ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Modré a oranžové majáky

Modré a oranžové majáky

Užívání zvláštních výstražných světel modré, nebo oranžové barvy, má svá pravidla. Poměrně často se však setkáváme se zneužíváním těchto majáků, ať už soukromými osobami v případě modrého světla, nebo například asistenčními službami, pokud jde o maják oranžové barvy. 

Která vozidla mohou být vybavena zvláštními výstražnými světly modré barvy výslovně stanoví zákon o silničním provozu a dále Nařízení vlády č. 110/2001 Sb. Řidiči takto vybavených vozidel mají právo přednostní jízdy, čímž nejsou zbaveni povinnosti dbát potřebné opatrnosti.

Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, nejsou taxativně stanovena. Řidiči těchto vozidel nemusí dodržovat některá vyjmenovaná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ovšem pouze tehdy, pokud to vyžaduje jejich pracovní činnost. Zároveň nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu a v žádném případě nemají právo přednostní jízdy.

Konkrétní ustanovení s komentářem k užívání zvláštních výstražných světel modré, nebo oranžové barvy, naleznete v sekci Pravidla silničního provozu v článcích Kdo může používat modrý maják a Oranžové majáky a právo přednostní jízdy.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…