Nové publikace

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že Centrum služeb pro silniční dopravu nabízí tyto publikace:


Prokazování technické způsobilosti při silniční kontrole Policií ČR a neschválené změny motocyklů

autor Bc. Vladimír Dušek

Publikace volně navazuje na Metodickou příručku pro provádění technických silničních kontrol užitkových vozidel a podává základní informace o dokladech sloužících k prokazování technické způsobilosti vozidla a o nedovolených úpravách motocyklů, jak z pohledu kontroly na STK, tak i z pohledu silničních kontrol prováděných Policií ČR.

Autor v publikaci vysvětluje, která vozidla podléhají povinné registraci, která vozidla mohou být provozována podle zákona po pozemních komunikacích bez registrační značky a které doklady předkládá provozovatel kontrolnímu orgánu Policie. Výklad zahrnuje i elektrokola a motorové koloběžky. Tato složitá problematika nebyla doposud v ČR publikována v ucelené podobě. Vzhledem k tomu, že tato problematika je úzce spojena se schvalováním vozidel, zařadil ji autor také do této publikace.

V části publikace věnované nepovoleným úpravám motocyklů jsou srozumitelně přiblíženy kontrolním orgánům, odborné i laické veřejnosti základní požadavky na konstrukci motocyklů, u kterých dochází nejčastěji k porušování technických podmínek. Na praktických příkladech jsou prezentovány nepovolené úpravy, odkazy na technické předpisy i způsoby hodnocení závad podle současné legislativy.

Publikace by měla pomoci také majitelům motocyklů a dílen, kteří se chystají vylepšit sériový motocykl, aby věděli, zda výsledkem jejich snažení bude „umělecké dílo“, které bude vhodné pouze na motorkářské výstavy a nebo vozidlo, které může vyjet bez obav na evropské silnice. Řada úprav totiž porušuje základní bezpečnostní požadavky a tím ohrožuje nejen účastníky silničního provozu, ale i samotného řidiče. Jedním z důvodů, proč vznikají neschválené úpravy vozidel, je všeobecná neznalost technických požadavků na konstrukci vozidel a malá informovanost o legislativních postupech při schvalování vozidel ze strany motoristické veřejnosti. Problematika schvalování vozidel je velmi složitá záležitost. Orientace v neustále se měnících předpisech je problémem i pro odborníky, kteří se konstrukcí a schvalováním vozidel zabývají.

V závěru publikace je uvedeno i nové rozdělení vozidel kategorie L podle Nařízení rady EU 168/2013.

Formát: A4, počet stran: 128


Metodická příručka pro provádění technických silničních kontrol užitkových vozidel (k vyhlášce č. 82/2012 Sb.)

autor Bc. Vladimír Dušek

Jedná se již o 5. upravené vydání, které reaguje na změny hodnocení silničních kontrol podle vyhlášky č. 83/2012 Sb. Technické požadavky uvedené v textu jsou převzaty z jednotných ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 uvedených v předpisech EHK a evropských Směrnic, platných k datu vydání.

Přesto, že je metodická příručka určena především kontrolním orgánům, ve znění článku 2 písm. b) směrnice 2000/30/ES pro namátkové technické silniční kontroly užitkových vozidel, najde své uplatnění také u pracovníků STK, pracovníků odborů dopravy obcí s rozšířenou působností nebo autodopravců, protože stručně a srozumitelně popisuje kontrolní úkony a názorně je vysvětluje na bohaté fotodokumentaci s komentářem. V příručce nechybí ani základní legislativní informace.

Uspořádání Metodické příručky umožňuje snadnou orientaci v problematice. V záhlaví každé kontrolní položky jsou vždy uvedeny legislativní nebo technické zdroje, které řeší danou oblast. Následuje výtah z nejdůležitějších předepsaných technických požadavků, které tvoří stěžejní část metodické příručky. Ty vycházející z posledních technických předpisů a legislativy (Směrnice EHS/ES, Předpisy EHK, vyhlášky, stanoviska MD ČR k jednotlivé problematice apod.), popřípadě sledují jejich vývojovou genezi.

Poslední část jednotlivých kontrolních položek popisuje způsob kontroly. Ten je tvořen metodickými postupy a praktickými zkušenostmi z oblasti diagnostiky silničních vozidel. Součástí kontrolní položky je i obrazová a fotografická část, ve které jsou znovu vyzvednuta problematická místa, na která je třeba se při kontrole zaměřit. Zvláštní pozornost je v příručce věnovaná osvětlení vozidla.

Formát: A4, počet stran: 225


CSPSD distribuuje také příručku, ve které jsou uvedeny kontrolní úkony prováděné na STK nazvanou

KONTROLNÍ ÚKONY pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce -příručka pro stanice technické kontroly

Tato příručka obsahuje seznam kontrolních úkonů, metody kontroly a přípustné stupně hodnocení závad technického stavu kontrolovaných vozidel v STK vyplývající z novelizace vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 83/2012 Sb. zavedla s účinností od 1. 5. 2012 nové kontrolní úkony podle Směrnice č. 2010/48/ES, které jsou závazné pro všechny členské státy EU. Zároveň zrušila dosavadní metodiku na hodnocení závad (Vyhláška č. 103/1995 Sb.), používanou v STK od roku 1975 (Metodika pro přílohu vyhlášky č. 90/1975 Sb.).

Tato příručka pro hodnocení závad je schválena Ministerstvem dopravy pod č.j.: 4/2012-150-ORG3/1 a obsahuje základní metodiky závazné pro všechny kontrolní subjekty tj. kontrolní techniky STK, kontrolory při silniční kontrole i pro pracovníky správních orgánů. Tato metodika zajišťuje, aby ze strany kontrolorů nebo správních úředníků nedocházelo k subjektivním výkladům při posuzování nebezpečnosti závad. Příručka je svázána tak, aby bylo umožněno doplňování následných aktualizací vydaných Ministerstva dopravy. Svázány jsou kontrolní úkony aktuální k 1. 5. 2012.

Formát: A5, počet stran: 470


Pozor:

Při odběru poštou:

1) Odběratelé (SME, STK, DSA) – zasílání Českou poštou – balík do ruky.

2) U Ostatních odběratelů – účtujeme poštovné a zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty

Cena poštovného bude stanovena dle platného ceníku České pošty.
Při zaslání s materiálem pro DSA – nejsou účtovány žádné poplatky.

Balné neúčtujeme.

Při osobním odběru:

U ostatních odběratelů – platba za zboží pouze v hotovosti
Pokud máte o uvedené příručky zájem, můžete nám zaslat objednávku na: distribuce@cspsd.cz

S pozdravem

Jakub Havlíček

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …

ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o…

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…