ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nedbalost nebo hazard při přepravě nebezpečných věcí?

Nedbalost nebo hazard při přepravě nebezpečných věcí?

Dne 24. dubna 2014 pracovníci mobilní expertní jednotky Jihlava společně s Policií České republiky kontrolovali dopravní jednotku tahače a cisternového návěsu, přepravující 24 tun nebezpečné látky UN 1992 - Látka hořlavá, kapalná, toxická, j.n.

Kontrola tzv. sociálních předpisů (režim jízdy a odpočinku řidiče) proběhla bez závad, z hlediska přepravy nebezpečných věcí nebyly taktéž shledány žádné závady. Dopravní jednotka byla řádně označena, v pořádku byla povinná výbava, průvodní doklady a další náležitosti vyžadované dohodou ADR (např. periodické a meziperiodické zkoušky cisterny, důkladné uzavření cisterny, atd.).

Ovšem na první pohled v pořádku vypadající souprava tahače s cisternovým návěsem skrývala nebezpečnou závadu brzdového systému. Pravděpodobně v důsledku závady byl brzdový kotouč včetně brzdových destiček na pravé straně druhé nápravy cisternového návěsu demontován. Souprava byla i nadále provozována, aniž by došlo k opravě.

V důsledku chybějícího brzdového kotouče nemusí být tahač s cisternovým návěsem schopen bezpečně, rychle a účinně zpomalit, případně úplně zastavit. Tato neschopnost se nemusí nutně projevit při běžných podmínkách silničního provozu, ovšem v případě nouzového brzdění nebo při dlouhém klesání již může být kritická, znásobena faktem, že se jedná o přepravu nebezpečné hořlavé, toxické kapaliny.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Přeprava nadměrného nákladu

Přeprava nákladu, který svými rozměry překračuje povolené hodnoty, má svá pravidla. Příslušný…

Dálniční kupóny 2020

Vyhláškou č. 307/2019 Sb. byly stanoveny dálniční kupóny na rok 2020. Od 1. prosince 2019 lze…

Dopravně psychologické vyšetření

Zákon o silničním provozu vyžaduje dopravně psychologické vyšetření u řidičů vyšších skupin…

CZECHBUS 2019

Centrum služeb pro silniční dopravu se jako každoročně zúčastní 9. ročníku středoevropského…