ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Tak dlouho se nekontroluje technický stav, až se kolo utrhne

Tak dlouho se nekontroluje technický stav, až se kolo utrhne


Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), stanoví řidiči vozidla celou řadu povinností, mimo jiné i užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem2) v §5 odst. 1 písm. a). 

To v praxi znamená, že před každou jízdou musí řidič provést prohlídku vozidla, které hodlá pro jízdu použít, a přesvědčit se o jeho bezvadném technickém stavu.

Této povinnosti zcela jistě nedostál řidič nákladního vozidla převážejícího zeminu, který byl kontrolován v minulých dnech pracovníky mobilní expertní jednotky v obci Brodek u Prostějova.

Při provádění kontrolních úkonů v rámci silniční technické kontroly bylo zjištěno, že je zcela uvolněno pravé zadní kolo na dvojnápravě a stejný nedostatek byl odhalen na pravém předním kole. Podle zjištěného opotřebení disku a matic bylo zřejmé, že v tomto stavu bylo provozováno vozidlo několik dní.Další nalezenou závadou byl nezanedbatelný únik pohonných hmot z netěsné palivové nádrže vozidla.

K vozidlu byl přizván i provozovatel vozidla, který byl přítomnou policií vyzván, aby po nezbytných opatřeních vedoucích k bezpečnému přejezdu vozidla do nedaleké dílny, nechal vozidlo podrobit důkladné kontrole a opravě.

Policie přestupek řidiče vyřešila v blokovém řízení na místě. Provozovatel tentokrát postihu unikl (policie zřejmě ocenila jeho vstřícný postoj), i když i ten je za technický stav svého vozidla pochopitelně odpovědný.

Povinnosti provozovatele vozidla jsou stanoveny v §10 odst. 1 písm. a (provozovatel vozidla nesmí přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 2)). Provozovateli hrozí pokuta ve správním řízení do výše 100 000 Kč.

Nevěnovat náležitou pozornost technickému stavu provozovaných vozidel se tedy může náležitě prodražit, o následcích volně „pobíhajícího“ kola na své okolí ani nemluvě.


2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…