ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují přeshraniční spolupráci v oblasti kontrol silniční dopravy prostřednictvím vícedenních společných kontrolních akcí, jejichž tradice sahá již k roku 2005. V roce 2024 se prozatím uskutečnily dvě společné kontrolní akce.

První proběhla v dubnu v oblasti Lipska v Německu, kde se pracovníci mobilních expertních jednotek (MEJ) zapojili do kontrol německých inspektorů. Druhá akce na konci května probíhala na území Karlovarského kraje, kde se němečtí kolegové zúčastnili kontrol, které prováděli pracovníci MEJ ve spolupráci s Krajským ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje.

Během obou akcí, jak již je zvykem, došlo k výměně zkušeností z kontrolní činnosti a diskusím o aplikaci evropských pravidel. Tématy při společných kontrolách jsou vnitrostátních odchylky od společných evropských pravidel, novinky v těchto evropských pravidlech a jejich uplatňování a vymáhání v průběhu silničních kontrol. Stále ještě probíhají debaty týkající se Balíčku mobility a příchodu druhé verze inteligentních tachografů.

Společné akce dlouhodobě významně přispívají ke zlepšení kontrolních postupů a jejich sjednocení. Z toho profitují nejen samotní kontroloři, ale v konečném důsledku též dopravci, protože sjednocení aplikace pravidel na společném evropském trhu ze strany kontrolních orgánů pomáhá k zajištění srovnatelných podmínek pro dopravce.

Závěrem je vhodné podotknout, že vysoká odborná úroveň pracovníků MEJ je způsobena nejen jejich důkladnou přípravou v rámci organizace, ale také právě díky možnosti mezinárodní spolupráce. Již nějakou dobu MEJ prokazují v rámci mezinárodního srovnání vynikající výsledky a vysokou odbornou úroveň.

Bc. Josef Matěj, vedoucí kontrolní oblasti Plzeň a Karlovy Vary 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…