ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nové plomby tachografu

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou nyní odstranit plombu tachografu a nahradit ji novou.

Pokud je třeba, má kontrolor podle nařízení (EU) 165/2014 možnost odstranit plombu, aby mohl zkontrolovat parametry a funkce systému digitálního tachografu. To může být třeba v situaci, kdy je nutné provést kontrolu a měření elektrických parametrů snímače pohybu a jednotky vozidla, ale také v případech, kdy je nesprávné plombování ze strany odborné dílny překážkou v řádné kontrole.

Porušená plomba je nahrazena speciální plombou se znakem CZ. Plomba není pouze dočasná, ale zajišťuje trvalé zabezpečení tachografu až do doby, kdy bude vozidlo přistaveno na odbornou dílnu k provedení pravidelného ověření (kalibrace) tachografu.

Kontrolor musí dodržet předepsané postupy kontroly tachografu a po umístění plomby vydá řidičovi speciální dokument v mezinárodním formátu, kde je mimo jiné uvedeno číslo původní plomby, číslo nové, důvod odstranění, jméno kontrolora atd. Dokument pak musí zůstat ve vozidle po celou dobu, a to až do provedení následné, pravidelné kontroly tachografu.

Tento postup platí pouze v případě, že se kontrolou nezjistila nesprávně provedená kalibrace tachografu, ani se neprokázala nedovolená manipulace s tachografem. V opačném případě, kdy se jedná o přestupek dopravce a řidiče, musí být provedena nová kalibrace a kontrola funkce tachografu autorizovanou dílnou.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …

ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o…

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…