ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Větší samostatnost při kontrolách

Větší samostatnost při kontrolách

Už od letních měsíců se řidiči v osobní a nákladní dopravě mohou potkat se silničními kontrolami v jiné podobě, než byli zvyklí. Na základě pověření k výkonu státního odborného dozoru provádějí někteří naši zaměstnanci kontroly vozidel zcela samostatně, bez účasti Policie.

Určitá forma spolupráce s PČR je však i nadále zachována. Jednak proto, že jedni druhým mohou být při kontrolách užiteční a také z toho důvodu, že zastavování vozidel je v současné době dovoleno jen osobám uvedeným v § 79 zákona 361/2000 Sb.

V praxi to nyní může vypadat tak, že policista třeba jen zastaví vozidlo. Následně požádá pracovník pověřený výkonem státního odborného dozoru o předložení potřebných dokumentů a dokladů, provede kontrolu a na závěr řidiče seznámí s jejím výsledkem. Jde to ale i bez zastavování vozidel, například v případě kontroly osobní linkové dopravy na zastávkách a v prostoru autobusových nádraží. Zkušenosti ze zahraničí také ukazují, že kontrolovat je možné i po příjezdu vozidla na parkoviště.

A co všechno může pověřená osoba kontrolovat? V první řadě jde o dodržování dob řízení, odpočinku a přestávek a s tím související používání karet řidiče a tachografů. Našim kontrolám se nevyhnou ani vozidla přepravující nebezpečné věci podle dohody ADR. Dodržování podmínek pro provozování silniční dopravy, jako například oprávnění k podnikání nebo kontrola dokladů požadovaných podle zákona 111/1994 Sb., je nezbytnou součástí každé kontroly.

Nově může být na silnici kontrolováno dodržování maximální týdenní pracovní doby a přestávek na jídlo a oddech. Pokud jde o zahraniční dopravce a řidiče, přišla řada také na kontroly dodržování podmínek pro vyslání pracovníků, kontrolu vstupních povolení nebo kabotážních přeprav.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření z přestupku dopravce, je výstup z kontroly předán příslušnému dopravnímu úřadu, který zahájí správní řízení. Zejména zahraničnímu dopravci je navíc uložena kauce, případně je zabráněno vozidlu v jízdě.

Podstata kontroly se tedy nijak nemění, jen ji mohou nově samostatně provádět osoby, které řidiči a dopravci dosud vídali jen po boku policistů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…