ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nové plomby tachografu

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou nyní odstranit plombu tachografu a nahradit ji novou.

Pokud je třeba, má kontrolor podle nařízení (EU) 165/2014 možnost odstranit plombu, aby mohl zkontrolovat parametry a funkce systému digitálního tachografu. To může být třeba v situaci, kdy je nutné provést kontrolu a měření elektrických parametrů snímače pohybu a jednotky vozidla, ale také v případech, kdy je nesprávné plombování ze strany odborné dílny překážkou v řádné kontrole.

Porušená plomba je nahrazena speciální plombou se znakem CZ. Plomba není pouze dočasná, ale zajišťuje trvalé zabezpečení tachografu až do doby, kdy bude vozidlo přistaveno na odbornou dílnu k provedení pravidelného ověření (kalibrace) tachografu.

Kontrolor musí dodržet předepsané postupy kontroly tachografu a po umístění plomby vydá řidičovi speciální dokument v mezinárodním formátu, kde je mimo jiné uvedeno číslo původní plomby, číslo nové, důvod odstranění, jméno kontrolora atd. Dokument pak musí zůstat ve vozidle po celou dobu, a to až do provedení následné, pravidelné kontroly tachografu.

Tento postup platí pouze v případě, že se kontrolou nezjistila nesprávně provedená kalibrace tachografu, ani se neprokázala nedovolená manipulace s tachografem. V opačném případě, kdy se jedná o přestupek dopravce a řidiče, musí být provedena nová kalibrace a kontrola funkce tachografu autorizovanou dílnou.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…