Dopravní hrátky

Ve středu 27.srpna 2014 se na autodromu v Sosnové u České Lípy uskutečnila akce „Dopravní BESIP hrátky“, jejímž pořadatelem byla Autoškola Prima, Rytíři silnic a krajský koordinátor BESIP pro Liberecký kraj. Patronát nad soutěží převzal Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP MD, plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel dopravní Policie ČR a také Albrecht z Valdštejna, který přijel se svojí družinou. Tato soutěž byla určena pro děti z dětských domovů s cílem seznámit je zábavnou formou s dopravní tematikou, prohlubovat a rozvíjet znalosti z dopravní výchovy, které děti již dříve získaly.V odpolední části soutěžící plnili úkoly, které pro ně připravili Rytíři silnic a „Družina vévody Z Valdštejna“. Na závěr byli vyhlášeni vítězové a v závěrečném hodnocení zaznělo nejen poděkování všem organizátorům a rozhodčím z řad PČR a městské policie, ale i partnerům - MetLife pojišťovna a firma Altima, bez kterých by se tato soutěž neuskutečnila.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…