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, obsahuje novou vodorovnou dopravní značku „Místo pro přecházení“. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním…

Aktuality 21. 11. 2016
Pokuta za „neviditelnost“

Ve stále probíhající kampani „Vidíme se“ krajští koordinátoři BESIP chodcům rozdávají reflexní prvky; poradí, jak je nejlépe na oblečení umístit a vysvětlují, proč a za jakých podmínek je nutné tyto…

Aktuality 09. 11. 2016
Pernštejn 2016

V letošním říjnu se na teritoriu Pardubického kraje konal již 5. ročník multilaterální silniční kontrolní akce pracovníků mobilních expertních jednotek CSPSD, podporovaných příslušníky služby…

Aktuality 01. 11. 2016
Dlužné výživné a řidičské oprávnění

Dvě zdánlivě zcela odlišné záležitosti spolu skutečně souvisejí. Přesněji řečeno, dlužné výživné na nezletilé dítě může být příčinou pozastavení řidičského oprávnění dlužníka. Zákon o silničním…

Aktuality 31. 10. 2016
Společně s BAG

Pětičlenný tým specialistů CSPSD na odhalování manipulací s tachografy se ve dnech 24.10. a 25.10. zúčastnil společné kontroly s inspektory BAG. Kontrola, která po oba dny probíhala na dálnici A 3…

Aktuality 26. 10. 2016
Na kolo jen s přilbou!

Ve středu 21. září v Chrudimi připomněli zástupci BESIP, Policie České republiky a městské policie nejmladším účastníkům silničního provozu, že na kole mohou jezdit jen s ochrannou přilbou na hlavě.…

Aktuality 26. 10. 2016
Technický stav vozidel v provozu

Dne 18. října 2016 proběhla součinnostní akce Policie ČR a Centra služeb pro silniční dopravu v Trutnově, se zaměřením na kontrolu technického stavu při technické silniční kontrole a následnou…

Aktuality 25. 10. 2016
Provoz vozidel v zimním období

Jako každý rok upozorňujeme na povinnost použití zimních pneumatik ve stanoveném období a za podmínek, které určuje zákon o silničním provozu. Od 1. listopadu 2016 se tato povinnost vztahuje také na…

Aktuality 23. 10. 2016
Také v Královéhradeckém kraji proti devastaci silnic

V rámci celostátní dopravně bezpečnostní akce se v minulém týdnu kromě běžných silničních kontrol i vážilo. Přetížená vozidla totiž stále devastují pozemní komunikace, přestože za porušení pravidel v…

Aktuality 19. 10. 2016
Počet usmrcených klesá i ve třetím čtvrtletí

Statistika dopravní nehodovosti za období leden-září 2016 potvrzuje pokles smrtelných zranění při dopravních nehodách. Ve sledovaném období zemřelo v důsledku nehod 406 osob, což je nejméně od roku…

Aktuality 17. 10. 2016
Hendikep není překážka

Dopravní výchova se zcela samozřejmě týká všech dětí, tedy i těch sluchově postižených. Metody a formy vzdělávání dnes dokážou již velmi snadno překonat bariéru způsobenou zdravotním postižením. A…

Aktuality 15. 10. 2016
Optometristé v terénu

Akce "Bezpečně za volantem - péče o zrak" proběhla i v Libereckém kraji, kde stejně jako na mnoha dalších místech dopravní policisté společně se zástupci BESIP nabízeli řidičům kontrolu kvality zraku…

Aktuality 13. 10. 2016
Dogtrekkingový závod a BESIP

Stále dřívější stmívání a rychle se krátící dny zvyšují riziko pro nejzranitelnější skupiny účastníků silničního provozu. Kampaň BESIP dlouhodobě chodcům i cyklistům připomíná nutnost „zviditelnit…

Aktuality 10. 10. 2016
Náležitosti blokového řízení

Jednou z možných sankcí za spáchaný přestupek je uložení pokuty v blokovém řízení. Je to zrychlené řízení o přestupcích, které se vyznačuje neformálností a bezprostředním účinkem. Projednávat se…

Aktuality 04. 10. 2016
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2016

Již 31. ročník mezinárodní Evropské soutěže dopravní výchovy ETEC 2016 se letos konal v České republice, konkrétně v Ústí nad Labem. Na přípravě soutěže se podílel Ústecký kraj, zejména odbor dopravy…

Aktuality 03. 10. 2016
Společná kontrola na Slovensku

V předposledním zářiovém týdnu se sešli kontroloři ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky při dvoudenní kontrole v žilinském regionu.Slovenský Národný inšpektorát práce (NIP) zorganizoval…

Aktuality 26. 09. 2016
Když řídím, piju nealko

Platí i pro řidiče nemotorových vozidel, tedy především cyklisty. K programu Evropského týdne mobility se připojila také východočeská Chrudim v rámci projektu Zdravé město. V úterý 20. září se na…

Aktuality 21. 09. 2016
„Den bez aut“ v rámci Evropského týdne mobility

BESIP se Evropského týdne mobility zúčastňuje prostřednictvím dopravně bezpečnostních akcí, určeným široké veřejnosti. Spektrum teoretických i praktických bloků nabízí zábavu i poučení všem…

Aktuality 18. 09. 2016
Prezentace spolupráce Policie ČR s jednotkami CSPSD

Ve středu 14. září se na kontrolním stanovišti na silnici I/35 v obci Ktová v Libereckém kraji uskutečnila silniční kontrola Policie ČR s účastí mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční…

Aktuality 12. 09. 2016
Provoz v uzavírkách

Práce na silnici podle svého rozsahu někdy vyžadují omezit provoz pouze na jeden směr jízdy. Světelné signály pak mají stejný význam jako signály určené k řízení křižovatky. Prodlevy, která je nutná…

Aktuality 10. 09. 2016
Bezpečně do školy i školky

Na začátku školního roku se BESIP už tradičně věnuje především dětem. Pravidla přecházení nebo jízdy na kole si děti po prázdninách zopakují v zájmu bezpečného pohybu v čím dál tím náročnějším…

Aktuality 04. 09. 2016
Jezdec na zvířeti v silničním provozu

V našich podmínkách tuto dvojici tvoří nejčastěji člověk a kůň. Jezdci bývají občas překvapeni tím, že jsou považováni za řidiče. Je to tak, jezdec na zvířeti je řidič. Vztahují se na něho tedy…

Aktuality 31. 08. 2016
Dopravní BESIP hrátky 2016

Na sobotu 27. srpna přiopravil krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj společně s motocyklistickým klubem „Rytíři silnic s velkým srdcem“ a dalšími partnery celodenní program s dopravní…

Aktuality 30. 08. 2016
Den pro kamiony 2016

Na 78. kilometru dálnice D 8 se v úterý 23. srpna konal již šestý ročník dopravně preventivní akce, zaměřené především na řidiče nákladních vozidel. Podruhé zde byl k dispozici otočný simulátor…

Aktuality 15. 08. 2016
BESIP Team v Olympijském parku

Do Olympijského parku v Pardubicích přišli návštěvníci ve středu 10. srpna především za sportem a událostmi z letních olympijských her, kterými žije v těchto dnech celý svět. Mezi plochami pro…

Aktuality 15. 08. 2016
Chodci, cyklisté, přechody a přejezdy

Přecházet nebo přejíždět vozovku na jízdním kole by chodci i cyklisté měli převážně na místech k tomu vyznačených, tedy na přechodech pro chodce nebo přejezdech pro cyklisty. Vodorovné dopravní…

Aktuality 11. 08. 2016
Kontrolní jednotky spolupracují s BESIP

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu se účastní nejen klasických silničních kontrol, ale i dopravně bezpečnostních akcí. V Libchavách na Pardubicku se 5. srpna konala akce…

Aktuality 11. 08. 2016
Na táboře zábava i poučení

Dětský letní tábor letos uspořádali i hasiči ve středočeských Všejanech. Aby program pro děti nebyl příliš monotematický, požádali pořadatelé tábora krajského koordinátora BESIP o pomoc s uspořádáním…

Aktuality 11. 08. 2016
Se silniční kontrolou musí počítat i řidiči autobusů

Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD) se již několik let významnou měrou podílí na aktivitách spojených s pozicí aktivního pozorovatele v organizaci nesoucí název Euro Contrôle Route (ECR).…

Aktuality 02. 08. 2016
Lodí nebo vlakem

Převoz lodí nebo vlakem má z pohledu dodržování denní doby odpočinku svá specifika. Nařízení (EU) č. 561/2006 v prvním odstavci článku 9 podmínky takové přepravy uvádí, nicméně zjištěné nedostatky…

Aktuality 01. 08. 2016
Pokles nejhorších následků nehod zatím pokračuje

Statistika dopravní nehodovosti za první pololetí letošního roku uvádí, že počet usmrcených osob v důsledku nehod je o 34 osob nižší, než tomu bylo ve srovnatelném období roku loňského. Zemřelo…

Aktuality 27. 07. 2016
Pravidla, která respektujeme

Obecně jsou to ta, která dobře známe, rozumíme jim a umíme je v souvislostech používat. Platí to především o pravidlech silničního provozu, jejichž porušování má své následky. Od pokut až po ty…

Aktuality 26. 07. 2016
Náklad, který ohrožuje nejen bezpečnost silničního provozu

Přeprava nebezpečných věcí v režimu ADR vyžaduje striktní dodržování stanovených pravidel nejenom kvůli bezpečnosti silničního provozu, ale i z důvodů ochrany životního prostředí. O hrubém porušení…

Aktuality 25. 07. 2016
Kolony, motorky… a nehody

Je to typické pro letní sezónu. Hustý provoz osobních i nákladních aut, kolony pomalu popojíždějících nebo stojících vozidel a motorkáři, kteří kolony předjíždějí zleva zprava, kličkují mezi vozidly…

Aktuality 19. 07. 2016
Jak má být kolo správně vybaveno?

