ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR Expert Class Valenciennes

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový seminář zaměřený na kontrolní činnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici. Jednalo se již o šestý ročník této akce pořádaný organizací Euro Contrôle Route (ECR). Ani letos nechyběli zástupci z České republiky, pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu, kteří se připojili k inspektorům z Francie, Velké Británie, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Německa, Polska a Rumunska.

Hlavním cílem letošního ročníku bylo prohloubení znalostí inspektorů v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí v cisternách, s důrazem na cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny. Přednášky se netýkaly pouze samotného používání cisteren, ale zaměřily se také na jejich konstrukční a provozní výstroj. K dispozici byly různé druhy pojistných ventilů, uzávěrů, těsnění apod., u kterých si mohli inspektoři vyzkoušet jejich praktické fungování. Prezentovány byly jejich závady a nepatřičnost používání.

Součástí semináře byly také analýzy skutečných případů zjištěných při silničních kontrolách, řešené v malých skupinách. Ty umožnily inspektorům získat cenné zkušenosti s odhalováním porušení a přijímáním vhodných nápravných opatření.

Expert Class ADR konaný pod hlavičkou organizace ECR je velmi důležitý pro rozvoj znalostí v této oblasti, k seznámení se s kontrolními postupy v různých státech EU a k postupné harmonizaci kontrolních postupů. Důležitá je také výměna informací a možnost konzultací a diskusí k problematickým ustanovením dohody ADR. V neposlední řadě ke kvalitě této akce přispívá i vysoká odborná úroveň přednášejících.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…