ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Ověřeno, DSRC funguje!

Ověřeno, DSRC funguje!

Po nějakou dobu jsme zkoušeli zařízení, které umožňuje bezdrátový přenos informací z tachografu jedoucího vozidla. Systém s názvem DSRC funguje velice dobře a brzy by se měl stát běžnou součástí silničních kontrol.

Pro DSRC není překážkou ani rychle jedoucí vozidlo a ve statickém režimu (na trojnožce při okraji silnice) je možné si vybrat mezi snímáním vozidel v jednom nebo dvou jízdních pruzích. Datový balíček, který je tachografem aktualizován každých 60 vteřin, se během okamžiku odesílá do zařízení oprávněného kontrolora. Ten se na základě upozornění rozhodne, zda bude nebo nebude zastavovat vozidlo ke kontrole. Pokud se údaje nijak nevyužijí a vozidlo se kontrolovat nebude, jsou systémem automaticky smazány po třech hodinách od uložení.

Hlavním úkolem DSRC je upozorňovat na možné podvody při vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku řidiče. Nejčastějším podvodem bývají zařízení na ovlivnění funkce tachografu, jízda bez vložené karty, a částečné nebo úplné vyřazení tachografu z činnosti.

A co jsme při zkoušení zařízení zjistili? Překvapil nás například vyřazený omezovač rychlosti, když tachograf v rovném úseku dálnice vypočítal rychlost 118 km/h. Velmi zajímavé bylo i střídaní karet řidiče během popojíždění v koloně vozidel nebo zaznamenání jiné činnosti než řízení, zatímco bylo vozidlo v pohybu. Zcela běžná pak byla upozornění na jízdu bez vložené karty, odpojení napájení, poruchu snímače tachografu a nesprávně provedené ověření tachografu.

U smart tachografů II. verze (instalace u nových vozidel od roku 2023) se bude přenášet také informace o překročení týdenní a denní doby řízení a doby řízení bez přestávky. Smart tachografy II. verze musí být instalovány nejpozději v roce 2025 ve všech vozidlech v mezinárodním provozu. Půjde tedy o rozsáhlou náhradu všech současných tachografů, včetně smart tachografů I. verze.

Podle současného harmonogramu zavádění nových tachografů, musí členské státy vybavit kontrolní orgány DSRC technologií nejpozději do roku 2024.

Mohlo by se zdát, že se kontroly a kontrolní postupy zpřísňují. Smyslem nově přijatých opatření však je, aby se kontroly prováděly pouze tam, kde je to třeba, aby byly efektivní a aby se prováděním kontrol zbytečně nezdržovali ti řidiči a dopravci, kteří dodržují předepsané podmínky.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…