Při kontrolách cyklistů se často zjistí, že jízdní kola nejsou dostatečně vybavena. Někteří řidiči nemotorových vozidel nepřikládají výbavě velkou důležitost, jiní ani nevědí, co taková výbava…

Aktuality 18. 07. 2016
Cyklostezky, alkohol a povinná výbava

Pravidla silničního provozu, včetně zákazu pro řidiče požít alkohol před jízdou nebo během jízdy, platí i na cyklostezkách. Cyklista je řidič, cyklostezka je pozemní komunikace nebo její část,…

Aktuality 12. 07. 2016
Přestupky na železničních přejezdech

Další tragická nehoda na železničním přejezdu ve východních Čechách znovu připomíná, že mnozí řidiči stále podceňují nebezpečí těchto přejezdů. Srážka osobního vozidla s vlakem v neděli 3. července…

Aktuality 11. 07. 2016
Doklady v osobní dopravě

Období školních výletů pomalu vrcholí a na silnicích se budou v čím dál větší míře objevovat autobusy, které přepravují turisty na vytouženou dovolenou u moře, v horách nebo při poznávání krás…

Aktuality 29. 06. 2016
Česko zná vítěze

Dopravní soutěž mladých cyklistů dospěla do celostátního finále. To se konalo ve dnech 14. - 16. června ve středočeském Nymburce. Sjela se sem vítězná družstva z krajských kol v obou věkových…

Aktuality 28. 06. 2016
BESIP Team v Liberci

Preventivně výchovné aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu představil BESIP Team na slavnostní akci Den Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému v Liberci. Zprávu o…

Aktuality 27. 06. 2016
Osádkám se uleví

Odlišný výklad francouzských kontrolorů ohledně pravidel pro uznávání přestávky v řízení v režimu s více řidiči je minulostí.Jak jsme již na našich stránkách nedávno uvedli (6. 6. 2016), požadovaly…

Aktuality 21. 06. 2016
Prázdninový provoz

V červenci a srpnu se omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních komunikacích rozšiřuje na pátek a sobotu ve stanovených hodinách. Omezení stanoví zákon o silničním provozu v § 43…

Aktuality 20. 06. 2016
Master class ADR organizace Euro Contrôle Route

Organizace Euro Contrôle Route (ECR), která sdružuje kontrolní orgány v nákladní dopravě z členských zemí Evropské unie, organizovala na začátku měsíce června tzv. master class ADR, zaměřený na…

Aktuality 14. 06. 2016
Umíme zvážit téměř 500 tun

Mobilní expertní jednotka Centra služeb pro silniční převažovala v pondělí 6. června v Hradci u Kadaně v areálu rozvodny ČEPS a. s. nadměrný náklad. Právě sem kolem osmé hodiny ráno dorazila jízdní…

Aktuality 13. 06. 2016
Košťálovský BUMBÁC

V sobotu 4. června se v Libereckém kraji, konkrétně v Košťálově, konal pro rodiče s dětmi den s dopravně bezpečnostní tematikou. BESIP Team předvedl simulátor nárazu, Integrovaný záchranný systém se…

Aktuality 13. 06. 2016
Soutěž mladých cyklistů ve Studené

Jako každoročně, i letos touto dobou vrcholí soutěž mladých cyklistů. Krajské kolo této soutěže v Jižních Čechách se tentokrát konalo ve Studené. Na přípravě a organizaci se podílel krajský…

Aktuality 07. 06. 2016
Doklady řidiče motorového vozidla a jejich kontrola

Po novele zákona o silničním provozu, účinné od 20. února letošního roku, již zákon výslovně neuvádí povinnost řidiče motorového vozidla mít u sebe při řízení doklad prokazující pojištění…

Aktuality 06. 06. 2016
Kontrola činnosti osádky ve Francii

V současné době dochází v některých regionech ve Francii k poněkud odlišnému přístupu při kontrole vícečlenných osádek vozidel v silniční dopravě.Až dosud bylo všemi evropskými kontrolními orgány v…

Aktuality 31. 05. 2016
Cyklista na přejezdu

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, jestli může vozovku bezpečně přejet. Nesmí přitom ohrozit sebe ani ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Na takovém…

Aktuality 30. 05. 2016
Multilaterální kontrolní akce

Ve dnech 17. - 19. 5. 2016 přijely zahraniční silniční kontrolní složky pěti států podpořit činnost mobilních expertních jednotek (MEJ) Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které se podílí na…

Aktuality 24. 05. 2016
Přetížená vozidla stále devastují silnice

Téměř každý den se při kontrolním vážení vozidel v rámci silničních kontrol zjistí, že některá vozidla převážející náklad jsou přetížena. Za celý loňský rok nevyhovělo stanoveným limitům 44,1 %…

Aktuality 23. 05. 2016
Rytíři silnic zahájili sezonu 2016 s BESIP

Zahájení motorkářské sezóny pro různá sdružení nebo spolky bývá spojeno s doprovodnými akcemi. Kulturní program ve Zdislavě byl doplněn dopravně preventivním působením BESIP. Krajský koordinátor…

Aktuality 18. 05. 2016
Přeprava potravin má svá pravidla

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu se při kontrolách ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty zaměřují i na dodržování stanovených pravidel při přepravě potravin. O…

Aktuality 17. 05. 2016
Bezpečně se smajlíkem

Nehody na motorkách mívají velmi vážné následky, nezřídka končí smrtelnými úrazy. V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách 81 řidičů motocyklů. Dopravně bezpečnostní akce nejsou jen kontrolami…

Aktuality 16. 05. 2016
Kontroly nelegálního převážení osob

Při Celostátní dopravně bezpečnostní akci dne 9. 5. 2016 probíhala společná kontrola složek dopravní a cizinecké Policie ČR, Celní správy ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a mobilní expertní…

Aktuality 16. 05. 2016
Výstražné vesty se měnit nemusí

Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu. Vyhláška č. 294/2015 Sb., uvádí příklady výstražných oděvů v příloze č. 12…

Aktuality 11. 05. 2016
Cyklista na vozovce

Pro větší bezpečí cyklistů na vozovce jsou vodorovnými dopravními značkami vyznačeny koridory nebo jízdní pruhy, případně prostor pro cyklisty, čekající na světelný signál „Volno“. Co přesně pro…

Aktuality 10. 05. 2016
Příprava na skutečný provoz

Již po svých desátých narozeninách mohou děti jezdit na jízdních kolech nebo koloběžkách po silnici bez dohledu osob starších patnácti let. Připravují se na to při dopravní výchově ve škole a na…

Aktuality 09. 05. 2016
Koloběžkiáda

O významu dopravní výchovy dětí už v předškolním věku nelze pochybovat. Z Práchně na Liberecku jsme o takové dopravně preventivní akci s nevšedním názvem dostali zprávu od krajského koordinátora…

Aktuality 03. 05. 2016
Cyklista na chodníku

Chodník je určen především chodcům. Novela zákona o silničním provozu však připouští možnost pohybu cyklistů i po chodníku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že „ je-li povolen vjezd cyklistů…

Aktuality 02. 05. 2016
K silničním technickým kontrolám

Způsob provádění kontroly technického stavu vozidel a jízdních souprav, stanovení finančních nákladů a náležitosti dokladů o výsledku technické kontroly přináší novela vyhlášky č. 82/2012 Sb.…

Aktuality 26. 04. 2016
Nabídka semináře k výuce, výcviku a zkoušce na motocyklech

CSPSD pořádá ve čtvrtek dne 5. 5. 2016 v Pardubicích seminář pro učitele výuky a výcviku řízení motocyklů a pro zkušební komisaře, provádějící zkoušku žadatelů o řidičská oprávnění pro skupiny AM, A1…

