Do lesa na houby

V měsíci září obvykle začíná hlavní houbařská sezóna. Do lesů více či méně vzdálených se dopravujeme převážně autem, proto ho přece máme. Problém ale může nastat se zaparkováním vozidla. Zastavení a stání obecně upravuje zákon o silničním provozu, ale v tomto případě bychom neměli zapomínat i na další právní normu, kterou je zákon o lesích.

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, upravuje kromě jiného i vjíždění a stání motorových vozidel.

§ 11

Základní povinnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož

i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.

§ 20

Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

(…)

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,


Lesní cesta je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, považována za účelovou komunikaci. Zákaz vjezdu pro všechna vozidla v obou směrech nebo zákaz vjezdu motorových vozidel může být vyznačen dopravními značkami nebo zábranou.


Přestupky

§ 53

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

a) ruší klid a ticho,

(…)

g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,

h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu

až do výše 5000 Kč.


Závěrem ještě drobná připomínka – pokud si z lesa odnesete houby nebo jiné lesní plody, neponechávejte tam památku na svoji návštěvu. Taková dekorace se sem opravdu nehodí.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…