ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Ředitel Centra služeb pro silniční dopravu Mgr. Dalibor Sadovský a děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek podepsali ve středu 21. května 2014 Memorandum o vzájemné spolupráci.

Studentům dopravní fakulty budou nabízeny odborné stáže na specializovaných pracovištích CSPSD, zejména u expertních mobilních jednotek a na stanicích technické kontroly a měření emisí. Poznatky a praktické zkušenosti, získané v oblastech přepravy nebezpečných věcí, upevnění nákladu, využití systému vysokorychlostního vážení vozidel, kontrola technického stavu užitkových vozidel atd., pak mohou studenti využít při zpracování seminárních a diplomových prací.

Další spolupráce se bude rozvíjet v oblasti expertní podpory při přípravě projektů inteligentních dopravních systémů z pohledu praktického využití a testování nasazení těchto systémů v reálném provozu, sběru a třídění dat, zpracování podkladů.

Kooperace obou subjektů se projeví i na tvorbě nových nebo modernizaci stávajících metodických postupů pro kontrolu technického stavu vozidel s ohledem na technologický pokrok v oblasti konstrukce vozidel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude…