ÚVOD
Organizace
Kontakty
Oznamování možného protiprávního jednání

Oznamování možného protiprávního jednání

K naplnění povinností státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) vyplývajících ze zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) je zřízen vnitřní oznamovací systém pro podávání a posuzování oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou činností pro CSPSD.

CSPSD určil příslušnou osobu, která je odpovědná za příjem a další řešení oznámení podle zákona. Příslušenou osobou CSPSD je Alena Mašatová. Kontaktní údaje příslušné osoby jsou podnety@cspsd.cz a tel. +420 770 125 650.

Písemná oznámení lze podat na výše uvedenou e-mailovou adresu. V listinné podobě lze oznámení poslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha. Na obálce musí být uvedeno „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ WB“.

Ústní oznámení se podávají na uvedeném tel. čísle případně osobně po předchozí dohodě termínu s příslušnou osobou.

CSPSD nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro CSPSD nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů a oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti jsou k dispozici na https://oznamovatel.justice.cz/

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…