ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pravidla silničního provozu
Pravidla silničního provozu 19. 08. 2014
Povinnosti řidičů k chodcům

Dopravních nehod s těmi nejhoršími následky naštěstí ubývá. Stále jsou však čísla statistik příliš vysoká a je proto nezbytné se příčinami těchto událostí dále zabývat. Nehodám chodců s následným…

Pravidla silničního provozu 02. 07. 2014
Kdo má přednost v jízdě

K občasným konfliktům na silnicích patří spor o to, kdo má, popřípadě měl, přednost v jízdě. Zákon o silničním provozu stanoví nejen jasná pravidla, ale i způsob, jakým je třeba přednost v jízdě…

Pravidla silničního provozu 19. 05. 2014
Souběžná jízda a pravidlo ZIP

Pravidlo nazývané ZIP má usnadňovat zejména plynulost silničního provozu. V souvislosti s opravami na dálnici D1 a podstatným omezením provozu se v médiích často opakuje, že čeští řidiči neznají…

Pravidla silničního provozu 25. 04. 2014
Vidět a být viděn - osvětlení vozidel

Celodenní svícení umožňuje mimo jiné lepší vnímání ostatních vozidel proti nízko stojícímu slunci, rychlejší a lepší rozpoznatelnost při střídání světla a stínu, přesnější odhad vzdálenosti a…

Pravidla silničního provozu 13. 04. 2014
Zákon o silničním provozu pamatuje i na cyklisty

Od kolika let smí dítě samo jezdit na kole po silnici? Lze vést za jízdy na kole druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo psa? A jak je to s přepravou dětí do deseti let na jízdním kole nebo v přívěsném…

Pravidla silničního provozu 10. 04. 2014
Cyklisté se musí řídit všemi dopravními značkami

Se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje příslušná dodatková tabulka. Mnohdy naopak…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Umístění a platnost svislých dopravních značek

Článek obsahoval informace z již zrušeného předpisu (vyhláška č. 30/2001 Sb.) K umístění a platnosti svislých dopravních značek například na:http://www.cspsd.cz/454-dopravni-znacky-vyhlaska-c...

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Cyklistika je oblíbený a zdraví prospěšný sport. Ale...

Cyklisté mnohdy považují jízdu po pozemních komunikacích za rekreační sport. V tom se nemýlí, zároveň by však měli vzít na vědomí, že pro ně platí pravidla silničního provozu stejně jako pro řidiče…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Alkohol ani drogy za řidítka nepatří

,,Na kole za vínem. S vínem pěšky i na kole." Podobnými reklamními hesly v poslední době nevhodně lákají své potenciální zákazníky provozovatelé restauračních zařízení v cyklisticky atraktivních…

Pravidla silničního provozu 06. 04. 2014
Má tramvaj vždy přednost v jízdě?

Z chování mnoha řidičů v silničním provozu lze usoudit, že se stále ještě traduje mýtus o tom, že tramvaj má vždy přednost v jízdě. K nejasným a nebezpečným situacím přispívá i to, že řidiči tramvají…

Pravidla silničního provozu 05. 04. 2014
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás článek, kde podrobně rozebíráme problematiku zákona č. 361/2000 Sb. Toto aktualizované zpracování je doplněno komentáři, poznámkami, ilustračními…

Pravidla silničního provozu 31. 03. 2014
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.

ze dne 26. února 2014 Dne 18. 3. 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Řízení motorových vozidel ve vyšším věku

K otázkám věkové hranice povinných zdravotních prohlídek a obecně k řízení motorových vozidel ve vyšším věku stručně z publikací Bezpečná mobilita ve stáří(Štikar, Hoskovec, Šmolíková, Praha 2007) a…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Mezi podmínkami udělení a držení řidičského oprávnění v § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. se uvádí, že řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, kteráb) je zdravotně způsobilá k řízení…

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…