ÚVOD
Organizace
Kontakty
Oznamování možného protiprávního jednání

Oznamování možného protiprávního jednání

K naplnění povinnosti státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o Ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie, je zřízen vnitřní oznamovací systém pro podávání a posuzování oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou činností pro CSPSD.

Oznámení lze podat zde: e-mail: podnety@cspsd.cz nebo na tel. +420 603 485 622

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …

ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o…

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…