ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve dnech 6. – 7. října 2022 se ve Valašském Meziříčí opět po roce konalo Celostátní finále dopravní soutěže pro děti se sluchovým postižením pod záštitou BESIP. Jednalo se již o 20. ročník dopravní soutěže pro sluchově postižené děti.

Pořadatel soutěže - místní základní škola pro sluchově postižené děti hostila družstva z celkem 10 škol pro neslyšící z celé České republiky a jedno družstvo ze základní školy v Prešově na Slovensku. Každou školu zastupovala zpravidla dvě družstva po čtyřech dětech za mladší a starší žáky.

První den soutěže soutěžící plnili 3 z celkem 5 soutěžních disciplín. Pod dohledem Policie ČR a Městské policie z Valašského Meziříčí jezdili v časovém limitu podle pravidel silničního provozu na dětském dopravním hřišti (1. disciplína), dále absolvovali jízdu zručnosti (2. disciplína), kterou pro ně připravili pracovníci Střediska volného času Domeček. A v závěru dne soutěžící hledali nejbezpečnější cestu při dodržení pravidel silničního provozu Labyrintem (3. disciplína), což je papírová grafická vizualizace anonymního města. Zde si můžete takový Labyrint vyzkoušet také: https://besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy.

Druhý den soutěžící na figurantech z Českého červeného kříže Kroměříž a Valašské Meziříčí předváděli správné poskytování první pomoci (4. disciplína) a psali testy z pravidel silničního provozu (5. disciplína). Dvoudenní finále bylo zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků v kapli pořádající základní školy.

V mladší kategorii zvítězilo družstvo základní školy z Valašského Meziříčí, ve starší kategorii obsadilo první místo družstvo Základní školy z Kyjova. Díky podpoře Ministerstva dopravy ČR, státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, Zlínského kraje a sponzorů však bez odměny neodešel žádný soutěžící.

Ing. Jan Tamchyna

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…