ÚVOD
Silniční kontroly
Informace
Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu

Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu

Mobilní expertní jednotky (MEJ) Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD), za podpory oddělení vzdělávání MEJ, vykonávají odborné činnosti v oblasti silničních kontrol.

Jejich činnost se zaměřuje především na oblast sociálních předpisů a s tím související správné funkce záznamových zařízení, na přepravu nebezpečných věcí podle dohody ADR, nízkorychlostní kontrolní vážení, technický stav vozidel, upevňování nákladů a další témata.

MEJ úzce spolupracují při veškeré své činnosti s dopravní službou Policie ČR nebo orgány Celní správy a také, dle požadavků, s pracovníky odborů dopravy příslušných krajských úřadů.

 

Historie

Historie MEJ sahá do roku 2002, kdy vláda České republiky přijala dne 20. února 2002 usnesení č. 171 ke koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě, kterým tuto koncepci schválila. Její součástí bylo také vytvoření MEJ personálně zařazených do CSPSD.

Prvních 5 MEJ vzniklo na jaře roku 2003, a to v Ústeckém kraji, Plzeňském kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji. Na podzim téhož roku došlo ke zřízení dalších 3 MEJ, konkrétně působících v Královéhradeckém kraji, Středočeském kraji a Jihočeském kraji. V únoru 2004 následovalo zřízení 6 MEJ, které svým umístěním doplnily zbývající Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj a Hlavní město Praha. Poslední MEJ vznikla v roce 2006, jako druhá MEJ v Kraji Vysočina, na podporu kontrolní činnosti na vytížené dálnici D1.

    

Ke konci roku 2006 CSPSD disponovalo celkem 15 MEJ, které zajišťovaly technické a odborné zázemí pro výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě nejen pro pracovníky všech 14 Krajských úřadů, ale i pro příslušníky Policie ČR a pracovníky Celních úřadů, a to na území celé ČR.

 

Současnost

V současné době se můžete na českých silnicích a dálnicích setkat s celkem 21 MEJ, a to díky změně, která proběhla v roce 2020. Ta spočívala především v reorganizaci 15 převážně tříčlenných týmů na celkem 21 dvoučlenných jednotek.

  

Oproti původnímu regionálnímu členění v rámci krajů bylo nově vytvořeno 8 kontrolních oblastí, v nichž byl oproti minulému uspořádání posílen počet MEJ.

Pro účely silničních kontrol je každá MEJ vybavena speciálním dodávkovým vozidlem, uzpůsobeným jako mobilní kancelář. Pracoviště je vybaveno potřebnými HW a SW zařízeními, mobilním připojením k internetu, místní Wi-Fi sítí pro bezdrátová připojení, přenosnými elektromechanickými váhami, elektrocentrálou, osvětlením pro noční kontroly a dalšími technickými prostředky.

 

Mezi prvořadé úkoly MEJ patří především:

 • posílení, ale zejména zkvalitnění a zintenzivnění úkonů státního odborného dozoru v silniční dopravě v rámci prováděných silničních kontrol,
 • odborné zajištění kontrolní činnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany pozemních komunikací,
 • zajištění jednotných kontrolních postupů a přístupů kontrolních orgánů se zpětnou vazbu směrem k jednotlivým odborům MD,
 • zajištění rychlé a kvalitní aplikace národních i evropských právních norem platných v silniční dopravě do každodenní kontrolní praxe,
 • zajištění realizace úkolů stanovených MD při řešení aktuálních problémů v silniční dopravě.

 

Hlavní oblasti činnosti MEJ:

 • expertní činnost v oblasti kontrol dodržování sociálních předpisů a kontrol záznamových zařízení,
 • expertní činnost v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí (ADR),
 • expertní činnost v oblasti kontrol hmotností a rozměrů vozidel (nízkorychlostní kontrolní vážení),
 • expertní činnost v oblasti kontrol technického stavu vozidel, měření emisí a upevnění nákladu,
 • expertní činnost v oblasti kontrol osobní dopravy (hromadná přeprava osob), pověření k výkonu státního odborného dozoru v rámci mezinárodní linkové autobusové dopravy pro Ministerstvo dopravy ČR,
 • pověření k výkonu státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy pro Magistrát hlavního města Prahy,
 • expertní činnost v rámci kontrol přepravy zkazitelných potravin ATP
 • aj.
  

MEJ se staly v průběhu uplynulých let nedílnou součástí systému silničních kontrol v České republice, a jejich pracovníci jsou u odborné veřejnosti respektovanými odborníky.

    

    

    

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…