ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Nejsledovanějším a nejzávažnějším statistickým údajem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. V prvním pololetí roku 2014 je oproti stejnému období loňského roku vývoj nepříznivý. Od ledna do konce června zemřelo o 26 osob více.

Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky.

Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Srovnání celkového počtu evidovaných nehod na celém území České republiky v období leden – červen v letech 2010 – 2014:


Z grafu je patrný mírný pokles celkového počtu nehod v 1. pololetí letošního roku oproti roku 2013, ale zároveň významný nárůst oproti rokům 2010 a 2011.


Následkem dopravních nehod bylo v 1. pololetí 2014 usmrceno celkem 266 osob.

Z tohoto počtu bylo 8 dětí do 15 let věku – pět chodců, jeden řidič jízdního kola bez přilby a dva spolucestující v osobním automobilu na zadním sedadle (z toho jeden připoután bezpečnostním pásem a jeden sedící v dětské sedačce). V pololetí letošního roku si musíme uvědomit, že tento stav není ani trochu příznivý, neboť za celý rok 2013 zemřelo na našich silnicích 8 dětí do 15 let věku – tedy tolik, jako za pololetí letošního roku (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014).

Následující graf ukazuje porovnání počtu usmrcených osob v důsledku dopravních nehod za 1. pololetí v letech 2010 – 2014.

Ve srovnání s roky 2010 až 2012 je patrný pokles celkového počtu osob, které ve srovnatelném období zemřely při dopravních nehodách v roce 2014, ale i mírný nárůst oproti stejnému období loňského roku.


Celkový počet těžce a lehce zraněných osob při dopravních nehodách ve srovnání s roky 2010 – 2013:


Přes nižší celkový počet nehod je ve srovnání s rokem 2013 více těžce i lehce zraněných. Počet lehkých zranění (celkem 10 983) je nejvyšší ve srovnávaném období, počet těžkých zranění (celkem 1269) je třetí nejvyšší po roce 2012 (celkem 1 398) a 2011 (celkem 1 377).


Počet nehod v jednotlivých dnech týdne v prvním pololetí 2014


Následující graf ukazuje počet usmrcených osob při dopravních nehodách v jednotlivých dnech týdne v období leden – červen 2014:

Ve srovnání s rokem 2013 je více usmrcených osob při sobotních nehodách (o 18 osob), dále při pondělních nehodách (o 12 osob) a nehodách v pátek (o 7 osob).


Následující tabulka uvádí přehled o počtu nehod a počtu usmrcených osob podle sledovaných viníků v 1. pololetí 2014:

V tomto období Policie ČR šetřila 6 725 nehod (19,7% z celkového počtu nehod řidičů), kdy viník z místa ujel. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 6 osob a 368 osob bylo zraněno. Počet těchto nehod je oproti předchozímu roku vyšší o 228 nehod (tj. o 3,5 %), počet usmrcených je vyšší o 5 osob (o 600 %) a počet zraněných je nižší o 9 osob (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014).


Příčiny dopravních nehod

Nejčastější příčinou dopravních nehod je i v prvním pololetí roku 2014 nesprávný způsob jízdy, v jehož důsledku při nehodách zemřelo celkem 99 osob. Druhou nejtragičtější příčinou je v tomto období je nepřiměřená rychlost (zemřelo celkem 94 osob), následuje nedání přednosti v jízdě (zemřelo 41 osob) a nesprávné předjíždění (zemřelo 12 osob).

Následující tabulka obsahuje nejčetnější zjištěné příčiny dopravních nehod, které policie šetřila v období leden – červen 2014:


Nehody pod vlivem alkoholu za 1. pololetí 2014 ve srovnání se stejným obdobím let 2010 - 2013:


Počet usmrcených osob při dopravních nehodách pod vlivem alkoholu v 1. pololetí 2014 ve srovnání se stejným obdobím v letech 2010 - 2013 :Místa nehod

Porovnání místa nehody (obec, mimo obec, dálnice) v období leden – červen 2014 a počtu usmrcených osob v důsledku dopravní nehody na těchto místech:


Srovnání celkového počtu evidovaných nehod a počtu usmrcených osob v 1. pololetí roku 2014 podle krajů České republiky:


Účast na nehodách a počet usmrcených osob podle roku výroby osobních automobilů:Převzato z Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014:

Nejhoršími dny hodnoceného období byl čtvrtek 29. května (342 nehod), pátek 23. května (335 nehod) a pátek 18. dubna, kdy Policie ČR šetřila 327 nehod.

Nejhorším červnovým dnem byla středa 25. s 323 nehodami. Od začátku roku evidujeme jedenáct dnů s více jak 300 nehodami. Nejméně nehod Policie ČR šetřila v neděli 16. února (115 nehod). V průměru šetřila policie ČR denně 221,5 nehody.

Nejtragičtějším dnem v tomto období byla sobota 14. června se šesti usmrcenými.

Následuje osm dnů, kdy zemřelo po 5 lidech (neděle 1. června, úterý 14. ledna, čtvrtek 20. března, neděle 23. března, sobota 26. dubna, pondělí 12. května, středa 21. května a sobota 24. května). V dalších sedmi dnech zahynulo shodně po 4 osobách.

V tomto období zaznamenáváme 55 dnů, kdy při nehodách nebylo zaznamenáno úmrtí zúčastněných osob. Ani jeden takovýto den ale nebyl v červnu letošního roku. V průměru na jeden den v období leden až červen 2014 připadá 1,5 usmrcené osoby, v červnu poprvé v tomto roce denní průměr usmrcených překonal hranici 2 osob na den (2,2 osoby).

Jakkoli se nám může zdát průměrování počtu usmrcených osob jako nevhodné, jedná se v tomto případě o statistický údaj, bohužel stále velmi závažný a nepříznivý.Převzato z Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014:

Nejhoršími dny hodnoceného období byl čtvrtek 29. května (342 nehod), pátek 23. května (335 nehod) a pátek 18. dubna, kdy Policie ČR šetřila 327 nehod.

Nejhorším červnovým dnem byla středa 25. s 323 nehodami. Od začátku roku evidujeme jedenáct dnů s více jak 300 nehodami. Nejméně nehod Policie ČR šetřila v neděli 16. února (115 nehod). V průměru šetřila policie ČR denně 221,5 nehody.

Nejtragičtějším dnem v tomto období byla sobota 14. června se šesti usmrcenými.

Následuje osm dnů, kdy zemřelo po 5 lidech (neděle 1. června, úterý 14. ledna, čtvrtek 20. března, neděle 23. března, sobota 26. dubna, pondělí 12. května, středa 21. května a sobota 24. května). V dalších sedmi dnech zahynulo shodně po 4 osobách.

V tomto období zaznamenáváme 55 dnů, kdy při nehodách nebylo zaznamenáno úmrtí zúčastněných osob. Ani jeden takovýto den ale nebyl v červnu letošního roku. V průměru na jeden den v období leden až červen 2014 připadá 1,5 usmrcené osoby, v červnu poprvé v tomto roce denní průměr usmrcených překonal hranici 2 osob na den (2,2 osoby).


Jakkoli se nám může zdát průměrování počtu usmrcených osob jako nevhodné, jedná se v tomto případě o statistický údaj, bohužel stále velmi závažný a nepříznivý.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…