ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu ve Zlínském kraji uspořádalo na 80 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu – BESIP, kterých se zúčastnilo necelých 10 000 osob. Tyto akce byly zaměřeny především na zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou děti, rodiny, mladí i zkušení řidiči, cyklisté, chodci, motorkáři a senioři. Akce probíhaly ve městech Otrokovice, Kroměříž, Holešov, Zlín, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Koryčany v malých obcích jako je Hošťálková, Kostelany, Sehradice, Újezd u Valašských Klobouk, Brumov-Bylnice, Podhradní Lhota, Horní Bečva. Za nejvydařenější akce lze považovat Valašský autosalon ve Vsetíně, Vsetínskou pouť, Den Zlínského kraje, a také programy pro letní tábory ve spolupráci s SVČ Matýsek Napajedla a TYMY Holešov. Podařilo se uskutečnit také výukový program pro školy s názvem Spolu hravě o dopravě.

Ve specifickém školním roce 2020/2021 Centrum služeb pro silniční dopravu nadále ve spolupráci se Zlínským krajem podporovalo dopravní výchovu žáků mateřských a základních škol formou výuky na 10 dětských dopravních hřištích. Díky dvěma mobilním dětským dopravním hřištím byla zajištěna výuka i v částech kraje, kde děti nemají k dětské dopravní hřiště k dispozici, nebo z důvodu velkého zájmu škol není na hřišti dostatečná kapacita. Jedno mobilní hřiště působilo v Brumově a Bylnici a druhé v Rožnově pod Radhoštěm. I proto si Zlínský kraj drží vysoké procento zapojení do dopravní výuky a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti dopravy. Za celý rok 2020 jsme na těchto dopravních hřištích společně vyškolili téměř 5 000 žáků základní a mateřské školy. Bohužel kvůli pandemii se nemohly uskutečnit pravidelné testy pro získání průkazu cyklisty. Ovšem díky podpoře Zlínského kraje jsme zajistili otevření 6 dětských dopravních hřišť pro veřejnost a tuto možnost využilo na 10 000 osob z oblasti rodin s dětmi, které se zdokonalovaly v bezpečném pohybu na silnicích.

Na dětském dopravním hřišti v Kroměříži byla tento rok připravována rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy, abychom výrazně zlepšili výukové prostory a zázemí novým potřebám. Další dobrou zprávou je i otevření dětského dopravního hřiště ve Vsetíně po rekonstrukci.

V tomto roce se po více než 40 letech nemohla kvůli pandemii uskutečnit Dopravní soutěž mladých cyklistů ani podzimní celostátní finále soutěžících se sluchovým postižením, které se tradičně koná ve Zlínském kraji.

Za celý tým BESIP z Centra služeb pro silniční dopravu je velice pozitivně hodnocen velký zájem Zlínského kraje o spolupráci se všemi subjekty, které se problematikou BESIP rovněž v daném kraji zabývají, jako jsou Policie České republiky, Městská policie, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor České republiky, kluby seniorů a města ve Zlínském kraji.

Petr Vomáčka

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…