ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Evropská komise zavádí nové tachografy

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023 povinný smart tachograf druhé verze. Správně jde o digitální tachograf druhé generace, druhé verze (G2/V2).

Termín zavedení vyvolával diskuse a rozpaky, zástupci některých členských zemí se snažili přijít se silnými argumenty, které by přesvědčily Evropskou komisi o jeho odkladu. Komise však po zvážení všech okolností datum 21. 8. 2023 potvrdila.

Hlavní důvod, proč se mělo o odložení uvažovat, je momentální nedostatek nových tachografů z důvodu jejich opožděného schválení. Výrobci vozidel se tak dostali do velkých problémů, a ne všichni budou schopni uspokojit požadavek zákazníků na dodání nových vozidel. Jinými slovy, kdo by si koupil vozidlo bez tachografu nebo s tachografem, který neodpovídá požadavkům evropského nařízení? S takovým vozidlem by dopravce nemohl provozovat silniční dopravu, a jeho nákup by pak nedával smysl.

Schvalování tachografů G2/V2 doprovázely technické problémy, kdy z důvodu prozatím ne zcela funkčního ověřování pravosti signálu OSNMA globálního navigačního satelitního systému GNSS nemohli výrobci tachografů získat potřebné certifikáty. Nedostatek je nyní dočasně vyřešen úpravou přílohy nařízení o tachografech. Výrobci mohou mít schválené tachografy i bez této nové bezpečnostní funkce s tím, že se počítá s dodatečnou aktualizací software..

Velkým problémem pro výrobce vozidel je ale skutečnost, že schválený tachograf má k dnešnímu dni pouze jeden výrobce tachografů – Continental VDO, který ale podle všeho není schopen uspokojit tak velkou poptávku.

Některé členské země EU zvažují možnosti pro zavedení výjimky, na základě které, by mohla být vozidla i po zmiňovaném datu dočasně vybavena „nedovoleným“ typem tachografu G2/V1. Kromě toho, že výjimku nelze udělit v mezinárodním provozu, bude v krátkém čase povinná náhrada verzí G2/V2.

Kontrolní orgány v zemích EU nemají jinou možnost než nedodržení povinnosti vybavení novým tachografem postihovat. Protože ukládání pokut je výhradně v kompetenci jednotlivých členských zemí EU, nedá se jednoznačně říct o jak vysoké pokuty by se mohlo jednat. Vzhledem k tomu, že většina přestupků, týkajících se funkce a montáže tachografů, patří do kategorie velmi závažných nebo nejzávažnějších, nebudou pokuty nízké.

Jak může dopravce poznat, že má ve vozidle ten správný typ tachografu? Na první pohled se pozná tak, že nad pravým horním rohem displeje je dobře známý symbol pro Bluetooth komunikaci. Nebo se zeptá prodejce a pokud bude chtít mít stoprocentní jistotu, provede si výtisk technických údajů z tachografu. Na výtisku je na předposledním nebo posledním řádku bloku údajů o typu a výrobci tachografu velké písmeno „V“, za ním následuje čtyřmístný kód. Kód musí začínat číslicemi 41, pokud je na výtisku 40, jde o starší typ tachografu G2/V1, kterým mohou být vybavena pouze vozidla registrovaná do 20. 8. 2023. Informace o číslování a označení se samozřejmě vztahuje pouze na vozidla vybavená tachografem Continental VDO. Pokud bude mít schválení také jiný výrobce, bude jeho značení odlišné.

Věřme, že se vše podaří a  tachografů bude pro nová vozidla dostatek. Kromě nových funkcí, které pomohou kontrolorům, budou například řidiči projíždět přes státní hranice bez zadávání symbolu země, do které vstoupili. Tak jak to bývalo ještě poměrně nedávno.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…