ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Setkání s ministrem dopravy

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část, ve které vystoupil ministr dopravy Martin Kupka.

Kromě toho, že spolu s vrchním ředitelem Ladislavem Němcem ocenil dobrou práci expertních jednotek při provádění silničních kontrol, přišel našim zaměstnancům oficiálně představit velice důležitou novinku.

Již nyní je v přípravě vznik Inspekce silniční dopravy (INSID) jako následníka CSPSD. Inspektoři budou provádět kontrolní činnosti v silniční osobní i nákladní dopravě zcela samostatně a nezávisle na Policii České republiky. Využije se tak naplno vybavení, znalostí a zkušeností týmů mobilních expertních jednotek k řádnému provádění silničních kontrol za účelem zvýšení bezpečnosti, dodržování podmínek rovné hospodářské soutěže a ochrany pozemních komunikací.

Podobné silniční inspekce vídají naši řidiči a dopravci již po mnoho let v zahraniční. Dnes asi nikoho nepřekvapí silniční kontrola v Německu, označená jako BALM (dříve BAG), polští kolegové s označením ITD nebo silniční inspekce ILT v Nizozemsku. Také v jiných zemích EU najdeme nepolicejní kontrolní složky, které se starají o to, aby se při provozování osobní a nákladní dopravy dodržovaly předepsané podmínky.

A čeho by se měly silniční kontroly v režii INSID týkat? V první řadě dob řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávek, vedení záznamů prostřednictvím tachografů, kontroly přepravy nebezpečných věcí (ADR), vážení vozidel, kontroly upevnění nákladu a kontroly technického stavu vozidel. Se silniční dopravou také přímo souvisí kontroly vstupních povolení, oprávnění k podnikání v silniční dopravě a kontroly dodržování zvláštních podmínek týkajících se osobní linkové a příležitostné dopravy.

Jak ministr dopravy uvedl, přípravy již byly zahájeny a pokud nebude narušen stanovený harmonogram, začne Inspekce silniční dopravy plnit své úkoly v následujícím roce. My všichni věříme, že tentokrát už nezůstane jen u slibů a plánů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…