Aktuality 26. 04. 2016
Procházka a hry s dopravní výchovou - BESIP

Dopravní výchova v předškolním věku vhodným a přijatelným způsobem připravuje děti na další etapy školní dopravní výchovy, ale především na jejich příští roli účastníků silničního provozu. Zprávu o…

Aktuality 25. 04. 2016
Odhalování manipulací

Ve dnech 12. a 13. dubna uspořádala polská GITD ve Varšavě, pod hlavičkou Euro Contrôle Route (ECR), workshop zaměřený na detekci nedovolených úprav tachografů ve vozidlech. Workshopu se zúčastnilo…

Aktuality 19. 04. 2016
Po třech měsících jsou statistiky pozitivnější

Počet dopravních nehod podle statistických výstupů sice stále stoupá, ale počet usmrcených osob při nehodách nebo v jejich důsledku naštěstí klesá. Statistika za období leden-březen 2016 zaznamenala…

Aktuality 18. 04. 2016
Duben měsíc bezpečnosti

V pátek 8.dubna se uskutečnila velká preventivní akce v Atrium Paláci v Pardubicích, které se zúčastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému. Na přípravě a realizaci se podílel i krajský…

Aktuality 18. 04. 2016
Vzájemná spolupráce pokračuje

Ve dnech 6. – 7. dubna 2016 se konalo již tradiční jednání zástupců německého Spolkového úřadu pro nákladní dopravu - Bundesamt für Güterverkehr (BAG) a Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) za…

Aktuality 12. 04. 2016
Komerční vážení vozidel

Ačkoliv vážení vozidel slouží primárně ke zjištění hmotnosti vozidel při silničních kontrolách, lze jej využít i pro jiné účely. Mobilní expertní jednotka v Plzni tak spolupracuje s firmou ŠKODA…

Aktuality 12. 04. 2016
První zkoušky zkušebních komisařů podle novely zákona

Dne 31. března se ve školicím středisku Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích konaly první zkoušky zkušebních komisařů pro skupinu A v tomto roce. Tyto zkoušky byly provedeny v rámci…

Aktuality 11. 04. 2016
Zebra v ZOO

Dne 21. března, v dopoledních hodinách, vyvrcholila série akcí „Zebra se za tebe nerozhlédne“ ve spolupráci Policie České republiky, BESIP, dětí prvního stupně ZŠ Pastviny a ZOO Brno. O průběhu…

Aktuality 06. 04. 2016
Segway – jedna z novinek v zákoně o silničním provozu

Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb. obsahuje kromě jiných změn i zcela nová ustanovení o jízdě na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením. Nový paragraf 60a vymezuje místa, kde je možné…

Aktuality 04. 04. 2016
Letní prázdniny se blíží

Vaše děti by si možná rády užily letní tábor, který připravilo krajské pracoviště BESIP Kraje Vysočina pod záštitou krajského koordinátora Milana Stejskala. Nabízí dobrodružnou hru a současně i…

Aktuality 31. 03. 2016
Ještě se nic nestalo...

Při společné kontrolní činnosti přepravy nebezpečných věcí pracovníků mobilních expertních jednotek a policie ČR není výjimkou ani kontrola přepravy výbušných látek a předmětů třídy 1. Nedávná…

Aktuality 30. 03. 2016
Kde kontrolor nemůže, dílna pomůže...

Účinné kontrole dodržování dob řízení a odpočinku podle nařízení (ES) č. 561/2006 brání často nesprávná funkce tachografu. V takových případech, kdy jde o poruchu, neplnění stanovených podmínek nebo…

Aktuality 29. 03. 2016
Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Do konce loňského roku, přesněji do 31. prosince 2015, upravovala přednost v jízdě na křižovatkách ve tvaru kruhového objezdu místní úprava dopravními značkami „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej…

Aktuality 29. 03. 2016
Řídím, piju nealko pivo

Další preventivní akce v rámci této kampaně proběhla dne 24. 3. 2016 v obci Čížov u Jihlavy na silnici I/38. Připravena a realizována byla ve spolupráci dopravní policie Kraje Vysočina a krajským…

Aktuality 21. 03. 2016
Další nové dopravní značky

Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb. přináší nové dopravní značky, týkající se provozování osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením (dopravní značka výstražná a zákazová). Nové jsou také dopravní…

Aktuality 21. 03. 2016
Změna vyhlášky o řidičských průkazech

Novelizována byla také vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Vyhláška č. 75/2016 Sb., která vyhlášku o řidičských průkazech mění, vyšla ve Sbírce zákonů 14. března 2016…

Aktuality 16. 03. 2016
Novela vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vyhláškou č. 76/2016 Sb. je s účinností od 14. března 2016 novelizována vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení…

Aktuality 14. 03. 2016
Kampaň „Vidíme se?“ pokračuje

V roce 2015 v Libereckém kraji zemřelo při dopravních nehodách na silnicích 5 chodců při 150 případech střetu chodce s motorovým vozidlem.Novela zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních…

Aktuality 09. 03. 2016
Pracovní skupina pro tachografy

Kvalitní vzdělávání odborníků, podílejících se na provádění silničních kontrol osobní a nákladní dopravy, je základem dobře provedené práce. Se stejným požadavkem přichází navíc nařízení Evropského…

Aktuality 08. 03. 2016
Nová výcviková vozidla

Počínaje 1. březnem byla do výcviku ve školicím středisku Pardubice zařazena dvě nová výcviková vozidla značky Renault model Trafic Passenger. Věříme, že všem zkušebním komisařům, kteří budou na…

Aktuality 07. 03. 2016
Přestupky po novele zákona o silničním provozu

Novela zákonem č. 48/2016 Sb. se týká také přestupků a sankcí. Například v souvislosti se zavedením nových § 6b a 6c a možnosti zadržení osvědčení o registraci vozidla se nově považuje za přestupek…

Aktuality 04. 03. 2016
Odborné shromáždění zkušebních komisařů

Ve dnech 8.– 9. 2. se ve vojenském zařízení ve Zbýšově u Čáslavi uskutečnilo odborné shromáždění zkušebních komisařů oddělení vzdělávání Centra služeb pro silniční dopravu v Pardubicích a vojenských…

Aktuality 22. 02. 2016
Zákon o silničním provozu ve znění účinném od 20. 2. 2016

Zákon č. 48/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nabyl účinnosti 20. února 2016. O změnách jsme Vás informovali v samostatném materiálu v době legisvakanční…

Aktuality 15. 02. 2016
Řidičské průkazy mají omezenou platnost

Doba platnosti řidičských průkazů je pět nebo deset let (viz dále v textu). Na přední straně řidičského průkazu je pod číselným znakem 4b. uvedeno datum platnosti řidičského průkazu. Mnoha držitelům…

Aktuality 12. 02. 2016
Novela zákona č. 247/2000 Sb. a přestupkového zákona

Zákon č. 48/2016 Sb. novelizuje s účinností od 20. února 2016 i zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Změny jsme vyznačili barevným podkladem, zrušené…

Aktuality 11. 02. 2016
Povolení zvláštního užívání komunikace

Dne 3. a 4. února 2016 byla v Karlovarském kraji zastavena vozidla k silniční kontrole a za účelem kontrolního nízkorychlostního vážení. Řidiči souprav přepravujících dřevo dopravců ze SRN předložili…

Aktuality 10. 02. 2016
Seminář pro pedagogy

Dopravní výchova se týká nejen dětí ze základních škol. Na vyšší úrovni probíhá i ve středních školách, kde se studenti již stávají držiteli řidičských oprávnění. Se zásadami účinné prevence…

Aktuality 09. 02. 2016
Táto, uber plyn

Dne 30. ledna 2016 se na autodromu v Sosnové u České Lípy konala již tradiční zimní akce pro rodiny s dětmi a automobilem. Obec Sosnová, Autodrom, ČCK, Autoškola uspořádali již 8 ročník oblíbeného a…

Aktuality 09. 02. 2016
BESIP pro seniory s postižením zraku

V roce 2015 zemřelo při dopravních nehodách 140 osob starších 64 let, což je o dvacet pět více než v roce 2014. Někteří dříve narození spoluobčané mohou mít následkem zhoršeného zdravotního stavu…

Aktuality 08. 02. 2016
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

O schválené novele zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsme Vás již informovali. Novelizační zákon má číslo 48/2016 Sb.,…

Aktuality 01. 02. 2016
Bilance roku 2015 – denně v průměru 255 nehod

Celkový počet dopravních nehod se oproti roku 2014 zvýšil o 7 208 nehod. Více je také usmrcených osob, ve srovnání s rokem 2014 o 31. Čtrnáct osob z tohoto počtu možná zemřít nemuselo, kdyby viník…

