ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

Po dvouletém přerušení prezenčních vzdělávacích aktivit, které bylo způsobeno koronavirovou krizí, uspořádala organizace Euro Contrôle Route (ECR) v červenci tohoto roku další ročník „Expert Class ADR“. Jednalo se o třídenní výukový seminář v oblasti přepravy nebezpečných věcí konaný v německém Osnabrücku, přímo „šitý na míru“ pro kontrolní orgány sdružené pod ECR. Tato forma vzdělávání je dokonalým příkladem součinnosti a spolupráce mezi kontrolními orgány napříč Evropou, zaměřená na výměnu osvědčených postupů a odborných znalostí.

Nosným tématem byla tentokrát přeprava nebezpečných odpadů a očekávané změny v dohodě ADR od roku 2023. V neposlední řadě byl kladen důraz na praktickou část s aktivní účastí jednotlivých účastníků. Společně zpracovávali a následně prezentovali řešení případových studií, jak jinak než z oblasti kontroly přepravy nebezpečných odpadů spadajících pod dohodu ADR.

Vzhledem k tomu, že se semináře zúčastnilo celkem 28 zkušených kontrolorů ADR z 11 evropských zemí, lze konstatovat, že po odborné stránce se jedná o nenahraditelnou aktivitu. Za Centrum služeb pro silniční dopravu byli přítomni dva pracovníci, s přímým podílem na části programu.

Součástí byl i devadesátiminutový test pro účastníky, který se skládal z celkem 50 otázek. Ten slouží organizaci ECR k ověření úrovně znalostí jednotlivých účastníků a k následné činnosti zaměřené na další vzdělávání kontrolorů.

Zvolený model semináře, který kombinuje teoretické přednášky a praktické případové studie, zpracovávané ve skupinách s mezinárodním obsazením, je vynikající platformou pro výměnu znalostí a zkušeností, ale také pro harmonizaci jednotných postupů evropských kontrolních orgánů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…