ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Společná kontrola vysílání pracovníků

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních přechodů s Rakouskem koordinované kontroly vysílání pracovníků podle pravidel Balíčku mobility I. Kontrol se zúčastnili kolegové z Rakouska, za Českou republiku Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD a dále Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Pod dohledem Evropského pracovního úřadu (ELA) se třídenní silniční kontroly zaměřovaly především na předkládání prohlášení o vyslání, které je pro zahraniční unijní dopravce povinné v případě, že jejich řidič provádí kabotáž nebo tzv. cross trade přepravu.

Kontroly ukázaly, že nové povinnosti dopravců už většina z nich akceptuje, jen je potřeba připomínat další kroky, které s vysíláním pracovníků souvisí. Například ne každý dopravce si uvědomuje, že zapsáním řidiče do systému IMI a vytištěním prohlášení tento proces nekončí. Pokud si třeba příslušný orgán země, kam byl řidič vyslaný, vyžádá další doklady, musí je dopravce ve stanovené lhůtě poskytnout. Jsou to zejména datové soubory z vozidla a karet řidičů, přepravní doklady, pracovní smlouvy a doklady o skutečném vyplácení mzdy řidiči.

Smyslem této nové úpravy je sjednocení požadavků, které v minulosti některé země aplikovaly samostatně. Současné podmínky by měly celý proces zjednodušit a zajistit přitom lepší pracovní podmínky samotným řidičům při zachování volného přístupu k poskytování dopravních služeb.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…