ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

K četným dotazům uvádíme následující informaci. Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

viz

novelizovaného zákonem č. 239/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

viz

je již v mimorezortním připomínkovém řízení, které bude ukončeno 30. 9. 2014.

S aktuálním stavem materiálů, v zatím neschváleném znění, se můžete seznámit na stránkách Úřadu vlády:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů:

Návrh vyhlášky o registraci vozidel, která nahradí stávající vyhlášku č. 243/2001 Sb.:

Návrh vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nahradí stávající vyhlášku č. 341/ 2002 Sb.:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …