Opět brzdy...

Na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, lze v silničním provozu provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. Toto ustanovení se týká i brzdového systému, parkovací brzdu nevyjímaje.

V červnu 2014 bylo v rámci běžné kontrolní činnosti, kterou prováděli pracovníci mobilní expertní jednotky Brno společně s Policií České republiky, zastaveno vozidlo ADR přepravující nebezpečné věci UN 1202, NAFTA MOTOROVÁ.

Při kontrole technického stavu cisternového návěsu byla zjištěna závada mechanicky ovládané parkovací brzdy, u které se brzda uvádí v činnost pomocí napínacího mechanismu a soustavy ocelových lan, která ovládají brzdové klíče. Parkovací brzda musí být schopná udržet i stojící vozidlo (v tomto případě cisternový návěs), odpojené od tažného vozidla na svahu. Kontrolovaný třínápravový návěs byl vybaven parkovací brzdou na dvou nápravách, což se považuje za dostačující, ovšem u poslední nápravy byla zjištěna uvolněná spojovací tyč brzdových klíčů, mající za následek nefunkční parkovací brzdu na této nápravě.


Kromě výše uvedené technické závady ani kontrola podmínek přepravy nebezpečných věcí nebyla zcela bez závad. Řidič předložil ke kontrole již neplatné písemné pokyny dle ADR 2011. Některé z oranžových tabulek a velkých bezpečnostních značek nebyly plně v souladu s ADR a již odolaly vlivu povětrnosti a byly takzvaně opotřebované provozem.


Na závěr je třeba dodat, že nákladní užitková vozidla, která jsou denně v provozu, je nutno pravidelně kontrolovat, tak aby jejich technický stav, ale i další požadavky byly plně v souladu s platnou legislativou a nebyla ohrožena bezpečnost v rámci silničního provozu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Obecné ohrožení

V souvislosti s nedávným incidentem na dálnici D7, kde se řidiči z kolony způsobené nehodou snažili…

Prázdninové omezení jízdy

Každoročně se v červenci a v srpnu omezení jízdy pro některá vozidla na stanovených pozemních…

Bezpečnější města

Počty smrtelných dopravních nehod nebo kolizí s vážným zraněním v celé Evropě klesají, ale pomaleji…

Hloubková analýza nehod

Každá dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím je důkladně analyzována a odborníci se snaží najít…