ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nové plomby tachografu

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou nyní odstranit plombu tachografu a nahradit ji novou.

Pokud je třeba, má kontrolor podle nařízení (EU) 165/2014 možnost odstranit plombu, aby mohl zkontrolovat parametry a funkce systému digitálního tachografu. To může být třeba v situaci, kdy je nutné provést kontrolu a měření elektrických parametrů snímače pohybu a jednotky vozidla, ale také v případech, kdy je nesprávné plombování ze strany odborné dílny překážkou v řádné kontrole.

Porušená plomba je nahrazena speciální plombou se znakem CZ. Plomba není pouze dočasná, ale zajišťuje trvalé zabezpečení tachografu až do doby, kdy bude vozidlo přistaveno na odbornou dílnu k provedení pravidelného ověření (kalibrace) tachografu.

Kontrolor musí dodržet předepsané postupy kontroly tachografu a po umístění plomby vydá řidičovi speciální dokument v mezinárodním formátu, kde je mimo jiné uvedeno číslo původní plomby, číslo nové, důvod odstranění, jméno kontrolora atd. Dokument pak musí zůstat ve vozidle po celou dobu, a to až do provedení následné, pravidelné kontroly tachografu.

Tento postup platí pouze v případě, že se kontrolou nezjistila nesprávně provedená kalibrace tachografu, ani se neprokázala nedovolená manipulace s tachografem. V opačném případě, kdy se jedná o přestupek dopravce a řidiče, musí být provedena nová kalibrace a kontrola funkce tachografu autorizovanou dílnou.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…