ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob řízení a odpočinku řidiče. Bez něho by přísná pravidla pro pracovní režim řidiče ztratila smysl. Aby bylo možné považovat například datový záznam na kartě řidiče za pravý a nezfalšovaný, je nutné prověřit správnou funkci tachografu.

O tom, že podvodů v této oblasti neubývá, svědčí i výsledek naší kontrolní skupiny operující většinou v Olomouckém kraji, příležitostně ale i jinde. Dva kontroloři zjistili v uplynulém týdnu hned tři nedovolené technické zásahy do funkce tachografu, a to v podstatě během dvou kontrolních dnů.

Ve všech třech případech měli kontroloři, na základě analýzy datových záznamů, podezření, která se později ukázala jako opodstatněná. Po provedení testů a elektrotechnických měření systému tachografu se objevily některé nesrovnalosti, které nasvědčovaly nedovolenému ovlivnění. Při dalších prohlídkách součástí tachografu a elektroinstalace ve vozidle zjistili kontroloři nejen způsob ovládání tohoto elektronického systému, ale také konkrétní obvod tachografu, který byl nedovoleně změněn.

Jedna z částí nedovolených úprav

Vzhledem k tomu, že šlo ve všech třech případech o zahraniční dopravce, museli řidiči zaplatit vysoké kauce a následně absolvovat opravu a kalibraci tachografu v autorizovaném metrologickém středisku. Teprve potom mohla vozidla pokračovat na své cestě v mezinárodní silniční dopravě.

Zajímavostí je, že se ani v jednom případě nejednalo o nová vozidla. Naopak šlo o vozidla, která jezdí v mezinárodní dopravě již řadu let a ze záznamů v tachografu je poznat, že prošla nejen několika pravidelnými kalibracemi, ale také mnoha silničními kontrolami v jiných zemích EU. Když už jsme odhalili nedovolenou úpravu tachografu, umíme také poměrně přesně určit, jak dlouho tam taková úprava je. To bohužel nevyznívá příliš pozitivně ve vztahu k práci autorizovaných metrologických středisek nebo některých kontrolorů.

Záznam o předchozích provedených silničních kontrolách vozidla s upraveným tachografem

I když je kontrola tachografu při provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě v podstatě povinnou součástí kontroly, ne vždy se jde takto do hloubky, ne vždy jsou na místě kontroloři, kteří mají v odhalování nedovolených manipulací s tachografem dlouholetou praxi. Vycvičené specialisty nemáme pouze tady. Naším cílem je ale zajistit kvalitně provedené kontroly silniční dopravy v celé České republice.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…