ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Tachografy by se neměly opozdit

Tachografy by se neměly opozdit

Veškerá nová vozidla v silniční dopravě, s první registrací od 21. 8. 2023, musí být vybavena smart tachografem druhé verze (Smart V2). Asociace výrobců vozidel ACEA prosazovala kvůli implementaci schválení prvních tachografů do konce roku 2022. Výrobci se ale dostali do situace, kdy ani v únoru roku 2023 neexistuje žádný schválený tachograf Smart V2.

Vše je opožděné, ale konečný termín platí. Na listopadovém zasedání Evropského fóra pro tachografy zazněla informace, že start nového typu tachografu se nebude odkládat. Výrobci vozidel jsou v napětí, dopravci začnou brzy řešit otázku, jestli pořizovat vozidla, která mají pouze Smart V1 tachograf, když bude muset být, nejpozději v srpnu roku 2025 v mezinárodní dopravě, nahrazen Smart V2 tachografem.

Během vývoje Smart V2 se navíc zjistilo, že nebude možné dodržet požadavky dané novelizovanou přílohou IC nařízení (EU) 2016/799 ohledně ověřeného signálu polohy (OSNMA). Ten má znemožnit úmyslné ovlivnění přesnosti signálu z evropského satelitního systému Galileo nějakým vnějším zařízením.

Protože se však vyskytly těžkosti, kvůli kterým není možné OSNMA testovat a používat, budou nově vyrobené Smart V2 tachografy dočasně bez této funkce. Ta jim bude aktivována až poté, co budou po nějakou dobu v provozu, a to při nejbližší pravidelné návštěvě dílny pro opravu a montáž tachografů (tzv. ověření tachografu).

Nový tachograf má kromě jiného umožňovat automatický záznam při přejezdu státních hranic, bude rozlišovat, zda řidič použil svou kartu ve vozidle pro přepravu osob nebo v nákladním vozidle. Pro účely kontroly vysílání pracovníků a provozování kabotáže bude navíc možné přesně určit, kde a kdy došlo k nakládce nebo vykládce zboží. Rozšířil se také okruh informací, které se přenášejí za jízdy bezdrátově pro účely kontroly. Kromě současných informací, týkajících se nedovolené manipulace s tachografem nebo nesprávného vedení záznamu řidiče, půjde také o údaje o překročené době řízení.

O měsíc dříve než Smart V2 tachografy, musí být vydávány také nové verze karet. Ty současné sice budou v nových tachografech pracovat, neumožní ale ukládání v blízké budoucnosti požadovaných údajů. To je například záznam 56 dnů činností řidiče (dosud 28) nebo nakládka a vykládka vozidla.

Podobně jako je tomu u tachografů, neexistuje žádný výrobce, který by měl schválení na výrobu karet podle nových požadavků. Evropská komise nechce odsouvat zavedení nového standardu a v dodržení schváleného termínu věří.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…