Opět brzdy...

Na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, lze v silničním provozu provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Toto ustanovení se týká i brzdového systému, parkovací brzdu nevyjímaje.

V červnu 2014 bylo v rámci běžné kontrolní činnosti, kterou prováděli pracovníci mobilní expertní jednotky Brno společně s Policií České republiky, zastaveno vozidlo ADR přepravující nebezpečné věci UN 1202, NAFTA MOTOROVÁ.

Při kontrole technického stavu cisternového návěsu byla zjištěna závada mechanicky ovládané parkovací brzdy, u které se brzda uvádí v činnost pomocí napínacího mechanismu a soustavy ocelových lan, která ovládají brzdové klíče. Parkovací brzda musí být schopná udržet i stojící vozidlo (v tomto případě cisternový návěs), odpojené od tažného vozidla na svahu. Kontrolovaný třínápravový návěs byl vybaven parkovací brzdou na dvou nápravách, což se považuje za dostačující, ovšem u poslední nápravy byla zjištěna uvolněná spojovací tyč brzdových klíčů, mající za následek nefunkční parkovací brzdu na této nápravě.


Kromě výše uvedené technické závady ani kontrola podmínek přepravy nebezpečných věcí nebyla zcela bez závad. Řidič předložil ke kontrole již neplatné písemné pokyny dle ADR 2011. Některé z oranžových tabulek a velkých bezpečnostních značek nebyly plně v souladu s ADR a již odolaly vlivu povětrnosti a byly takzvaně opotřebované provozem.


Na závěr je třeba dodat, že nákladní užitková vozidla, která jsou denně v provozu, je nutno pravidelně kontrolovat, tak aby jejich technický stav, ale i další požadavky byly plně v souladu s platnou legislativou a nebyla ohrožena bezpečnost v rámci silničního provozu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…