ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce mezi členskými státy EU, třídenní kontrolní a vzdělávací aktivitu pro kontrolory v silniční dopravě.

Programu se zúčastnilo celkem deset zahraničních kontrolorů z německého BALM a polské ITD, obdobný počet účastníků byl i na naší straně. Při silničních kontrolách nám pak velmi dobrou podporu, v podobě zastavování vozidel, poskytla Policie České republiky Královéhradeckého kraje.

Součástí aktivity byla nejprve teoretická část, kde jsme řešili aktuální legislativní problémy okolo smart tachografů verze II a jejich zavádění do provozu. V sektoru silniční nákladní a osobní dopravy není v současnosti asi nikdo, kdo by problémy nevnímal a nečekal na jejich vyřešení. Dalším tématem bylo odhalování podvodů v oblasti záznamů činností řidiče. Dnes již nejde jen o používání více karet řidiče nebo o technickou úpravu systému tachografu, ale mnohdy o mnohem důmyslnější podvody, které mají svůj základ v nesnadno rozpoznatelné úpravě software tachografu.

Významnou součástí podobných vzdělávacích programů bývá také praktická silniční kontrola. Ta nechyběla ani tentokrát, kdy jsme po dvě dopoledne zkontrolovali několik desítek vozidel projíždějících po dálnici D 11. Při kontrolách jsme se zahraničními kolegy konzultovali postupy a diskutovali nad preventivními a sankčními opatřeními.

Pokud se bavíme o silniční dopravě v rámci EU, ta je z větší části regulována evropskými nařízeními. Jestliže je nějaké jednání přestupkem v České republice, bude přestupkem také v Německu nebo Polsku. Rozdílná bude pouze výše pokuty a pravděpodobně také způsob, jak se o ní rozhodne.

Závěr setkání jsme věnovali evaluaci silničních kontrol a vypracovaných případových studií, jejichž zadání obdrželi účastníci hned první den. Společná kontrola ukázala, že existují, a pravděpodobně vždy existovat budou, určité odlišnosti v provádění kontrol a v jejich výsledcích. Evropská legislativa uvádí harmonizaci kontrolních postupů jako jeden z hlavních cílů, a my věříme, že jsme k plnění tohoto cíle maličko přispěli.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…