ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Na návštěvě u BALM

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM (dříve BAG) jsme, na základě pozvání, navštívili pobočku úřadu v Drážďanech.

Nejprve jsme řešili problémy okolo kontrol silniční nákladní a osobní dopravy. Ačkoliv má silniční doprava v rámci EU poměrně pevnou oporu v evropských nařízeních, ne vždy jsou požadavky interpretovány jednotně. Často pak dochází k situacím, kdy například kontrola provedená na území ČR má jiný výsledek, než kontrola stejného vozidla a řidiče v jiných zemích EU. Tím samozřejmě nemáme na mysli výši pokut, protože o nich rozhoduje každý členských stát nezávisle, pouze na základě závažnosti přestupku a zachování principu účinnosti uložené sankce. Zjednodušeně se dá říct, že to, co je přestupkem v Německu nebo v Nizozemí, musí být přestupkem také v České republice, pokud jde o dodržování evropské legislativy.

Při silniční kontrole jme pak měli možnost poznat moderně vybavená vozidla kontrolorů. Kromě většího pohodlí pro práci, mají jejich vozidla o poznání lepší technické vybavení.

Na jedné straně chybí dostatek zkušených inspektorů, na druhé straně se počet vozidel, která provádějí silniční dopravu, neustále zvyšuje. Z toho vyplývá, že nemá smysl kontrolovat jen tak náhodně zastavené vozidlo, a řidiče, který nemá přestupky, zdržovat od jeho práce. Je důležité takové vozidlo správně vybrat. K tomu má německý úřad řadu účinných nástrojů.

Při jízdě po dálnici provádí kontrolní vozidlo průběžně měření výšky a délky vozidel, pořizuje fotografie a získává dálkově informace z digitálních tachografů. Pokud některé vozidlo vybočuje ze sledovaných parametrů, bývá automaticky odvedeno k provedení řádné kontroly. Měření a příjem dat probíhá zcela automaticky, aniž by musel řidič nebo jeho kolega v kontrolním vozidle nějak zasahovat.

BALM zavádí také nový standard v oblasti digitalizace. Kromě toho, že uznává řadu elektronických dokumentů, které byly dříve vyžadovány pouze v tištěné formě, odstraňuje postupně nadbytečnou administrativní zátěž ve vztahu k řidiči a dopravci.

S německým úřadem jsme se domluvili, že do konce tohoto roku a v následujícím roce, proběhne několik společných silničních kontrol, střídavě na území Německa a České republiky. Obzvláště potěšující byl návrh zástupce sekce pro vzdělávání BALM, abychom na německém území uspořádali společné praktické cvičení pro nové inspektory z České republiky a Německa. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…