Aktuality 26. 01. 2016
Bezpečí seniorů v dopravě

Chodci, cyklisté, děti a dříve narození občané patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Krajská pracoviště BESIP ve spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty proto pořádají pravidelné…

Aktuality 26. 01. 2016
Aktivity BESIP ve Zlínském kraji

V roce 2015 se ve Zlínském kraji podařilo uskutečnit celkem 149 akcí se zaměřením na BESIP nejen pro děti, ale i pro rodiny, řidiče, motorkáře, i seniory, což zhruba totéž, jako v roce…

Aktuality 25. 01. 2016
I pracovní stroj samojízdný podléhá registraci

Ve středu 20. ledna 2016 při kontrole v Chodově na silnici II/209 bylo takové vozidlo Policií ČR zastaveno. Při kontrole dokladů k vozidlu bylo zjištěno, že není registrováno. Velký technický průkaz …

Aktuality 21. 01. 2016
Dopravní značky – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Koncem loňského roku jsme Vás stručně informovali o změnách v dopravním značení, které přinesla nová vyhláška č. 294/2015 Sb. Ta po čtrnácti letech nahradila vyhlášku č. 30/2001 Sb. Obsahuje několik…

Aktuality 20. 01. 2016
Novela zákona o silničním provozu schválena

Ve znění senátního tisku č. 175, který navazuje na sněmovní tisk č. 471, byly schváleny změny v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb., a současně i změny v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a…

Aktuality 13. 01. 2016
Od kdy a jak často lékařské prohlídky?

V poslední době se množí dotazy, od kolika let věku musí mít řidič vozidla zdravotní prohlídku. Stále od 60 let? A je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti při řízení vozidla u sebe? K…

Aktuality 11. 01. 2016
Přestupky, body a lhůty

Bodový systém byl v České republice zaveden novelou zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 411/2005 Sb. s účinností od 1. července 2006. Příloha k zákonu, která obsahuje přehled jednání spočívajících v…

Aktuality 05. 01. 2016
Zákon o silničním provozu ve znění účinném k 31. prosinci 2015

Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byla provedena zákonem č. 268/2015 Sb. O změnách jsme Vás informovali již v průběhu legisvakanční lhůty. V souvislosti se změnou zákona o…

Aktuality 04. 01. 2016
Změna vyhlášky o registraci vozidel

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, se od 1. ledna 2016 mění. Účinnosti nabývají § 23 písm. b) a písm. c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za slovem „znaménko“ a odst.…

Aktuality 22. 12. 2015
Vidíme se?

V úterý 15. prosince se v Novém Jičíně konala dopravně preventivní akce v souvislosti s kampaní MD BESIP, nazvanou "Vidíme se?“. O akci informuje krajský koordinátor BESIP Moravskoslezského kraje,…

Aktuality 21. 12. 2015
Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláškou č. 338/2015 Sb. je novelizována vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela vstupuje v účinnost dnem 31. prosince 2015.…

Aktuality 21. 12. 2015
Registrační značka na přání

Od 1. ledna 2016 lze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností požádat o registrační značku na přání. Novelizovaný zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích…

Aktuality 15. 12. 2015
Zbývá už jen několik dní

Údaje o umístění a účelu vozidla dočasně vyřazeného z provozu se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností musí nahlásit nejpozději do konce prosince 2015. Pokud bylo vozidlo dáno do…

Aktuality 13. 12. 2015
Nové dopravní značky – 5

V této poslední části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Vodorovné dopravní značky nově obsahují místo…

Aktuality 08. 12. 2015
Pracovní setkání v Integrované střední škole automobilní Brno

V rámci pořádání nových kurzů pro odbornou veřejnost začalo v roce 2015 Centrum služeb pro silniční dopravu spolupracovat s Integrovanou střední školou automobilní Brno, příspěvková organizace. Na…

Aktuality 07. 12. 2015
Nové dopravní značky – 4

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Skupina dodatkových tabulek je rozšířena o několik nových…

Aktuality 03. 12. 2015
Nízkorychlostní vážení v Mostě

Na polygonu Autodromu Most se uskutečnilo na žádost Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, z.s. o posledním listopadovém víkendu nízkorychlostní kontrolní vážení kamionů přepravujících…

Aktuality 03. 12. 2015
Netradiční dárek

Dětem můžete již na konci letošního roku zajistit letní tábor, který připravilo krajské pracoviště BESIP Kraje Vysočina pod záštitou krajského koordinátora Milana Stejskala. Formou dobrodružné hry a…

Aktuality 01. 12. 2015
Mýtné v roce 2016

Od 1. ledna 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 307/2015 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací mýtem, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb. Novelizované jsou přílohy č. 1 a 2 k citované…

Aktuality 01. 12. 2015
Dálniční poplatky 2016

Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, stanoví pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, vzory kupónů prokazujících úhradu…

Aktuality 30. 11. 2015
Ještě jednou k veletrhu Czechbus

Servisní organizace Ministerstva dopravy Centrum služeb pro silniční dopravu se veletrhu Czechbus účastní již několik let. O letošní expozici CSPSD jsme již informovali, ale na konkrétní roli Centra…

Aktuality 30. 11. 2015
CSPSD na veletrhu Czechbus i letos

Centrum služeb pro silniční dopravu se opět účastnilo 5. ročníku středoevropského veletrhu autobusů. Konal se ve dnech 24. – 26. listopadu a CSPSD se prezentovalo prostřednictvím mobilních expertních…

Aktuality 26. 11. 2015
Zkouška z praktické jízdy MOTO

Závěrečná zkouška žadatelů o řidičské oprávnění skupin AM, A1, A2 a A má od 1. listopadu 2015 nová pravidla. První část této zkoušky zahrnuje předvýjezdovou kontrolu motocyklu a zvláštní jízdní úkony…

Aktuality 25. 11. 2015
Bezpečnější přechody pro chodce

Statistická ročenka 2014 uvádí, že při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci, přecházejícímu po vyznačeném přechodu,…

Aktuality 24. 11. 2015
Nové dopravní značky – 3

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky příkazové byly převzaty z dosavadní…

Aktuality 23. 11. 2015
Řešení krizových situací

Kurzy bezpečné jízdy se pořádají na plochách mimo pozemní komunikace tak, aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. Řidiči vozidel si mohou vyzkoušet jízdu na kluzkém povrchu,…

Aktuality 20. 11. 2015
Nové dopravní značky – 2

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb…

Aktuality 19. 11. 2015
Nové dopravní značky – 1

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Mezi zásadní změny patří uspořádání nové vyhlášky. Na rozdíl…

Aktuality 18. 11. 2015
Dál se nejede!

Digitální tachograf je zařízení, které má oproti předešlým generacím tachografů poměrně vysoký stupeň zabezpečení. I přes snahu výrobců, kteří respektují příslušná nařízení, se ale najdou tací,…

Aktuality 10. 11. 2015
Po čtrnácti letech skončí vyhláška č. 30/2001 Sb.

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška obsahuje mimo jiné význam, vyobrazení a užití dopravních značek,…

Aktuality 03. 11. 2015
Snížení rychlosti na silnicích pro motorová vozidla

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, se od 31. prosince 2015 mění mimo jiné i nejvyšší dovolená rychlost na silnicích pro motorová vozidla. Obecná úprava v § 18 snižuje nejvyšší…

Aktuality 02. 11. 2015
Kurz bezpečné jízdy pro veřejnost

Zhoršené povětrnostní podmínky kladou na řidiče zvýšené nároky po celý rok. Zimní období je z tohoto pohledu nejnáročnější, je třeba počítat se sněhem, námrazou apod. Zásadní a nejdůležitější je pro…

Aktuality 26. 10. 2015
Dobře vidět a správně vnímat

Příčiny dopravních nehod vyšetřuje, hodnotí a do statistik zahrnuje Policie České republiky. Často je důvod zřejmý. Nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění, nedodržení bezpečné vzdálenosti.…

Aktuality 22. 10. 2015
Klesá pouze počet těžce zraněných

Statistika nehodovosti za devět měsíců letošního roku zaznamenává v hlavních ukazatelích nárůst celkového počtu nahlášených a vyšetřovaných dopravních nehod, počtu usmrcených osob a lehkých zranění…

Aktuality 20. 10. 2015
Den upevnění nákladu Chemnitz

Zástupci Centra služeb pro silniční dopravu se několik let zúčastňují tradiční výstavy s názvem "Den upevnění nákladu". Nejinak tomu bylo i letos. Letošní ročník byl pořádán společně s výstavou…

Aktuality 14. 10. 2015
Pohár starostů

Dne 6.10.2015 proběhl na dětském dopravním hřišti v Náchodě již 11. ročník dopravní soutěže "Pohár starostů", určený pro žáky 5. tříd Náchodska. Soutěž se koná pod patronací starostů Náchodska,…

