Pozor, vizita!

Touto parafrází lze nazvat akci zaměřenou na kontrolu řidičů nákladních vozidel, projíždějících ve dnech 12. – 15. května Pardubickým krajem.

Centrum služeb pro silniční dopravu zde v úzké součinnosti s krajským ředitelstvím Policie ČR a s podporou zahraničních partnerů, čtyř kontrolorů ze Slovenska a pěti z Maďarska, zorganizovalo a provedlo čtyřdenní silniční kontroly dodržování základních předpisů a podmínek pro nákladní dopravu.

Kolegové z maďarského Národního dopravního úřadu:

Kontrola probíhala na šesti až sedmi stanovištích současně. Časy vlastní realizace kontrol se nepravidelně měnily. Mobilní expertní jednotky CSPSD byly denně nasazeny na pěti kontrolních stanovištích.

A výsledek? Pro řidiče ne právě lichotivý.

Z práce MEJ CSPSD pro orgány PČR a následně správní orgány vzešly:

4 případy odhalené manipulace se záznamovým zařízením
(činnost tachografů byla vědomě ovlivňována řidičem vozidla),
1 případ, kdy řidič řídil vozidlo na cizí kartu,
2 případy překročení limitu pro denní dobu řízení,
10 případů nedodržení minimální délky bezpečnostní přestávky,
9 případů nedodržení minimální délky denní doby odpočinku,
12 případů chybějících záznamů o době řízení,
12 případů přetížení vozidel překročením limitních hmotností pro ochranu pozemních komunikací,
2 případy přetížení vozidel překročením schválených technických limitů pro provoz vozidla,
51 případů odhalených závad technického charakteru,
1 případ odhalení provozování přípojného vozidla na falešnou registrační značku,
8 případů nezajištění nebo nesprávného zajištění přepravovaného nákladu.


Rekordman akce – 6,7 tuny nad povolený limit:

Co říci závěrem?

Pracovníkům MEJ CSPSD, kontrolorům zahraničních partnerů a spolupracujícím příslušníkům PČR děkujeme za odvedenou práci a nasazení.

Řidičům, provozovatelům vozidel a dopravcům – nepřesvědčili jste nás. Zavdali jste nám pádný argument pro brzké zopakování kontrolní akce.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

Po dvouletém přerušení prezenčních vzdělávacích aktivit, které bylo způsobeno koronavirovou…

Autobusem bezpečně?

Bohužel ne vždy! Zejména v mezinárodní linkové dopravě je to v poslední době problém.Někteří naši…

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…