ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb.

K četným dotazům uvádíme následující informaci. Příprava novel prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

viz

novelizovaného zákonem č. 239/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

viz

je již v mimorezortním připomínkovém řízení, které bude ukončeno 30. 9. 2014.

S aktuálním stavem materiálů, v zatím neschváleném znění, se můžete seznámit na stránkách Úřadu vlády:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů:

Návrh vyhlášky o registraci vozidel, která nahradí stávající vyhlášku č. 243/2001 Sb.:

Návrh vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nahradí stávající vyhlášku č. 341/ 2002 Sb.:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…

Dálková komunikace s tachografy

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se…