ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Policisté byli proškoleni v problematice silničních technických kontrol motocyklů

Policisté byli proškoleni v problematice silničních technických kontrol motocyklů

Ředitel Služby dopravní policie plk. Ing. Tomáš Lerch poděkoval Centru služeb pro silniční dopravu, s. p. o. (CSPSD) za zabezpečení proškolení 300 příslušníků dopravní policie k problematice silničních kontrol motocyklů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2000/30/ES. Školení byla zaměřena na odhalování porušování technických předpisů a správnou klasifikaci stupně závady.

CSPSD vytvořilo speciálně pro toto školení metodickou příručku „Prokazování technické způsobilosti při silniční kontrole Policií ČR a neschválené změny motocyklů“, kterou policisté dostali k dispozici.

Ředitel CSPSD Mgr. Dalibor Sadovský s ředitelem Služby dopravní policie plk. Ing. Tomášem Lerchem plánují ještě v tomto roce proškolení policistů na kontroly technického stavu užitkových vozidel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…