ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Ředitel Centra služeb pro silniční dopravu Mgr. Dalibor Sadovský a děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek podepsali ve středu 21. května 2014 Memorandum o vzájemné spolupráci.

Studentům dopravní fakulty budou nabízeny odborné stáže na specializovaných pracovištích CSPSD, zejména u expertních mobilních jednotek a na stanicích technické kontroly a měření emisí. Poznatky a praktické zkušenosti, získané v oblastech přepravy nebezpečných věcí, upevnění nákladu, využití systému vysokorychlostního vážení vozidel, kontrola technického stavu užitkových vozidel atd., pak mohou studenti využít při zpracování seminárních a diplomových prací.

Další spolupráce se bude rozvíjet v oblasti expertní podpory při přípravě projektů inteligentních dopravních systémů z pohledu praktického využití a testování nasazení těchto systémů v reálném provozu, sběru a třídění dat, zpracování podkladů.

Kooperace obou subjektů se projeví i na tvorbě nových nebo modernizaci stávajících metodických postupů pro kontrolu technického stavu vozidel s ohledem na technologický pokrok v oblasti konstrukce vozidel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…