ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti ve Zlíně

Aktivity BESIP na Dětském dopravním hřišti ve Zlíně

Také v roce 2022 zajišťovalo Centrum služeb pro silniční dopravu provoz dětského dopravního hřiště ve Zlíně - Malenovicích a samozřejmě také dopravní výuku na tomto hřišti. V roce 2022 se účast ZŠ ze Zlína a spádových obcí, zapojených do dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích, vrátila k normálu, tedy na úroveň let předcházejících mimořádným hygienickým opatřením. Díky všem okolnostem si žáci 4. tříd základních škol mohli dokončit závěrečné zkoušky pro vydání svého prvního řidičského průkazu cyklisty.

Celkem jsme na dětském dopravním hřišti ve Zlíně - Malenovicích za finanční podpory Ministerstva dopravy vyškolili za celý rok 2022 přes 3 140 žáků 4. tříd základních škol. Kromě toho jsme dětské dopravní hřiště otevřeli i pro další zájemce z řad veřejnosti a těch k nám zavítalo více než 1 400. Pro ně byl vyhrazen speciální vzdělávací prostor podle metodického pokynu ministerstva dopravy pro zajištění odpolední výuky na dětských dopravních hřištích. Rozšíření odpolední dopravní výchovy bylo pozitivně kvitováno ze strany veřejnosti a rodiče s dětmi hojně formu této „domácí“ dopravní výchovy využívali.

Nároky na vzdělávání a výukové vybavení se neustále zvyšují. S novými technologiemi se vyvíjejí také výukové metody. Moderní vyučovací proces už zdaleka není jen o tom, že učitel přednáší a žáci pasivně, poslouchají. Ke slovu se hlásí interaktivita. Z posluchačů se stávají zapojení aktéři, které učení opravdu baví. Na základě uvedených nároků a podpoře Zlínského kraje došlo v průběhu roku 2022 k dovybavení učebny dopravní výchovy interaktivní tabulí, která nově umožní zlepšit znalosti návštěvníků dopravního hřiště a přispěje ke zkvalitnění teoretické části dopravní výchovy.

Již tradičně se na dopravním hřišti konalo také okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro oblast Zlína a blízkého okolí. Tohoto kola se zúčastnilo na 88 žáků 2. stupně základních škol celého okresu Zlín, kteří sváděli nelítostný souboj v několika disciplínách. Nejvíce zajímavé pro ně bylo poskytování první pomoci, test ze znalostí dopravních předpisů a jízda zručnosti.

Finanční podpora rozvoje výuky dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti ze strany Zlínského kraje a Ministerstva dopravy umožňuje průběžně plnit stanovené cíle v dopravní výchově dětí základních škol a veřejnosti ve Zlíně a spádových obcích.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…