Do lesa na houby

V měsíci září obvykle začíná hlavní houbařská sezóna. Do lesů více či méně vzdálených se dopravujeme převážně autem, proto ho přece máme. Problém ale může nastat se zaparkováním vozidla. Zastavení a stání obecně upravuje zákon o silničním provozu, ale v tomto případě bychom neměli zapomínat i na další právní normu, kterou je zákon o lesích.

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, upravuje kromě jiného i vjíždění a stání motorových vozidel.

§ 11

Základní povinnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož

i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.

§ 20

Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

(…)

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,


Lesní cesta je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, považována za účelovou komunikaci. Zákaz vjezdu pro všechna vozidla v obou směrech nebo zákaz vjezdu motorových vozidel může být vyznačen dopravními značkami nebo zábranou.


Přestupky

§ 53

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

a) ruší klid a ticho,

(…)

g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,

h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu

až do výše 5000 Kč.


Závěrem ještě drobná připomínka – pokud si z lesa odnesete houby nebo jiné lesní plody, neponechávejte tam památku na svoji návštěvu. Taková dekorace se sem opravdu nehodí.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Přeprava nadměrného nákladu

Přeprava nákladu, který svými rozměry překračuje povolené hodnoty, má svá pravidla. Příslušný…

Dálniční kupóny 2020

Vyhláškou č. 307/2019 Sb. byly stanoveny dálniční kupóny na rok 2020. Od 1. prosince 2019 lze…

Dopravně psychologické vyšetření

Zákon o silničním provozu vyžaduje dopravně psychologické vyšetření u řidičů vyšších skupin…

CZECHBUS 2019

Centrum služeb pro silniční dopravu se jako každoročně zúčastní 9. ročníku středoevropského…