ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Není čas ztrácet čas

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku 2024 nahradit stovky tisíc tachografů ve vozidlech registrovaných v zemích EU. Povinnost platí v mezinárodní silniční dopravě, kdy musí být vozidla s datem první registrace před 15. 6. 2019 vybavena nejnovějšími tachografy druhé generace, druhé verze (G2V2).

Pro novější vozidla, vybavená tachografy G2V1, je nejzazším termínem pro výměnu 18. 8. 2025. I když ani jeden z těchto termínů se na první pohled nezdá být příliš blízký, existuje reálná obava, že by se výměnu nemuselo podařit provést včas. Jednak jde o stále poměrně omezené dodávky nových schválených tachografů a dále je třeba počítat s omezenou kapacitou autorizovaných metrologických středisek (AMS), která jsou kapacitně nastavena především na ověřování tachografů a jen občasnou výměnu nebo dodatečnou montáž.

Pro snížení dalších nákladů, kterým se bohužel dopravci v nejbližších měsících nevyhnou, je rozumné provést výměnu tachografu v době, kdy tomu původnímu končí termín pro pravidelné ověření. Výměnu je ale vhodné konzultovat s dílnou předem. Ne všechny tachografy se hodí do všech vozidel, ne vždy bude mít dílna na tachografy požadovaný typ na skladě.

Ze zprávy Evropské komise dále vyplývá, že by s ohledem na poměrně krátkou dobu na provedení náhrady tachografů, měli dopravci výměnu řádně zvážit a neodkládat ji. Pokud výměna neproběhne včas, nebude možné s těmito vozidly dál provozovat mezinárodní silniční dopravu.

Ačkoliv tyto zprávy nejsou pro dopravce nijak příznivé, je třeba je brát vážně. Nikdo nemůže očekávat, že budou v závěru roku udělovány výjimky nebo že bude termín pro výměnu posunut. Pokud se starším vozidlem v mezinárodní dopravě stále počítáte, určitě proveďte výměnu tachografu včas. V druhé polovině roku by to nemuselo být tak jednoduché.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…