ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Přijměte naše pozvání

Přijměte naše pozvání

Informaci o připravovaném Dni pro řidiče, který Centrum služeb pro silniční dopravu pořádá dne 4. června 2014, doplňujeme ještě pozvánkou s výčtem toho, co na tomto setkání řidičů s odbornými pracovníky CSPSD můžete očekávat.


P O Z V Á N K A

Centrum služeb pro silniční dopravu si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání pod názvem

„D E N  P R O  Ř I D I Č E“

dne 4. června 2014, v době od 17:00 – 22:00 h na odstavné ploše odpočívky dálnice D11 v km 36, směrem na Prahu, které pořádá v rámci svého programu zaměřeného na dopravně-preventivní činnost v oblasti nákladní dopravy za účasti pracovníků Mobilních expertních jednotek a pracovníků BESIP pro řidiče, dispečery a dopravce.

Na vyhrazeném prostoru budou umístěna jednotlivá předváděcí

a konzultační pracoviště odborných pracovníků, kteří si rádi vyslechnou vaše podněty a zodpoví dotazy z těchto oblastí:

Hmotnosti a rozměry vozidel (kontrolní vážení)

Dodržování sociálních předpisů (nař. (ES) č. 561/ 2006, AETR)

Zajištění a upevnění nákladu

Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Přeprava zkazitelných potravin (ATP)

Technický stav silničních vozidel

Právní předpisy v nákladní dopravě

Zásady bezpečné jízdy

Záznamové zařízení (tachograf) včetně vyhodnocení záznamových listů a karet

řidičů bez případného postihu

Pro aktivní návštěvníky je připraveno chlazené občerstvení a malá

pozornost.

Dejte včas přednost prevenci před případnou represí.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …

ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o…

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…