ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Spolupráce s Národním inspektorátem SR se úspěšně rozvíjí

Spolupráce s Národním inspektorátem SR se úspěšně rozvíjí

Po nedávné návštěvě slovenských inspektorů na Multilaterální kontrolní akci „Pernštejn 2014“ se v rámci reciprocity ve dnech 28. – 30. 5. 2014 zúčastnili mezinárodní kontroly pořádané Národním inspektorátem práce Slovenské republiky pracovníci Úseku kontrolní činnosti Centra služeb pro silniční dopravu.

Odborné setkání bylo zaměřeno na kontrolu dodržování sociálních předpisů a odhalování manipulací záznamových zařízení.

Pracovníci CSPSD ocenili především organizačně velice dobře připravený program třídenního pracovního setkání a zajištění široké účasti inspektorů z Maďarska (Nemzeti Közlekedési Hatóság) a Polska (Inspekcja transportu drogowego).

Odborný program byl rozdělen na teoretickou část, kde byly rozebírány konkrétní případy odhalených manipulací z poslední doby. Zde je třeba vyzvednout aktivity maďarských specialistů, kteří jsou v tomto oboru opravdovou špičkou.

Praktická část se odbývala na třech kontrolních pracovištích dálniční a silniční sítě Žilinského kraje. Během silničních kontrol bylo zkontrolováno celkem 34 řidičů, u kterých bylo zjištěno 26 porušení méně závažného charakteru.

Setkání přispělo k oboustrannému prohlubování odborných znalostí, zdokonalování pracovních dovedností, výměně zkušeností a poznatků kontrolních pracovníků a bylo rovněž místem k utváření podoby jednotných postupů při provádění silničních kontrol v rámci EU.

Podobné setkání v duchu naplnění článku 5 o koordinovaných kontrolách Směrnice 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady bude uskutečněno na podzim v Plzeňském kraji za účasti polských a německých kolegů.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…