ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Setkání s ministrem dopravy

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část, ve které vystoupil ministr dopravy Martin Kupka.

Kromě toho, že spolu s vrchním ředitelem Ladislavem Němcem ocenil dobrou práci expertních jednotek při provádění silničních kontrol, přišel našim zaměstnancům oficiálně představit velice důležitou novinku.

Již nyní je v přípravě vznik Inspekce silniční dopravy (INSID) jako následníka CSPSD. Inspektoři budou provádět kontrolní činnosti v silniční osobní i nákladní dopravě zcela samostatně a nezávisle na Policii České republiky. Využije se tak naplno vybavení, znalostí a zkušeností týmů mobilních expertních jednotek k řádnému provádění silničních kontrol za účelem zvýšení bezpečnosti, dodržování podmínek rovné hospodářské soutěže a ochrany pozemních komunikací.

Podobné silniční inspekce vídají naši řidiči a dopravci již po mnoho let v zahraniční. Dnes asi nikoho nepřekvapí silniční kontrola v Německu, označená jako BALM (dříve BAG), polští kolegové s označením ITD nebo silniční inspekce ILT v Nizozemsku. Také v jiných zemích EU najdeme nepolicejní kontrolní složky, které se starají o to, aby se při provozování osobní a nákladní dopravy dodržovaly předepsané podmínky.

A čeho by se měly silniční kontroly v režii INSID týkat? V první řadě dob řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávek, vedení záznamů prostřednictvím tachografů, kontroly přepravy nebezpečných věcí (ADR), vážení vozidel, kontroly upevnění nákladu a kontroly technického stavu vozidel. Se silniční dopravou také přímo souvisí kontroly vstupních povolení, oprávnění k podnikání v silniční dopravě a kontroly dodržování zvláštních podmínek týkajících se osobní linkové a příležitostné dopravy.

Jak ministr dopravy uvedl, přípravy již byly zahájeny a pokud nebude narušen stanovený harmonogram, začne Inspekce silniční dopravy plnit své úkoly v následujícím roce. My všichni věříme, že tentokrát už nezůstane jen u slibů a plánů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…