Aktuality 12. 10. 2015
Pro bezpečnější silnice

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina připravilo ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP pro motoristy ojedinělou preventivní dopravně bezpečnostní akci s názvem „Vysočinou na silnicích…

Aktuality 07. 10. 2015
Blíž manipulacím

Opírat se při kontrole dodržování dob řízení a odpočinku pouze o předložené záznamy dnes nestačí. Stále častěji se setkáváme s případy, kdy záznam tachografu není pravdivý, protože byl proces záznamu…

Aktuality 03. 10. 2015
Kdy již nelze projednat přestupek

Změna zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. zákonem č. 204/2015 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. října 2015. Jednou z nejpodstatnějších změn je prodloužení doby, po jejímž uplynutí již nelze přestupek…

Aktuality 28. 09. 2015
Tak jsem koupil a tak jezdím

Bez registrační značky, bez záznamů o době řízení, s přetíženým vozidlem, se třemi lehkými technickými závadami stupně A, třinácti vážnými závadami stupně B a třemi nebezpečnými závadami stupně C na…

Aktuality 20. 09. 2015
Kdo smí zastavovat vozidlo

Zastavit jedoucí vozidlo smí především příslušník Policie České republiky. Zákon o silničním provozu stanoví výčet dalších osob, které mohou zastavit vozidlo za účelem kontroly nebo z dalších důvodů,…

Aktuality 17. 09. 2015
Nesvítí, nebrzdí; nevadí, jedu…

V každodenním silničním provozu každý z nás potkává mnoho vozidel v různém technickém stavu, který by ovšem měl vždy odpovídat zákonným požadavkům. Provozovat lze dle zákona č. 361/2000 Sb. a zákona…

Aktuality 16. 09. 2015
Evropské finále dopravní soutěže (ETEC) 2015

Ve dnech 3.–5.9.2015 proběhlo ve Vídni Evropské finále dopravní soutěže mladých cyklistů „ European Traffic Education Contest“. Tato soutěž se koná pod hlavičkou FIA a jednotlivá družstva startují za…

Aktuality 15. 09. 2015
Den pro kamiony

V úterý 8. září 2015 proběhl na dálnici D 8 již 5. ročník „Dne pro kamiony“, který pořádalo Krajské ředitelství Policie ČR - dálniční oddělení v Řehlovicích, ve spolupráci s krajským koordinátorem…

Aktuality 14. 09. 2015
Bílá krycí nálepka

Dovolujeme si Vás informovat, že CSPSD s .p .o. byl udělen Atest č. 3556 na bílou krycí nálepku pro přelepení poškozeného místa po odstranění zelené nálepky na registrační značce. Tato nálepka je…

Aktuality 14. 09. 2015
Kontrolní orgány BAG spolupracují s mobilními jednotkami

Ve dnech 2. - 3. 9. 2015 se v Karlovarském kraji konala součinnostní kontrolní akce Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu s BAG-Bavorsko za účastí Policie ČR DI Karlovy Vary a…

Aktuality 14. 09. 2015
Zebra pomáhá, ale rozhlédnout se musíš sám

Přechod pro chodce, metaforicky pojmenovaný jako Zebra, je každoročně na počátku září jedním z nejsledovanějších míst na pozemních komunikacích. Návrat dětí do školy a jejich pohyb po ulicích měst,…

Aktuality 11. 09. 2015
Nebezpečné předměty v kabině vozidla

Při silničních kontrolách užitkových vozidel jsou v kabině řidiče velmi často nacházeny různé předměty v blízkosti čelního skla. Některé bývají překážkou v poli přímého výhledu řidiče, což je podle…

Aktuality 01. 09. 2015
Pracovní setkání v Bechyni

V rámci spolupráce Centra služeb pro silniční dopravu a Vojenské policie se v pátek 28. srpna uskutečnilo v Bechyni jednání o dalších formách vzájemné kooperace. Vedení vojenské policie projevilo…

Aktuality 31. 08. 2015
Bezpečná vzdálenost mezi vozidly

Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly patří mezi nejčastější příčinu dopravní nehody. Srážky za sebou jedoucích vozidel mohou být důsledkem nepozornosti (řidič porušil povinnost plně…

Aktuality 27. 08. 2015
Dětský den

Město Kelč a osadní výbor Babice ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP ve Zlínském kraji uspořádali 15. srpna pro rodiče s dětmi Dětský sportovní den se zaměřením na dopravní výchovu. Ty…

Aktuality 26. 08. 2015
Autobus versus kamion

O nehodu mezi oběma vozidly naštěstí nejde. Dopravní policisté Královéhradecké policie použili starý autobus pro novou formu dopravně bezpečnostní akce. Z autobusu lze monitorovat a dokumentovat…

Aktuality 25. 08. 2015
Soutěžní den BESIP na letním táboře

Program příměstského letního tábora Domu dětí a mládeže v Domažlicích zpestřilo v pondělí 10. srpna odpoledne s dopravní výchovou. Úkolu předat dětem důležité vědomosti o pravidlech provozu zábavnou…

Aktuality 19. 08. 2015
Zastavení a stání, zastavení vozidla

Pravidla silničního provozu, obsažená v zákoně č. 361/2000 Sb., rozlišují pojmy „zastavení“, „stání“ a „zastavení vozidla“. Příslušná ustanovení zákona upravují způsob dovoleného zastavení a stání,…

Aktuality 18. 08. 2015
Společná akce Policie ČR, BESIP a Českého svazu pivovarů

Krajský koordinátor BESIP v Plzeňském kraji se ve středu 12. srpna zúčastnil dopravně preventivní akce Policie ČR, zaměřené převážně na kontrolu alkoholu nebo jiných návykových látek u řidičů…

Aktuality 17. 08. 2015
Průjezdný pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy

V letošním extrémně horkém létě vyjíždějí řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mnohem častěji než v jiném období roku. Jsou to především vozidla záchranné služby a hasičů. Povinnost umožnit těmto…

Aktuality 13. 08. 2015
Předjíždění

Jednou ze čtyř nejčastějších příčin dopravních nehod je nesprávné předjíždění. Mezi nesprávným způsobem jízdy, nedáním přednosti a nepřiměřenou rychlostí má nesprávné předjíždění na nehodách trvale…

Aktuality 11. 08. 2015
Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Pro laika téměř totožné pojmy. Z praxe dopravní policie či úředníků dopravně správních agend je však patrné, že zásadní rozdíl ve významu neznají mnohdy ani sami držitelé řidičských oprávnění a…

Aktuality 10. 08. 2015
Zvěř a domácí zvířata na pozemních komunikacích

Zákon o silničním provozu upravuje jízdu na zvířatech a vedení zvířat (§ 60), ale ukládá také povinnost účastníkům silničního provozu neohrožovat život zvířat (§ 4 písm. a) citovaného zákona).…

Aktuality 05. 08. 2015
Ukázka vojenské techniky v Jindřichově Hradci

Centrum služeb pro silniční dopravu dlouhodobě spolupracuje s Vojenskou policií při různých dopravně bezpečnostních akcích. Součástí předpokládaného rozšíření spolupráce v oblasti vzdělávání byla…

Aktuality 05. 08. 2015
Dočasná výjimka pro dobu řízení a odpočinku

Mimořádná situace v severofrancouzském městě Calais přiměla Ministerstvo dopravy UK k opatřením, která by měla vést ke zklidnění dopravy zejména na druhé straně tunelu – v přístavu Dover a městě Kent…

Aktuality 04. 08. 2015
Bezohlední a nepoučitelní

Běžná silniční kontrola nákladních a užitkových vozidel u Vrbna pod Pradědem. Vozidlo kategorie N 1, zastavené příslušníkem Policie ČR, má zjevně nedostatečně upevněný náklad. Na první pohled je také…

Aktuality 03. 08. 2015
Týden vážných nehod s tragickými následky

Po mírně optimistické pololetní statistice dopravních nehod se v červenci situace dramaticky zhoršila. Mezi tragické nehody patří srážka pendolina s kamionem na železničním přejezdu u Studénky.…

Aktuality 03. 08. 2015
Akce BESIP splnila očekávání

Již 7. ročník přehlídky FEUER SHOW se konal v sobotu 25. července v Košeticích. U příležitosti oslav 120. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů se prezentovaly další složky Integrovaného…

Aktuality 29. 07. 2015
Znáte všechny dopravní značky?

