ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I, zavedeno pro unijní dopravce povinné zaznamenávání překročení hranic mezi zeměmi EU.

Protože se jednalo o novinku, se kterou tehdejší vozový park příliš nepočítal, hledaly se způsoby, jak záznam provést. Nejprve přišli na řadu řidiči vozidel vybavených analogovými tachografy. Ti musí provést ruční záznam na tachografický kotouček ručně pokaždé, když hranice členského státu překročí a najdou vhodné místo k zaparkování.

O několik měsíců později došlo také na vozidla s digitálními tachografy. Protože digitální tachograf v podstatě jinou možnost nedává, požaduje nařízení (EU) 165/2014, aby řidič do tachografu zaznamenal překročení hranic ručním vložením symbolu země, kde jeho směna začíná. Kontroloři tak vědí, že první vložení symbolu země je zahájením jeho pracovní doby, další záznamy před koncem pracovní doby pak už označují překročení hranic.

Hledání místa k zaparkování pro provedení ručních záznamů není úplně oblíbená disciplína, proto většina řidičů v mezinárodní dopravě čekala na velký pokrok v podobě nově zaváděných smart tachografů druhé verze G2/V2. Ty jsou, na rozdíl od předchozí verze G2/V1, navíc vybaveny  mapovými podklady a přejezdem do jiného státu EU dojde k automatickému záznamu místa, kde k překročení hranice došlo. Informace je to poměrně obsáhlá, kromě souřadnic a symbolu země odkud a kam vozidlo přejelo, se zapisuje také čas, stav počitadla kilometrů a číslo karty řidiče.

Až sem není s překračováním hranic žádný problém. Situace se ale výrazně mění, jakmile řidič použije starší kartu. Přitom nemusí jít o kartu vydanou před čtyřmi lety, ale stačí ta, kterou si na úřadě převzal před půl rokem. Tato karta je sice kompatibilní s novým tachografem, nicméně není připravena tyto nové údaje vůbec zaznamenávat. Zjednodušeně řečeno – G2/V2 tachograf na kartu G2/V1 nezaznamená při překročení hranic vůbec nic.

Nejnovější karta verze G2/V2 vydaná v ČR má schvalovací číslo "004"

A tady se dostáváme k otázce - má řidič v tomto případě povinnost provádět záznam ručně, jako tomu bylo u všech starších tachografů? Ne, nemá! Pokud se budeme držet platné legislativy, pak instalace nového G2/V2 tachografu znamená pro řidiče jednoznačně bezobslužné přejíždění přes hranice. Nařízení (ES) 165/2014 vůbec neřeší datum vydání karty řidiče, ale pouze typ tachografu. Dokonce se dá říct, že pokud by řidič zadával sám z vlastní iniciativy symbol země, do které vstoupil (jinak, než jako začátek směny to není možné), i když má G2/V2 tachograf, dělá vlastně chybu.

Protože zmíněné nařízení platí ve všech zemích EU, neměl by v mezinárodním provozu nastat žádný problém. Zkušení řidiči a dopravci ale vědí, že to nemusí být vždy pravda. Může například nastat situace, kdy v době silniční kontroly bude vozidlo vybavené starším tachografem a řidič, zcela v souladu s legislativou, bude zadávat překročení hranic ručně. Jenže co když před týdnem jezdil s novějším vozidlem a překročení hranic nezadával, protože takovou povinnost neměl? Bude mu kontrolor věřit?

Nabízí se otázka, zda by nebylo lepší, aby členské státy nahradily staré karty novými, aby nařídily jejich povinnou výměnu před ukončením platnosti. Protože se tak zatím nestalo, uvažují někteří řidiči tak, že jim to může výrazně ulehčit práci, a tak požádají o výměnu sami, na vlastní náklady. Tady ale narazí, protože úřad takovou žádost nepřijme dříve než dva měsíce před koncem platnosti karty.

Jsme teprve na začátku roku 2024, ale už teď víme, že počínaje dnem 31. 12. musí řidič při silniční kontrole předkládat záznam činností za předchozích 56 dnů. To je oproti současným 28 dnům výrazný nárůst a starší karty opět nemají šanci požadovaná data, tentokrát co do objemu, uchovat. Smutné je, že prozatím evropské ani tuzemské autority nenalezly žádné řešení.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…