ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního hřiště v Kroměříži.

V březnu 2022 byla dokončena rekonstrukce hřiště a vybudování nového zázemí. Díky rekonstrukci se podařilo zabezpečit i nové výukové prostory pro příchozí zájemce o dopravní výchovu. Ze strany základních škol byl o dopravní výchovu opravdu velký zájem.

Podle Tematického plánu Ministerstva dopravy bylo na hřišti v roce 2022 proškoleno 1 566 žáků 4. tříd ZŠ z Kroměříže a okolí. Kromě čtvrťáků se však do této výuky zapojilo i dalších 560 žáků jiných tříd. Tuto výuku jsme tak ve zvýšeném rozsahu mohli zabezpečit i díky podpoře Ministerstva dopravy.

Nároky na vzdělávání a výukové vybavení se neustále zvyšují. S novými technologiemi se vyvíjejí také výukové metody. Moderní vyučovací proces už zdaleka není jen o tom, že učitel přednáší a žáci pasivně poslouchají. Ke slovu se hlásí interaktivita. Z posluchačů se stávají zapojení aktéři, které učení opravdu baví. Na základě uvedených nároků a podpoře Zlínského kraje došlo v průběhu roku 2022 k vybavení nové učebny dopravní výchovy interaktivní tabulí, která nově umožní zlepšit znalosti návštěvníků dopravního hřiště a přispěje ke zkvalitnění teoretické části dopravní výchovy.

Kromě klasické výuky žáků základních škol si na toto hřiště ve volných termínech našlo cestu 2 858 rodičů s dětmi, kteří se aktivně zapojili do výuky svých ratolestí a také oni prohlubovali své znalosti v praxi na dětském dopravním hřišti.

Na jaře roku 2022 proběhlo také na tomto dopravním hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kde soutěžili žáci základních škol ve dvou věkových kategoriích o postup do krajského finále. Celkem se bojů zúčastnilo na 104 jednotlivců z celého okresu Kroměříž.

V tomto roce se i díky finanční podpoře Zlínského kraje podařilo kromě pořízení nové interaktivní tabule zajistit také nutnou generační obměnu některých dřevin v prostoru dětského dopravního hřiště. Pro příští rok 2023 pak plánujeme rozsáhlou rekonstrukci světelného dopravního zařízení (semaforů), neboť současné zařízení je již morálně zastaralé a nové nabízí další vylepšení, například z pohledu aktivního řízení světelných signálů, které budou reagovat na zkvalitnění dopravní výchovy pro všechny příchozí, kterých je na tomto dětském dopravním hřišti opravdu mnoho.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…