ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Nejsledovanějším a nejzávažnějším statistickým údajem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. V prvním pololetí roku 2014 je oproti stejnému období loňského roku vývoj nepříznivý. Od ledna do konce června zemřelo o 26 osob více.

Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky.

Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Srovnání celkového počtu evidovaných nehod na celém území České republiky v období leden – červen v letech 2010 – 2014:


Z grafu je patrný mírný pokles celkového počtu nehod v 1. pololetí letošního roku oproti roku 2013, ale zároveň významný nárůst oproti rokům 2010 a 2011.


Následkem dopravních nehod bylo v 1. pololetí 2014 usmrceno celkem 266 osob.

Z tohoto počtu bylo 8 dětí do 15 let věku – pět chodců, jeden řidič jízdního kola bez přilby a dva spolucestující v osobním automobilu na zadním sedadle (z toho jeden připoután bezpečnostním pásem a jeden sedící v dětské sedačce). V pololetí letošního roku si musíme uvědomit, že tento stav není ani trochu příznivý, neboť za celý rok 2013 zemřelo na našich silnicích 8 dětí do 15 let věku – tedy tolik, jako za pololetí letošního roku (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014).

Následující graf ukazuje porovnání počtu usmrcených osob v důsledku dopravních nehod za 1. pololetí v letech 2010 – 2014.

Ve srovnání s roky 2010 až 2012 je patrný pokles celkového počtu osob, které ve srovnatelném období zemřely při dopravních nehodách v roce 2014, ale i mírný nárůst oproti stejnému období loňského roku.


Celkový počet těžce a lehce zraněných osob při dopravních nehodách ve srovnání s roky 2010 – 2013:


Přes nižší celkový počet nehod je ve srovnání s rokem 2013 více těžce i lehce zraněných. Počet lehkých zranění (celkem 10 983) je nejvyšší ve srovnávaném období, počet těžkých zranění (celkem 1269) je třetí nejvyšší po roce 2012 (celkem 1 398) a 2011 (celkem 1 377).


Počet nehod v jednotlivých dnech týdne v prvním pololetí 2014


Následující graf ukazuje počet usmrcených osob při dopravních nehodách v jednotlivých dnech týdne v období leden – červen 2014:

Ve srovnání s rokem 2013 je více usmrcených osob při sobotních nehodách (o 18 osob), dále při pondělních nehodách (o 12 osob) a nehodách v pátek (o 7 osob).


Následující tabulka uvádí přehled o počtu nehod a počtu usmrcených osob podle sledovaných viníků v 1. pololetí 2014:

V tomto období Policie ČR šetřila 6 725 nehod (19,7% z celkového počtu nehod řidičů), kdy viník z místa ujel. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 6 osob a 368 osob bylo zraněno. Počet těchto nehod je oproti předchozímu roku vyšší o 228 nehod (tj. o 3,5 %), počet usmrcených je vyšší o 5 osob (o 600 %) a počet zraněných je nižší o 9 osob (Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014).


Příčiny dopravních nehod

Nejčastější příčinou dopravních nehod je i v prvním pololetí roku 2014 nesprávný způsob jízdy, v jehož důsledku při nehodách zemřelo celkem 99 osob. Druhou nejtragičtější příčinou je v tomto období je nepřiměřená rychlost (zemřelo celkem 94 osob), následuje nedání přednosti v jízdě (zemřelo 41 osob) a nesprávné předjíždění (zemřelo 12 osob).

Následující tabulka obsahuje nejčetnější zjištěné příčiny dopravních nehod, které policie šetřila v období leden – červen 2014:


Nehody pod vlivem alkoholu za 1. pololetí 2014 ve srovnání se stejným obdobím let 2010 - 2013:


Počet usmrcených osob při dopravních nehodách pod vlivem alkoholu v 1. pololetí 2014 ve srovnání se stejným obdobím v letech 2010 - 2013 :Místa nehod

Porovnání místa nehody (obec, mimo obec, dálnice) v období leden – červen 2014 a počtu usmrcených osob v důsledku dopravní nehody na těchto místech:


Srovnání celkového počtu evidovaných nehod a počtu usmrcených osob v 1. pololetí roku 2014 podle krajů České republiky:


Účast na nehodách a počet usmrcených osob podle roku výroby osobních automobilů:Převzato z Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014:

Nejhoršími dny hodnoceného období byl čtvrtek 29. května (342 nehod), pátek 23. května (335 nehod) a pátek 18. dubna, kdy Policie ČR šetřila 327 nehod.

Nejhorším červnovým dnem byla středa 25. s 323 nehodami. Od začátku roku evidujeme jedenáct dnů s více jak 300 nehodami. Nejméně nehod Policie ČR šetřila v neděli 16. února (115 nehod). V průměru šetřila policie ČR denně 221,5 nehody.

Nejtragičtějším dnem v tomto období byla sobota 14. června se šesti usmrcenými.

Následuje osm dnů, kdy zemřelo po 5 lidech (neděle 1. června, úterý 14. ledna, čtvrtek 20. března, neděle 23. března, sobota 26. dubna, pondělí 12. května, středa 21. května a sobota 24. května). V dalších sedmi dnech zahynulo shodně po 4 osobách.

V tomto období zaznamenáváme 55 dnů, kdy při nehodách nebylo zaznamenáno úmrtí zúčastněných osob. Ani jeden takovýto den ale nebyl v červnu letošního roku. V průměru na jeden den v období leden až červen 2014 připadá 1,5 usmrcené osoby, v červnu poprvé v tomto roce denní průměr usmrcených překonal hranici 2 osob na den (2,2 osoby).

Jakkoli se nám může zdát průměrování počtu usmrcených osob jako nevhodné, jedná se v tomto případě o statistický údaj, bohužel stále velmi závažný a nepříznivý.Převzato z Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden – červen 2014, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR; v Praze dne 10. července 2014:

Nejhoršími dny hodnoceného období byl čtvrtek 29. května (342 nehod), pátek 23. května (335 nehod) a pátek 18. dubna, kdy Policie ČR šetřila 327 nehod.

Nejhorším červnovým dnem byla středa 25. s 323 nehodami. Od začátku roku evidujeme jedenáct dnů s více jak 300 nehodami. Nejméně nehod Policie ČR šetřila v neděli 16. února (115 nehod). V průměru šetřila policie ČR denně 221,5 nehody.

Nejtragičtějším dnem v tomto období byla sobota 14. června se šesti usmrcenými.

Následuje osm dnů, kdy zemřelo po 5 lidech (neděle 1. června, úterý 14. ledna, čtvrtek 20. března, neděle 23. března, sobota 26. dubna, pondělí 12. května, středa 21. května a sobota 24. května). V dalších sedmi dnech zahynulo shodně po 4 osobách.

V tomto období zaznamenáváme 55 dnů, kdy při nehodách nebylo zaznamenáno úmrtí zúčastněných osob. Ani jeden takovýto den ale nebyl v červnu letošního roku. V průměru na jeden den v období leden až červen 2014 připadá 1,5 usmrcené osoby, v červnu poprvé v tomto roce denní průměr usmrcených překonal hranici 2 osob na den (2,2 osoby).


Jakkoli se nám může zdát průměrování počtu usmrcených osob jako nevhodné, jedná se v tomto případě o statistický údaj, bohužel stále velmi závažný a nepříznivý.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…