ÚVOD
Organizace
Kontakty
Oznamování možného protiprávního jednání

Oznamování možného protiprávního jednání

K naplnění povinnosti státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o Ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie, je zřízen vnitřní oznamovací systém pro podávání a posuzování oznámení fyzických osob obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou činností pro CSPSD.

Oznámení lze podat zde: e-mail: podnety@cspsd.cz nebo na tel. +420 603 485 622

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Vybrané změny v dohodě ADR 2023

Na základě úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí uskutečněné v…

ADR 2023

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná…

Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti ve Zlíně

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního…

Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního hřiště…