ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
I profesionální řidiči mají svůj den

I profesionální řidiči mají svůj den

Tak nějak by mohl znít titulek informace, kterou zveme všechny profesionální řidiče nákladní dopravy k odbornému setkání v rámci dopravně-preventivní akce „Den pro řidiče“, pořádané Centrem služeb pro silniční dopravu.

V pořadí již druhého ročníku se opět zúčastní pracovníci Mobilních expertních jednotek („MEJ“), kteří se při své každodenní expertní činnosti v rámci silničních kontrol setkávají s případy porušení předpisů, které upravují práci řidiče a podmínky podnikání v silniční nákladní dopravě. Opětovně zjišťují, že část přestupků a deliktů vyplývá z nízké úrovně znalostí právních norem, a to jak u řidičů nákladní dopravy, tak i dispečerů a často i samotných dopravců. Tím se vystavují, mnohdy zbytečně, citelným sankcím, které následují po odhalení protiprávního jednání. Další užitečné informace podají pracovníci oddělení BESIP.

Odborní pracovníci MEJ tak rádi přivítají všechny, kteří v nákladní dopravě působí a budou mít zájem o informace z oblasti dodržování hmotností a rozměrů, dodržování pracovního režimu řidiče, zajištění nákladu, technického stavu, obsluhy tachografu a podobně.

Kdy a kde nás tedy najdete?

Ve středu 4. června 2014 na odpočívce v km 36, dálnice D11 ve směru na Prahu mezi 17:00 a 22:00 hodinou.


Bližší informace získáte na adrese jan.huser@cspsd.cz a v den konání se budeme rovněž připomínat v blízkém okolí uvedené lokality na kanále CB-10.

Pro aktivní účastníky bude připraveno chlazené občerstvení.


Těšíme se na Vaši účast.

Dejte včas přednost prevenci před případnou represí.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…