ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní vážnou překážkou v provozování mezinárodní i tuzemské silniční dopravy. Pro vozidla registrovaná od 21. 8. 2023 není v současné době jiná legální možnost než vybavení novým typem tachografu označeného G2 V2.

Některé členské státy udělily výjimky z používání a montáže tachografů, které ale dosahovaly pouze na hranice daného státu. Jakmile jde o mezinárodní dopravu, jsou podmínky jasně dané a kontrolní orgány ostatních členských zemí je často velmi tvrdě vymáhají. Státy dále požadovaly změnu evropského nařízení, která by umožnila odklad povinné montáže a používání v rámci celé EU.

Protože k žádané změně nařízení EP a Rady (EU) 165/2014 nedošlo a v nejbližší době ani nedojde, zveřejnilo Generální ředitelství pro dopravu (DG MOVE), Evropské komise, zápis ze zasedání konaného dne 3. 10. 2023. V zápise je zmiňován kritický nedostatek nových tachografů, což řadě dopravců brání v podnikání. Některé země tak žádají o odložení povinné montáže alespoň do konce roku 2023. Následně by se měly tachografy G2 V1 nahradit novými G2 V2, a to nejpozději do 18. 8. 2025.

DG MOVE požadavkům členských států rozumí a souhlasí s nimi. Protože však momentálně není možné v tomto smyslu změnit nařízení, žádá všechny členské státy o velkou míru tolerance, zejména při silničních kontrolách. Předpokládá se, že by se dočasný nedostatek tachografů mohl vyřešit již počátkem příštího roku. Evropská komise bude stav průběžně monitorovat.

Je vysoce pravděpodobné, že se doporučením Komise budou členské státy řídit. Přesto je třeba v mezinárodní dopravě počítat i s tím, že ne všechny země, ne všichni inspektoři budou s tímto zveřejněným dokumentem plně v souladu.

Na závěr ještě jedna nepříjemnost. Pokud jde o tzv. vysílání pracovníků, považuje se od 21. 8. 2023 řidič při doplňkových činnostech nakládky a vykládky za vyslaného, pokud vozidlo není vybaveno G2 V2 tachografem. Jen pro představu – pokud jede řidič českého dopravce s nákladem do Francie a cestou v Německu provede dodatečnou nakládku, je v případě vybavení vozidla jakýmkoliv jiným tachografem než G2 V2, považován za vyslaného

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…