Výklad a vyobrazení všech dopravních značek, dodatkových tabulek, dopravního zařízení atd. obsahuje vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a…

Aktuality 27. 07. 2015
Doklady při řízení motorového vozidla

Povinnost mít u sebe a při kontrole předložit doklady se týká pouze řidičů motorových vozidel. Které doklady to konkrétně jsou a kdo je může ke kontrole vyžadovat, stanoví zákon o silničním provozu v…

Aktuality 21. 07. 2015
Nehodovost za 1. pololetí v číslech

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách oproti loňskému roku nestoupá, naopak poklesl, i když jen o dvě osoby. Zvýšil se však počet smrtelných úrazů v důsledku nehod pod vlivem alkoholu.…

Aktuality 12. 07. 2015
Ukázka činnosti MEJ CSPSD pro náměstka ministra dopravy

Dne 9. 7. 2015 byla běžná kontrolní akce mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu (MEJ CSPSD) a Policie České republiky (PČR) na dálnici D11 tak trochu výjimečná. Na pozvání…

Aktuality 10. 07. 2015
Kdo smí řídit trolejbus?

Trolejbus je v zákoně o silničním provozu definován jako motorové vozidlo a zároveň je podle zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, považován za drážní vozidlo. Řídit drážní vozidlo na dráze…

Aktuality 08. 07. 2015
BESIP a Integrovaný záchranný systém chtějí předcházet nehodám

Zajímavou dopravně preventivní akcí s názvem FEUER SHOW bude již 7. ročník přehlídky historické i současné techniky, používané například i při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Výstava,…

Aktuality 07. 07. 2015
Omezení průjezdu tunely

Dohoda ADR stanovuje a zároveň omezuje průjezd vozidel přepravujících nebezpečné věci tunely. Pro tento účel musí být příslušné tunely označeny jednou z kategorií tunelů v závislosti na…

Aktuality 07. 07. 2015
Nebezpečná jízdní souprava ukončila svou jízdu

Při běžné silniční kontrole zastavili policisté DI Přerov vozidlo, které hned na první pohled dávalo tušit, že jeho technický stav nebude zcela v pořádku. Kontrolní technik STK mobilní expertní…

Aktuality 01. 07. 2015
Účast na silničním provozu v dalších souvislostech

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích jsou stanoveny v § 4 zákona o silničním provozu, shrnuty jsou do pouhých tří písmen a), b) a c). Jsou zde však užity odkazy na další právní…

Aktuality 30. 06. 2015
Od 1. července pouze ochranná nálepka protokolu o měření emisí

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. přinesla podstatné změny v oblasti vyznačování platnosti měření emisí. Změny se dotkly i…

Aktuality 30. 06. 2015
Ocenění práce krajských koordinátorů BESIP

Dne 20. června 2015 při slavnostní části „Dne Policie 2015“ Krajského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje byla udělena panu Pavlu Rakusovi „Plaketa Policie České Republiky“. Pavel Rakus pracuje…

Aktuality 29. 06. 2015
Celostátní finále

Vyhlášením vítězů a předáním cen skončilo 18. června 2015 celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy, Ředitelství dopravní policie ČR,…

Aktuality 24. 06. 2015
Omezení jízdy některých vozidel v červenci a v srpnu

Celoroční omezení jízdy některých vozidel v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu v určených hodinách a na vybraných pozemních komunikacích stanoví zákon o silničním provozu v § 43 odst. 1 písm…

Aktuality 23. 06. 2015
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti – sankce

Jízda vyšší rychlostí, než která je dovolena obecnou, místní nebo přechodnou úpravu, je na našich silnicích nejčastějším přestupkem. Ze statistických údajů vyplývá, že denně je tento přestupek…

Aktuality 22. 06. 2015
Místní a přechodná úprava rychlosti jízdy

Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti zákonem o silničním provozu nemůže postihnout všechny konkrétní situace v silničním provozu. Proto se místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních…

Aktuality 17. 06. 2015
Od 1. července 2015 musí mít vozidlo vlastníka

Pokud má být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, musí mít k 30. červnu 2015 dokončenou registraci. Povinnost vyplývá ze změny zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních…

Aktuality 17. 06. 2015
Jedna kontrola jízdní soupravy, šestnáct technických závad

Špatný technický stav nákladních a užitkových vozidel je téměř každý den zjišťován silničními kontrolami. Stejně tak se v průměru téměř každý den stane dopravní nehoda, jejíž příčinou jsou právě více…

Aktuality 16. 06. 2015
O zákazech vjezdu podrobněji

Dopravní značky (zákazové) obsahují skupinu značek, která vyjadřuje zákazy vjezdu. Zákaz vjezdu se může vztahovat k druhu vozidla nebo k jeho rozměrům a celkové nebo okamžité hmotnosti, případně je…

Aktuality 11. 06. 2015
Noví zkušební komisaři řidičů

V termínu 02.03.-23.04.2015 proběhlo ve školicím středisku Pardubice základní školení pro zkušební komisaře, jehož se zúčastnilo celkem 16 žadatelů o průkaz zkušebního komisaře ze 14 obcí s…

Aktuality 09. 06. 2015
Spolupráce BESIP, orgánů státní správy, samosprávy a DDM

Oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu prostřednictvím krajských koordinátorů zajišťuje kromě bezpečnostně preventivních akcí především dopravní výchovu dětí. Aby dopravní výchova měla…

Aktuality 05. 06. 2015
Pernštejn 2015

Řidiči nákladních vozidel, kteří projížděli ve 22. týdnu pardubickým krajem, mohli zpozorovat zvýšenou aktivitu na obvyklých kontrolních stanovištích. Bylo to způsobeno pořádáním již čtvrtého ročníku…

Aktuality 01. 06. 2015
Budoucí řidiči motorových vozidel

Přirozená soutěživost dětí pomáhá všem zainteresovaným v dopravní výchově, od učitelů škol až po pracovníky BESIP, kteří každoročně připravují a organizují Dopravní soutěže mladých cyklistů. Krajské…

Aktuality 28. 05. 2015
Rozšíření spolupráce s Vojenskou policií v Táboře

Příslušníci Oddělení dopravní a pořádkové služby Vojenské policie v Táboře se již několikrát zúčastnili dopravně preventivních akcí, jejichž pořadatelem nebo dalším z přítomných subjektů bylo Centrum…

Aktuality 28. 05. 2015
Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti pro konkrétní druh vozidla a pozemní komunikaci. Rozlišuje motorová…

Aktuality 20. 05. 2015
Přetížená vozidla jsou stále vážný problém

Vozidla, která svým nákladem překračují povolenou hmotnost včetně 3% tolerance, značně devastují naše pozemní komunikace, jsou nebezpečná a mají zhoršené dynamické vlastnosti. Většinou jsou to…

Aktuality 19. 05. 2015
(Ne)přiměřená rychlost jízdy

Jednou z hlavních příčin dopravních nehod s velmi závažnými následky je nepřiměřená rychlost jízdy. Statistika nehodovosti PČR eviduje za první čtvrtletí letošního roku 3 511 nehod v důsledku…

Aktuality 18. 05. 2015
Malé nákladní vozidlo skrývalo velké nebezpečí

Se špatně nebo nedostatečně upevněným nákladem se pracovníci mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu setkávají při silničních kontrolách poměrně často. Jeden z případů…

Aktuality 12. 05. 2015
Na Liberecku s magnetem jezdit nebudeme

V rámci silničních kontrol zaměřených na nákladní přepravu byly v měsíci dubnu mobilní expertní jednotkou z Libereckého kraje v součinnosti s Policií ČR odhaleny dva případy manipulace s daty od…

Aktuality 05. 05. 2015
Jak na přepravy v podlimitním množství?

Silniční přeprava nebezpečných věcí je uskutečňována na základě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, která stanovuje povinnosti všech účastníků přepravy, tak aby…

Aktuality 04. 05. 2015
BESIP a silniční kontroly

Dne 20. dubna 2015 zorganizovalo Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina v úzké spolupráci s krajským koordinátorem BESIP Milanem Stejskalem společnou silniční kontrolní akci se zaměřením na…

Aktuality 30. 04. 2015
CZECHBUS 2015 pod záštitou ministra dopravy

Nad pátým ročníkem středoevropského veletrhu autobusů a hromadné dopravy převzal významnou záštitu ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Specializovaný veletrh se letos bude konat ve dnech 24. – 26.…

Aktuality 28. 04. 2015
Používání režimu OUT při činnostech řidiče

Digitální tachograf nabízí uživateli zvláštní režim, se kterým si mnozí řidiči ani dopravci často nevědí rady. Někteří se obávají problémů při silniční kontrole, jiní poukazují na chybějící…

Aktuality 28. 04. 2015
Nedělní nehody mají v prvním čtvrtletí nejhorší následky

Zpráva o dopravní nehodovosti za první čtvrtletí letošního roku není příliš optimistická. Zvyšuje se počet evidovaných nehod, oproti loňskému roku o 1 176, ale mnohem závažnější je skutečnost, že…

Aktuality 28. 04. 2015
Digitální tachografy v kontrolní praxi

Odborní pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s dopravní společností FTL realizovali školení pro dopravní službu PČR, které se konalo 23. dubna 2015 v Prostějově. Náplní…

