ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži slouží k výuce pravidelné dopravní výchovy již od počátku 80. let minulého století. Již tehdy byla výuka na něm zaměřena zejména na dopravní výchovu žáků čtvrtých ročníků základních škol. Budova, ve které se prováděla teoretická část výuky a zároveň zde bylo zázemí dětského dopravního hřiště, byla tehdy převezena ze stavby sídliště. Jednalo se o vyřazené stavební buňky, které při výstavbě sloužily jako zázemí pro stavební dělníky.

Od roku 2000, kdy vznikla státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu zřízená Ministerstvem dopravy, přešlo dětské dopravní hřiště v Kroměříži do její správy. Výcviková plocha pro děti se postupem času revitalizovala. Za použití finančních prostředků Centra služeb pro silniční dopravu, Zlínského kraje a města Kroměříže byl vyměněn asfalt, předlážděny chodníky, přidán železniční přejezd, osazeny herní prvky a vyměněny svislé dopravní značky.

Jediné, co s moderním areálem nekorespondovalo, byla původní montovaná budova, která byla v průběhu času jen staticky zajištěna a opláštěna. Vysoká energetická náročnost staré budovy, spojená jednak se zastaralým vytápěním plynovými přímotopy a masivním únikem tepla přes původní střechu vedla vedení státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu k zahájení plánování rekonstrukce. V rámci příprav rekonstrukce budovy Centrum služeb pro silniční dopravu oslovilo Zlínský kraj a rozhodlo se využít dotační program Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji. Podpora Zlínského kraje byla pro investora při rozhodování o zahájení projektu klíčová, jelikož takto rozsáhlá rekonstrukce by bez přispění kraje nebyla možná. Za to patří Zlínskému kraji velké poděkování.

V současné době tedy probíhají na dětském dopravním hřišti úpravy budovy. Budova aktuálně čeká na novou střechu a fasádu a terénní práce v okolí hřiště. Závěrečné práce jsou naplánovány tak, aby byla rekonstrukce dokončena do začátku prosince letošního roku a v příštím roce mohla opravená budova opět sloužit svému účelu a to je zejména zajištění dopravní výchovy.

Dopravní hřiště využívají k dopravní výchově základní a mateřské školy nejen z Kroměříže, ale navštěvují ho děti prakticky ze všech částí okresu Kroměříž, např. z Holešova a Bystřice pod Hostýnem. Je také centrem pro letní a příměstské tábory, konají se zde školení pro učitele a je hojně využíváno také veřejností. Investor přesto očekává, že provedená oprava napomůže ještě většímu zájmu o využívání dětského dopravního hřiště a oprava povede k zapojení do vzdělávání dalších dětí, jak v rámci výuky na základních školách, tak i ve volném čase.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…