ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Společná kontrola vysílání pracovníků

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních přechodů s Rakouskem koordinované kontroly vysílání pracovníků podle pravidel Balíčku mobility I. Kontrol se zúčastnili kolegové z Rakouska, za Českou republiku Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD a dále Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Pod dohledem Evropského pracovního úřadu (ELA) se třídenní silniční kontroly zaměřovaly především na předkládání prohlášení o vyslání, které je pro zahraniční unijní dopravce povinné v případě, že jejich řidič provádí kabotáž nebo tzv. cross trade přepravu.

Kontroly ukázaly, že nové povinnosti dopravců už většina z nich akceptuje, jen je potřeba připomínat další kroky, které s vysíláním pracovníků souvisí. Například ne každý dopravce si uvědomuje, že zapsáním řidiče do systému IMI a vytištěním prohlášení tento proces nekončí. Pokud si třeba příslušný orgán země, kam byl řidič vyslaný, vyžádá další doklady, musí je dopravce ve stanovené lhůtě poskytnout. Jsou to zejména datové soubory z vozidla a karet řidičů, přepravní doklady, pracovní smlouvy a doklady o skutečném vyplácení mzdy řidiči.

Smyslem této nové úpravy je sjednocení požadavků, které v minulosti některé země aplikovaly samostatně. Současné podmínky by měly celý proces zjednodušit a zajistit přitom lepší pracovní podmínky samotným řidičům při zachování volného přístupu k poskytování dopravních služeb.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…