ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Prodloužení platnosti průkazů, osvědčení a prohlídek

Prodloužení platnosti průkazů, osvědčení a prohlídek

Prodloužit platnosti některých dokladů, dokumentů a prohlídek umožňuje nově nařízení (EU) 2021/227. Nařízení platí od 6. března 2021 a vztahuje se zpětně na období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Pokud v této době končí nebo skončila platnost řidičského průkazu, nebo uplyne-li lhůta pro provedení kontroly tachografu, prodlužuje se jejich platnost o dalších 10 měsíců. Obdobně se postupuje v případě, kdy nemohly být splněny podmínky pro provedení pravidelného školení, pokud jde o odbornou způsobilost řidičů.

Smyslem nařízení není automatické posunutí všech lhůt, ale prodloužení platnosti v případě, že z důvodů souvisejících se současnou epidemickou situací mohou být některé činnosti úřadů, školicích zařízení nebo metrologických středisek prováděny omezeně. Typickým příkladem je právě povinné školení řidičů, které v ČR sice stále probíhá, ale pouze s omezeným počtem účastníků. Pokud by se odkládala všechna školení a  prohlídky, dojde ke konci tohoto období k situaci, kdy nebude možné vyhovět všem zájemcům.

Velmi specifickou částí tohoto nařízení je prodloužení lhůt pro vydávání karet řidiče. Kartu řidiče nelze v žádném případě používat po uplynutí vyznačené platnosti. Ve své podstatě se spíše než o doklad jedná o technické zařízení pro ukládání dat, které je nastaveno tak, že jakýkoliv záznam po nastavené době již není možný.

Nařízení umožňuje orgánům vydávajícím karty řidiče pouze prodloužit dobu od žádosti o vydání do vlastního vydání, a to až na dva měsíce. Pokud by k takové situaci došlo, smí řidič řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem bez platné karty řidiče v případě, že může prokázat, že si o vydání karty požádal. Přitom je povinen vést náhradní záznam pomocí výtisků z tachografu podle předepsaných podmínek. To všechno ale pouze za předpokladu, že si řidič požádal o obnovu karty nejpozději 15 pracovních dnů před koncem platnosti karty. V případě, že půjde o ztracenou nebo nefunkční kartu, je předepsaná lhůta do 7 kalendářních dnů. Pokud řidič kartu nikdy nevlastnil, nesmí řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem dříve, než mu bude karta vydána.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…