ÚVOD
Organizace
Kontakty
Oznamování možného protiprávního jednání

Oznamování možného protiprávního jednání

K naplnění povinností státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) vyplývajících ze zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) je zřízen vnitřní oznamovací systém pro podávání a posuzování oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou činností pro CSPSD.

CSPSD určil příslušnou osobu, která je odpovědná za příjem a další řešení oznámení podle zákona. Příslušenou osobou CSPSD je Alena Mašatová. Kontaktní údaje příslušné osoby jsou podnety@cspsd.cz a tel. +420 770 125 650.

Písemná oznámení lze podat na výše uvedenou e-mailovou adresu. V listinné podobě lze oznámení poslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha. Na obálce musí být uvedeno „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ WB“.

Ústní oznámení se podávají na uvedeném tel. čísle případně osobně po předchozí dohodě termínu s příslušnou osobou.

CSPSD nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro CSPSD nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů a oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici na https://oznamovatel.justice.cz/

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…