ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na návštěvě u BALM

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM (dříve BAG) jsme, na základě pozvání, navštívili pobočku úřadu v Drážďanech.

Nejprve jsme řešili problémy okolo kontrol silniční nákladní a osobní dopravy. Ačkoliv má silniční doprava v rámci EU poměrně pevnou oporu v evropských nařízeních, ne vždy jsou požadavky interpretovány jednotně. Často pak dochází k situacím, kdy například kontrola provedená na území ČR má jiný výsledek, než kontrola stejného vozidla a řidiče v jiných zemích EU. Tím samozřejmě nemáme na mysli výši pokut, protože o nich rozhoduje každý členských stát nezávisle, pouze na základě závažnosti přestupku a zachování principu účinnosti uložené sankce. Zjednodušeně se dá říct, že to, co je přestupkem v Německu nebo v Nizozemí, musí být přestupkem také v České republice, pokud jde o dodržování evropské legislativy.

Při silniční kontrole jme pak měli možnost poznat moderně vybavená vozidla kontrolorů. Kromě většího pohodlí pro práci, mají jejich vozidla o poznání lepší technické vybavení.

Na jedné straně chybí dostatek zkušených inspektorů, na druhé straně se počet vozidel, která provádějí silniční dopravu, neustále zvyšuje. Z toho vyplývá, že nemá smysl kontrolovat jen tak náhodně zastavené vozidlo, a řidiče, který nemá přestupky, zdržovat od jeho práce. Je důležité takové vozidlo správně vybrat. K tomu má německý úřad řadu účinných nástrojů.

Při jízdě po dálnici provádí kontrolní vozidlo průběžně měření výšky a délky vozidel, pořizuje fotografie a získává dálkově informace z digitálních tachografů. Pokud některé vozidlo vybočuje ze sledovaných parametrů, bývá automaticky odvedeno k provedení řádné kontroly. Měření a příjem dat probíhá zcela automaticky, aniž by musel řidič nebo jeho kolega v kontrolním vozidle nějak zasahovat.

BALM zavádí také nový standard v oblasti digitalizace. Kromě toho, že uznává řadu elektronických dokumentů, které byly dříve vyžadovány pouze v tištěné formě, odstraňuje postupně nadbytečnou administrativní zátěž ve vztahu k řidiči a dopravci.

S německým úřadem jsme se domluvili, že do konce tohoto roku a v následujícím roce, proběhne několik společných silničních kontrol, střídavě na území Německa a České republiky. Obzvláště potěšující byl návrh zástupce sekce pro vzdělávání BALM, abychom na německém území uspořádali společné praktické cvičení pro nové inspektory z České republiky a Německa. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…