ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Větší samostatnost při kontrolách

Větší samostatnost při kontrolách

Už od letních měsíců se řidiči v osobní a nákladní dopravě mohou potkat se silničními kontrolami v jiné podobě, než byli zvyklí. Na základě pověření k výkonu státního odborného dozoru provádějí někteří naši zaměstnanci kontroly vozidel zcela samostatně, bez účasti Policie.

Určitá forma spolupráce s PČR je však i nadále zachována. Jednak proto, že jedni druhým mohou být při kontrolách užiteční a také z toho důvodu, že zastavování vozidel je v současné době dovoleno jen osobám uvedeným v § 79 zákona 361/2000 Sb.

V praxi to nyní může vypadat tak, že policista třeba jen zastaví vozidlo. Následně požádá pracovník pověřený výkonem státního odborného dozoru o předložení potřebných dokumentů a dokladů, provede kontrolu a na závěr řidiče seznámí s jejím výsledkem. Jde to ale i bez zastavování vozidel, například v případě kontroly osobní linkové dopravy na zastávkách a v prostoru autobusových nádraží. Zkušenosti ze zahraničí také ukazují, že kontrolovat je možné i po příjezdu vozidla na parkoviště.

A co všechno může pověřená osoba kontrolovat? V první řadě jde o dodržování dob řízení, odpočinku a přestávek a s tím související používání karet řidiče a tachografů. Našim kontrolám se nevyhnou ani vozidla přepravující nebezpečné věci podle dohody ADR. Dodržování podmínek pro provozování silniční dopravy, jako například oprávnění k podnikání nebo kontrola dokladů požadovaných podle zákona 111/1994 Sb., je nezbytnou součástí každé kontroly.

Nově může být na silnici kontrolováno dodržování maximální týdenní pracovní doby a přestávek na jídlo a oddech. Pokud jde o zahraniční dopravce a řidiče, přišla řada také na kontroly dodržování podmínek pro vyslání pracovníků, kontrolu vstupních povolení nebo kabotážních přeprav.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření z přestupku dopravce, je výstup z kontroly předán příslušnému dopravnímu úřadu, který zahájí správní řízení. Zejména zahraničnímu dopravci je navíc uložena kauce, případně je zabráněno vozidlu v jízdě.

Podstata kontroly se tedy nijak nemění, jen ji mohou nově samostatně provádět osoby, které řidiči a dopravci dosud vídali jen po boku policistů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…