ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR Crossborder Enforcement (ACE) Plzeň

ADR Crossborder Enforcement (ACE) Plzeň

Začátkem měsíce října se v Plzni a okolí uskutečnila čtyřdenní mezinárodní kontrolní akce ADR Crossborder Enforcement (ACE). Pro mnohé zahraniční řidiče, kteří byli zastaveni Policií ČR ke kontrole, bylo nemalým překvapením, že komunikace probíhala v jejich rodném jazyce. Důvod byl prostý. Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), které celou akci zorganizovalo, si pozvalo 19 zahraničních kontrolorů z celkem 8 zemí, kteří s kontrolami napomáhali. Jak již název akce naznačuje, jednalo se výhradně o kontrolu vozidel jedoucích v režimu ADR. To znamená, že se kontroly zaměřily na náležitosti spojené s přepravou nebezpečných věcí.

CSPSD v rámci ACE dále úzce spolupracovalo s Policií ČR. Zároveň již ale mohli pověření pracovníci CSPSD vykonávat kontroly samostatně, na základě pověření Ministerstva dopravy k výkonu státního odborného dozoru. Výjimku tvořilo zastavování vozidel, které zajišťovala Policie ČR.

Všichni zúčastnění kontroloři, ať již zahraniční, tak i čeští jsou experty v oblasti ADR. Kumulace odborníků na určitou oblast, v tomto případě na přepravu nebezpečných věcí, s sebou nese určitá rizika pro ty, kdo porušují předpisy, ať již vědomě či nevědomě. Kontroly jsou zpravidla prováděny více detailně, do hloubky, a veškerá zjištění jsou důkladně diskutována. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Rozpoznáno bylo větší množství nedostatků než obvykle. Dalo by se říct, že porušení předpisů ADR bylo zjištěno téměř u každého druhého vozidla (u 47% vozidel).

O důležitosti podobných kontrol vypovídá i fakt, že 11% zastavených vozidel nemohlo pokračovat v přepravě z důvodu zjištěných nedostatků. Ty musely být odstraněny přímo na místě kontroly, vzhledem k bezprostřednímu nebezpečí. Neméně podstatnou součástí kontrol bylo vzájemné předávání si zkušeností mezi kontrolory vedoucí k harmonizaci kontrolní činnosti.

Kontrolní akce ACE jsou organizované pod záštitou organizace Euro Contrôle Route (ECR), která je obdobou policejního evropského sdružení dopravních policií Roadpol. ECR obdobně sdružuje evropské dopravní kontrolní složky a organizace, které vzájemně spolupracují na zlepšení bezpečnosti silničního provozu, udržitelnosti, spravedlivé hospodářské soutěže a pracovních podmínek v silniční dopravě prostřednictvím kontrolních činností souvisejících s dodržováním stávajících předpisů. CSPSD nestojí stranou a je aktivně v této organizaci zapojeno. O tom ostatně vypovídá pořadatelství této kontrolní akce.

.

.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…