ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Srážka vlaku s autobusem

Srážka vlaku s autobusem

Naštěstí jenom JAKO. V pátek 19. září ve Žďáru nad Sázavou uspořádalo oddělení BESIP Ministerstva dopravy společně s Českými drahami akci nazvanou Simulovaná hromadná dopravní nehoda na železnici. Zúčastnil se i BESIP Team Centra služeb pro silniční dopravu.

Akce určená veřejnosti měla především varovat před podceňováním nebezpečí. Nerespektování zabezpečovacího zařízení, vjíždění na železniční přejezd v době, kdy už se sklápějí závory, neopatrný pohyb chodců v kolejišti. Situace, které mohou mít fatální následky.

Simulované usmrcení chodců a srážka s autobusem pak návštěvníkům ukázala i práci integrovaných záchranných systémů.


.Žďár nad Sázavou, ulice Chelčického 2376/7, 19. září 2014

  • 09:01 srážka vlaku s chodcem

Na kolejích před přijíždějící lokomotivou stojí chodec, v našem případě samozřejmě figurína. Drážní vozidlo jede relativně pomalu, rychlostí cca 10 km.h-1. Náraz je přesto tak silný, že člověk nemá téměř žádnou šanci přežít.


  • 09:06 vlak zachytil chodce v kolejišti

Další ukázka dokazuje, že smrtelným úrazem nemusí skončit jen přímý náraz, ale i zachycení chodce, který do kolejiště vstupuje nebo se ho snaží opustit. Lokomotiva přijíždí stejnou rychlostí jako v předchozím případě a chodce zachytí. Přestože víme, že jde pouze o figurínu, není pohled na práci přivolaných hasičů právě příjemný.


  • 09:10 brzdná dráha

Srovnání délky brzdné dráhy osobního vozidla na silnici a vlaku na kolejích sledujeme na velkoplošné obrazovce. Délka brzdné dráhy bude vyzkoušena dvakrát. Jednou na suché vozovce i kolejích, podruhé bude povrch mokrý. V obou případech je brzdná dráha lokomotivy výrazně delší než dráha motorového vozidla. 


  • 09:15–09:55  doprovodný program

Ve stáncích BESIP si účastníci mohou vyzkoušet jízdu na trenažérech, vyplnit testy z pravidel silničního provozu. Přesvědčují se „na vlastní oči“ prostřednictvím speciálních brýlí, jak se vnímání, pozornost nebo reakce mohou měnit po požití alkoholických nápojů. „Opilecké“ brýle navozují stav cca jednoho promile alkoholu v krvi. 


  • 10:04 srážka vlaku s autobusem

Příčně přes koleje stojí autobus, ve kterém je řidič a šest cestujících. Tentokrát to nejsou figuríny, a proto vlak do vozidla na kolejích úplně nenarazí a zastaví těsně před autobusem. Strojvedoucí je na situaci připraven a pojede rychlostí, která takové zastavení drážního vozidla dovolí.

Při skutečné nehodě by byl autobus pravděpodobně značně poškozen. Představujeme si, že k deformacím skutečně došlo a přepravované osoby jsou zraněné. Tři cestující lehce, ostatní tři mají vážně poškozeno zdraví a jsou ohroženi na životě. Řidič autobusu svým zraněním na místě podlehl…


  • 10:06 přijíždějí hasiči

Po oznámení nehody se jako první dostaví hasičský záchranný sbor. Hasiči zajišťují místo nehody, vyprošťují zraněné osoby.


  • 10:09  na místo nehody přijíždí rychlá zdravotnická záchranná služba

Do autobusu vstupuje lékař a zjišťuje stav zraněných. Těžce zraněným je poskytnuta okamžitá první pomoc a jsou připravováni k transportu. Lehce zranění cestující potřebují v této chvíli spíše psychickou pomoc, kterou jim zdravotníci poskytují a odvádějí je z místa nehody. Protože jde o nehodu simulovanou, je dovoleno zásah záchranných složek natáčet a fotografovat. 


  • 10:11 přijíždí Policie České republiky

Policisté začínají s vyšetřováním nehody. Jedním z prvních úkonů je dechová zkouška, které se podrobí strojvedoucí vlaku. Následně je zadokumentováno postavení obou vozidel po nehodě, brzdná dráha a další okolnosti, které pomohou objasnit příčinu a zavinění nehody. Současně je nutné ohledat usmrcenou osobu a zajistit její převoz. I když víme, že nejde o reálnou situaci, vozidlo pohřební služby nefotografujeme ani nenatáčíme.

Vzhledem ke stavu zraněných na místě nehody zasahoval i vrtulník zdravotnické záchranné služby.


Přesto, že zážitky z dnešní preventivní akce byly mnohdy dost tísnivé, je namístě upozorňovat na nebezpečí i takovým způsobem. Věřme, že tak můžeme předcházet skutečným a tragickým nehodám. 


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…