ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Očekávaný přínos vzájemné spolupráce CSPSD a ČVUT

Ředitel Centra služeb pro silniční dopravu Mgr. Dalibor Sadovský a děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek podepsali ve středu 21. května 2014 Memorandum o vzájemné spolupráci.

Studentům dopravní fakulty budou nabízeny odborné stáže na specializovaných pracovištích CSPSD, zejména u expertních mobilních jednotek a na stanicích technické kontroly a měření emisí. Poznatky a praktické zkušenosti, získané v oblastech přepravy nebezpečných věcí, upevnění nákladu, využití systému vysokorychlostního vážení vozidel, kontrola technického stavu užitkových vozidel atd., pak mohou studenti využít při zpracování seminárních a diplomových prací.

Další spolupráce se bude rozvíjet v oblasti expertní podpory při přípravě projektů inteligentních dopravních systémů z pohledu praktického využití a testování nasazení těchto systémů v reálném provozu, sběru a třídění dat, zpracování podkladů.

Kooperace obou subjektů se projeví i na tvorbě nových nebo modernizaci stávajících metodických postupů pro kontrolu technického stavu vozidel s ohledem na technologický pokrok v oblasti konstrukce vozidel.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…