ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Prodloužení platnosti průkazů, osvědčení a prohlídek

Prodloužení platnosti průkazů, osvědčení a prohlídek

Prodloužit platnosti některých dokladů, dokumentů a prohlídek umožňuje nově nařízení (EU) 2021/227. Nařízení platí od 6. března 2021 a vztahuje se zpětně na období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Pokud v této době končí nebo skončila platnost řidičského průkazu, nebo uplyne-li lhůta pro provedení kontroly tachografu, prodlužuje se jejich platnost o dalších 10 měsíců. Obdobně se postupuje v případě, kdy nemohly být splněny podmínky pro provedení pravidelného školení, pokud jde o odbornou způsobilost řidičů.

Smyslem nařízení není automatické posunutí všech lhůt, ale prodloužení platnosti v případě, že z důvodů souvisejících se současnou epidemickou situací mohou být některé činnosti úřadů, školicích zařízení nebo metrologických středisek prováděny omezeně. Typickým příkladem je právě povinné školení řidičů, které v ČR sice stále probíhá, ale pouze s omezeným počtem účastníků. Pokud by se odkládala všechna školení a  prohlídky, dojde ke konci tohoto období k situaci, kdy nebude možné vyhovět všem zájemcům.

Velmi specifickou částí tohoto nařízení je prodloužení lhůt pro vydávání karet řidiče. Kartu řidiče nelze v žádném případě používat po uplynutí vyznačené platnosti. Ve své podstatě se spíše než o doklad jedná o technické zařízení pro ukládání dat, které je nastaveno tak, že jakýkoliv záznam po nastavené době již není možný.

Nařízení umožňuje orgánům vydávajícím karty řidiče pouze prodloužit dobu od žádosti o vydání do vlastního vydání, a to až na dva měsíce. Pokud by k takové situaci došlo, smí řidič řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem bez platné karty řidiče v případě, že může prokázat, že si o vydání karty požádal. Přitom je povinen vést náhradní záznam pomocí výtisků z tachografu podle předepsaných podmínek. To všechno ale pouze za předpokladu, že si řidič požádal o obnovu karty nejpozději 15 pracovních dnů před koncem platnosti karty. V případě, že půjde o ztracenou nebo nefunkční kartu, je předepsaná lhůta do 7 kalendářních dnů. Pokud řidič kartu nikdy nevlastnil, nesmí řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem dříve, než mu bude karta vydána.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…