ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Krajští koordinátoři BESIP pamatují i na starší spoluobčany

Krajští koordinátoři BESIP pamatují i na starší spoluobčany

V úterý 16. září se ve Vlašimi konala akce v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování na okrese Benešov“. Pozváni byli dříve narození občané a součástí programu byl i tematický blok Senioři v dopravě.

Přednášku o prevenci bezpečnosti v silničním provozu si připravil a přednesl krajský koordinátor BESIP Centra služeb pro silniční dopravu, pan Ing. Miroslav Polách. Slovem i obrazem se věnoval problematice chodců, cyklistů, lékařských prohlídek a dalším otázkám silničního provozu.

Zajímalo nás, jestli se starší lidé cítí na ulicích a silnicích bezpečně. Kdo by očekával odpověď jako „Je to hrozné, dříve bylo všechno lepší“, velice by se mýlil. Přítomní senioři hodnotili situaci naprosto racionálně a věcně. Největším nebezpečím jsou podle jejich názoru řidiči, kteří řídí pod vlivem alkoholu nebo drog, překračují povolenou rychlost, chovají se agresivně vůči jiným řidičům a ostatním účastníkům provozu a porušují i další pravidla. Skutečnosti, které jsou negativně vnímány celou společností.

Vystoupení krajského koordinátora BESIP bylo na velmi dobré odborné úrovni, posluchači získali nové poznatky a osvěžili si dřívější znalosti.

Nezanedbatelné je však i to, že lektor dokázal vytvořit přátelskou a pozitivní atmosféru, ve které se starší lidé neostýchali položit otázky a diskutovat o problémech, které je v této souvislosti zajímají. 


.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…