Nové publikace

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že Centrum služeb pro silniční dopravu nabízí tyto publikace:


Prokazování technické způsobilosti při silniční kontrole Policií ČR a neschválené změny motocyklů

autor Bc. Vladimír Dušek

Publikace volně navazuje na Metodickou příručku pro provádění technických silničních kontrol užitkových vozidel a podává základní informace o dokladech sloužících k prokazování technické způsobilosti vozidla a o nedovolených úpravách motocyklů, jak z pohledu kontroly na STK, tak i z pohledu silničních kontrol prováděných Policií ČR.

Autor v publikaci vysvětluje, která vozidla podléhají povinné registraci, která vozidla mohou být provozována podle zákona po pozemních komunikacích bez registrační značky a které doklady předkládá provozovatel kontrolnímu orgánu Policie. Výklad zahrnuje i elektrokola a motorové koloběžky. Tato složitá problematika nebyla doposud v ČR publikována v ucelené podobě. Vzhledem k tomu, že tato problematika je úzce spojena se schvalováním vozidel, zařadil ji autor také do této publikace.

V části publikace věnované nepovoleným úpravám motocyklů jsou srozumitelně přiblíženy kontrolním orgánům, odborné i laické veřejnosti základní požadavky na konstrukci motocyklů, u kterých dochází nejčastěji k porušování technických podmínek. Na praktických příkladech jsou prezentovány nepovolené úpravy, odkazy na technické předpisy i způsoby hodnocení závad podle současné legislativy.

Publikace by měla pomoci také majitelům motocyklů a dílen, kteří se chystají vylepšit sériový motocykl, aby věděli, zda výsledkem jejich snažení bude „umělecké dílo“, které bude vhodné pouze na motorkářské výstavy a nebo vozidlo, které může vyjet bez obav na evropské silnice. Řada úprav totiž porušuje základní bezpečnostní požadavky a tím ohrožuje nejen účastníky silničního provozu, ale i samotného řidiče. Jedním z důvodů, proč vznikají neschválené úpravy vozidel, je všeobecná neznalost technických požadavků na konstrukci vozidel a malá informovanost o legislativních postupech při schvalování vozidel ze strany motoristické veřejnosti. Problematika schvalování vozidel je velmi složitá záležitost. Orientace v neustále se měnících předpisech je problémem i pro odborníky, kteří se konstrukcí a schvalováním vozidel zabývají.

V závěru publikace je uvedeno i nové rozdělení vozidel kategorie L podle Nařízení rady EU 168/2013.

Formát: A4, počet stran: 128


Metodická příručka pro provádění technických silničních kontrol užitkových vozidel (k vyhlášce č. 82/2012 Sb.)

autor Bc. Vladimír Dušek

Jedná se již o 5. upravené vydání, které reaguje na změny hodnocení silničních kontrol podle vyhlášky č. 83/2012 Sb. Technické požadavky uvedené v textu jsou převzaty z jednotných ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 uvedených v předpisech EHK a evropských Směrnic, platných k datu vydání.

Přesto, že je metodická příručka určena především kontrolním orgánům, ve znění článku 2 písm. b) směrnice 2000/30/ES pro namátkové technické silniční kontroly užitkových vozidel, najde své uplatnění také u pracovníků STK, pracovníků odborů dopravy obcí s rozšířenou působností nebo autodopravců, protože stručně a srozumitelně popisuje kontrolní úkony a názorně je vysvětluje na bohaté fotodokumentaci s komentářem. V příručce nechybí ani základní legislativní informace.

Uspořádání Metodické příručky umožňuje snadnou orientaci v problematice. V záhlaví každé kontrolní položky jsou vždy uvedeny legislativní nebo technické zdroje, které řeší danou oblast. Následuje výtah z nejdůležitějších předepsaných technických požadavků, které tvoří stěžejní část metodické příručky. Ty vycházející z posledních technických předpisů a legislativy (Směrnice EHS/ES, Předpisy EHK, vyhlášky, stanoviska MD ČR k jednotlivé problematice apod.), popřípadě sledují jejich vývojovou genezi.

Poslední část jednotlivých kontrolních položek popisuje způsob kontroly. Ten je tvořen metodickými postupy a praktickými zkušenostmi z oblasti diagnostiky silničních vozidel. Součástí kontrolní položky je i obrazová a fotografická část, ve které jsou znovu vyzvednuta problematická místa, na která je třeba se při kontrole zaměřit. Zvláštní pozornost je v příručce věnovaná osvětlení vozidla.

Formát: A4, počet stran: 225


CSPSD distribuuje také příručku, ve které jsou uvedeny kontrolní úkony prováděné na STK nazvanou

KONTROLNÍ ÚKONY pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce -příručka pro stanice technické kontroly

Tato příručka obsahuje seznam kontrolních úkonů, metody kontroly a přípustné stupně hodnocení závad technického stavu kontrolovaných vozidel v STK vyplývající z novelizace vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 83/2012 Sb. zavedla s účinností od 1. 5. 2012 nové kontrolní úkony podle Směrnice č. 2010/48/ES, které jsou závazné pro všechny členské státy EU. Zároveň zrušila dosavadní metodiku na hodnocení závad (Vyhláška č. 103/1995 Sb.), používanou v STK od roku 1975 (Metodika pro přílohu vyhlášky č. 90/1975 Sb.).

Tato příručka pro hodnocení závad je schválena Ministerstvem dopravy pod č.j.: 4/2012-150-ORG3/1 a obsahuje základní metodiky závazné pro všechny kontrolní subjekty tj. kontrolní techniky STK, kontrolory při silniční kontrole i pro pracovníky správních orgánů. Tato metodika zajišťuje, aby ze strany kontrolorů nebo správních úředníků nedocházelo k subjektivním výkladům při posuzování nebezpečnosti závad. Příručka je svázána tak, aby bylo umožněno doplňování následných aktualizací vydaných Ministerstva dopravy. Svázány jsou kontrolní úkony aktuální k 1. 5. 2012.

Formát: A5, počet stran: 470


Pozor:

Při odběru poštou:

1) Odběratelé (SME, STK, DSA) – zasílání Českou poštou – balík do ruky.

2) U Ostatních odběratelů – účtujeme poštovné a zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty

Cena poštovného bude stanovena dle platného ceníku České pošty.
Při zaslání s materiálem pro DSA – nejsou účtovány žádné poplatky.

Balné neúčtujeme.

Při osobním odběru:

U ostatních odběratelů – platba za zboží pouze v hotovosti
Pokud máte o uvedené příručky zájem, můžete nám zaslat objednávku na: distribuce@cspsd.cz

S pozdravem

Jakub Havlíček

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Modernizace zázemí dětského dopravního hřiště v Kroměříži

Dětské dopravní hřiště v Kroměříži slouží k výuce pravidelné dopravní výchovy již od počátku 80.…

Přes sluchátka vlak neuslyšíš

Meziročně roste počet dopravních nehod na železničních přejezdech, protože se najde řada…

Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících dětí

Ve Valašském Meziříčí se po roční přestávce pod záštitou BESIP ve dnech 7. - 8. října 2021 setkalo…

Manipulace s tachografem už nejsou, co bývaly...

Funkční odchylky jednotlivých částí digitálního tachografu bývají v současnosti tak nepatrné, že se…