Aktuality 27. 04. 2015
Čím dříve, tím lépe

O významu dětské dopravní výchovy nelze pochybovat. Podle zákona o silničním provozu mohou děti na kolech jezdit na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací…

Aktuality 20. 04. 2015
Nejčastější přestupky, za které dostáváme body

K nejvýraznější změně v našem bodovém systému došlo 1. srpna 2011, kdy byly novelou zákona o silničním provozu zrušeny položky, ohodnocené jedním a šesti body. Nejčastěji se udělují dva body za…

Aktuality 15. 04. 2015
Nosiče jízdních kol a registrační značka

Konstrukce (nosiče) pro převoz jízdních kol jsou součástí vozidla, které musí být vpředu i vzadu označeno registrační značkou. Možnost vydání třetí registrační značky uvádí zákon č. 239/2013 Sb.,…

Aktuality 13. 04. 2015
Pravomoci obecní policie v silniční dopravě

Obecní policie (zřízená městem, statutárním městem a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie) se řídí především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Ve věcech dohledu nad…

Aktuality 09. 04. 2015
Jízdní pruhy mimo obec, omezení jízdy pro některá vozidla

Jízda v jízdních pruzích, vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy, má svá pravidla i pro jízdu mimo obec. Zejména na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se často nedodržuje povinnost jízdy…

Aktuality 08. 04. 2015
Kvalita a bezpečnost v přepravě cestujících

Nařízení vlády č. 49/2015 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě…

Aktuality 07. 04. 2015
Vážení trolejbusů pro Škoda Electric

V březnu letošního roku se na Centrum služeb pro silniční dopravu obrátila Škoda Electric se žádostí o kontrolní vážení vyráběných vozidel. Vážení trolejbusů prováděla mobilní expertní jednotka v…

Aktuality 31. 03. 2015
Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Ve středu 25. března se završila další etapa fungování dětského dopravního hřiště v Blansku. V 10.00 hod dopoledne bylo hřiště slavnostně předáno oficiálním představitelům Města Blansko v čele se…

Aktuality 30. 03. 2015
Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a květnu 2015, že podle počtu výměn z roku 2005 se v tomto období očekává značný nárůst žádostí o výměnu…

Aktuality 30. 03. 2015
Přejíždění z pruhu do pruhu

Boční střet vozidel při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného pruhu není výjimečnou nehodou. K takovým kolizím dochází zejména v hustém městském provozu na pozemních komunikacích se dvěma…

Aktuality 18. 03. 2015
Předčasně ukončená cesta do Maroka

Společná silniční kontrola příslušníků dopravní služby PČR a pracovníků mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu z Plzně, konaná 9. března tohoto roku v Rozvadově, odhalila…

Aktuality 16. 03. 2015
Nehodou to začíná

Centrum služeb pro silniční dopravu se prostřednictvím koordinátora BESIP kraje Vysočina, pana Milana Stejskala, organizačně podílelo na vzdělávacím a preventivním projektu pro studenty středních…

Aktuality 12. 03. 2015
Provoz na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla

Stále častěji zaznamenává Policie ČR případy porušování pravidel provozu na těchto pozemních komunikacích. Jízda v protisměru, otáčení nebo couvání. Pravidla provozu na dálnici a silnici pro motorová…

Aktuality 10. 03. 2015
Změny podle nařízení (EU) 165/2014

Avizovaný příchod tachografů nové generace musí být nutně předznamenán změnou některých předpisů v této oblasti. Prvním z nich je nařízení (EU) 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, které…

Aktuality 06. 03. 2015
Co označuje červený sloupek

Směrové sloupky červené barvy nejsou na pozemních komunikacích umístěny příliš často a mnozí řidiči neznají jejich přesný význam. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na…

Aktuality 03. 03. 2015
Zkontrolujte si povinnou výbavu

Výbavou vozidla jsou věci, které jsou určeny k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla, nebo k ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladů před újmou na zdraví, poškozením nebo před…

Aktuality 24. 02. 2015
Orientační dechová zkouška ukázala 3,39 promile

Alkohol v krvi řidičů motorových i nemotorových vozidel je při silničních kontrolách nebo dopravních nehodách nalezen bohužel poměrně často. Zpráva o zjištěné hladině alkoholu 3,39 promile u řidiče…

Aktuality 23. 02. 2015
Nákladní vozidlo s nebezpečnou závadou stupně C

V první polovině února letošního roku bylo při běžné silniční kontrole na území karlovarského kraje Policií ČR zastaveno nákladní vozidlo s přívěsem. Technickou silniční kontrolu vozidla prováděl…

Aktuality 16. 02. 2015
Přestupky, trestné činy a bodový systém v číslech

Přehled spáchaných přestupků a trestných činů v dopravě a informace o stavu bodů na kontech registrovaných řidičů v celé České republice je pravidelně a velmi podrobně zpracováván. Ze zprávy k 31.…

Aktuality 12. 02. 2015
Co do tachografu nepatří…

Výrobci digitálních tachografů uvádí na trh pouze taková zařízení, která splňují požadavky příslušných nařízení. Z tohoto pohledu jsou dnešní tachografy mnohem bezpečnější a tedy odolnější vůči…

Aktuality 11. 02. 2015
Roční statistika zaznamenala 14 208 případů, kdy viník z místa nehody ujel

Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2014 již od prvního pololetí naznačoval, že nejzávažnější sledovaný údaj, počet smrtelných úrazů při nehodách, bude vyšší než v roce předcházejícím. Konečné číslo,…

Aktuality 11. 02. 2015
První prohlubovací kurz pro techniky STK v Trutnově

Podstatnou změnu pro kontrolní techniky STK přinesla novela zákona č. 56/2001 Sb. Podle § 61 se profesní osvědčení kontrolního technika vydává na dobu 3 let. Ministerstvo může prodloužit platnost…

Aktuality 09. 02. 2015
Státní odborný dozor v dopravě s novými průkazy

Vyhláška č. 9/2015 Sb. stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě s účinností od…

Aktuality 06. 02. 2015
Technické prohlídky v KRNAP

Začátkem roku každoročně provádí stanice technické kontroly Trutnov ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku technické prohlídky sněžných pásových vozidel. Stručnou zprávu o průběhu…

Aktuality 04. 02. 2015
Bezpečné upevnění nákladu – část 2.

Znovu se vracíme k problematice upevnění a zajištění nákladu. Ve druhé části edukačního materiálu jsou uvedeny právní normy, které se týkají jízdy vozidel s nákladem. Popsány jsou základní povinnosti…

Aktuality 03. 02. 2015
Obnovené pláště od 1. ledna 2015 na všech vozidlech ADR

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zrušila mimo jiné i…

Aktuality 29. 01. 2015
Kdyby cestující věděli…

Chtělo by se možná říci, že událost, která je v tomto článku popsána, je spíše výjimečná, ale je tomu právě naopak. Autobusů, které denně vozí cestující po našich silnicích a jejichž technický stav…

Aktuality 27. 01. 2015
Technické prohlídky silničních motorových vozidel

Se změnami zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vás postupně seznamujeme v tematických částech. Ke změnám došlo i v oblasti technických prohlídek a měření…

Aktuality 26. 01. 2015
Pomoc při dopravní nehodě – asistenční linka 1224

Pro případ nepříjemné události, jakou dopravní nehoda bezesporu je, zřídila Česká kancelář pojistitelů pro motoristickou veřejnost provoz Linky pomoci řidičům. Tato linka má dobře zapamatovatelné…

Aktuality 22. 01. 2015
Proti nekalým praktikám prodejců ojetých vozidel

Jedním z hlavních ukazatelů o stavu a hodnotě ojetého vozidla je počet najetých kilometrů. Zájemci o koupi takového vozidla mnohdy bývají mile překvapeni relativně nízkým číslem. Nelze samozřejmě…

Aktuality 19. 01. 2015
Bezpečné upevnění nákladu – část 1.

Správné a dostatečné zajištění nákladu je významné nejen pro bezproblémovou přepravu z místa A do místa B, ale zejména pro bezpečnost silničního provozu. Mobilní kontrolní jednotky Centra služeb pro…

Aktuality 16. 01. 2015
Informace pro SME

V současnosti jsou vydávány kontrolní nálepky měření emisí (dále KNME), které lze do 30.6.2015 použít k vylepení na protokoly dle platné vyhlášky.Nové, tzv ochranné nálepky budou distribuovány až po…

Aktuality 13. 01. 2015
Časy se mění… a je na čase!

