ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

Po dvouletém přerušení prezenčních vzdělávacích aktivit, které bylo způsobeno koronavirovou krizí, uspořádala organizace Euro Contrôle Route (ECR) v červenci tohoto roku další ročník „Expert Class ADR“. Jednalo se o třídenní výukový seminář v oblasti přepravy nebezpečných věcí konaný v německém Osnabrücku, přímo „šitý na míru“ pro kontrolní orgány sdružené pod ECR. Tato forma vzdělávání je dokonalým příkladem součinnosti a spolupráce mezi kontrolními orgány napříč Evropou, zaměřená na výměnu osvědčených postupů a odborných znalostí.

Nosným tématem byla tentokrát přeprava nebezpečných odpadů a očekávané změny v dohodě ADR od roku 2023. V neposlední řadě byl kladen důraz na praktickou část s aktivní účastí jednotlivých účastníků. Společně zpracovávali a následně prezentovali řešení případových studií, jak jinak než z oblasti kontroly přepravy nebezpečných odpadů spadajících pod dohodu ADR.

Vzhledem k tomu, že se semináře zúčastnilo celkem 28 zkušených kontrolorů ADR z 11 evropských zemí, lze konstatovat, že po odborné stránce se jedná o nenahraditelnou aktivitu. Za Centrum služeb pro silniční dopravu byli přítomni dva pracovníci, s přímým podílem na části programu.

Součástí byl i devadesátiminutový test pro účastníky, který se skládal z celkem 50 otázek. Ten slouží organizaci ECR k ověření úrovně znalostí jednotlivých účastníků a k následné činnosti zaměřené na další vzdělávání kontrolorů.

Zvolený model semináře, který kombinuje teoretické přednášky a praktické případové studie, zpracovávané ve skupinách s mezinárodním obsazením, je vynikající platformou pro výměnu znalostí a zkušeností, ale také pro harmonizaci jednotných postupů evropských kontrolních orgánů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…