To je rčení obecně platné, my máme na mysli spíše konstatování „zákony se mění“ a ano, je na čase.Už zase, řekne si běžný laik, změn je tolik, že je jeden nestíhá sledovat a tak se stalo standardem…

Aktuality 12. 01. 2015
ADR 2015

Hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici je „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí,“ která je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. Od 1.…

Aktuality 07. 01. 2015
Odhlášení a přihlášení vozidla po 1. lednu 2015

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, bude změna vlastníka nebo provozovatele vozidla vyřízena formou jedné žádosti a na jednom úřadě…

Aktuality 23. 12. 2014
Proč to poutat, když se to ani nehne…

Lehkovážnost, která by se dala nazvat spíše drzostí, občas překvapí i otrlé kontrolory. Že se s neupevněným nákladem setkávají na ložných plochách vozidel, to jsme si už zvykli. Ale většinou je to…

Aktuality 18. 12. 2014
PF 2015

Našim partnerům děkujeme za celoroční spolupráci, čtenářům za pozornost a všem přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok.Centrum služeb pro silniční dopravu

Aktuality 09. 12. 2014
Třetí Den otevřených dveří STK v Krásné Lípě

Dobrý technický stav vozidla patří mezi základní podmínky, za kterých lze vozidlo užít v silničním provozu. Technická závada byla v období od ledna do konce října letošního roku příčinou 378…

Aktuality 08. 12. 2014
STK a SME od 1. ledna 2015 - novela zákonem č. 239/2013 Sb.

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. je poměrně rozsáhlá. Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015 a proto jsme v legisvakanční…

Aktuality 04. 12. 2014
Nehoda zastavila i záchrannou službu

Nečekaně rychlé a podstatné zhoršení počasí v prvních prosincových dnech způsobilo problémy nejen v městské dopravě a na železnici. Dopravní nehoda se nevyhnula ani těm, kteří k jiné takové nehodě…

Aktuality 03. 12. 2014
Podvod při přepravě ADR

Mobilní expertní jednotce Centra služeb pro silniční dopravu, MEJ 803 Vysočina, která mimořádně působila koncem listopadu ve strakonickém okrese, se při společné kontrolní činnosti s Policií ČR…

Aktuality 02. 12. 2014
Jednání CSPSD a BAG

Ve dnech 25. – 26. listopadu 2014 se konalo další z pravidelných výročních zasedání zástupců Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a německého úřadu Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Zasedání se…

Aktuality 01. 12. 2014
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb. jsou připraveny ke schválení

Vzhledem k častým dotazům uvádíme informaci o stavu prací na prováděcích vyhláškách k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně…

Aktuality 27. 11. 2014
Dálniční kupóny 2015

Dne 13. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374…

Aktuality 24. 11. 2014
Den otevřených dveří v STK Krásná Lípa zaměřený na podporu bezpečnosti silničního provozu

V sobotu dne 29. 11. 2014 se uskuteční od 8:00 do 13:00 hod. ve stanici technické kontroly Krásná Lípa letos již poslední, třetí plánovaná bezplatná akce pro motoristickou veřejnost. Technici STK se…

Aktuality 23. 11. 2014
Expozice CSPSD na veletrhu CZECHBUS 2014

Na letošním interaktivním veletrhu CZECHBUS, který se specializuje na problematiku české a středoevropské silniční hromadné dopravy, se Centrum služeb pro silniční dopravu prezentovalo vozidlem…

Aktuality 18. 11. 2014
Vozidla skupiny B a přípojná vozidla

Která přípojná vozidla smějí být připojena k vozidlům skupiny B a jaký rozsah řidičského oprávnění musí mít řidič takové jízdní soupravy? Poslední novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,…

Aktuality 10. 11. 2014
Neosvětlení cyklisté zbytečně riskují

Nedělní odpoledne, v listopadovém počasí spíše podvečer. Za výrazně snížené (a stále se rychle snižující) viditelnosti jede po silnici I. třídy neosvětlený cyklista, jehož jízdní kolo není vybaveno…

Aktuality 06. 11. 2014
Zveme Vás do naší expozice na veletrhu CZECHBUS 2014

Vážení dopravci, řidiči, již potřetí budeme na specializovaném veletrhu CZECHBUS (19. – 21. 11. 2014) http://www.czechbus.eu/ prezentovat odbornou činnost pracovníků Mobilních expertních jednotek…

Aktuality 05. 11. 2014
Váhy ukázaly o 26 881 kg více, než je maximální povolená hmotnost

Akce vážení proběhla na parkovišti ČS SHELL v Ostravě Antošovicích, D-1 na 368. km ve směru na Polsko. Srbský dopravce převážel nadměrný náklad přes území České republiky bez platného povolení na…

Aktuality 04. 11. 2014
Novela zákona o silničním provozu s účinností od 7. listopadu 2014

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je novelizován zákonem č. 230/2014 Sb., který byl ve Sbírce zákonů uveřejněn 23. října 2014. Změny se kromě jiného týkají přípojných vozidel pro skupinu B;…

Aktuality 03. 11. 2014
Zimní výbava

Přesto, že počasí letošního podzimu je spíše vlídné, je nezbytné počítat se zimou a povinnou zimní výbavou. Zabývá se jí také zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 40a Provoz vozidel v…

Aktuality 30. 10. 2014
Nehodovost po devíti měsících roku

Po uplynutí třetího čtvrtletí letošního roku je téměř jisté, že počet usmrcených osob při dopravních nehodách bude vyšší než v roce 2013. Vývoj tohoto nejzávažnějšího a nejsledovanějšího následku…

Aktuality 29. 10. 2014
Bezpečná přeprava nebezpečných věcí

Společná akce kontrolních složek Spolkové republiky Německa, Polska a České republiky v první polovině října odhalila poměrně závažné nedostatky v přepravě nebezpečných věcí. Které nebezpečné věci se…

Aktuality 27. 10. 2014
CSPSD, BAG, ITD - Trilaterální kontrolní akce v Plzeňském kraji

Přeprava nebezpečných věcí má svá pravidla, jejichž porušování činí tuto práci skutečně velmi nebezpečnou. Řidič vozidla v režimu ADR ovlivněný návykovou látkou? Ano, bohužel i taková skutečnost byla…

Aktuality 24. 10. 2014
Patnáct let spolupráce při silničních kontrolách

Organizace Euro Contrôle Route (ECR), sdružující kontrolní složky v silniční dopravě, má za sebou již patnáct let úspěšné činnosti a spolupráce. Holandsko, jako předsedající země, uspořádalo spolu s…

Aktuality 12. 10. 2014
Kdo znečištění způsobil, musí je odstranit

Podzimní počasí a práce na polích často vyústí ve znečištění vozovky, které je přestupkem proti ustanovení § 23 zákona o silničním provozu. Znečištění pozemní komunikace a povinnosti při jeho…

Aktuality 07. 10. 2014
Na vlastní oči

A zejména na vlastní kůži si měli příležitost vyzkoušet přístup a pohled kontrolních orgánů ČR ve srovnání s pohledem a přístupem kontrolních orgánů některých sousedních států řidiči nákladních…

Aktuality 06. 10. 2014
Zajištění nebezpečných věcí při přepravě

Kde je to vhodné, musí být vozidlo nebo kontejner vybaveny prostředky usnadňujícími zajištění a manipulaci s nebezpečnými věcmi. Kusy obsahující nebezpečné věci a nebalené nebezpečné předměty musí…

Aktuality 06. 10. 2014
Svatováclavská jízda v Mladé Boleslavi

V rámci oslav Dne české státnosti se v Mladé Boleslavi uskutečnil již 12. ročník Svatováclavské jízdy historických vozidel. Po spanilé jízdě městem dorazily historické vozy na městský stadion, kde…

Aktuality 30. 09. 2014
Spodní plnicí nebo vyprazdňovací otvory cisternových vozidel

Při společné kontrolní činnosti pracovníků Mobilních expertních jednotek (MEJ) Centra služeb pro silniční dopravu s Policií České republiky zaměřené na dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných…

Aktuality 30. 09. 2014
Bezpečnostní pásy i v nákladním autě!

V úterý 16. 9. 2014 proběhl na 78. km dálnice D 8 ve směru na Drážďany již čtvrtý ročník akce s názvem „Den pro kamiony“. Tuto akci pořádá Krajské ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje, dálniční…

Aktuality 29. 09. 2014
Den bez aut

Pro někoho pohroma, pro jiného nesplnitelný sen. V Kadani v podhůří Krušných hor se akce s tímto názvem konala jen na relativně malém prostoru. Ve čtvrtek 18. září jsme se společně s BESIP Teamem…

Aktuality 24. 09. 2014
Srážka vlaku s autobusem

Naštěstí jenom JAKO. V pátek 19. září ve Žďáru nad Sázavou uspořádalo oddělení BESIP Ministerstva dopravy společně s Českými drahami akci nazvanou Simulovaná hromadná dopravní nehoda na železnici.…

Aktuality 23. 09. 2014
Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

K četným dotazům uvádíme následující informaci. Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně…